Automatický překlad


Hlavní stránka arrow Brdská příroda arrow O majestátních stromech II
O majestátních stromech II | Tisk |  E-mail
Napsal Roman Poustka   
Neděle, 09 květen 2021
Přejít na obsah
O majestátních stromech II
   Dávné stromy Brd
   Velké stromy v ČR
   Stáří stromů
   Ohrožení a ochrana stromů
Průzkum 2021
   Metodika a výběr stromů
    Buk lesní
    Dub letní a zimní
    Jasan ztepilý
    Javor mléč a klen
    Jírovec maďal
    Lípa velkolistá a malolistá
    Ořešák vlašský
    Topol černý
    Borovice lesní, vejmutovka a černá
    Douglaska tisolistá
    Jedle bělokorá
    Modřín opadavý
    Smrk ztepilý
  Shrnutí
   Odumřelé stromy
   Anomálie
  Závěr
  

Javor je na Brdech přítomen ve formě javoru mléče (Fraxinus excelsior) a javoru horského, klenu (Acer pseudoplatanus). Obou druhů není v lesích mnoho. Nebýt aleje u Přední Záběhlé a dalších výskytů u cest a sídel, tak na tyto stromy skoro nenarazíme. Kleny jsou snad nejmechovatější stromy ze všech. Vím o 23 javorech s obvodem nad 300 cm a o dalších 11 javorech s obvodem těsně pod 300 cm.

Žádný obrázek

Javor klen na Hrachovišti

  

Král brdských javorů klenů jako památný strom v listnatém zmlazení s obvodem 515 cm a výškou 22 m. Značně vykotlaný, trpí hnilobou, na několika místech svázán. Teoretický objem jeho dřevní hmoty je 23 m3.

Jižně od Hrachoviště pod rozcestím asfaltek.

49.7878325N

13.9046047E

 

Žádný obrázek

 Javor mléč pod Kloboučkem

 

 V kamenitém svahu lehce vykotlaný a ukloněný král javorů mléčů s 328 cm v obvodu a výškou 43 m.

 Ve svahu Kloboučku v oplocence nad loukou.

49.7055283N

13.9173675E

Žádný obrázek

 Javor klen v Rožmitále

 

Uprostřed města v továrním areálu poblíž obchodního centra a říčky Vlčavy dosud žije jedinec, kterého bychom čekali spíše v nejzapadlejším lese. Strom má 433 cm v obvodu a 23 m výšky. Napaden houbou a hnilobou. Památný strom.

 Naproti Normě. Až budete taky přeskakovat oplocení, dělejte taky jako by nic.

49.6012628N

13.8741678E

Žádný obrázek

 Javor klen na Přední Záběhlé

 

V přednozáběhelské aleji je usazen i tento jedinec s obvodem 422 cm a výškou 24 m. Hniloba v sedle rozvětvení.

 Směrem k Padrti před odbočkou ke Studánce vlevo.

49.6597483N

13.7816042E

Žádný obrázek

 Javor klen pod Kloboučkem

 

 Poblíž slavnějšího a památného stromu javoru klenu dvojáku a blízko největšího buku na Brdech stojí tento klen s obvodem 362 cm a výškou 33 m.

 V oplocence pod loukou.

49.7057108N

13.9204942E

Žádný obrázek

 Javor klen pod Nahořovem

 

Od západu vykotlaný a ukloněný jedinec má obvod 322 cm a výšku 40 m. V okolí vzniká listnaté zmlazení odstraněním smrčiny.

 Jihovýchodní úpatí Nahořova.

49.5616706N

13.7676167E

Žádný obrázek

 Javor klen pod Kloboučkem

 

K jihu ukloněný, houbami a hnilobou napadený exemplář o obvodu 345 cm a výšce 34 m. Poblíž slavnějšího a památného stromu javoru klenu dvojáku a blízko největšího buku na Brdech.

 V oplocence pod loukou.

49.7060053N

13.9204333E

Žádný obrázek

 Javor klen na Přední Záběhlé

 

Lišejníky opředený jako většina zdejších stromů. Tráva mu roste v sedle rozvětvení. Napaden hnilobou. Jedinec s obvodem 404 cm a s výškou 23 m. Někdy se oprvadu těžce posuzuje, zda už nejde o dvoják.

 V aleji směrem na Padrť za odbočkou na Studánku vlevo.

49.6600633N

13.7793067E

Žádný obrázek

 Javor mléč pod Kloboučkem

 

 Poměrně zdravý jedinec o obvodu 322 cm a výšce 36 m. Nedaleko je největší třešeň ptačí na Brdech.

 Pod rozvalinami bývalé hájovny.

49.7081939N

13.9174422E

Žádný obrázek

 Javor klen u Teslínů

 

Mechem ověnčený exemplář u staré lesní cesty nedaleko státní silnice. V okolí devětsil bílý. Obvod 341 cm, výška 30 m.

 Východně od Teslínů, jižně od státní silnice.

49.6214128N

13.7624497E

 



 
© 2024 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů