Automatický překlad


Hlavní stránka arrow Vzkazovník
Prohlížet komentáře
Zobrazeno 30 - 60 z 3531 stránek
 
Vložit komentář
 
Jméno Zpráva
a ještě modifikace pro regionální tisk - pribram.cz
Vloženo: Neděle, 17 březen 2013 16:08 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 2.0.50727; AskTbORJ/5.14.1.20007)
http://www.pribram.cz/clanek-proc-nerespektuje-vedeni-stredoceskeho-kraje-sve-obce-nazor

Tongue
 
Parlamentní listy
Vloženo: Neděle, 17 březen 2013 08:11 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 2.0.50727; AskTbORJ/5.14.1.20007)
Marcela Paulová: Proč nerespektuje vedení Středočeského kraje své obce?
****************

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Marcela-Paulova-Proc-nerespektuje-vedeni-Stredoceskeho-kraje-sve-obce-266030

Kník Tongue .....
 
pro pana novináře Hutra
Vloženo: Neděle, 17 březen 2013 00:48 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 2.0.50727; AskTbORJ/5.14.1.20007)
Kdysi kdesi jste mě tu vyzval, ať něco k těm Brdům k vám napíšu - myslím, že až teď nazrál ten správný čas, i máte ode mě e-mail s příspěvekm do probíhající diskuse.

S přáním sladkých snů

Brdská krysa
 
brdská krysa
Vloženo: Sobota, 16 březen 2013 10:47 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 2.0.50727; AskTbORJ/5.14.1.20007)
Vojenský újezd Brdy - březen 2013

Ve čtvrtek 7.3. 2013 od 10.00hod se na obecním úřadě v Zaječově konala informativní schůzka o postupu v procesu rušení Vojenského újezdu Brdy. Schůzka byla iniciována starostkou obce Zaječov Marcelou Kořánovou u pana Ing. Kazatele ( předsedy komise optimalizace vojenských újezdů v ČR). Podnětem pro svolání schůzky byla četná mediální vystoupen...í starostů obcí přilehlých k vojenskému újezdu Brdy a vyjádření hejtmanů Středočeského a Plzeňského kraje, která se zásadně liší od dříve deklarovaných závěrů společných schůzek starostů a členů komise pro optimalizaci Vojenských újezdů.

Schůzky se zúčastnili zástupci ministerstva obrany, zástupci vedení VLS a.s., zástupci VUSS Praha, starosta obce Obecnice , starostka a místostarosta obce Zaječov. Schůzka byla zaměřena na posuny v procesu optimalizace újezdů, budoucí nakládání s majetkem ve Vojenském újezdu Brdy a to především s majetkem spojeným s vodním hospodářstvím obcí, budoucnost komunikace Zaječov - Obecnice a CHKO Brdy.

Závěry jednání:

Vláda ČR v listopadu 2012 schválila návrh optimalizace Vojenských újezdů, ve kterém se počítá se zrušením vojenského újezdu Brdy. Dle tohoto návrhu je již připravena novela zákona o Vojenských újezdech, která bude předložena Parlamentu ČR k projednání. Předpokládá se její schválení do konce roku 2013, max. do poloviny roku 2014. Tento návrh počítá s dělením Vojenského újezdu mezi Plzeňský a Středočeský kraj a přičleňuje obcím, přilehlým k Vojenskému újezdu Brdy, hranice katastrálního území dle hranic z roku 1949, s právem hospodařit v lesích VLS a.s. Po vypořádání připomínek obcí, toto odsouhlasila již v červnu 2012 zastupitelstva 35. oslovených obcí. Proti návrhu bylo pouze město Příbram.
Po zrušení vojenského újezdu již nebude možné požádat o převod historického majetku do vlastnictví obcí. Bude však možné s MO ČR jednat o majetku, který bude prohlášen ArmádouČR za nepotřebný a následně požádat o jeho převod do majetku obcí. Pokud bude mít některá z přilehlých obcí zájem o tento majetek (především vodovody a vodní díla), je MO ČR ochotno jednat o převodu tohoto majetku na obce.
Komunikace Zaječov - Obecnice. Při dřívějších jednáních o této komunikaci o ni Středočeský kraj neprojevil zájem a proto obce souhlasí s tím, že komunikace zůstane účelovou lesní komunikací ve správě VLS a.s.Obec Zaječov a obec Obecnice společně s VLS a.s. se dohodli, že dojednají budoucí pravidla pro pohyb na této komunikaci. Komunikace bude zprůjezdněna v omezeném režimu a to pravděpodobně v systému povolenek pro občany přilehlých obcí. Obcemi je požadováno omezení tonáže aut na této komunikaci a sice pouze pro vozidla do 3,5 t, s výjimkou vozidel VLS a.s. Zástupci obcí jsou si vědomi, že se komunikace v zimních měsících bude udržovat dle potřeb VLS a.s.
MŽP má již připravený návrh zonace pro CHKO Brdy. S tímto návrhem budou dotčené obce seznámeny v nejbližší době.
26.3. 2013 se uskuteční v Jincích setkání starostů obcí přilehlých k Vojenskému újezdu Brdy. Na programu bude zrušení VÚ Brdy a vznik CHKO.

https://www.facebook.com/ObecZajecov
 
marie dubanová
Vloženo: Pátek, 15 březen 2013 18:54 Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xx.yyy.50.106 Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.172 Safari/537.22
Už nevím na koho se obrátit, aby se konečně NĚKDO začal zabývat tím co nám hrozí?

Vážený Senát Parlamentu ČR,

Vážený pane předsedo Senátu České republiky,

pane Milane Štěchu,

obracím se na Vás s prosbou o pomoc, protože si my lidi už sami nevíme rady, situace není vůbec hezká, jsem jen řadový a slušný občan ČR a věřte že se mě vůbec nechce žít v kyanidovém "nálevu".proto se na Vás obracím s prosbou o pmoc a děkuji předem, my všichni děkujeme za pomoc, protože jsme všichni ohroženi těžbou zlata..ČR, malá a hustě obydlená země uprostřed neméně stejně hustě obydlené Evropy, je opět po cca 18 letech, vystavena nebezpečí těžby zlata, ale nikoliv tzv. rýžováním, ale kyanidovým loužením. Těžaři znovu, po cca 18 letech ohrožují Českou republiku.

30. 9.1994 vypsal ing.Karel Dyba, exministr hospodářství ČR tzv. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na průzkum zlata v ČR jehož cílem bylo získání soukromých investorů geologických praci na průzkum zlatých ložisek v ČR, a to přestože Český geologický ústav UKONČIL PRŮZKUM ložisek zlata v českém masivu TEPRVE v roce 1991. Předmětem nabídkového řízení na PRŮZKUM ZLATA V ČR - bylo celé území ČR.

Exministr Dyba povolil hledání zlata na 19 místech ČR - a ohrozil těžbou zlata kyanidovým loužením cca 87 měst a obcí v ČR, ohrozil malou zemi, která číní rozlohou asi 1 % Austrálie a 0.7 % Kanady (Přátelé a kolegové prof.Zahradníka se vyjádřili, že HLEDÁNÍ ZLATA NA 19 MÍSTECH ČR, POVAŽUJÍ ZA NEVHODNÝ ŽERT)..Lidé žijící v ohrožených místech se bránili, ale exministr Dyba v listopadu 1995 poskytl časopisu Ekonom rozhovor, kde se vyjádřil v tom smyslu, že "těžbu zlata musíme chápat,jako jakoukoliv jinou podnikatelskou činnost"!, a že těžba zlata neznamená přínos JEN pro stát ( 5%) ale hlavně pro konkrétní obyvatele, kteří žijí v dotčené oblasti? JAK VYPADÁ DOTČENÁ OBLAST, KDE SE TĚŽÍ ZLATO POMOCÍ KYANIDOVÉHO LOUŽENÍ - není nutné nikomu zdůrazňovat ! Přírodní prostřední vypadá jako pustina. Neeexistuje technika účinné kontroly kyanidového loužení zlata(říká prof. Kanadské univerzity Marek Winfield).. Zůstanou mohutné hromady odpadu.. Pokud se kyanidová nádrž protrhne, dostane se odpad všude a nastane destrukce krajiny ve velkém (Viz Baia Mare v Rumunsku, kde vytekl kyanid do Tisy a z Tisy do Dunaje, bylo poškozeno :Rumunsko, Maďarsko a část Srbska)..Protože tyto informace starostové tehdy ohrožených měst a obcí věděli BRÁNILI SE, bránili se i lidi v rámci republiky.. Psali petice a starostové podpořeni velkým odporem lidí založili SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ S NÁZVEM - ČECHY NA ZLATO!! Takže se před těmi 18 lety nakonec, v ČR zlato netěžilo!! Ale nyní, po cca 18 letech - začali těžaři znovu řinčet svými těžebními nástroji, za velké podpory ministra průmyslu pana Kuby - který se domnívá že pomocí vytěženého zlata ( zcela pomíjí, že způsob těžby - kyanidem se rovná likvidace ČR) které hodlá prodat za 400 miliard a tím píše, že ZCELA ZLIKVIDUJE FINANČNÍ KRIZI V ČR (napsal ministr Kuba pro Parlamentní listy)?

Pan ministr Kuba se domnívá, že jsme ROZVOJOVÁ ZEMĚ - myslím si, že tento jeho pokus o těžbu zlata POMOCÍ KYANIDOVÉHO LOUŽENÍ - je COSI PODOBNÉHO POKUSU O OBECNÉ OHROŽENÍ - a že se jedná o zneužití pravomoci veřejného činitele! - - v ROŽMITÁLE POD TŘEMŠÍNEM NA OBHÁJENÍ SVÉHO MÍSTA K ŽIVOTU A OBHÁJENÍ VLASTNÍHO ŽIVOTA (protože kyanid není nic zdravého) BYLO OBNOVENO SDRUŽENÍ ČECHY NAD ZLATO.. ALE KYANIDOVÝM LOUŽENÍM NENÍ OHROŽENO JEN ROŽMITÁLSKO, ALE :

kromě severních Čech je ohrožena celá ČR : Jílové u Prahy, Libčice, Čelina, Líšnice, Bytíz, Klínec - Všenory, - Kasejovice, Hartmanicem Voltýřov, Písek, Dobrá voda(část Č.Budějovic), Roudný, Humpolec, Zlaténka, Předín, Zlatý Chlum, Zlaté Hory - západ, Suchá Rudná, Stupná a Svoboda nad Úpou... Pokud novela horního zákona projde a umožní TĚŽAŘŮM louhování kyanidem a vyvlastňování pozemků, které vlastník odmítne prodat - co zůstane z naší země..?
a PRÁVĚ v současné době je připravovaná novela horního zákona a pokud připravovaná novela, kde se hovoří i o těžbě zlata(samozřejmě kyanidem, protože výskyt zlata je pouhý 1 gram na tunu kamene) a o vyvlastňování pozemků - projde, pak se ptám :co zůstane z naší země?
 
pribram.cz
Vloženo: Úterý, 12 březen 2013 17:13 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 2.0.50727; AskTbORJ/5.14.1.20007)
Hydraulické štěpení k nám nepatří, vzkazuje kraj. A straší i kyanidem na Rožmitálsku

http://www.pribram.cz/clanek-hydraulicke-stepeni-k-nam-nepatri-vzkazuje-kraj-a-strasi-i-kyanidem-na
 
marie dubanová
Vloženo: Neděle, 10 březen 2013 18:36 Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xx.yyy.50.106 Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.152 Safari/537.22
když se to podařilo zarazit poprvé, a věřte že to nebyla žádná "sranda" tak snad dnes v době internetu, kdy máme informace rychleji a také se rychleji šíří, si nenecháme rozebrat republiku pod nohama a my sami se nenecháme otrávit kyanidem!!
 
brdská krysa
Vloženo: Neděle, 10 březen 2013 18:17 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 2.0.50727; AskTbORJ/5.14.1.20007)
Též přeji hezký zbytek neděle Smile.

Jo jo, hlas lidu by přece měl být slyšet:

"My, občané České republiky V BRDECH, Čechách, na Moravě a ve Slezsku, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní,hmotné a duchovní bohatství, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců, přijímáme tuto Ústavu České republiky...."

(preambule Ústavy)


TongueTongue

"... Skutečně rozvinutá a fungující občanská společnost umožňuje řešit řadu problémů bez toho, že by se nejdříve musely stát předmětem politického boje. To je důležité, protože tím se brání či zamezuje tendencím politických stran převést původně věcný problém na stranický spor.

Samozřejmě občanská společnost vyžaduje odpovědné a samostatné rozhodování občanů o svých společných zájmech, potřebuje veřejnost dostatečně zralou na to, aby dokázala ochránit a plně využívat všech svých práv.

Prostřednictvím institucí občanské společnosti dostává politická sféra nejspolehlivější zpětnovazební signály, protože občané svými aktivitami upozorňují na problémy, které ve společnosti existují, které pociťují jako palčivé (např. v oblasti ekologie), a tím nutí politiky, aby se jimi zabývali.
Občanská společnost je školou demokracie. Umožňuje účast občanů na rozhodování a řešení konkrétních problémů tam, kde se nabízené rozhodnutí neshoduje se zájmy těchto občanů.
V tomto smyslu funguje občanská společnost jako korigující prvek (často dokonce jako protiváha) vlivu státu. A v neposlední řadě posiluje i vědomí sounáležitosti a odpovědnosti občanů za "své věci".

Lze říci, že demokracie je natolik silná, nakolik je v ní rozvinutá a fungující občanská společnost, protože taková společnost se stává garancí proti pokušení každého státu stát se všemocným a působí i proti možnému degenerativnímu sklonu demokracie stát se tyranií."

Smile

http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/387/OBCANSKA-SPOLECNOST.html/
 
marie dubanová
Vloženo: Neděle, 10 březen 2013 17:35 Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xx.yyy.50.106 Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.152 Safari/537.22
Přeji dobrý den, já Vám rozumím, vím, že nemyslíte přímo mně jako osobobu, a bylo to od Vás moudrý, že jste lidem připomněla že by se měli také sami starat a ne jen čekat, že to za ně někdo obstará a zařídí, přeji příjemnou neděli..skutečně se musíme starat o to co dělá naše vláda, jsme demokratická země a my jsme svobodní lidé..
 
brdská krysa
Vloženo: Neděle, 10 březen 2013 11:55 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 2.0.50727; AskTbORJ/5.14.1.20007)
Tak nemyslím přímo vás jako osobu...ale třeba sdružení Brdy nad zlato to má přímo ve Stanovách:

Čl. 4 Formy činnosti sdružení
(....)
c) pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře)

http://brdynadzlato.cz/wp-content/uploads/STANOVY-P%C5%98IHL%C3%81%C5%A0KA.pdf

Jen ať to úředníci přijedou vysvětlit místním....

Surovinová politika ČR projde procesem SEA - posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí. Po proceduře SEA bude materiál předložen vládě ČR ke schválení. Měly by se ve veřejném procesu vyjasnit otázky slučitelnosti záměru s požadavky ochrany životního prostředí a s požadavky na využití území.

Společný projekt nevládních organizací ke koncepci najdete tady:

http://www.energetickakoncepce.cz/o-projektu

A vtipný komentář EPS:

http://www.eps.cz/zpravodaj/kategorie/komentujeme/necasovi-namesicnici

"Nečasovi náměsíčníci"

...ze kterého je podstatný ten závěr:

"Zajímavé bude jistě sledovat, jak svou úlohu naplní Ministerstvo životního prostředí vedené Tomášem Chalupou. Ministerstvo životního prostředí teoreticky na hru ministra Kuby přistoupit nemusí a doposud zpackaný proces může částečně napravit, například pokud bude pro nejkontroverznější návrhy požadovat zpracování variantního řešení..."
 
marie dubanová
Vloženo: Neděle, 10 březen 2013 00:28 Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xx.yyy.50.106 Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.152 Safari/537.22
Já nejsem žádná významná osoba, nemohu nikoho svolávat, mohu jen psát a "bubnovat na poplach".. Přečtěte si co píše profesor Bedřich Moldán.(kterému děkuji za ta slova) :
Těžba zlata z předpokládaných ložisek v České republice by se v žádném případě neměla uskutečnit z důvodu přednosti veřejného zájmu na ochranu přírody a životního prostředí, ať už jde o zachovalou přírodu Šumavy nebo bezprostřední ohrožení vody, před soukromým zájmem na výnosech z těžby. Případné finančním přínosy pro republiku, ostatně nevelké, v žádném případě nemohou vyvážit nepříznivé dopady a škody, které by těžba nepochybně způsobila. Je třeba pečlivě hlídat navrhované změny zákonů nebo jiných právních předpisů, aby neotevřely cestu eventuálnímu povolení těžby.
Zdraví
Bedřich Moldan
 
brdská krysa
Vloženo: Sobota, 09 březen 2013 21:54 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 2.0.50727; AskTbORJ/5.14.1.20007)
No vidíte, jak jsou ti těžaři šikovní.... i politiky a lidi z ministerstev si pozvou na besedu, jistě z toho vzejde nějaké doporučeníčko v jejich prospěch, který je umně navléknut jako státní zájem (je to vůbec možný??).
Proč neděláte to samé? Řihák vám potřebnej štempl nedá,akorát se na věc populisticky přisaje... Štempl dají/nedají na MŽP, svolejte besedu a pozvěte si někoho od nich.
 
marie dubanová
Vloženo: Sobota, 09 březen 2013 21:16 Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xx.yyy.50.106 Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.152 Safari/537.22
"teď je to ze strany těžařů spíš jen takový test,co to po 20 letech udělá s veřejností a jak kdo bude reagovat".Ale kdepak jen test, žežaři se už sešli vloni na podzim ve Frymburku a na ten jejich "slet" přijeli vysocí ministerští úředníci a dokonce tam byli i nějací poslanci nebyli tam jen jako hosté ale dokonce jako "přednášející", a nyní pan ministr Kuba připravuje tu novelu horní zákona, kde chce nejen povolit kyanidové loužení ale dokonce těžbu kde jakého "sajrajtu", který se doposud těžit nemohl. A ještě se tam zmiňuje o tom vyvlastňování. Teď 27 - 29.3.2013 se připravují těžaři na ten Mikulov, kde uvidíme kdo tam bude přítomen. Jednoduše musíme se bránit, čekat, že nás bude bránit vláda, tak to ani omylem..
 
brdská krysa
Vloženo: Sobota, 09 březen 2013 17:34 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 2.0.50727; AskTbORJ/5.14.1.20007)
No, on teď je to ze strany těžařů spíš jen takový test,co to po 20 letech udělá s veřejností a jak kdo bude reagovat. Určitě se zamítavé rozhodnutí očekává, na základě jeho argumentace budou těžaři pilovat další strategii a zkoušet to pořád dokola.
Na MŽP se ty žádosti o průzkum válejí od podzimu a jsou přeci taky nějaké zákonné lhůty, dokdy se o nich musí rozhodnout - a určitě to bude dříve, než bude schválená případná nová surovinová politika státu. Pokud je pravda, že se to v připomínkovém řízení zaseklo, je šance to zdržovat do parlam. voleb a pak se prostě uvidí.
To, že si sdružení domluvilo s MŽP schování zlatého kopce do plánované CHKO, je podle mě prozíravé a určitě to neuškodí - akorát by si v Jincích, Rožmitálu i Příbrami měli ujasnit, co vlastně chtějí? Pokud tam ti vaši politici v čele s Řihákem zruinují schvalování zákona o dělení katastrů mezi Plzeňský a Středočeský kraj, padne i CHKO. A co budete dělat pak?
 
marie dubanová
Vloženo: Sobota, 09 březen 2013 15:29 Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xx.yyy.50.106 Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.152 Safari/537.22
Pochodem veřejnosti bude pokračovat boj proti těžbě zlata


Rožmitál, Hvožďany - Obce a města ve sdružení Čechy nad zlato nevzdávají boj proti hrozícímu průzkumu a těžbě zlata v českém masivu. Rada sdružení se proto znovu sešla v tomto týdnu v Rožmitále, kde se účastníci navzájem informovali o tom, jaká je situace v problematice výskytu zlata v českém masivu a s tím souvisejícím zájmem nadnárodních společností o jeho těžbu.

FOTOGALERIE

Další 1 fotografie
"Bylo to dlouhé jednání a docela zásadní," konstatovala starostka Hvožďan Markéta Balková, která jako místopředsedkyně sdružení vedla jednání místo nemocného předsedy a starosty Rožmitálu Josefa Vondráška. Podle Balkové je zásadním úkolem nyní sledovat vývoj kolem připravované novelizace horního zákona a také nového znění surovinové politiky státu.

Horní zákon totiž v současné podobě zakazuje těžbu a získávání zlata metodou kyanidového loužení. Odpůrci těžby ale musí být ve střehu, neboť se může stát, že firmy, které se zajímají o konkrétní lokality lobbují u zákonodárců, aby tento zákaz v novele byl vypuštěn. Tím by se jim otevřela cesta k průzkumu a posléze k těžbě zlata v našem regionu - například v Petráškově hoře u Vacíkova nebo u Mokrska, Čeliny či na jihu Čech v Kašperských Horách. V podstatě se opakuje doba před necelými dvaceti roky, kdy zlatá horečka v Česku vypukla poprvé.

Co se týče nové surovinové politiky státu, tam podle odpůrců těžby spočívá problém v takzvaném novém institutu strategických nerostů, jako jsou uran, uhlí, wolfram a také zlato. A co by znamenalo, když se na seznamu objeví zlato? Pro tyto nerosty budou stanoveny zvláštní podmínky související s posílením vlivu státu při průzkumu, těžbě a nakládání s nimi. To znamená, že pak v zájmu státu těžit strategické nerostné suroviny může vygradovat klidně až ve využití nástroje vyvlastnění pozemku.

Všechny tyto procesy přípravy novely horního zákona a nové surovinové politiky státu sdružení Čechy nad zlato sleduje. Kvůli tomu, aby se problém přenesl do povědomí široké veřejnosti, organizuje sdružení tento jarní pochod.

"Konat se bude v sobotu 20. dubna. Začátek je od 13 hodin ve Vacíkově u kapličky a jeho smyslem je upozornit širokou veřejnost na skutečnost, že místní občané nesouhlasí s povolením průzkumu a možnou těžbou zlata na Hvožďansku. Ještě před tímto pochodem se uskuteční v Rožmitále další jednání rady sdružení, na které jeho členové zvou hejtmana Středočeského kraje Josefa Řiháka. Do doby, než bude pochod uskutečněn, připravíme jeho program a chceme pozvat hejtmany Středočeského a Jihočeského kraje," doplnila starostka Markéta Balková.
 
z odkazu níže
Vloženo: Sobota, 09 březen 2013 08:34 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 2.0.50727; AskTbORJ/5.14.1.20007)
"...Asi před pěti lety vypracoval resort obrany studii využití vojenských újezdů - podle ní jsou všechny újezdy využity prakticky 365 dní v roce. Jenže už se tam nepíše, jak jsou využity. Přijede-li si policejní jednotka zastřílet z pistole, je to vykázáno jako celodenní využití újezdu zabírajícího půl okresu. A využití tohoto druhu je hodně přes 90 %, přičemž tato cvičení lze stejně dobře provést na "svazarmovské" střelnici za městem. Kolik je během roku cvičení s účastí stovek vojáků a s ostrou střelbou tanků či dělostřelectva, kdy se skutečně využije velké území? Nestačilo by pro tato cvičení jedno cvičiště?..."

BiggrinBiggrin
 
brdská krysa Námořníkovi
Vloženo: Sobota, 09 březen 2013 08:26 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 2.0.50727; AskTbORJ/5.14.1.20007)
No pochopitelně že si to myslím, jinak bych v tu CHKO vůbec nemohla věřit - je nutno vše vztahovat k ideálu Smile.

Jenže v té CHKO Jeseníky byla před sjezdovkou povolena již větrná elektrárna, přečerpávací elektrárna ..... Brdy jsou unikát a není v nich žádný takový podobný zásah, díky němuž by se ty budovatelské aktivity mohly rozlézat.
Správa CHKO dostane Brdy "nenačaté" a jejím hlavním úkolem bude to uhlídat. A veřejnost by zas měla hlídat Správu, kdyby náhodou.... na základě tzv. "generální žádosti" mohou být o.s. na ochranu přírody a krajiny vždy včas obeznamována se vším, o čem Správa vede řízení, a může se zapojit do rozhodování. Mi neříkejte, že by to nějak nešlo ohlídat....

Nevím, proč by se měla armáda v Brdech roztahovat na věčné časy, když už tam ani moc necvičí - moc pěkně je to rozebráno zde:

http://m.cfoworld.cz/legislativa/je-na-case-zrusit-vojenske-ujezdy-686
 
Námořník
Vloženo: Sobota, 09 březen 2013 00:34 IP xx.yyy.91.118 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
Neúplatná správa CHKO?!? Jsme v Čechách!
"...Za hlavní předmět ochrany CHKO Jeseníky můžeme považovat komplex subalpínských biotopů nejvyšších poloh Jeseníků, poměrně dobře zachovalé horské smrčiny a rašeliniště..."
Ano, Jeseníky, sjezdovky v CHKO na Medvědí hoře, kvůli kterým se vykácely hektary lesa. To tehdejší ředitel Správy CHKO ještě zkousl. Pak přišla "rekonstrukce a modernizace" lanovky - v I. zóně CHKO, v EVL a ptačí rezervaci. To už asi bylo i na něho moc a pan ředitel Halfar "z osobních důvodů" odešel. A přišel nový státní úředník, kterému takovéhle "maličkosti" nevadí... To si fakt myslíte, že CHKO zabrání rozprodeji pozemků a tomu když si v Brdech někdo, kdo na to má, bude chtít postavit své sídlo či vybudovat rekreační areál???
 
kecáš
Vloženo: Pátek, 08 březen 2013 23:49 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 2.0.50727; AskTbORJ/5.14.1.20007)
!
 
brdomil
Vloženo: Pátek, 08 březen 2013 21:39 IP xxx.yyy.214.39 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.152 Safari/537.22
jo a na správu CHKO Brdy zapomeňte, ta tady nebude, ale o tom až v příštím dílu sci-fi CHKO Brdy
 
brdomil
Vloženo: Pátek, 08 březen 2013 21:36 IP xxx.yyy.214.39 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.152 Safari/537.22
statut, no dyť jo, statut určí, že v Brdech je cenné co? a zbytek můžeme využít, jak zase určí statut. Chci vidět, jak v dnešní době budou peníze na údržbu bezlesí...
 
Jak to?
Vloženo: Pátek, 08 březen 2013 19:49 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 2.0.50727; AskTbORJ/5.14.1.20007)
Daný je jen zákon, podle něj a dalších pravidel (př. různé metodivy, vyhlášky aj...) se přeci dá CHKO podle místních specifik "vytvarovat" různě - a to v řízení mmj. i za účasti veřejnosti, která Návrh může připomínkovat (na rozdíl od přírodního parku) a doplnit.
Statut - to je idea té CHKO a rovněž není všude stejná, př.: "...Za hlavní předmět ochrany CHKO Jeseníky můžeme považovat komplex subalpínských biotopů nejvyšších poloh Jeseníků, poměrně dobře zachovalé horské smrčiny a rašeliniště..."
Co to bude pro Brdy? Určitě nezastavěnost a pustota.

Ale takový Tichošlápek už by vám vysvětlil, že zvláště chráněná území jsou pro ochranu přírody nanic. Podle jeho myšlení by se měly CHKO předělat na přírodní parky, anebo ještě lépe - na nic.
Nic je holt lepší než něco, to dá rozum ...
BiggrinBiggrin
 
brdomil
Vloženo: Pátek, 08 březen 2013 19:06 IP xxx.yyy.214.39 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.152 Safari/537.22
jaký statut, ten je daný, pak jsou daný zony a nazdar - stále obhajujete neobhajitelné v rámci zaslepené lásky k všemohoucí chko
 
Příbramský deník
Vloženo: Pátek, 08 březen 2013 17:56 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 2.0.50727; AskTbORJ/5.14.1.20007)
Pochodem veřejnosti bude pokračovat boj proti těžbě zlata

http://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/pochodem-verejnosti-bude-pokracovat-boj-proti-tezbe-zlata-20130308.html
 
brdská krysa
Vloženo: Pátek, 08 březen 2013 17:18 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 2.0.50727; AskTbORJ/5.14.1.20007)
Tichošlápkovi:

Nezapomeňte se při slovu "privatizace" pokřižovat a pořádně si odplivnout Wink ...

Ten chybějící štempl od MŽP v případě zcizování v CHKO
by mohla dávat Správa CHKO podle § 44 odst. 3 (souhlas k činnostem - činností je přeci i převod vlastnického práva, ne?). Muselo by to být napsané v bližších ochranných podmínkách CHKO (ve zřizovacím předpisu) - dobrej tip Smile ... ale kdo ví, jak to s tou novelou nakonec dopadne....

Ono s tím zcizováním státních pozemků v CHKO by to byl asi problém - pokud bude dobře vymyšlený Statut CHKO a nějak i ta nezastavitelnost, je otázkou, co by kdo s těmi pozemky dělal? Podmínky provozu CHKO by přece silně - a podle zákona i bez náhrady - omezovaly vlastnické právo, nedalo by se na nich hospodařit, stavět atd.. (aspoň teoreticky, předpokládám nezkorumpovatelnost Správy CHKO Brdy :-D)...
že by se nějak masivně privatizovaly CHKO, které přeci vznikají ve veřejném zájmu, to se mi prostě nějak nezdá Shocked .....
 
Tichošlápek
Vloženo: Pátek, 08 březen 2013 13:16 IP xx.yyy.232.171 Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; Edition Campaign 21) Presto/2.12.388 Version/12.14
Poslední teoretický důvod pro event. podporu zřízení CHKO Brdy padá.
Dveře privatizátorům se otevřou.

A zdalipak ti, kteří ji vymysleli a protlačili až do vládního usnesení (na úkor původně zamýšlené husté sítě maloplošných zvláště chráněných území) si jsou vědomi toho, že:

Doposud platí § 22 odst. 5 zák. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-219#p22 , který stanoví, že při převodu vlastnictvípozemku ve zvláště chráněném území (tedy také v celé CHKO) vyžaduje smlouva o převodu schválení Ministerstvem životního prostředí .

Podle vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
který dne 5. března 2013 doputoval do poslanecké sněmovny jako sněmovní tisk č. 934 http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=934&CT1=0
bude výše uvedené ustanovení zrušeno.

Z důvodové zprávy:
"Schvalování se v současnosti týká pozemků a staveb ve vlastnictví státu na území všech kategorií zvláště chráněných území (.......) Nově se omezení zcizitelnosti a vydávání souhlasů bude vztahovat pouze na národní parky, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky (......) Zároveň naprostá většina majetku, který stát až doposud ve zvláště chráněných územích zcizoval a i v budoucnu zcizovat bude, se nachází na území chráněných krajinných oblastí, které budou z povinnosti získat souhlas v navržené právní úpravě vypuštěny."
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=146770

To bude zařízeno novelou zákona č. 114/1992 Sb. (část třetí ve sněmovním tisku 934) , v němž budou zrušeny zmínky o (ne)zcizitelnosti roztříštěné v několika paragrafech, a celá problematika bude soustředěna do nového paragrafu 61 b:

Pro jeho závažnost ocituji plné navržené znění:

**********

§ 61b
Zcizování pozemků a staveb ve zvláště chráněných územích
(1) Nezastavěné pozemky v národních přírodních památkách, národních přírodních rezervacích a národních parcích, které jsou ve vlastnictví státu, nelze zcizit. Tím nejsou dotčena práva fyzických a právnických osob podle právních předpisů upravujících majetkové restituce. Za zcizení se nepovažují směny pozemků na území národních parků odůvodněné zájmy ochrany přírody.
(2) Ke zcizení pozemků nebo staveb ve vlastnictví státu nacházejících se na území zvláště chráněných území, nejedná-li se o pozemky uvedené v odstavci 1 nebo o pozemky a stavby v chráněných krajinných oblastech, je třeba předchozí souhlas Ministerstva životního prostředí, a to i v případě, že pozemek nebo stavba leží na území zvláště chráněného území jen zčásti.
(3) Souhlas podle odstavce 2 vydává písemně Ministerstvo životního prostředí pro jednotlivé případy na základě odůvodněné a doložené žádosti.
(4) Nerozhodlo-li Ministerstvo životního prostředí o vydání nebo nevydání souhlasu podle odstavce 2 do 60 dnů od doručení žádosti, platí, že souhlas byl dán a k pozdějšímu rozhodnutí se nepřihlíží. Pokud Ministerstvo životního prostředí rozhodlo souhlas nevydat, určí současně organizační složku státu nebo státní organizaci ve své působnosti, která pozemek nebo stavbu převezme bezúplatně do své příslušnosti hospodařit. Jestliže Ministerstvo životního prostředí rozhodlo souhlas nevydat anebo pokud byl právní úkon směřující ke zcizení učiněn či pokud jiná právní skutečnost vedoucí ke zcizení nastala před uplynutím doby uvedené ve větě první, ke zcizení podle odstavce 2 platně nedojde.

**********

Ponovu tedy nezcizitelnost nezastavěných pozemků ze zákona bude pouze v národních parcích, národních přírodních památkách a národních přírodních rezervacích.
V přírodních rezervacích a přírodních památkách bude jako dosud potřeba souhlas MŽP, ale jeho vydání bude nově spojeno s konkrétní lhůtou pouhých 60 dnů, při jejímž marném uplynutí nastoupí zákonná fikce, že MŽP souhlas poskytlo.

Na tom území CHKO, které zároveň není maloplošným zvláště chráněným územím, ŽÁDNÝ SOUHLAS MŽP SE ZCIZENÍM POZEMKŮ NEBO STAVEB VE VLASTNICTVÍ STÁTU NEBUDE ZAPOTŘEBÍ.

Pokud by se tedy místo " I like CHKO " bylo pracovalo, tak jak to původně navrhla AOPK (!) , na síti maloplošných zvláště chráněných území, dosáhlo by se ne sice nijak dokonalé, nicméně lepší ochrany státních pozemků před jejich zcizením (privatizací).


Ale ne, díky ukvapeným, nedomyšleným "politickým rozhodnutím" opyleným "stálým plédováním" za CHKO (za současné z toho plynoucí rezignace na urychlené přípravy rozsáhlé sítě MZCHÚ) začínají zrát hořké plody.Ve světle dění posledních dvou let a s ohledem k výše popsanému musím konstatovat, že jedinou nyní myslitelnou záchranou je zachování vojenského újezdu Brdy, k čemuž nám dopomáhej Bůh.

Sad

 
PS:
Vloženo: Pátek, 08 březen 2013 02:44 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 2.0.50727; AskTbORJ/5.14.1.20007)
5. Dobrou noc, už se stmívá Smile!
 
myš
Vloženo: Pátek, 08 březen 2013 02:42 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 2.0.50727; AskTbORJ/5.14.1.20007)
1. Rok 2011 - to je starý....
2. Nová koncepce případně až po parlam. volbách.
3. Radar jest mrtev.
4. Nový ministr už nic zásadního měnit nebude, ať je to ten nebo ten....
 
Tichošlápek
Vloženo: Pátek, 08 březen 2013 00:10 IP xx.yyy.224.152 Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; Edition Campaign 21) Presto/2.12.388 Version/12.14
Jenom abych to dovysvětlil, pan Vylita, který ví jak spořit, je prý mezi horkými kandidáty na nového ministra - pokud ovšem nevyhraje horlivá vyjednavačka radaru paní Kuchyňová-Šmigolová http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=773367
A to potom by taky do Brd mohla přijít zas nějaká ta americká posádka.
Ale ona to bude asi jen kachna.
Dobrou noc.
 
Tichošlápek
Vloženo: Pátek, 08 březen 2013 00:02 IP xx.yyy.224.152 Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; Edition Campaign 21) Presto/2.12.388 Version/12.14
Fakt ?! Takže vážně myslíte, že i ta nynější koncepce by se ještě mohla změnit? Tak to je na dobrou noc skvělá zpráva!

No, je to vlastně pravda, s novým ministrem (nebo ministryní) vždycky přicházejí nové koncepce.

A na dobrou noc ještě něco od pana generálního sekretáře, z dubna 2011: "Může jít o chráněnou krajinnou oblast nebo jakousi oblast divokého území s o něco nižším stupněm ochrany," vysvětluje Vylita. http://www.cassia.cz/?p=1585
 

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

© 2024 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů