Automatický překlad


Náhodné obrázky


Jana Soukupová
oči přecházejí
Počet zobrazení:4709

Petr Dvořák
u loveckého zámečku - leden 2017
Počet zobrazení:3009

Petr Dvořák
u loveckého zámečku - leden 2017
Počet zobrazení:3055

Uživatelé online

5 hosté

Toplist

TOPlist

Přihlášení


Zapomenuté heslo

RSS export

RSS kanály k jejichž sledování se můžete přihlásit:

Tématické články
Zprávy
Komentáře


Hlavní stránka
Na Brdech vypukla 2. zlatá horečka | Tisk |  E-mail
Napsal Roman Poustka   
Úterý, 05 únor 2013

 

Po 20 letech se do Brd vrátila zlatá horečka . Před lety dalším průzkumům a eventuální těžbě jedné britské těžařské společnosti zabránilo zřízení přírodního parku Třemšín, který ve svém zřizovacím předpisu přímo zakazuje geologický průzkum.

Tehdy byly přetřásány lokality Jahodové (Věšín) a Petráškovy hory (Vacíkov). Od listopadu 2012 se úsilí těžařů soustředí na druhé jižnější ložisko. Snad jsou snahy vyvolány plánovaným otevřením a zkomerčněním Brd jako celku - vyhlášením CHKO. Ať už jsou úmysly zastupitelstva Hvožďan, kam Petráškova hora spadá, jakékoliv, faktem je, že eventuelní existence CHKO, ke které se někteří starostové v regionu odvolávají jako ke spáse, průzkumným a dalším pracím mimo 1. zónu nezabrání.
   Kdo přesně a přes jaké páky tlačí na pilu, se můžeme jen dohadovat. Stopu můžeme hledat i v podivné změně hranic navrhované CHKO v této oblasti, kdy se rozsah CHKO bez udání důvodu stáhl až za komunikaci Rožmitál-Roželov. Může s tím souviset politika státu "ber kde ber" a snaha o novelu horního zákona?
   I přes nemalé finanční nabídky prospektorů zůstávají místní občané a zastupitelé neoblomní a jsou proti jakékoliv horní činnosti v tomto koutě jižních Brd.
   Ještě přilejme trochu logiky. Petráškova hora je v PP Třemšín, kde vykonává dohled Městský úřad v Příbrami. Proč se prospektoři nejprve neobrátí tam? Muselo by dojít zákonitě k zamítnutí žádosti. Místo toho se to řeší na státní úrovni přes ministerstvo. Proč? Je snad snaha obejít místní?
   K přání na závěr si dovolím jedno přirovnání. Přeji Brdům, aby se o nich už nikdy nerozhodovalo z velké výšky, jako tomu bylo málem nedávno v případě plánovaného amerického radaru. Přeji jim, aby o krajině rozhodovali lidé zde žijící a pracující. Snad to bude platit i v tomhle případě a půjde jen o planý poplach pro všechny obránce pustého brdského lesa - takového, jakým ho snad všichni chceme mít. Nebo ne?

 

Zobrazení: 22914

Komentáře (42)

RSS feed komentářů
 1 2 3 > 
pro rp
Kvůli případné těžbě zlata (ať už kdekoli) se Brdy určitě nerušily. Proč Vy pořád jako by tušíte "něco za něčím" ? To jsou od vás jenom spekulace smilies/smiley.gif. A zatím ani na Vaše předchozí obavy také nedošlo - režim CHKO je myslím nastavený do začátku hodně dobře... samozřejmě i díky věcným (a věčným) připomínkám skeptiků, jako jste Vy a Vám podobní smilies/wink.gif
brdská krysa , říjen 27, 2015
sejpy na Padrťském potoce
Brdská kryso, trošku Vám napovím. Na Padrťském potoce jsou asi 2000 let staré sejpy. Kde myslíte, že je primární ložisko? Na Petráčkově hoře?.-)
Roman Poustka , říjen 26, 2015
z Plánu péče o CHKO Brdy
3.10. Těžba nerostných surovin
Charakteristika problematiky
Na území CHKO Brdy je v současnosti těžen pouze stavební kámen, a to v lomu Červený lom
(ložisko nevyhrazených nerostů 5238800, kambrické sedimenty).
Z dosud netěžených ložisek se v CHKO nachází již pouze výhradní ložisko Vacíkov (3250800)
a chráněné ložiskové území Vacíkov I. (25080000), vymezené pro zlatonosnou rudu a stavební
kámen.
V minulosti byly v území dobývány různé typy rud (železné, polymetalické stříbrné, rtuťové,
zlato), radioaktivní surovina, uhlí, kaolinické jíly a stavební kamenivo.
Dlouhodobý cíl
− území CHKO Brdy bez nové těžby nerostných surovin

Navrhovaná opatření
− chránit území před takovým geologickým průzkumem nebo otvírkou nových ložisek nerostných
surovin, která by znamenala ohrožení předmětů a cílů ochrany...

***************************************************
Mně tedy z toho, rp, plyne, že Správa CHKO bude proti geol. průzkumu vždy. A to i proti případné vládní surovinové politice, viz ostatně i nynější souboj ministerstev ŽP a průmyslu o to, zda to ložisko v CHKO bude/nebude ... proč asi??
A jaký je tedy podle vás rozdíl, když štempl nedá orgán "přírodního parku" od toho, když ho nedá Správa CHKO? Buď "se chce", anebo "se nechce", všechno ostatní jsou jen nástroje k tomuto....

... Jinak já se z CHKO Brdy raduji radostí velikou, to jen tak na okraj, protože je tu nějak mrtvo a nikdo na vyhlášení CHKO nic neříká....
brdská krysa , říjen 26, 2015
CHKO a Petráčkova hora
http://1url.cz/76xS

Přírodní park Třemšín bude v lokalitě Petráčkovy hory ještě do konce roku zakazovat "provádět geologický průzkum a těžbu nerostů, hornin a humolitů" (jen se souhlasem příbramského orgánu ochrany přírody). Nejsem si jist, zda přesně od první minuty dne 1.1.2016 (v tom může být také háček), ale cca od roku 2016 bude něco obdobného (zajímalo by mne, co přesně!) hlásat i CHKO. V čem přesně to bude lepší? V tom, že šéf CHKO bude z ministerstva turistického a jiného průmyslu snáze odvolatelný než úředník příbramského městského úřadu, když nepůjde na ruku ... třeba zlatokopům? Příkladů takového postupu v jiných CHKO máme poměrně hodně.
rp95 , říjen 26, 2015
Ad Roman P.
Romane dovedu pochopit, že se snažíš stále obhajovat svůj pohled na věc, i když mi to v téhle situaci připadá off topic. Stačí se však i jen podívat na to, jak zákon bere vážně zvláště chráněná území (CHKO a NP) a přírodní parky. Samozřejmě, že přírodní park je o něco lepší, než vůbec nic, ale s CHKO se prostě ochrana přírody nedá vůbec srovnávat a to už nemluvím o samotné aktivní péči o přírodu (dokonce i v té III.zóně ). Maloplošky - OK, to je samozřejmě lepší než III.a v podstatě i II.zóna ochrany v CHKO, ale to tam musí být nejdřív nějaký důvod té zvláštní ochrany. Konkrétně na Petráškově hoře a jejím okolí není nic, co by zvláštní ochranu formou vyhláčení MZCHÚ odůvodňovalo. Bohužel. Nepočítá s tím CHKO a nebylo by to ani v tom parku.
Také jsem si vědom, že ani CHKO není ideální a dokonalý nástroj ochrany a péče o přírodu. Zvlášť v případě Brd, kde už nyní existují neformální, ale o to "účinnější" vazby mezi AOPK a těmi, kteří mají vliv na hospodaření VLS. Je bohužel zřejmé, že ani CHKO nebude až na výjimky omezovat či regulovat hospodaření v lesích. To mne dost zneklidňuje, ale přesto věřím, že se postupně prosadí i veřejná kontrola těchto aktivit, což v případě vojenského újezdu nebylo možné vůbec.
pavel , říjen 26, 2015
pro Pavla
Institut CHKO je kromě 1. zón naprosto zbytečný a proti těžbě neúčinný (onehdá probírané maloplošky by udělaly stejnou službu levněji). Zrušením PP v této lokalitě (3. zóna CHKO) se otevřou dveře těžařům, na což předpokládám naše vládnoucí garnitura čeká s otevřenými kapsami a s významným mrkáním oka. Myslím, že už je to uzavřená kapitola, bohužel. Smiřme se s tím, že se prostě bude těžit, a to nejen na Petráčkově hoře. Vzepřít se proti tomu skoro nedá. Je mi líto těch, kteří to nepochopili, a ještě více těch, kteří propagovanému mainstreemu slepě důvěřují.
Roman Poustka , říjen 25, 2015
...
Romane, ale přírodní park Třemšín, který vznikl mj. proto, aby zabránil aktivitám "zlatokopů", přeci nezaniká. Pouze se zmenší o území v CHKO. Ta má přitom větší váhu, než obyčejný přírodní park, který není ani zvláště chráněným územím. I proto trvaly např. Hvožďany na tom, aby byla Petráškova hora do CHKO zařazena. A naopak snaha MPO ji tam nezařadit, celkem výmluvně svědčí o tom, jaké problémy při případném povolení k prospekci a těžbě na tom ložisku vidí ministerstvo v CHKO a jak "vážně" bere naopak přírodní park.
pavel , říjen 25, 2015
blíží se 3. zlatá horečka na Brdech?
http://sux.cz/ab48

Také vás iritují obdobné nadpisy článků oslavujících záchranu přírody před zlatokopy? Věc se má tak, že se záborem zlatých ložisek (i těch méně prozkoumaných, o nichž se moc nemluví ) institutem CHKO, který má ochranu pouze ve svém názvu, zaniká dosavadní jediná a poslední ochrana před těžbou - tj. zde na jihu Brd přírodní park zřízený zejména proti těžbě zlata. Předpokládám, že v následujících letech se plíživým způsobem znovu a možná přímo z vládních kruhů začne tlačit na pokračování průzkumů...

Kéž bych se mýlil.
Roman Poustka , říjen 24, 2015
PETICE
Milovníci zdejší krásné přirody,právě probíhá podpisová akce proti těžbě zlata nejen na Rožmitálsku.Tato podpisová akce je celorepubliková a možnost podpisu je: Elektro LIŠKA a Lekárna panísmilies/grin.gifAGMAR TOMKOVE v Rožmitále .Předem děkujeme těm kteří nás podporují.
Květa Dražanová , červenec 17, 2013
OPĚT ZLATO
Obec Mokrsko obdrželo žádost o průskum zlata a co to znamená pro Hvoždany,toto mohou očekávat také,ale stojíme za starostama a OZ Vacikova.13.6.2013 bude zasedat legislativní rada vlády a bude jednat o novele surovinové politiky,nějak brzy ,novela měla být až koncem roku. Je to záměr????
KVĚTA , červen 08, 2013
Pro paní Dražanovou, Dubanovou a další, kterým není lhostejné "kyanidové loužení zlata"
Asi nejsem ten, kdo by se měl k tomu zde vyjadřovat, vzhledem k tomu, že již delší dobu nepatřím mezi diskutéry, kteří by se těšili zvláštní přízni redakce, nicméně - nedá mi to:
Vážené dámy, myslím, že bombardováním tohoto webu agitací prozi zlatokopům a nekonečným opakováním různě (kolikrát i z kontextu vytržených) prohlášení nejrůznějších osob, jež považujete za ty, jejichž "slovo platí", se možná trochu vlamujete do otevřených dveří. Myslím, že na těchto stránkách by se sotva našel někdo, kdo by si přál v Brdech zlatokopy. Určitě není nutno zdejší "osazenstvo" přesvědčovat. Ono někdy méně bývá více. (Například protiradaroví aktivisté se také po jisté době zprotivili kdekomu svou agitací.) Nejen zdejší komunita, ale celá česká společnost je na agitaci (jakoukoli) poněkud alergická, a i když jsou vaše slova míněna vážně a poctivě, je-li jich moc, působí kontraproduktivně. Asi by to chtělo hledat jiné způsoby - a hlavně - oslovovat ty, které je teprve třeba přesvědčit. Tady asi není nutno nikoho přesvědčovat o tom, že těžit zlato v Brdech je špatné. (A to doknce i kdyby se nejednalo o tak drastickou metodu.) Zkuste se třeba zaměřit na mainstream. Pokud budete vystupovat více seriózně a méně fanaticky, uspějete. Tady si nikdo zlatokopy v Brdech nepřeje (myslím, že tohle mohu prohlásit i za ty, kteří mne zrovna nemusí...) a ti, kteří tyto stránky pravidelně navštěvují určitě, až na to přijde, se postaví proti takovému záměru. Je to sice nepohodlné, ale vlamovat se je třeba do dveří, které jsou na sedm západů zavřené, nikoli do těch, které jsou otevřeny dokořán. Jinak ale vašemu úsilí upřímně držím palce.
pavel , duben 03, 2013
...
omlopuvám se opět špatně nyní již správná mejlovka dubanova.marie@gmail. com
Květa Dražanová , duben 03, 2013
...
pane Podhorsky omlouvám se dala jsem špatný mejlik posílám nový.... Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Květa Dražanová , duben 03, 2013
...
Koukám na stránky a paní Dubanová je doufám opět na stránkach,co komu vadilo ,ne snad panu Poutkovi,ale paní má spoustu informací i z doby minulé a je škoda že toto nechce, aby to bylo dáváno do veřejnosti. To že těžařské společnosti měli slet v Mikulově také není podstatné???? Je a velmi, novela horního zákona je na nerostné suroviny(uhlí cín atd.),ale ve skrytu je i zlato.Je mnoho článku na internetu,kde jsou uvedeny i mapy. Situace je stejná jako v roce 1995 ne-li horší. Věřím že i pán je milovníkem BRD a nechce aby tato krajina byla zdevastovaná. Není mnoho míst kde je krajina tak zachována jako zde.České lesy se o krajinu a památná místa starali velmi dobře ajak to bude nyní co lesy budou předány to se neví.80% lesů je církve.Mohu posuzovat bydlím zde.
Květa Dražanová , duben 02, 2013
Pro pana Podhorského
Pane Podhorský, doufám, že spojení proběhne ve vší počestnosti!
marie dubanová , duben 01, 2013
...
Pane Podhorsky,paní dubanovou vyhodili ze stránek,také bojovala již minule jako dnes a její meil je Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny pozdravuji
Květa Dražanová , duben 01, 2013
pro paní Dubanovou
napište mi, kdysi jsem bojoval proti TVX Bohemia důlní, která chtěla těžit zlato v Kašperkách rád bych se s vámi spojil Děkuji
Karel Podhorský , duben 01, 2013
...
Ještě bych ráda zdůraznila,že pokud jsou informace o zlatě mylné,tak se přijdte podívat do obce Vacíkov 20.dubna .2013 ve 13 hodin na pochod veřejnosti na Petraškovo horu jako protest proti těžbě zlata. Jste srdečně zváni a mají přístup i lobisté,kteří jsou ubytováni v obci Vacíkov.
Květa Dražanová , duben 01, 2013
české zlato
Dobrý den,dnes jsem zjistila,že pisatelka p. Dubanová,která dává věcné informace má zablokován přístup na tyto stránky. Já se ptám proč,však dávala velmi potřebné komentáře o těžbě zlata,která zde hrozí. Nechci věřit tomu,že to někomu vadí.Nebo se snad vzpamatujeme až nám poteče kyanid ve vodovodním kohoutku nebo v potoce a nebo se budeme koupat v bahýnku z kyanidu,ale to není léčivé,ale jedovaté.Nikde nemohu najít informace těžařské společnosti,která se sešla v Mikulově o čem se vlastně jednalo nebo se tato informace nedá do veřejnosti,snad není tajná.Na schůzce také byla paní,která je v asociaci a již je ubytována v obci Vacíkov,které hrozí otevření lomu na Petráškovo hoře.
Květa Dražanová , duben 01, 2013
Dnes začalo důležité " JARNÍ SETKÁNÍ TĚŽAŘŮ" v Mikulově a v žádných novinách o tom není ani zmínka

jako by to bylo něco naprosto nedůležitého, při tom se stačí podívat kdo se této schůzky zúčastňuje, opět jsou tam vysocí ministerští úředníci a poslanci Parlamentu ČR, ale nikoho to evidentně nezajímá ..
Jarní Setkání těžařů v Mikulově

Vážení "příznivci" těžebního průmyslu,

dovolujeme si vás srdečně pozvat na Jarní Setkání těžařů do Mikulova (hotel Galant), které se uskuteční ve dnech 27. - 29. března 2013.
marie dubanová , březen 27, 2013
 1 2 3 > 

Přidat komentář

Můžete přidat váš komentář zde

busy
 

Vaše komentáře

Klondajk - Zrození velikého obra (1984/85) (Zdenek Fabera, 31.03.2024)
Utekar
Nazdar kluci rocnik 84-86 Klondajk posledni pulrok za odmenu Liptak
Klondajk - přehledový dokument (Josef, 26.02.2024)
Klondajk
Zdravím,i já sem sloužil v letech 1983-1984 na rotě RSM.Delal sem první rok na bagru ...
Radiomaják Be 12 - podbrdský příspěvek k... (Radek Vítek, 13.01.2024)
kronika Nevida
Hi there, The chronicle of a village of Nevid is available on-line: https://1url.cz/IuU55 ...
Radiomaják Be 12 - podbrdský příspěvek k... (Frank, 12.01.2024)
Hello, Could you please provide me with a precise reference for the excerpt from the "kro...
O ovocných stromech (Slavomír Leinweber, 08.11.2023)
Ochrana ovocných stromů.
Výborný článek o stavu ovocných stromů. Rozhodně by mělo být v zájmu zachování...
O železném dolování (Ing. Zdenka Přibylová, 07.11.2023)
Vejteč-Pourka
Dobrý den, náhodou jsem narazila na tuto stránku. Dovolím si malé doplnění. Na Vejt...
© 2024 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů