Automatický překlad


Hlavní stránka arrow Příroda arrow O majestátních stromech II
O majestátních stromech II | Tisk |  E-mail
Napsal Roman Poustka   
Neděle, 09 květen 2021
Přejít na obsah
O majestátních stromech II
   Dávné stromy Brd
   Velké stromy v ČR
   Stáří stromů
   Ohrožení a ochrana stromů
Průzkum 2021
   Metodika a výběr stromů
    Buk lesní
    Dub letní a zimní
    Jasan ztepilý
    Javor mléč a klen
    Jírovec maďal
    Lípa velkolistá a malolistá
    Ořešák vlašský
    Topol černý
    Borovice lesní, vejmutovka a černá
    Douglaska tisolistá
    Jedle bělokorá
    Modřín opadavý
    Smrk ztepilý
  Shrnutí
   Odumřelé stromy
   Anomálie
  Závěr
  

 Jedle bělokorá (Abies alba) má ráda svahy a jejich paty. I když na Brdech jedlové lesy nejsou, některé lokality jsou jedlí okupovány velmi sympaticky. Velké jedle poznáte většinou podle hodně široké koruny už od ploché špičky stromu na dálku. Pár velkých jedlí by se našlo i u Němých v povodí Rezervy, ale protože došlo k podstatnému rošíření oplocené nepřístupné oblasti, jedle ani jiné velké stromy přístupné nejsou. Údajně může dorůst až 65 metrů výšky, my se však spokojíme i s nižšími krasavicemi. Vím o 29 jedlích (včetně 2 nepřístupných) s obvodem nad 300 cm a o dalších 25 jedlích s obvodem těsně pod 300 cm.

Žádný obrázek

Jedle v Míšovských bucích

  

Královna brdských jedlí blížící se svým obvodem docela slušně k největší jedli republiky. Původně schovaná v nepříliš narušené starší smrčině, nyní odhalená těžbou kůrovce, se pyšní obvodem 410 cm a výškou 40 m. Její blízké okolí začíná být k její škodě přespříliš ušlapané. Teoretický objem její dřevní hmoty je 27 m3.

Jihovýchodní střed rezervace.

49.5966386N

13.7393311E

 

 

 

Žádný obrázek

 Jedle pod Okrouhlíkem

 

Druhá největší jedle svoji sokyni možná jednou doroste, neboť stojí ve vodou dostatečně zásobeném prameništi pod vrchem Okrouhlík. Její obvod je 392 cm a výška 41 m. U severní paty stromu vyrůstá malý bouček.

 Jižně od Kolvína, západně od skály Marie Terezie.

49.6535028N

13.7297653E

Žádný obrázek  

 Jedle u Tří Trubek

 

Na jednu ze dvou nejvyšších jedlí mi dal tip Jindřich Prach. V prosinci 2023 jsem ji zdokumentoval. U paty svahu Vrchů s vlajkovou korunou, výrazně lukovitě prohnutým kmenem a náklonem k jihu roste exemplář s obvodem 330 cm a výškou 47 m. Díky řídkému vzrostlému lesu byste ani netipli, že jde objemem o takovou krasavici.

 

 Za bývalou elektrárnou, za bývalou střelnicí na patě svahu.

49.7052558N

13.7930142E

 

Žádný obrázek

 Jedle pod Kloboučkem

 

I pod vrchem Klobouček mají velké jedle zastoupení. U paty jedle s obvodem 339 cm a výškou 43 m roste buk, v rozvolněném smíšeném lese.

Informace o tom, že jedle na jaře 2022 padla, nebyla pravdivá, padla jedle o něco více na západ s obvodem pod 300 cm.

 V západní části spodní oplocenky, u dnešní Bukové studánky.

49.7083064N

13.9200675E

 

Žádný obrázek  

 Jedle pod Paterákem

 

I uprostřed dnešních rozsáhlých kůrovcových holin lze najít majestátní jedli. V březnu 2024 jsem si všiml jedle s obvodem 333 cm a výškou 42 m. Jedle je skoro osamocena, snad odolá náporu větrů a mrazovým jevům.

 Těsně nad potokem mezi Paterákem a Kočkou.

49.6835175N

13.8047531E


Žádný obrázek

 Jedle pod Břízkovcem

 

U okraje hustšího smrkového lesa se ukrývá mohutný široký kmen, jehož větve ční vysoko nad okolní stromy. Jedle má obvod 339 cm a výšku 39 m. Opodál je o kousek menší sestřenice.

 Asi 400 m od křižovatky cest na Břízkovci.

49.6382861N

13.7330956E

Žádný obrázek

 Jedle na Třemšíně

 

 Exemplář v rozvolněném smíšeném vysokém lese s 330 cm v obvodu a 41 m výšky. S bílým nápisem 21.

 Poblíž cesty mezi Třemšínskou boudou a třemšínskou kaplí.

49.5670822N

13.7807439E

Žádný obrázek

 Jedle pod Fajmanovými skalami

 

V rezervaci Fajmanovy skály a Klenky lze najít ve smrčině pod patou strmějšího svahu exemplář s 331 cm v obvodu a s výškou 41 m. V okolí fragmenty velkých listnatých stromů nebo i další jehličnatí velikáni.

 V západní nižší části rezervace.

49.5829111N

13.7186450E

Žádný obrázek

 Jedle pod Kloboučkem

 

Jedna ze dvou nejvyšších brdských jedlí je pod vrchem Klobouček. Měří 310 cm v obvodu a 47 m co se výšky týče.

 Ve střední části spodní oplocenky.

49.7082889N

13.9211469E

Žádný obrázek

 Jedle u Teslínského kláštera

 

 Exemplář rostoucí ve starším smíšeném lese. Obvod je 326 cm a výška 40 m. Od jihovýchodu mírně vykotlaná. Dlouhé roky sdílí s blízkým bukem.

 V zátopě nejhořejšího suchého rybníka, na levém břehu, přímo u Zlatého potoka.

49.6396344N

13.7497303E

  
© 2024 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů