Automatický překlad


Hlavní stránka arrow Historie arrow Zaječovské školy
Zaječovské školy | Tisk |  E-mail
Napsal Zdeněk Kastner   
Čtvrtek, 25 září 2008
Přejít na obsah
Zaječovské školy
Historie školství
Průmyslová škola pokračovací ve Svaté Dobrotivé
Živnostenská pokračovací škola Svatá Dobrotivá
Lidová škola zemědělská Zaječov
Vzdělávací jednota „Bratrství“ ve sv. Dobrotivé
Obecná škola ve Svaté Dobrotivé
Mateřská škola
Poděkování a použité materiály
 

Vzdělávací jednota „Bratrství“ ve sv. Dobrotivé


 

A tím slůvkem „vzdělávací“ patřila svým způsobem mezi školní zařízení.

K ustavení vzdělávací jednoty došlo na valné hromadě dne 27.listopadu 1893. S jakými těžkostmi se založení spolku potýkalo svědčí to, že stanovy byly c.k. místodržitelstvím v Praze 3x vráceny k přepracování.

Na zmíněné valné hromadě promluvil k 22 zakládajícím členům redaktor a básník Josef Krapka Náchodský.

Podle stanov měl spolek napomáhat ve společném vzdělávání členů v ohledu vědeckém, průmyslovém a technickém, podporovat a poskytovat náhrady cestovní, zřizovat pro členy čítárny, pořádat přednášky vědecké, průmyslové, technické a hospodářské, zřídit knihovnu spolkovou, vyučovat zpěv, pořádat zábavy a výlety.

Ke konci roku 1893 měl spolek již 52 členů, mezi aktivní členy patřili předseda Václav Šlapák, dále pak František Pelikán, Josef Huml, Václav Anýž a Václav Ungr.

Mezi významné počiny spolku patřilo zřízení čítáren v Olešné, Jivině a v Těních, pořádání přednášek, valných hromad, divadelních představení a školních výletů. Spolek rovněž podporoval zřízení Živnostenské pokračovací školy, což se podařilo. Spolek dal rovněž podnět k postavení pomníku padlým v 1.světové válce, který dodnes stojí před kostelem. Nejvíce členů, 208, měl v letech 1898-1901.


Klubovna spolku se nacházela v hostinci U Švamberků (u Lukavských). Za 2. světové války byli v této klubovně ubytováni němečtí vojáci, kteří ji poškodili do té míry, že zde již nebyla možnost pořádání jakýchkoliv akcí.


Po druhé světové válce měl spolek již jen 12 členů – pánové Nič, Řekl, Pelikán, Löwy, Žák, Jelen, Karásek, Holman, Jícha, Chloupek, Kaucký a paní Josefa Lukavská. Pro tento malý počet členů nemohl spolek pořádat žádné akce a tudíž neměl žádné příjmy.


Tito členové se na valné hromadě dne 16.února 1947, které byli přítomní ještě předseda spolku ochotníků p. Vodrážka a předseda Osvětové rady p. Schreter usnesli na likvidaci spolku. Zbývající majetek byl předán jak Osvětové besedě, ta Ochotnickému spolku.


Tak po 54 letech skončila činnost významného vzdělávacího zařízení v Zaječově.
 
© 2024 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů