Hlavní stránka arrow Příroda arrow O majestátních stromech II
O majestátních stromech II | Tisk |  E-mail
Napsal Roman Poustka   
Pondělí, 10 květen 2021
Přejít na obsah
O majestátních stromech II
   Dávné stromy Brd
   Velké stromy v ČR
   Stáří stromů
   Ohrožení a ochrana stromů
Průzkum 2021
   Metodika a výběr stromů
    Buk lesní
    Dub letní a zimní
    Jasan ztepilý
    Javor mléč a klen
    Jírovec maďal
    Lípa velkolistá a malolistá
    Topol černý
    Borovice lesní
    Douglaska tisolistá
    Jedle bělokorá
    Modřín opadavý
    Smrk ztepilý
  Shrnutí
   Odumřelé stromy
   Anomálie
  Závěr
  

Smrk ztepilý (Picea abies) je stále nejhojnější dřevinou, a i když to tak na kůrovcových holinách nevypadá, bude dominantní stále. Nejstarší a nejmohutnější jedinci stávají u pramenišť a vodních toků. Díky tomu i nyní většinou úspěšně odolávají náporu kůrovce. Protože rostou v údolích, bojují s konkurenty o světlo, čímž se vytahují až do padesátimetrových výšek, což je činí nejvyššími stromy Brd. Smrku vyhovuje chladno a vlhko. Proto trpí v suchých a teplých rocích, zvláště nyní po několika takových letech v obodobí let 2015-2019. Proto kůrovec...

Žádný obrázek

Smrk pod Třemšínem

  

První král brdských smrků s obvodem 370 cm a výškou 47 m. V kořenech je od východu drobně vykotlaný. U prameniště, přesto je jeho boj s kůrovcem do budoucna velmi nejistý. Teoretický objem jeho dřevní hmoty je 25 m3.

U nejspodnější Salmovy serpentiny.

49.5669339N

13.7860217E

 

 

 

Žádný obrázek  

Smrk pod Třemšínem

  

Druhý král brdských smrků s obvodem 374 cm a výškou 46 m. V kořenech je drobně vykotlaný. U prameniště. Teoretický objem jeho dřevní hmoty je 25 m3.

 Západně od nejvyšší Salmovy serpentiny.

49.5672428N

13.7841444E

Žádný obrázek

 Smrk pod Kočkou

 

 Kůrovcem ohrožený velikán v patě svahu výše nad Padrťským potokem má obvod 354 cm a výšku 50 m. Spolu se svým sousedem jde pravděpodobně o nejvyšší brdské stromy.

 Pravý břeh Padrťského potoka pod cestou Josefkou.

49.6970506N

13.7856897E

Žádný obrázek

 Smrk nad Koukalkou

 

 Smrk, který má na kůře vyrytý nápis EMA má obvod 347 cm a výšku téměř 50 m. Kořeny dosáhnou k blízké mokřině, takže dobře prosperuje.

 Na pravém břehu Bradavy asi 300 m východně od Koukalky.

49.6147836N

13.7148619E

Žádný obrázek

 Smrk pod Kočkou

 

 Další z velkých smrků bojující s kůrovcem má obvod 334 cm a výšku necelých 50 m.

 U propustku, pár metrů od Josefky, u výraznější zatáčky.

49.6967517N

13.7855394E

Žádný obrázek

 Smrk pod Malou Vískou

 

 Nejníže položený velký smrk bojující s kůrovcem, přitom je jen 15 m od potoka. V obvodu jeho kmen měří 342 cm a na výšku strom má 44 m.

 Na levém břehu Červeného potoka asi 600 m nad Neřežínem.

49.7794458N

13.8842272E

Žádný obrázek

 Smrk v rezervaci Getsemanka

 

 Poblíž okraje rezervace v zimě svítí do dálky jeho jehličí. Tento smrk s obvodem 344 cm a výškou 42 m zatím s kůrovcem nebojuje. Možná z důvodu malého množství smrků kolem, kdy ho rozlehlá listnatá enkláva vlastně brání.

 V jihozápadní části rezervace, poblíž průseku.

49.5925139N

13.7529681E

Žádný obrázek

 Smrk na Rezervě

 

 Exemplář stojící na štěrkové náplavě mezi potokem a vedlejším prameništěm s obvodem kmenu 337 cm a výškou 43 m.

 Na pravém břehu potoka Reserva, asi 200 m nad Němými.

49.7081697N

13.8263661E

Žádný obrázek  

 Smrk pod hájovnou Na Hlíně

 

 Exemplář bojující s kůrovcem, přitom je jen 15 m od potoka. V obvodu jeho kmen měří 319 cm a na výšku strom má 48 m. Nachází se poblíž někdejšího krále smrků, který byl přes potok na druhém břehu.

  Na pravém břehu Červeného potoka nad protrženým rybníkem.

49.7709397N

13.8942358E

Žádný obrázek

 Smrk pod Kočkou

 

Jedinec zápasící s kůrovcem výše nad potokem v příkrém svahu. V obvodu má 310 cm a dorůstá výšky 50 m jako jeho nedaleký tlustší soused.

 Mezi Josefkou a Padrťským potokem, pravý břeh.

49.6969125N

13.7856489E

  
© 2021 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů