Automatický překlad


Hlavní stránka arrow Brdská příroda arrow O majestátních stromech II
O majestátních stromech II | Tisk |  E-mail
Napsal Roman Poustka   
Neděle, 09 květen 2021
Přejít na obsah
O majestátních stromech II
   Dávné stromy Brd
   Velké stromy v ČR
   Stáří stromů
   Ohrožení a ochrana stromů
Průzkum 2021
   Metodika a výběr stromů
    Buk lesní
    Dub letní a zimní
    Jasan ztepilý
    Javor mléč a klen
    Jírovec maďal
    Lípa velkolistá a malolistá
    Ořešák vlašský
    Topol černý
    Borovice lesní, vejmutovka a černá
    Douglaska tisolistá
    Jedle bělokorá
    Modřín opadavý
    Smrk ztepilý
  Shrnutí
   Odumřelé stromy
   Anomálie
  Závěr

   Průzkum 2021 + podklady průzkumu

Primárně jsem vycházel ze svých poznámek a tabulek z dřívějších let. Od roku 1993 jsem zaznamenával v době analogových fotoaparátů, neexistence mobilních telefonů a bez zpřesněné družicové navigace pro civilní účely větší stromy, které jsem při toulkách skrz Brdy potkal. Velikány jsem evidoval co se týče jejich polohy prakticky odhadem, zpětným dohledáním v mapách, neboť jsem se pohyboval zásadně bez mapy. Uváděl jsem nadmořskou výšku, vrch, na jehož svahu se exemplář nacházel, a od vrchu pak azimut s přesností na celé stupně. Částečně jsem tuto svoji databázi ilustroval i v článku příbramského Podbrdska v roce 2000.

Dalším podkladem mi byla prostřednictvím Jindřicha Pracha poskytnutá databáze stromů VLS Hořovice. Databáze je však poměrně stará a neaktualizovaná, u velikánů chybí rok, k němuž se data vztahují. Podle obsahu již nežijících stromů odhaduji uzávěrku na rok 1997. Lokalizace exemplářů byla provedena pravděpodobně rovněž odhadem, zákresem do lesnické mapy (avšak menšího měřítka) s uvedením parcelního čísla. U jedinců, které jsem neznal, bylo hledání obvykle náročnější. Pozitivně hodnotím to, že soupis VLS obsahoval téměř výhradně velké jedince.

Žádný obrázek

Velkou pomocí mi byl seznam památných stromů dostupný na internetu, z něhož jsem dohledal v okolních obcích množství dubů a lip. Díky WGS souřadnicím a zákresu těchto pamětníků starých časů na mapy.cz nebyl problém v hledání. Potíže nastaly spíše s dostupností exemplářů v soukromých zahradách nebo jiných zvláštně exponovaných místech. Zbytečné hledání jsem neabsolvoval tam, kde šlo evidentně již o stromy odumřelé nebo o dožívající torza bez korun. Marnou cestu jsem nevážil ani tam, kde šlo prokazatelně o stromy menšího vzrůstu (objemu, obvodu) nebo o násobné kmeny. Bohužel jsem to občas zjistil až na místě. K památným stromům se sice udává měřený obvod a občas i další údaje, ale podobně jako v databázi VLS chybí obvykle rok posledního záznamu.

Pomocným podkladem mi byla dále databáze stromů AOPK, kam přispívali v posledních letech pracovníci CHKO i laická veřejnost. Podle toho byly její údaje použitelné. Obsahem jsou i menší exempláře, mnou naměřené hodnoty se několikrát velmi lišily, častým obsahem databáze jsou vícekmeny bez uvedení tohoto faktu a podobně. Na druhou stranu zveřejněná data obsahovala kromě polohy v iteraktivní turistické mapě také datum pořízení dat včetně dostupných fotografií.

Posledním velmi širokým zdrojem dat mi byli brďáci a známí, kteří o mé úchylce dobře vědí a kteří mi poskytli cenné rady a tipy, povětšinou úspěšně. Alespoň tímto bych jim chtěl poděkovat.

  
© 2024 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů