Automatický překlad


Hlavní stránka arrow Mapy arrow Nestandardní
Nestandardní mapová díla | Tisk |  E-mail
Napsal Administrator   
Středa, 12 březen 2008
Brdy 1:50000 (Naše vojsko)


V roce 1993 vydalo nakladatelství Naše Vojsko ve spolupráci s Vojenským zeměpisným ústavem Praha soubor pěti topografických map měřítka 1 : 50 000, pokrývajících podstatnou část území Brdského pohoří. Soubor byl součástí volné edice, která se objevila počátkem devadesátých let a zaměřovala se na oblasti do té doby víceméně nepřístupné (Šumava, Novohradské Hory, Český les atp.). Mapy tohoto souboru jsou velmi kvalitní jak do grafického, tak věcného obsahu. Mají příjemnou a přehlednou paletu barev a obsahují minimum nepřesností (plynoucí spíše z nedostatečnosti měřítka). Jsou více zaměřené na terénní rysy a zajímavé jsou mimo jiné i tím, že turistické značky jsou v nich vyvedeny pouze jednou barvou jakožto různé typy čar. Nevýhodou těchto map však je, že v nich chybí řada místních názvů. O to lépe se však hodí jako polotovar k vlastním úpravám a doplňkům. Rovněž pokrytí není stoprocentní: chybí poměrně velký kus v severozápadní části středních Brd (oblast mezi obcemi Strašice, Dobřív, Mirošov a Skořice) a severovýchodní část Hřebenů. Pravdou také je, že dnes jsou již spíše sběratelskou raritou - v obchodech je již neseženete.

 

Dobříšsko 1:50000 (Petr Dudík)

Dalším zajímavým počinem na poli brdské kartografie je mapa zachycující okolí města Dobříše. Je rovněž zpracována v měřítku 1 : 50 000 a jmenuje se prostě - Dobříšsko. zahrnuje oblast jihozápadních Hřebenů od údolí Litavky po Stožec. Zvláštní na ní je především to, že jejím autorem není žádné z velkých vydavatelství, ale soukromá osoba - ing. Petr Dudík z Dobříše. Mapa je zpracována podobným způsobem jako ostatní padesátky, navíc však obsahuje zajímavé detaily, které do ní autor zapracoval na základě vlastní velmi dobré znalosti terénu. Bohužel autor po vydání této mapy již v kartografické činnosti nepokračoval a tak Dobříšsko zůstává jediným jeho publikovaným dílem. Samozřejmě, že mapa byla velmi rychle z prodejních pultů rozebrána a ani ji dnes již neseženete. Na tomto místě bychom však chtěli ing. Dudíkovi poděkovat, že nám umožnil publikovat naskenované výřezy této mapy na našich stránkách, čímž nám alespoň z hlediska oblastí v mapě obsažených velmi pomohl. A tak se s jeho dílem budete moci částečně seznámit i vy. Výřezy jsou (budou) použity především v jednotlivých příspěvcích.

POZOR - dobrá zpráva!!! Podle nových informací (srpen 2005) je díky laskavosti autora možné mapu stáhnout v digitální podobě z webového serveru trampského oddílu Zlatý list.
Adresa: http://jan.zlatylist.org/download/dobrissko.zip.

Ilustrovaná mapa Hřebenů Marko Čermáka

Poněkud atypická je ilustrovaná mapa Hřebenů Marko Čermáka, kterou vydalo Centrum sportu a turistiky v Praze, někdy počátkem devadesátých let. Jedná se o netradiční dílko jednak svoji formou (mapa je pojata především výtvarně) a jednak poněkud zvlástním měřítkem (1 : 45 000). Mapu tvoří jeden jediný "plakátový" list o rozměru cca 60x40 cm, který však má na okrajích ohybové značky, takže jej lze použít skutečně jako klasickou mapu. Vnitřní část plochy "plakátu" tvoří samotná mapa, zatímco okraje jsou lemovány stylovými (trempskými) ilustracemi z pera autora. Na zadní straně nechybí klasické odkazy na zajímavá místa s dodatečnými informacemi a stručný autorův souhrn k zobrazené krajině.

Výtvarná stránka mapy je velmi zdařilá - mapa je přehledná, jasná, srozumitelná a zároveň estetická (např. plasticita terénu je vyjádřena nikoliv vrstevnicemi, nýbrž odstíny barevné výplně a "stínováním"). Celek působí lehce panoramaticky, jakoby z ptačí perpektivy. Ačkoliv je mapa pojata spíše jako výtvarné dílko, co do přesnosti a obsahu znatelně převyšuje běžné turistické mapy (např. je zde zaznamenána velká část místních názvů, ale i méně významných lesních cest, pramenů či lesních objektů jako jsou seníky či chaty). Je patrné, že autor zobrazovaný terén dobře zná.

 

 

 

Brdy - 2000 Forza (Travelatlas.cz)

Podobný charakter jako mapa R. Čermáka má výtvor společnosti 2000 Forza, s.r.o. Opět se jedná o panoramatickou mapu, kde výtvarná stránka vystupuje do popředí ještě o něco více. Turistické informace v podobě značených tras či kót zde již nenajdete. Jedná se tedy spíše o jakousi zajímavost, která může posloužit i jako dekorační materiál (např. na nástěnku horské chaty - kdyby na Brdech nějaká byla :-)). Mapa je doplněna texty a fotografiemi, které se týkají zejména obcí a měst podbrdského regionu. Formát listu vč. popisu je A1. Dobrým nápadem vydavatele je, že náhledy částí mapy v relativně velkém rozlišení jsou k dispozici na internetové adrese
http://www.travelatlas.cz/forza/brdy/brdynavig.html. Naleznete tam i náhled mapy jako celku, ale ten je již v rozlišení malém. Vydavatel se nesoustředil pouze na Brdy, na serveru naleznete mapy i jiných oblastí z celého Česka a rovněž i Slovenska.

 

Brdy - grafika Jana Čáky

Přesahují-li mapy R. Čermáka a spol. 2000 Forza z oblasti klasické kartografie do oblasti "výtvarna", pak o grafice Jana Čáky toto platí dvojnásob. Jedná se vlastně o nevelký plakátek (cca 30 x 35 cm) nesoucí typický autorův rukopis. Prostřednictvím symbolického vyjádření znázorňuje celou oblast brdského pohoří "od Cukráku po Žďár" včetně měst a obcí podbrdska. Je jednoznačně záležitostí dekorační a sběratelskou, do hvozdů si jej nikdo na cestu nevezme. Přesto je jisté, že tento milý suvenýr nesmí chybět v arzenálu žádného skutečného brdomila.

 
© 2024 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů