Automatický překlad


Náhodné obrázky


Zdena Bradnová
Padrťský potok u zámečku
Počet zobrazení:5155

David Čížek
z okolí Padrťských rybníků
Počet zobrazení:4145

Roman Poustka 2016
Kreslovna 2010
Počet zobrazení:3217
Hlavní stránka arrow Historie arrow Zaječovské školy
Zaječovské školy | Tisk |  E-mail
Napsal Zdeněk Kastner   
Čtvrtek, 25 září 2008
Přejít na obsah
Zaječovské školy
Historie školství
Průmyslová škola pokračovací ve Svaté Dobrotivé
Živnostenská pokračovací škola Svatá Dobrotivá
Lidová škola zemědělská Zaječov
Vzdělávací jednota „Bratrství“ ve sv. Dobrotivé
Obecná škola ve Svaté Dobrotivé
Mateřská škola
Poděkování a použité materiály

Lidová škola zemědělská Zaječov

 

 

Razítko pochází z titulní stránky „Třídní knihy a katalogu“ 2.ročníku, školní rok 1947/1948.

O této dvouleté škole, která zřejmě v Zaječově nefungovala dlouho, se v okresním archivu mnoho zmínek nezachovalo. Vím jen, že podle zmíněného zákona č. 95/1948 Sb. byla zrušena.


Ze zachované části třídní knihy se můžeme dozvědět, že správcem školy byl p. Havrlík, učili zde Danuška Havlíková a Karel Kasík. 2. třídu navštěvovalo ve školním roce 1945/1946 těchto 19 žáků, nejen ze Zaječova:

M. Balej, St. Mašek, Vl. Novák, Jan Lev, Jos. Opatrný, V. Dobiášová, A. Frantová, J. Herinková, H. Ječmenová, M. Hráchová, M. Kratochvílová, M. Mudrová, M. Opatrná, K. Lukešová, M. Srpová, M. Šmídová, J. Šnajdrová, M. Šnajdrová a K. Vajnarová, ve školním roce 1947/1948 to bylo již 26 žáků.


Podařilo se mi i získat vysvědčení p. Stanislava Maška, syna rolníka z Olešné čp. 30. Ten školu ukončil a vysvědčení obdržel 28.6.1946 s dobrým prospěchem. Z mravů měl 1, ze zemědělské techniky 1, z občanské výchovy, vlastivědy, zemědělských počtů a ruštiny 2. Celkem měl 48 zameškaných hodin, všechny omluvené.

V roce 1948 ukončil školu m.j. i Josef Kasík z Nové Vsi 13. Ten měl na vysvědčení z mravů 1, z občanské výchovy 1, z vlastivědy, zemědělské nauky a zemědělských počtů 2. Zameškané hodiny neměl, prospěl s vyznamenáním.


A ještě nežli přejdu ke škole obecné, zmíním spolek Bratrství. Proč právě tento spolek. Ve svém názvu měl totiž uvedeno

  
© 2024 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů