Automatický překlad


Náhodné obrázky


O majestátních stromech II
anomálie kořenů
Počet zobrazení:875

Pavel Wunsch
Strašice, u Druhého mostu
Počet zobrazení:4671

Kolvín
Obchod a trafika (viz. tabule na domě)
Počet zobrazení:5548
Hlavní stránka arrow Vzkazovník
Prohlížet komentáře
Zobrazeno 150 - 180 z 3531 stránek
 
Vložit komentář
 
Jméno Zpráva
ještě k tomu poslednímu odstavci
Vloženo: Pondělí, 04 únor 2013 00:54 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTbORJ/5.14.0.19709; .NET CLR 2.0.50727)
Přece již v tisku mluvčí MŽP psala, že o tomto ví a že to řeší a že se pokusí novelizovat zákon... si to neumíš najít Shocked ?
 
brdská krysa Jaromírovi
Vloženo: Pondělí, 04 únor 2013 00:38 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTbORJ/5.14.0.19709; .NET CLR 2.0.50727)
Hele, neurážej - že mi nerozumíš je tvůj problém, ne můj Tongue.

Proslýchá se, že se CHKO bude pravděpodobně ještě rozšiřovat, čili ta Vaše argumentace jest spíše ojedinělá.

A podobně jako já uvažuje např. i předseda Svazku obcí mikroregionu Třemšín Ing. Josef Vondrášek:


"... Prvním a zásadním krokem bylo naše společné jednání s Ing. Josefem Vondráškem na Ministerstvu životního prostředí, kde bylo ujednáno, že lokalita Petráčkovy hory bude začleněna do připravovaného návrhu na vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Brdy. Faktem je, že i v současné době je lokalita Petráčkovy hory chráněna Přírodním parkem Třemšín, jehož zřizovací předpis průzkum ložisek a těžbu zlata přímo zakazuje."

http://www.rozmitalptr.cz/cechy-nad-zlato/clanky-o-tezbe-zlata-a-o-sdruzeni-cechy-nad-zlato/01-clanekbalkova220113/

Čili jakž psáno níže, dopadne to dobře - MŽP v CHKO Brdy prostě průzkum/těžbu nepřipustí.... tož asi tak, nevím, jestli mi rozumíte, racionální osobo... no to je vcelku jedno, dobrou noc !
 
Tichošlápek
Vloženo: Neděle, 03 únor 2013 22:34 IP xx.yyy.229.242 Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; Edition Campaign 21) Presto/2.12.388 Version/12.12
Marně přemítám, co nám to sem dnes brdská krysa - promiňte mi ten výraz - nablila.
Na začátku bylo osočení "iniciativy SOS Brdy, vyzývající obce k bojkotu CHKO" .
Následovalo, že by Hvožďany "měly hupsnout pod CHKO" , potom nařčení, jestli "zástupci obcí už nebyli podmazaní" , a skončilo to "dopadne to dobře, zalézám do nory"
?? !!

Není jasné, proč "brdská krysa" chce zabránit těžbě zlata u Vacíkova tím, že by Petráčkova hora byla začleněna do CHKO, neboť "ze zákona" je zakázáno těžit nerosty pouze na území první zóny CHKO, která by v těchto místech stejně nebyla.
Naproti tomu, existující Přírodní park Třemšín má v nařízení o jeho zřízení ustanovení, že pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody (dnes Městský úřad Příbram) lze "provádět geologický průzkum a těžbu nerostů, hornin a humolitů" (článek 2, písmeno f) . Tj. nedá-li Městský úřad Příbram souhlas, provádět se to nemůže.


Kdy už někdo přijde na to, že CHKO Brdy je nesmysl?


Záměr jejího vyhlášení vznikl (tak nějak z neinformovanosti) kvůli plánovanému zrušení vojenského újezdu. Protože ale toto území zůstane i po zrušení vojenského újezdu v podstatě celé "objektem důležitým pro obranu státu" , tak pokud by CHKO byla zřízena, její Správa podle zákona nebude mít pravomoc tu vykonávat státní správu v ochraně přírody a krajiny.
Polopatě řečeno, stát bude platit deset až patnáct zaměstnanců Správy, kteří tam - znovu promiňte - budou úplně na hovno.
V objektech důležitých pro obranu státu místo Správy CHKO rozhoduje MŽP.

Ať žije logika a úspory!

 
ono to pro Brdy dopadne dobře, tož zalézám zpět do nory :-)
Vloženo: Neděle, 03 únor 2013 21:27 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTbORJ/5.14.0.19709; .NET CLR 2.0.50727)
"...Konečné slovo však budou mít úředníci MŽP.
"Jednání teprve začala. Ve správním řízení jsme ještě nerozhodli," říká ředitel odboru geologie na ministerstvu životního prostředí, který má věc na starosti, Martin Holý. "Všechny nerosty jsou ložiska ve vlastnictví státu. Záleží na tom, zda stát má zájem a důvody k průzkumu. Tam je jasné posouzení, zda zájem na průzkumu převažuje nad ostatními veřejnými zájmy na tom území."

http://www.enviweb.cz/clanek/geologie/93929/firmy-laka-tezba-ceskeho-zlata

 
dodatek 2:
Vloženo: Neděle, 03 únor 2013 20:58 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTbORJ/5.14.0.19709; .NET CLR 2.0.50727)
Jenom aby zástupci obcí už nebyli podmazaní ShockedSad ... je to nějaký celý divný...
 
dodatek:
Vloženo: Neděle, 03 únor 2013 20:47 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTbORJ/5.14.0.19709; .NET CLR 2.0.50727)
Určitě by měly hupsnout pod CHKO...
******************************

...žádostí prospektorských firem o průzkum se na stole ministra životního prostředí Tomáše Chalupy sešlo šest. Mluvčí ministra Tomáš Vitík ubezpečil kolegy v Aktuálně.cz , že každá žádost bude hodnocená zvlášť. Ministerští úředníci budou posuzovat kvalifikaci žadatele, soulad s platnými zákony, surovinovou politikou a státní politikou životního prostředí, anebo zhodnotí, zda další veřejný zájem - třeba ochrana přírody - nepřevyšuje zájem na průzkumu a případné těžbě ložiska.
Účastníky řízení budou i zástupci obcí.

http://www.ceskapozice.cz/domov/ekologie/novy-napor-zlatokopu-na-ceskou-krajinu
 
brdská krysa
Vloženo: Neděle, 03 únor 2013 20:31 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTbORJ/5.14.0.19709; .NET CLR 2.0.50727)
pro oba níže:
Opravdu nic ve zlém, ale ten požadavek ZO Hvožďan je formulovaný dost blbě a vykládat se to s tou hranicí dá různě... kdyby do toho původního návrhu Hvožďany a přilehlé obce nerejpaly, mohlo to přeci zůstat tak jak bylo navrhováno.... iniciativa v tomto přeci vzešla z obcí, nikoli z MŽP. Kdyby MŽP počítalo s tou oblastí pro těžbu zlata, nikdy by ji do původního návrhu nezahrnulo,to dá rozum.... Možná, až se bude připomínkovat návrh CHKO, ještě Hvožďany a spol. rádi hupsnou pod křídla CHKO ... BiggrinTongue
 
Tichošlápek
Vloženo: Neděle, 03 únor 2013 20:12 IP xx.yyy.235.130 Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; Edition Campaign 21) Presto/2.12.388 Version/12.12
Kryso,
2. září 2012 jsem sem do Vzkazovníku napsal :

"....... zatím málo se se mluví o nové zlaté horečce.
Jak MŽP "upravilo" hranici zamýšlené CHKO Brdy na jihovýchodě tím, že nakreslilo hraniční čáru po silnici č. 191 (Voltuš - Roželov) , to , pokud vím, nikdo z odpůrců nežádal . Usnesení zastupitelstva obce Hvožďany z 23. května 2012 znělo
"Obecní zastupitelstvo nesouhlasí se zrušením vojenského újezdu Brdy. V případě, že i přesto dojde ke zrušení statutu vojenského újezdu, OZ souhlasí s vyhlášením CHKO Brdy po hranicích lesních porostů v k. ú. Roželov a Vacíkov. Zbylé území Hvožďanska, které nebude součástí CHKO a bylo dosud součástí PP Třemšín bude i nadále zahrnuto v tomto přírodním parku tak, aby byla zajištěna ochrana přírody."
Místo "po hranici lesních porostů v k. ú. Roželov a Vacíkov" ale vznikla čára po silnici, která není ani hranicí žádného biotopu ani žádného katastrálního území.
Prý / možná / snad za tou zvláštní čarou je výhradní ložisko zlatonosné rudy č. 3250800 Vacíkov - zde v Petráčkově hoře......"

, na což jste vy vzápětí odpověděla:
" Jasněěěě, radar, přehrada, Disneyland, těžba zlata - a možná přistaně i UFO "

Takže si trhněte nohou a dejte (mi) pokoj.


 
rp
Vloženo: Neděle, 03 únor 2013 17:55 IP xx.yyy.26.89 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; InfoPath.3; .NET4.0E)
Milá kryso, nepřekrucujte skutečnosti. Hvožďany žádaly do CHKO nezahrnovat intravilány obcí a přilehlé nelesní pozemky. Určitě nemělo zastupitelstvo v úmyslu vyjmout Petráčkovu horu. Ta byla bez požehnání zastupitelstva vyjmuta neznámo kým... (doplňte si sama) a z důvodu ... (doplňte si sama). Jestli mne paměť neklame, tak poslední návrh CHKO po "zahrnutí požadavků obcí" počítal s tím, že jeho území se bude rozkládat nepochopitelně pouze západně od komunikace Rožmitál-Roželov. Proč tenhle návrh, který je v rozporu s požadavky Hvožďan, nebyl a není kritizován zastupitelstvem je pro mne hádankou.
 
brdská krysa
Vloženo: Neděle, 03 únor 2013 12:19 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTbORJ/5.14.0.19709; .NET CLR 2.0.50727)
Zlatá horečka znovu vypukla, prospektoři chtějí rozebrat Petráškovu horu

autor: K.Hutr

Hvožďany - Po zhruba dvaceti letech se vrací na Hvožďansko jako zlý sen zlatá horečka. Tehdy se pokoušela britská těžařská společnost získat povolení k průzkumným a přípravným pracím na těžbu zlata v Petráškově hoře u Vacíkova.

http://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/zlata-horecka-znovu-vypukla-prospektori-chteji-rozebrat-petraskovu-horu-20130201.html

*******************************************
No jo, no, když taky oni ve Hvožďanech a přilehlých sídlech pořádně nevědí, co vlastně chtějí Sad...
Prvotní návrh MŽP na rozsah CHKO těžce sabotovali, až jej tedy dle připomínek obcí MŽP upravilo a CHKO se z jižních Brd stáhla. Proč se do ní ty obce "neschovaly", když tedy je tu problém známý 20 let? Ono sice by to nebylo samospasitelné (viz snahy dříve o těžbu v CHKO -Kašp. Hory), ale s připravovanou CHKO Brdy je to myslím trošku něco jiného - bylo by tam pro ty obce v CHKO i s jejich zlatem jistě velké pochopení a ochrana ze strany MŽP při tvorbě Statutu a podmínek chodu CHKO.... takhle jim kompetentní orgánové akorát tak na*erou a mezi námi - čemu se divit? Paní starostka se v článku sice moc hezky zašťiťuje mimořádnou krásou tamní brdské přírody - ale ono to asi nebude tak žhavé, když to radnice odmítá včlenit do CHKO. Území bez ochrany přece netřeba chránit a někde se těžit musí, nebo se mýlím?
No ale třeba to hoši z iniciativy SOS Brdy, vyzývající obce k bojkotu CHKO (z nichž některé tohoto volání uposlechly) nějak už zmáknou, co Tichošlápku Tongue ?
 
Pepa z BRD
Vloženo: Čtvrtek, 31 leden 2013 15:40 Navštívit web autora IP xx.yyy.243.106 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
Objekt v Misove - podzemni sklad jadernych zbrani (planovane muzeum): http://www.youtube.com/watch?v=ZlYR-BY-wAI
 
Příbramský deník
Vloženo: Úterý, 29 leden 2013 18:10 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTbORJ/5.14.0.19709; .NET CLR 2.0.50727)
http://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/hetman-rihak-nesouhlasime-s-rozdelenim-brd-20130129.html

Hejtman Řihák: Nesouhlasíme s rozdělením Brd
 
z tisku
Vloženo: Sobota, 26 leden 2013 01:33 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTbORJ/5.14.0.19709; .NET CLR 2.0.50727)

Insider: Ministerstvo obrany dostane nejspíš velvyslanec Jindrák

Pro řízení ministerstva obrany, které po prosincovém odvolání Karolíny Peake (LIDEM) vede premiér Petr Nečas (ODS), byl vytipován berlínský velvyslanec Rudolf Jindrák. Napsal to dnes internetový deník Insider s odvoláním na své zdroje. O novém ministrovi se má podle serveru jednat v pondělí po druhém kole prezidentských voleb.
 
Námořník
Vloženo: Středa, 23 leden 2013 20:59 IP xx.yyy.91.119 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
A koníci budou na bývalých a neasanovaných cílových plochách spástat vřes, borůvčí, zamezí zarůstání bezlesí nálety a ještě budou vyhrabávat "periodicky se obnovující vodní tůňky" pro obojživelníky a vlhkomilné rostliny... Wink
 
to bude v CHKO hezký......
Vloženo: Středa, 23 leden 2013 17:36 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTbORJ/5.14.0.19709; .NET CLR 2.0.50727)
"Já viděl divoký koně....", jak zpívá Nohavica Smile
 
Tichošlápek
Vloženo: Středa, 23 leden 2013 16:03 IP xx.yyy.237.98 Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; Edition Campaign 21) Presto/2.12.388 Version/12.12
Exmoorský poník
prý míří do Brd:

"Po příjezdu budou koně nejprve pobývat v ohradách a až po čase budou vypuštěni do volné přírody."

"Chceme k tomu využít opuštěné vojenské prostory, ze kterých nyní vojáci odcházejí, například vojenský prostor v Brdech."

http://hn.ihned.cz/c1-59168020-tanky-nahradi-ve-vojenskych-ujezdech-divoci-kone

 
Keroška
Vloženo: Středa, 23 leden 2013 08:26 IP xx.yy.26.75 Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/211996-prolomeni-tabu-privatizace-statnich-lesu-ma-zacit-pristi-rok/
 
Keroška
Vloženo: Středa, 23 leden 2013 08:18 IP xx.yy.26.75 Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
Prolomení tabu? Privatizace státních lesů má začít příští rok
 
Jan Klášterský
Vloženo: Úterý, 22 leden 2013 20:58 Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xxx.yyy.208.118 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
Přejímání pramenů bez souhlasu autora není jen problém knihy za 500,- Kč, ale i těch lacinějších a bohužel dobře prodejných. Takovým plagiátem brdských nesmyslů jen např. kniha "PUSTINAMI STŘEDNÍCH BRD" od Otomara Dvořáka ( http://otomar-knihy.webnode.cz ). Ten se dokonce nezdráhá použít jakoukoliv vydanou fotografii nebo pohlednici bez uvedení pramene. Se svou suitou pak jezdí po vesnicích s preudobesedami a knihy nabízí jako vedlejší produkt. Bohužel s tím se nic neudělá. Obávám se, že literární drancování této oblasti nás teprve čeká a toto jsou jen začátky! Tongue
 
rp
Vloženo: Úterý, 22 leden 2013 20:21 IP xx.yyy.12.188 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; InfoPath.3; .NET4.0E)
K dílku "Tajemství brdských vrcholů":

Předem upozorňuji, že výše uvedené "sebrané spisy" nebo "komerční brdské záběry" nechci tímto mým příspěvkem propagovat, právě naopak.

Nutí mne k tomu i fakt, že v použitých pramenech figuruje kromě jiných moje jméno (předpokládám, že se to stejně dotýká i jiných "pramenů" jako třeba Pavla Wunsche). Vydavatelé ani autoři této slepenice fotek (jejich kvalitu nikterak nesnižuji) suše vše sebrali, nekoukali vlevo vpravo a věc vydali.

V mém případě bylo do knihy čerpáno z článku, který vyšel v PB deníku (bez vědomí redakce brdy.org), jehož autor do novin zkopíroval stať z tohoto webu.

http://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/marasek20110610.html

Nezlobte se na mne, ale za 500 by se dalo o Brdech vydat něco kvalitnějšího. Trochu mi to připomíná nedávné 1. vydání jedné nízkonákladové mapy. Kam jsme to upadli od dob pana Čáky a jeho Knih?
 
Myslivec
Vloženo: Úterý, 22 leden 2013 19:51 IP xxx.yyy.208.118 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
Nejprve prodat (2014), pak vybílené katastry předat obcím (2015). Dobrá taktika, hoši! Určitě vám prodej přihraje další voliče!!! Exprivatizátor nemocnic Bendl v tom umí dobře chodit a o své rady se s kumpány rád podělí!!!

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/211996-prolomeni-tabu-privatizace-statnich-lesu-ma-zacit-pristi-rok/
 
Roman Poustka
Vloženo: Úterý, 22 leden 2013 07:42 Navštívit web autora Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xx.yyy.130.20 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; InfoPath.3; .NET4.0E)
http://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/vojaci-trenovali-strelbu-na-brde-20130121.html
 
web Plzeňského kraje TZ
Vloženo: Úterý, 15 leden 2013 20:44 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTbORJ/5.14.0.19709; .NET CLR 2.0.50727)
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/hejtmani-plzenskeho-a-stredoceskeho-kraje-trvaji-na-svych-stanoviscich-ohledne-brd
 
PB
Vloženo: Úterý, 15 leden 2013 20:38 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTbORJ/5.14.0.19709; .NET CLR 2.0.50727)
"Žádná živelná developerská činnost, sjezdovky nebo umělá jezera nehrozí," ujistili oba hejtmani.

http://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/brdy-hejtmani-neuhnuli-ani-o-pid-20130114.html
 
Nezmatkuj,
Vloženo: Úterý, 15 leden 2013 20:21 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTbORJ/5.14.0.19709; .NET CLR 2.0.50727)
vždyť je to celé teprve na začátku:

...Po odborné stránce bude jednání mezi oběma kraji dále probíhat v rámci pracovní skupiny, která bude složena ze dvou krajských úředníků a dvou politických zástupců každého kraje. V politické rovině povedou další jednání rady obou krajů...

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/aktuality/hejtmani-jednali-o-moznem-rozdeleni-brd.htm?pg=1


 
BrKo
Vloženo: Úterý, 15 leden 2013 18:40 Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xxx.yyy.214.119 Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1
Deník Právo. Hejtman Chovanec: "Měly by povolovat jen vyjímečně přípustné stavby pro potřeby cestovního ruchu." Tak a je to tady!
 
Parlamentní noviny
Vloženo: Úterý, 15 leden 2013 17:28 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTbORJ/5.14.0.19709; .NET CLR 2.0.50727)
Hejtman Chovanec: Vznik CHKO Brdy zamezí rozparcelování oblasti

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Hejtman-Chovanec-Vznik-CHKO-Brdy-zamezi-rozparcelovani-oblasti-259636
 
třetí možnost
Vloženo: Úterý, 15 leden 2013 01:48 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTbORJ/5.14.0.19709; .NET CLR 2.0.50727)
...měli v Plzni Řiháka pořádně ožrat BiggrinBiggrinBiggrin
 
Tichošlápek
Vloženo: Pondělí, 14 leden 2013 20:31 IP xx.yyy.225.135 Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; Edition Campaign 21) Presto/2.12.388 Version/12.12
to je zase výrok - uffff:

"Nám katastry jako takové nevadí, nám vadí že by se měla měnit hranice Středočeského kraje"
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/213411000140114-udalosti-v-regionech/video/239416

Přeci to je jedno a to samé: když se zvětší katastry obcím patřícím do Plzeňského kraje, tak se zvětší Plzeňský kraj a zmenší Středočeský kraj. Nejde to nijak oddělit (dát katastry a přitom nehnout hranicí) . Aby se nezměnila hranice Středočeského kraje, nesměla by ani jedna z obcí ležících v Plz. kraji dostat ani metr čtvereční.

Domnívám se, že Středočeskému kraji nezbyde než nakonec souhlasit se změnou své hranice - leda by docílil úplného odmítnutí celého zákona = ke zrušení újezdu by nedošlo. Žádná třetí možnost není reálná.

 
Keroška
Vloženo: Pondělí, 14 leden 2013 18:56 IP xx.yy.26.75 Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
To jsem opravdu zvědav,jak parlament,ohledně hranic krajů,rozhodne a co se nyní začne okolo Brd dít(zákulisně).......
 

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

© 2023 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů