Automatický překlad


Hlavní stránka arrow Brdská příroda arrow O majestátních stromech II
O majestátních stromech II | Tisk |  E-mail
Napsal Roman Poustka   
Pondělí, 10 květen 2021
Přejít na obsah
O majestátních stromech II
   Dávné stromy Brd
   Velké stromy v ČR
   Stáří stromů
   Ohrožení a ochrana stromů
Průzkum 2021
   Metodika a výběr stromů
    Buk lesní
    Dub letní a zimní
    Jasan ztepilý
    Javor mléč a klen
    Jírovec maďal
    Lípa velkolistá a malolistá
    Topol černý
    Borovice lesní a vejmutovka
    Douglaska tisolistá
    Jedle bělokorá
    Modřín opadavý
    Smrk ztepilý
  Shrnutí
   Odumřelé stromy
   Anomálie
  Závěr
 

Buk lesní (Fagus sylvatica) je stromem, který Brdy obýval odpradávna. Jeho výskyt se soustředí do nadmořských výšek 500-800 metrů a souvisí s nižší intenzitou lesního hospodářství. Z velkých buků, které jsem prošel, jich celá pětina roste v lokalitě pod Kloboučkem. Zde je naopak lesní hospodářství intenzivní směrem k ochraně dožívajících velikánů. Vím o 48 bucích s obvodem nad 350 cm a o dalších 141 bucích s obvodem nad 300 cm.

Žádný obrázek

Buk pod Kloboučkem

  

Nynější král brdských buků s obvodem 478 cm a výškou 36 m. V oplocence dožívá ve společnosti dalších starých exemplářů. Od jihu zespodu vyhnívá v kmeni. Teoretický objem jeho dřevní hmoty je 32,7 m3. Ve stejné oplocence o kousek na sever stával dřívější král buků s obvodem 501 cm (1996).

Pod loukou pod Kloboučkem v oplocence.

49.7058978N

13.9205178E

Žádný obrázek

 Buk na Holém vrchu

 

I když na jeho kmeni roste mech, lišejník i rašeliník, odolává tento mohykán nepřízni živlů, když ho sousední porosty nechaly samotného. Buk s obvodem 407 cm a výškou 42 m. Z vizáže okolí je zřejmé, že tu stál kdysi hezký smíšený les.

 U cesty západně od jihobrdského Holého vrchu.

49.5678378N

13.8199825E

Žádný obrázek

 Buk v rezervaci Na skalách

 

Na spočinku uprostřed svahu a uprostřed rezervace Na skalách, mezi uhlířskými placy poblíž uhlířské cesty. Buk s 394 cm v obvodu a výškou 42 m trpí rozštěpem ve vidlici hlavního rozvětvení. 

 V centru jihobrdské rezervace Na skalách.

49.6039775N

13.7681025E

Žádný obrázek

 Buk pod Nahořovem

 

 Nedaleko asfaltky stojí buk obvodu 384 cm a výšky 43 m. Od severu drobně hnije. Roste v krásném listnatém porostu se zajímavou květenou kolem, např. lýkovcem, mařinkou, bažankou.

 Jižně od jihobrdského skaliska Nahořov.

49.5605200N

13.7672800E

Žádný obrázek

 Buk pod Kloboučkem

 

Pod Kloboučkem je mohutných stromů velká zásoba. V hůře schůdném kamenném moři roste buk s obvodem 384 cm a výškou 42 m. Těší se poměrně dobrému zdraví.

 Nad loukou ve svahu Kloboučku.

49.7062197N

13.9176972E

Žádný obrázek

 Buk nad Hrachovištěm

 

 Buk s obvodem 418 cm a výškou 35 m. V okolí je velké zmlazení. Od jihu v puklině hnije a je napadený houbami. U paty stromu houba leskokorka.

 Jižně od Hrachoviště, pod svahem Berance, pod vrstevnicovou cestou.

49.7860975N

13.9034717E

Žádný obrázek

 Buk pod Kloboučkem

 

Buk s obvodem 405 cm a výškou 36 m. Od západu je napaden hnilobou.

 V oplocence pod loukou pod Kloboučkem.

49.7063028N

13.9206458E

Žádný obrázek

 Buk pod Nahořovem

 

Buk s obvodem 374 cm a výškou 40 m. Roste v sousedství dalších velkých buků nedaleko asfaltky. Těší se dobrému zdraví.

 Jižně od jihobrdského skaliska Nahořov.

49.5604514N

13.7674353E

Žádný obrázek

 Buk pod hřebenem Hradce

 

Buk s obvodem 355 cm a výškou téměř 45 m jsem nalezl v listopadu 2022. Nejvyšší mně známý buk stojí u paty jižního svahu Hradce v řídkém vzrostlém listnatém lese. Trpí už hnilobou u paty stromu a také ve výšce má jednu velkou odlomenou větev.

 

 Jihovýchodní úpatí hřebenu Hradce (Hřebeny).

49.8204622N

14.1170319E

Žádný obrázek

 Buk v rezervaci Chynínské buky

 

Buk s obvodem 373 cm a výškou 40 m.  Má nezvykle široké a masivní mechové kořeny. Od západu drobně hnije.

 V centru jihobrdské rezervace Chynínské buky.

49.5811508N

13.7381258E
 
© 2023 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů