Automatický překlad


Náhodné obrázky


Petr Dvořák
Černý potok - říjen 2016
Počet zobrazení:3139

Stanislav Čechura
Brda - kráter
Počet zobrazení:5413

Pavel Wunsch
Sv. Jan u "švédského" mostu v Dobřívě
Počet zobrazení:4653
Hlavní stránka arrow Příroda arrow O majestátních stromech II
O majestátních stromech II | Tisk |  E-mail
Napsal Roman Poustka   
Pondělí, 10 květen 2021
Přejít na obsah
O majestátních stromech II
   Dávné stromy Brd
   Velké stromy v ČR
   Stáří stromů
   Ohrožení a ochrana stromů
Průzkum 2021
   Metodika a výběr stromů
    Buk lesní
    Dub letní a zimní
    Jasan ztepilý
    Javor mléč a klen
    Jírovec maďal
    Lípa velkolistá a malolistá
    Ořešák vlašský
    Topol černý
    Borovice lesní, vejmutovka a černá
    Douglaska tisolistá
    Jedle bělokorá
    Modřín opadavý
    Smrk ztepilý
  Shrnutí
   Odumřelé stromy
   Anomálie
  Závěr
  

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) je stromem vysazovaným na Brdech od 80. let 19. století (dovoz z USA a Kanady). Největší jedinci se soustředí do několika lokalit (u zámečku Tři Trubky, na Břízkovci, u Gangloffova náhonu, u zámečku v Roželově, a pak osamělí mohykáni). Kůra jim neopadává, a tak mocně sílí do šířky. Ve výšce zaostávají za nejvyššími smrky jen o pár metrů. V areálu loveckého zámečku je zřejmě největší, leč nepřístupný, exemplář. Naopak asi nejkrásnější douglasková princezna s extrémně širokou korunou, obvodem 349 cm ale výškou pouhých 28 m, je v oboře na Skelné Huti nad Lázem. Vím o 39 douglaskách s obvodem nad 300 cm a o dalších 16 douglaskách s obvodem těsně pod 300 cm.

Žádný obrázek

Douglaska pod Gangloffovým náhonem

  

Královna normálně dostupných brdských douglasek s obvodem 354 cm a výškou 45 m. Napadena houbou v okolí mocně zmlazuje. Teoretický objem její dřevní hmoty je 22 m3.

Asi 120 m od silnice Buková-Přední Záběhlá.

49.6551372N

13.7954553E

 

 

 

Žádný obrázek

 Douglaska u loveckého zámečku Tři Trubky

 

Exemplář s obvodem 342 cm a výškou 47 m. Kmen tvarově mírně do luku.

 

 Jihozápadně u loveckého zámečku.

49.7037575N

13.7902883E

Žádný obrázek

 Douglaska pod Gangloffovým náhonem

 

Exemplář s druhým největším zaznamenaným obvodem 353 cm, výškou 44 m. V okolí douglaskové zmlazení.

 Pod Gangloffovým náhonem.

49.6553767N

13.7957306E

Žádný obrázek

 Douglaska pod Hořejšími Křemeny u Voznice

 

Ze skupinky douglasek ta nejmohutnější (na fotce vpravo). Neobvyklou výškou 49 m a obvodem 334 cm se řadí k těm nej. Za nalezení v červenci 2022 vděčím Petrovi Zuskovi (ještě, že tak nádherně koruny těchto douglasek ční nad okolní jehličnatý les).

 

 V povodí Černého potoka, západně od Hořejších Křemenů.

49.8314228N

14.1965586E

Žádný obrázek

 Douglaska pod Gangloffovým náhonem

 

Ve vysokém rozvolněném jehličnatém lese se nachází douglaska s obvodem 338 cm a výškou 46 m. Výška stromů je úměrná tomu, kolik jedinců v okolí mělo zájem o světlo, tady jich bylo evidentně více.

 Pod Gangloffovým náhonem.

49.6539281N

13.7979925E

Žádný obrázek

 Douglaska u loveckého zámečku Tři Trubky

 

 Další exemplář ve skupině douglasek s obvodem 335 cm a výškou 45 m. Při měření obvodu tohoto stromu jsem zaznamenal přítomnost netopýrů pod odlupující se kůrou ve spodní části stromu.

  Jihozápadně u loveckého zámečku.

49.7037203N

13.7898297E

Žádný obrázek  

 Douglaska pod Hořejšími Křemeny u Voznice

 

Ze skupinky douglasek ta nejvyšší (na fotce vlevo). Výškou 50 m je nevyšší mně známou douglaskou. Obvod 318 cm ji řadí stále do popředí. Za nalezení v červenci 2022 vděčím Petrovi Zuskovi (ještě, že tak nádherně koruny těchto douglasek ční nad okolní jehličnatý les).

 

 V povodí Černého potoka, západně od Hořejších Křemenů.

49.8314286N

14.1965372E

Žádný obrázek

 Douglaska u loveckého zámečku Tři Trubky

 

Exemplář s miniaturním dvojčetem neovlivňujícm měřený 330 cm obvod a už vůbec ne měřenou výšku 46 m. Vlajkový strom.

 Jihozápadně u loveckého zámečku.

49.7035983N

13.7900014E

Žádný obrázek

 Douglaska u loveckého zámečku Tři Trubky

 

 Jedinec s kmenem trochu do tvaru luku, s obvodem 328 cm a výškou 46 m.

 Jihozápadně u loveckého zámečku.

49.7042278N

13.7905922E

Žádný obrázek  

 Douglaska pod dobříšskou Kazatelnou

 

Největší ze skupiny vzrostlých douglasek na východním úpatí vrchu Kazatelna. Obvodem 348 cm a výškou 41 metrů je největší z mně známých douglasek na Hřebenech. Našel jsem ji v červenci 2022.

 

 

 U cesty z Dobříše na Stožec, před rozcestím Pod Obrázkem vlevo.

49.6532747N

13.7994117E

  
© 2024 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů