Automatický překlad


Hlavní stránka arrow Literatura, Video
Literatura, Video | Tisk |  E-mail
Napsal Administrator   
Středa, 12 březen 2008

Když jsme před lety otevírali tuto sekci, vycházeli jsme z předpokladu, že ve srovnání s jinými oblastmi republiky je literatury a ostatních tištěných informací o Brdech poměrně málo. Chtěli jsme zde proto zveřejňovat recenze dostupných brdských publikací a také "přetiskovat" články z tisku, které se Brd týkaly. Zvláště druhý zmíněný záměr se časem ukázal jako samoúčelný a především nezvládnutelný z hlediska tématického rozsahu. Nyní jsme na něj proto rezignovali. Rovněž naše recenzistická činnost je omezena naší znalostí konkrétních publikací. Existuje řada publikací, které nám z nejrůznějších důvodů rukama neprošly a těch, které prošly, zas tolik není. Z těchto důvodů si klademe otázku nad samotným smyslem této sekce na stránkách. Nicméně ponecháváme ji zatím zde, byť víme, že její informační hodnota je omezená.

 

Doporučujeme zvláštní pozornosti: 

     Brdy na DVD a VHS
Na trhu je v současné době k dispozici několik video titulů, které se buď přímo věnují, nebo alespoň částečně tematicky dotýkají fenoménu Brd. Dovolujeme si Vás upozornit na ty, které považujeme za kvalitní a vkusné.
     Knihovna Jana Drdy v Příbrami - http://www.kjd.pb.cz
V Knihovně Jana Drdy v Příbrami je zřízen oddíl regionální literatury, který nabízí k zapůjčení řadu zajímavých publikací. Knihovna je navíc i připojena k internetu a prostřednictvím jejích webových stránek můžete ON-LINE přistupovat k databázi titulů a dokonce zadávat objednnávky. Na stránkách se dozvíte i přesnou adresu a informace o otevírací době.

 

 

Sbírku Brdy v Českém básnictví sestavil Jindřich Kohn spíše pro soukromou zábavu kolem roku 1902 a v roce 1935 ji vydává LUK v Plzni. Veršíky a básně na téma Brdy od autorů zvučných jmen (K. H. Mácha, J. Neruda, V. Hálek, J. Vrchlický, E. Krásnohorská, O. Březina, V. Dyk, S. K. Neumann a další) vypovídají spíše o básníkovo osobnosti, stylu a době, kdy jednotlivé verše vznikly, než přímo o samotných Brdech. 

 

 

 

Z roku 1923 pochází dnes zajímavý Průvodce Rokycanskem a Zbirožskem vydaný Československým Kompasem. 80-stránková knížka menšího formátu se věnuje mj. i Holoubkovu, Mirošovu, Mýtu, Zbirohu a Strašicím. Najdeme zde hrubý nástin historie a popis turistických tras.
 

 

 

 

Vesměs odborné (ale o to více zajímavé) jsou dvě publikace vydané v roce 1924 městským muzeem v Rokycanech - brožura Václava Lose Lichenografický ráz Brd a Dr. Karla Cejpa Květena strašických Brd. Sotva 20-stránkové sešítky vás upoutají informacemi o přírodě Brd z dob první republiky.

 

 

 

 

Brdy, jejich krásy, poklady a význam (1925), tak se jmenuje 220-stránková knížečka menšího formátu vydaná též přispěním KČT v Praze. Jedná se proti zřízení VVP účelově vydanou souhrnnou publikaci ať už umělců (K. Sezima, J. Durych, F. X. Svoboda, R. Svobodová), odborníků (Dr. R. Kettner, Dr. K. Domin, Dr. V. Láska, Dr. K. Cejp, Dr. J. Štorkán, PhDr. B. Horák) nebo patriotů (R. R. Hofmeister). Nalezneme zde i zajímavé fotografie.

 

 

 

Žádný obrázek
Žádný obrázek

Sborník přírodovědecký (1926) o 334 stranách je prvorepubliková bible zejména se statí Dr. Karla Domina Studie o vegetaci Brd a povšechné úvahy o dějinách lesních společenstev a o vztazích lesa k podnebí a půdě (290 stran). Do dnešní doby velmi aktuální pohled na specifika brdských lesů, tehdy s kritickým postojem k plánované vojenské střelnici. Sborník je doplněn o záběry přírodních scenéri, tabulky, úvahy a citace z jiných odborných článků.

 

 

 

Osmdesáti stránková publikace Hořovicko Brána brdských lesů s podtitulem I. ročenka Spolku rodáků a přátel Hořovic a okolí se sídlem v Praze z roku 1941 nás zavede do města Hořovic, tehdejšího Hořovického kraje a blízkých Brd. Knihu doprovází netradiční fotografie - zimní záběry hradu Valdek, vesnice Hrachoviště a hájovny Krejčovka. Knihu doplňují zajímavé dobové reklamy, vyšla za přispění ministerstva obchodu. INFO: J. Švandrlík

 

 

 

Až budete muset zůstat doma, ale přitom bude vaše touha po Brdech velká, pak spojte příjemné s užitečným a přečtěte sobě i dětem Pohádky brdských hor od Karla Vokáče vydané v roce 1956 Krajským nakladatelstvím v Plzni s obrázky od Fr. Kolihy. Dostanete se do krajiny svého srdce a budete přemýšlet, o kterém milíři, studánce, potůčku a louce se tu asi píše a pohádka se stane skutečností. Navíc sami budete nedočkaví, jak netradiční pohádky dopadnou. A poslední věta vám, kdo máte rádi Brdy, řekne vše: Až do konce života si budete říkat, že to byla krajina nejkrásnější. Jedna pohádka byla otištěna v knize Vyprávění z Podbrdska (viz níže). Kniha se dočkala v roce 2011 dalšího vydání v nakladatelství agentury AM art s novou grafickou úpravou. 

 

 

 

V roce 1958 vydalo tehdejší Sportovní a turistické nakladatelství 140-stránkového průvodce Příbramsko. Za zmínku tato publikace stojí zejména pro relativně obšírně zpracovaný obecný popis oblasti - přírodních poměrů a historie.

 

 

 

 

Jan Čáka (*1929), zbytečné je asi jeho osobu představovat čtenářům jeho knih. Badatel, kreslíř, vypravěč, který nechal všechen um spolu s láskou v brdských lesích. Těžko budeme hledat jiného nebo i významem až druhého jemu podobného autora. Kromě jeho děl zde prezentovaných autor napsal také několik knih o Vltavě, o Příbrami, o heraldice a o K. H. Máchovi.

 

Už v roce 1969 vyšla ve Středočeském nakladatelství a knihkupectví kniha Po Brdech se chodí pěšky, která se na 100 stranách věnuje intenzivně trampským Hřebenům. Publikaci historicky zaměřenou doplňují mnohá vyobrazení včetně kreslených map a panoramat zrovna tak, jak to známe i z autorových dalších knih. Stěžejní část lze vystopovat možná v popisu historického Plešivce, přírodního Stožce a partyzánského Studeného vrchu.

 

 

 

O hodně později spatřila světlo světa knížka Brdské toulání (SNK 1983), která se věnuje Třemšínsku, jižním Brdům. Přepracováním jejím a knihy z roku 1969 o Hřebenech vznikla o tři roky později, v roce 1986, souhrnná kniha Toulání po Brdech (SNK) vydaná také v roce 1999 (MF) a 2001 (Paseka). Na 330 stranách této čtivé publikace můžeme jen těžko odhadovat, který z popisovaných krajů je autorovi bližší.

 

 

 

Jako by se autor zatím vyhýbal civilizaci, dal vzniknout 280-stránkové knížce Podbrdskem od městečka k městu (SKN 1988, Paseka 2002). Popisuje zde 23 současných nebo bývalých měst, městeček a městysů, jejich pohnuté historie a osudy až do dnešních dnů. Škoda jen, že chybí Spálené Poříčí a Mirošov, slušely by možná také Rokycany. I tak je to dílo, které by nemělo chybět v žádné brdské knihovně.

 

 

 

Kniha, kterou Jan Čáka reaguje na jisté uvolnění poměrů ve středních Brdech a vojenské střelnici, nese název Střední Brdy - krajina neznámá (MF 1998). Dlouho, obtížně ale pečlivě sbírané střípky o tomto nejvyšším a nejrozsáhlejším z brdských krajů se na 160 stranách stávají skutečnými v mnoha kapitolách rozčleněných vkusně podle historických, místopisných nebo přírodních regionů.

V roce 2024 (po 26 letech) vychází nové vydání této brdské bible (Albatrosmedia). Čákova dcera redakci tohoto webu informovala i o dalších souvisejících zajímavostech, konkrétně o tom, že Jan Čáka v roce 1963 navrhl stokilometrovou trasu skrz Brdy včetně mapy a popisu zajímavostí na trase. Protože byly tenkrát střední Brdy nepřístupné, zůstala jen u něj v archivu. Na wikipedii nyní vznikl pojem Čákova stezka. Tamtéž byl upřesněn vznik symbolu brdské vločky.

 

 

  

 

V roce 1993 vydalo město Rožmitál pod Třemšínem k 200. výročí založení obce Zalány zajímavou 150 stránkovou publikaci Jaroslava Janečka Historie Nepomuku a Zalán. Skrze relativně nedlouhou historii těchto dvou obcí se můžeme v 38 kapitolách dovědět mnoho zajímavého o rožmitálských lesích a o lidech v nich tehdy pracujících a bydlících. Kniha je doplněna tabulkami a několika starými fotografiemi.

 

 

 

Okresní úřad Příbram a Ministerstvo obrany ČR uskutečnilo a vydalo v roce 1994 druhý seminář Příroda Brd a perspektivy její ochrany. Na 70 stranách jsou zmíněny příspěvky z tohoto zajímavého ročníku, které se skutečně zabývají konkrétními projekty a záměry.
 

 

 

 

  

Státní okresní archiv v Rokycanech vydal 700 let Skořic (1995). 60-stránková brožurka obsahuje popis minulosti i současnosti této historií zkoušené obce. Kolektiv autorů se věnuje v souvislostech též Padrti, Dršťce, Kreslovně, Strnadově mlýnu a Teslínskému klášteru. Kromě na tehdejší dobu zdařilých leteckých snímků knížečka zahrnuje informace o slavných rodácích, o činnostech spolků, najdeme tu vyprávění pamětníků i citace z kronik.

 

 

 

Ve firemní výroční publikaci 70 let VLS Hořovice (1998) nalezneme kromě základních dat o vzniku, fungování a současnosti VVP také velké množství nejrůznějších informací o VLS, které sice nejsou úplné a encyklopedické, přesto v této 80-stránkové obrázky a mapkami protkané brožuře působí uceleně. Nejvíce zaujmou asi témata jako historie jednotlivých velkostatků, boj s lesními kalamitami nebo stav a odstřel zvěře.

 

 

 

Zajímavé historické informace mohou nabídnout malé brožurky (do 35 stran) od Nadace České hrady v edici Zapomenuté hrady, tvrze a místa. Brd se dotýká nejvíce 1-hrad Dršťka u Skořic, 2-hrad Homberk u Příkosic, 5-panská sídla v Mirošově, 16-Strašické hrady a 20-Neznámé podbrdské hrady Strašná skála a Liškův hrad. Dobře zpracované knížečky vydávané v devadesátých letech jsou doplněny o náčrtky, mapky, plánky a kresby.
 

Protože Martin Lang je nejenom geolog a historik, ale též montanista, zaznamenal v knize Sága černého zlata pod Brdy (2004), pod hlavičkou muzea Dr. B. Horáka v Rokycanech, kompletní historii dobývání černého uhlí v okolí Mirošova a Skořic, včetně fantastických podrobností z hornického života této oblasti v 19. a na začátku 20. století. Vynikající publikace pro pochopení historických souvislostí vývoje Mirošova a Rokycan a průmyslového využití Strašické pahorkatiny.

 

 

 

Podobu sborníku Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech má knížka Povídání o Brdech od Josefa Šefla ze Strašic. Škoda, že se nemohl autor "rozepsat" na více stránkách. Jde také o jakési osobní vzpomínání na dlouhá léta práce v lese. Kniha vyšla v září roku 2004 tiskem agentury AM art v Rokycanech. Vyroben byl bohužel jen malý počet výtisků - pouhých 250.

Proto je výbornou zprávou, že na začátku roku 2009 vyšla ve stejné agentuře a pod patronací Plzeňského kraje reedice téže knížky v nepatrně odlišné grafické úpravě. Náklad činil tentokrát 500 ks, což by mělo dostupnosti knížky přece jenom pomoci.

 

Spisovatel Pavel Toufar se v jednom díle svých průvodců "Tajemnou českou krajinou" věnuje Třemšínsku. V roce 2005 vydané Toulky kolem Třemšína se snaží zachytit velké množství faktických informací o jižních Brdech a blízkém okolí. Protože však kniha postrádá pro kraj nadšeného patriota nebo jasné bližší zaměření díla, vyznívá 330 stránek publikace téměř jen jako opakování již publikovaného. Dílo však obsahuje poutavě podané historické pozadí týkající se Rožmitála v jeho "stěžejní" době.

 


 

 

Poměrně zásadní publikací jsou bezesporu Střední Brdy od celého kolektivu autorů v čele s Václavem Cílkem. Bylo by těžké vypsat více než padesát spolutvůrců, jejichž jména figurují v souvisejících grantech, nechybí zde však samozřejmě Jan Čáka, Tomáš Durdík, Oldřich Fatka, Vojen Ložek či Ivan Dejmal. Kniha má téměř encyklopedickou šíři záběru a pak také něco, co odborné publikace o Brdech zatím většinou postrádaly - velké množství kvalitních fotografií a kvalitní barevný tisk. Kniha vyšla v Příbrami nákladem Ministerstva zemědělství ČR v roce 2005 a její náklad 3000 výtisků zmizel neuvěřitelnou rychlostí.

 

 

Ten, kdo má raději literaturu nahuštěnou fakty, se 540-stránkovou knihou Vyprávění z Podbrdska od Pavla Čížka, Václava Davídka a dalších (vydalo Město Spálené Poříčí, 2006) bude těžko "prokousávat". Jedná se povídání o minulosti zejména Spálenopoříčska a Podbrdska, ale kdo se dostane i hlouběji, najde příběhy i z centrálních Brd. Hodnota knížky spočívá zejména ve znovuobjevení místních autorů a uvedení ukázek z děl, která by se nového vydání jinak nikdy nedočkala.

 

 

 

 

V roce 2006 vydala Armáda ČR výpravnou publikaci Vojenské újezdy Armády České republiky. Vojenský újezd Brdy je zde představen na 50-ti stranách od přírodního popisu evropsky významných lokalit, přes historii VVP Brdy, přírodní, vojenské a technické zajímavosti až po každoroční akce Bahna a aktivní vojenské využití VVP. Publikace je neprodejná. INFO: J. Švandrlík

 

 

 

 

Propagační brožura AČR nazvaná Brdy - stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu Brdy byla vydána v roce 2006. Po turistickém popisu ČR a představení armády jsou na 32 stranách popsána výcviková zařízení AČR ve VÚ Brdy. Puvlikace je neprodejná a vyšla rovněž v angličtině. INFO: J. Švandrlík

 

 

 

Geolog, historik a mirošovský písmák Martin Lang je autorem 240-stránkové knihy Kterak železo z moře do Rokycan přišlo (2006) vydané v Podbrdském vydavatelství v Hořovicích. Zdálo by se, že knize od vystudovaného geologa o Rokycanech nelze porozumět a že se Brd nemůže moc dotýkat. Vše souvisí se vším, a tak krom okolí Rokycan zabrousíme často virtuálně i k jihovýchodu a to i v úvodu hezky podané geologické historii.

 

 

 

Následující knížečku lze pořídit mimo jiné také v muzeu Dr. B. Horáka v Rokycanech,  byla však vydána vlastním nákladem kolektivu autorů, který je pod ní podepsán. Vrch Žďár u Rokycan (2006), jak sám název napovídá, se věnuje tomuto dominantnímu vrcholu přírodního parku Trhoň z pohledu geologického, přírodovědného, archeologického, turistického, lesnického a nakonec i jeho obrazu v umění a lidové slovesnosti. Kniha sklidila dosti značnou kritiku, zřejmě za nepřehlédnutelnou pasáž pojednávající o psychotronickém virgulovém průzkumu "druidského osídlení", která je navzdory průvodnímu komentáři o neprůkaznosti metody skutečně výletem do jiného žánru. Byla by však velká škoda, kdyby díky několika stránkám zapadla jako celek, neboť obsahuje velmi mnoho zajímavého a mnoho odkazů a citací z jinak obtížně dostupných pramenů.

 

Sympatická knížka Brdské vzpomínání vyšla v roce 2007 v nakladatelství Futura. Antonín Roháček v ní na 180 stránkách vzpomíná na začátek 50. let 20. století, kdy se přišel na Valdek specifickým způsobem naučit lesnickému řemeslu. Kniha je doplněna kresbami Jiřího Málka.

 

 

 

 

Neměli bychom ve výčtu literatury zapomenout na sborníky Podbrdsko vydávané Státním okresním archivem v Příbrami, ať už jde o "stará" vydání nebo ta "nová" od devadesátých let. Několikasetstránkové sborníky bývají každoročně naplněny příspěvky několika až několika desítek autorů na nejrůznější historická, přírodní a jiná témata regionu. 

 

 

 

"Samizdat stále žije", chtělo by se říci po přečtení publikace Padrť - pamětní kniha obce v Brdech v Čechách (2001). Autor Miloslav Jan Žán, potomek rodu z padrťských chalup, ji vydal vlastním nákladem. Jedná se literárně zpracovanou chronologii obce pokrývající šest století počínaje rokem 1352. Zejména v nejmladší a logicky také nejpodrobnější části je oživena mnoha vzpomínkami pamětníků, fotografiemi a odkazy na vlastní kroniku obce. Knížka je informačně velice vydatná a formou přibližně 90ti stránek v kroužkové vazbě připomíná rozsáhlejší a zdařilou diplomku, včetně laserového tisku který se bohužel podepsal na dynamickém rozsahu jinak unikátních historických fotografií. Kniha je už z principu stále, byť nestandardně, dostupná, různými kanály se jí od autora v Rokycanech rozšířilo odhadem 300 exemplářů (2008).

 

Vlastním autorovým nákladem za přispění Plzeňského kraje spatřila světlo světa v roce 2009 zhruba 100-stránková knížka Mirošov - brána do západních Brd. Autor Karel Jindřich velmi zajímavě popsal Mirošov a jeho související okolí zejména z historického pohledu. Rozebral geologii a geomorfologii, vznik Mirošova, dobu pánů z Dršťky, dobu vlády Gryspeků, dobu Vratislavů z Mitrovic, dobu železářské slávy, dobu Vojtěcha Nejedlého, dobu kolem revolučního roku 1848, dobu kamenouhelnou, obě světové války, První republiku a na závěr přidal několik fotografií.

 

 

V samém závěru roku 2010 vydalo nakladatelství Baron knížku Mgr. Tomáše Makaje Střední Brdy na starých fotografiích a pohlednicích. Fotografická publikace je rozdělena do pěti tematických okruhů ("Krajem Středních Brd", "Po stopách zaniklých samot a přírodních krás", "Zaniklé obce", "Jak se žilo v Brdech" a "Armáda a Střední Brdy v letech 1927-1989"). Na cca 330 stranách najdete jak záběry patřící k brdské klasice, tak i zcela unikátní a s největší pravděpodobností ještě nikdy nezveřejněné fotografie. Nezanedbatelnou část obrázků tvoří také reprodukce dobových pohlednic.

 

 

Jedna osobitá a svým pohledem a záběrem velmi zajímavá publikace se v roce 2011 zrodila z pera Václava Jiřičky - Klapající minulost. Autor prochází po proudu Padrťským potokem i některými jeho přítoky a věnuje se mlýnům, hamrům a lidem, kteří s vodou nějak spojili svoje životy. Často se v historických souvislostech dostává i do dob obou totalit českého 20. století. Kniha obsahuje množství fotografií, vychází z obecně známých informací, z archivních dat i z vyprávění pamětníků. Není zdaleka jen strohým výčtem dat, ale lze ji vnímat i jako velké zamyšlení nad nedávnou a ještě možná "dohlédnutelnou" historií.

 

 

Informace, které se podařilo posbírat z nejrůznějších zdrojů, o vodních mlýnech, hamrech, pilách a vodních dílech na přítocích Úslavy, nalezneme od roku 2011 v knize Mlýny na přítocích Úslavy (vydalo Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích), která navazuje na předchozí díl Mlýny na Úslavě v rámci cyklu Toulky po vodě. Autorka Vendula Hnojská se na 164 stranách soustředí na strohá data doprovázená tu historickou mapou, jinde stavebním projektem nebo dobovou fotografií. Čtenáře motivovaného Brdy budou nejspíše zajímat až kapitoly věnované potokům (poslední 2/5 knihy) pramenících od Čížkova po Trokavec.

 

 

  

Z kreseb Petra Prokůpka je složena mozaiková kniha Strašice a okolí v obrazech, kterou vydalo v roce 2011 nakladatelství Baron. Motivy známé ze Strašic, z jejich blízkého i vzdáleného okolí jsou doplněny texty Tomáše Makaje.

Na 96 stranách najdeme výjevy ze Zaječova, Tění, Skořic, Dobříva, Padrti, ale i z Fabiánova lože na Babě.

 

  

  

 Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích vydalo nákladem 1000 výtisků v roce 2012 útlou knížečku s názvem Skleněná krása - historie novomitrovické sklárny. Na 52 stranách se kromě vyobrazení sklářských výrobků dozvíme více o historii Nových Mitrovic, sklárny v Nových Mitrovicích, o širších souvislostech a o pozůstatcích huti.  

 

 

 

 Nakladatelství Dokořán vydalo v roce 2015 na první pohled druhou tenčí brdskou bibli s názvem Střední Brdy - hory uprostřed Čech. Na 182 stranách nacházíme mezi známými či méně známými záběry z vrchoviny text, který nese tematicky, svou formou i hravostí jasné stopy pana Václava Cílka jako jednoho z autorů (kromě Pavla Mudry, Zdenky Sůvové a kol.). Nejde ale o druhou bibli, nazval bych to pokročilejším pojednáním o krajině a člověku právě na pozadí Brd. Samozřejmě nechybí některá fakta, ale ta nejsou cílem této knihy, cílem bylo asi hlubší zamyšlení nad souvislostmi, příčinami, důsledkya možná i nad tím, kam tento kraj směřuje.

 


 

 Vydavatelství Starý most vydalo v roce 2016 knížku s názvem 100 zajímavostí ze starých Brd. Na 160 stranách je v krátkých článcích doprovázených decentními fotografiemi věnován prostor notoricky známým brdským tématům, ale i tématům méně známým, či dokonce poprvé publikovaným. Na této brdské mozaice, která byla čerpána "kde se dalo", se podílel kolektiv autorů působících jinak v rožmitálském a ve strašickém muzeu, ale i někteří externisté. Uvedu kupříkladu Václava Pernégra a Tomáše Makaje. Pro toho, kdo rád sbírá brdské střípky, aby se je snažil skládat dohromady, může být knížka přínosem.

 

 

Žádný obrázek

 

Euromedia Group a.s. vydala v roce 2016 knížku Brdy známé i neznámé. 207 stran se věnuje Mníšecku, Dobříšku, Příbramsku, Hostomicku, Hořovicku, středním Brdům a Rožmitálsku. Kvalitní tisk, zajímavý výběr fotografií, neotřelý způsob a aktuálnost zpracování už tolikrát omílaných témat z ní činí další možný náhled na Brdy. Autoři Patr David a Vadimír Soukup čerpali opět, kde se dalo, ale kniha, témata a jednotlivá místa působí kompaktně.

 

 

 

 
© 2024 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů