Automatický překlad


Hlavní stránka arrow Brdská příroda arrow O majestátních stromech II
O majestátních stromech II | Tisk |  E-mail
Napsal Roman Poustka   
Neděle, 09 květen 2021
Přejít na obsah
O majestátních stromech II
   Dávné stromy Brd
   Velké stromy v ČR
   Stáří stromů
   Ohrožení a ochrana stromů
Průzkum 2021
   Metodika a výběr stromů
    Buk lesní
    Dub letní a zimní
    Jasan ztepilý
    Javor mléč a klen
    Jírovec maďal
    Lípa velkolistá a malolistá
    Ořešák vlašský
    Topol černý
    Borovice lesní, vejmutovka a černá
    Douglaska tisolistá
    Jedle bělokorá
    Modřín opadavý
    Smrk ztepilý
  Shrnutí
   Odumřelé stromy
   Anomálie
  Závěr
  

Smrk ztepilý (Picea abies) je stále nejhojnější dřevinou, a i když to tak na kůrovcových holinách nevypadá, bude dominantní stále. Nejstarší a nejmohutnější jedinci stávají u pramenišť a vodních toků. Díky tomu i nyní většinou úspěšně odolávají náporu kůrovce. Protože rostou v údolích, bojují s konkurenty o světlo, čímž se vytahují až do padesátimetrových výšek, což je činí nejvyššími stromy Brd. Smrku vyhovuje chladno a vlhko. Proto trpí v suchých a teplých rocích, zvláště nyní po několika takových letech v obodobí let 2015-2019. Proto kůrovec... Vím o 43 smrcích s obvodem nad 300 cm a o dalších 49 smrcích s obvodem těsně pod 300 cm.

Žádný obrázek

Smrk pod Třemšínem

  

První král brdských smrků s obvodem 370 cm a výškou 47 m. V kořenech je od východu drobně vykotlaný. U prameniště, přesto je jeho boj s kůrovcem do budoucna velmi nejistý. Teoretický objem jeho dřevní hmoty je 25 m3.

U nejspodnější Salmovy serpentiny.

49.5669339N

13.7860217E

 

 

 

Žádný obrázek

 Smrk pod Kočkou

 

 Kůrovcem ohrožený velikán v patě svahu výše nad Padrťským potokem má obvod 354 cm a výšku 50 m. Spolu se svým sousedem jde pravděpodobně o nejvyšší brdské stromy.

 Pravý břeh Padrťského potoka pod cestou Josefkou.

49.6970506N

13.7856897E

Žádný obrázek

 Smrk nad Koukalkou

 

 Smrk, který má na kůře vyrytý nápis EMA má obvod 347 cm a výšku téměř 50 m. Kořeny dosáhnou k blízké mokřině, takže dobře prosperuje.

 Na pravém břehu Bradavy asi 300 m východně od Koukalky.

49.6147836N

13.7148619E

Žádný obrázek

 Smrk pod Kočkou

 

 Další z velkých smrků bojující s kůrovcem má obvod 334 cm a výšku necelých 50 m.

 U propustku, pár metrů od Josefky, u výraznější zatáčky.

49.6967517N

13.7855394E

Žádný obrázek

 Smrk v rezervaci Na skalách

 

 V květnu 2022 jsem v severozápadním výběžku rezervace Na skalách našel impozantního velikána. V rozvolněném smíšením lese ční do 44 metrové výšky jedinec s obvodem 355 cm. Odolal i pádům mohutných buků v okolí.

 

 Těsně za dohledností od asfaltky od Spálené boudy na Soudnou louku.

49.6064772N

13.7646967E

 

Žádný obrázek  

 Smrk pod Kokšínem

 

 V září 2021 jsem pod strmým jižním listnatým svahem s bylinným podrostem objevil dalšího velikána. Část kořenů smáčí v Bradavě, kmen má nahnutý na jih ke Kokšínu. Kmen s obvodem v prsní výšce 346 cm a výškou 45 m ční nad okolní listnatý porost.

 Na pravém břehu Bradavy v kaňonovitém údolí.

 

49.6176347N

13.6731339E

 

Žádný obrázek

 Smrk pod Malou Vískou

 

 Nejníže položený velký smrk bojující s kůrovcem, přitom je jen 15 m od potoka. V obvodu jeho kmen měří 342 cm a na výšku strom má 44 m.

 Na levém břehu Červeného potoka asi 600 m nad Neřežínem.

49.7794458N

13.8842272E

Žádný obrázek

 Smrk v rezervaci Getsemanka

 

 Poblíž okraje rezervace v zimě svítí do dálky jeho jehličí. Tento smrk s obvodem 344 cm a výškou 42 m zatím s kůrovcem nebojuje. Možná z důvodu malého množství smrků kolem, kdy ho rozlehlá listnatá enkláva vlastně brání.

 V jihozápadní části rezervace, poblíž průseku.

49.5925139N

13.7529681E

Žádný obrázek

 Smrk na Rezervě

 

 Exemplář stojící na štěrkové náplavě mezi potokem a vedlejším prameništěm s obvodem kmenu 337 cm a výškou 43 m.

 Na pravém břehu potoka Reserva, asi 200 m nad Němými.

49.7081697N

13.8263661E

Žádný obrázek

 Smrk u Červeného potoka

 

 V rozvolněném jehličnatém lese asi 50 m od potoka roste jedinec s obvodem kmenu 319 cm a výškou 48 m. Bojuje s kůrovcem, snad na vodu dosáhne snadno.

 

 Na levém břehu Červeného potoka, asi 500 m nad Neřežínem.

49.7709397N

13.8942358E

  
© 2024 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů