Automatický překlad


Hlavní stránka arrow Historie arrow Zaječovské školy
Zaječovské školy | Tisk |  E-mail
Napsal Zdeněk Kastner   
Čtvrtek, 25 září 2008
Přejít na obsah
Zaječovské školy
Historie školství
Průmyslová škola pokračovací ve Svaté Dobrotivé
Živnostenská pokračovací škola Svatá Dobrotivá
Lidová škola zemědělská Zaječov
Vzdělávací jednota „Bratrství“ ve sv. Dobrotivé
Obecná škola ve Svaté Dobrotivé
Mateřská škola
Poděkování a použité materiály

Průmyslová škola pokračovací ve Svaté Dobrotivé


 

Toto razítko školy se zachovalo na nejstarším dokumentu, který jsem objevil v Okresním archivu Beroun. Je otištěno na Katalogu I.B. třídy, školní rok 1908/1909. Škola však zcela jistě existovala již dříve.Učitelská konference Obecné školy jednala 1.6.2007 o tom, jak má průmyslová škola sestaviti rozpočet hradit výdaje. Na dokumentu jsou zachovány podpisy celého učitelského sboru. Správce školy Josef Dvořák, učitelé Josef Liška – písemnosti, Josef Kaucký – kreslení, rýsování, měřičství a průmětnictví, Jan Praský – živnostenské počty.


Na první straně seznamu učňů jsou uvedeni:

Jaroslav Blahovec, mlynář, nar. 3.5.1893 z Jiviny, vyučen u mlynáře Václava Blahovce z Nové Vsi 2

Josef Hnětkovský, cvokař, nar. 26.2.1893 ze Zaječova, vyučen u cvokaře Františka Ungra ze Zaječova 87

František Hrabák, tesař, nar. 13.2.1892 z Nové Vsi, vyučen u tesaře Jana Perlíka z Mýta

Václav Hrabák, cvokař, nar. 16.1.1894 z Kvaně, vyučen u Jana Srpa z Nové Vsi


Dle výkazu prospěchu studovali v předmětech měřičství a průmětnictví, měřičské a průmětné rýsování, kreslení od ruky, písemnosti a všeobecná nařízení živnostenská, živnostenské počty, hodnoceny byly i mravy, takto:


Jaroslav Blahovec – všechny předměty výborně

Josef Hnětkovský – 4x výborně, 3x chvalitebně

František Hrabák – všechny předměty výborně

Václav Hrabák – 2x výborně, 1x chvalitebně, 4x dobře


Učitelé si u jednotlivých žáků vedli i různé poznámky. Dočíst se tak můžeme, že Jaroslav Blahovec byl odměněn knihou, František Hrabák obdržel pojistku od Zemského pojistného fondu císaře Františka Josefa I.


Na základě novely živnostenského zákona č. 26/1907 říšského zákoníku z 5.2.1907 byly pokračovací školy průmyslové postupně přejmenovávány na pokračovací školy živnostenské. V Zaječově k tomu došlo v letech 1908-1909. Škola průmyslová končila a výuka přecházela na školu živnostenskou, která se stala povinnou školou pro učně, kteří neabsolvovali jiné, minimálně rovnocenné vzdělání.

  
© 2023 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů