Automatický překlad


Hlavní stránka arrow Vojenství arrow Klondajk - Zrození velikého obra (1984/85)
Klondajk - Zrození velikého obra (1984/85) | Tisk |  E-mail
Napsal Administrator   
Úterý, 08 duben 2008

Tento článek je svědectvím člověka, který poznal Klondajk z jeho patrně nejdrsnější stránky. Jako voják základní služby, absolvent, strávil uprostřed lesů v letech 1984 a 1985 při jeho budování 11 měsíců života. Díky jeho svědectví se nyní můžeme vypravit do historie téměř dvě desítky let vzdálené a pochopit, proč největší raketová základna PVOS na uzemí našeho státu obdržela právě tuto symbolickou přezdívku. Autor informací si z osobních důvodů nepřeje být jmenován, což samozřejmě respektujeme a ponecháme jej v anonymitě.

"Mé soužití s Klondajkem začalo na podzim v roce 1984, kdy jsem po ukončení studia na VŠ jakožto absolvent nastoupil k výkonu roční vojenské služby. Z přijímače mne převeleli k jednomu stavebnímu útvaru a odvezli mne přímo na místo činu. Tam mne čekala realita podobná utopické vizi z nějakého apokalyptického filmu. Velká odlesněná plocha, spousta bahna a koncentrace stavební techniky a otroků v mundůrech. Do stavebního útvaru byli naveleni zejména vojáci základní služby, kteří byli kádrově nespolehliví, takže tam bylo hodně cikánů, slovenských Maďarů, nedostudovaných vysokoškoláků, propuštěných delikventů a potomků emigrantů. Já jsem ale byl relativně kádrově čistý, takže jsem byl namočen do jedné nižší velitelské funkce. Měl jsem na starosti správu autoparku.

Hlavní podíl stavebních prací na Klondajku byl realizován především vojenskými stavebními útvary. Tyto útvary sice již nebyly přímými následníky nechvalně proslulých Černých baronů (PTP), ale podmínky pro vojáky základní služby u nich nasazených byly často srovnatelné. Další paralelou je i to, že k těmto útvarům byly rovněž povoláváni vojáci s horším kádrovým profilem. V přijímači se sice naučili pochodovat a střílet ze samopalu, ale po zbytek vojenské služby si na zbraň již nesáhli. Tito vojáci se podíleli nejen na výstavbě tajných objektů, ale také kasáren a vojenských bytů. Ve značné míře rovněž pracovali v průmyslu tam, kde byla potíž sehnat civilní zaměstnance, např. při výrobě azbestových izolačních materiálů apod.

Životní podmínky na Klondajku

Jako pražské dítě z intelektuálské rodiny jsem v té době nebyl životem příliš ošlehaný, ale za těch 11 měsíců, během fáze nejintenzivnější výstavby objektu, jsem získal cynicky realistický pohled, kterého jsem se doposud nezbavil. Prakticky neustále mi připadalo, že jsem hercem ve filmu natáčeném podle Švandrlíkových Černých baronů. Mnohé postavy i situace v románu byly se zdejší realitou téměř totožné. Ale ono to zas tak humorné nebylo, spíše jsem měl možnost zblízka nahlédnout do beznaděje fungování totalitní moci. S ostatními absolventy civilních vysokých škol jsme se shodli na tom, že podmínky při výstavbě Klondajku se značně podobaly realitě gulagu popisované v jiném literárním díle, v Solženicynově novele Jeden den Ivana Děnisoviče.

Ačkoli v polovině 80tých let již socialismu docházel dech, do výstavby na Klondajku tekly značné peníze. Říkalo se, že cena za výstavbu celého objektu je však zanedbatelná v porovnání s cenou sovětské vojenské technologie, která tam byla instalována posléze. V kontrastu s touto skutečností byly životní podmínky obyčejných vojáků velmi mizerné. Ubytováni jsme byli v dřevených montovaných jednopodlažních barácích. Z bezpečnostních důvodů se v těch barácích oficiálně nesmělo topit, ale kamna byla v každé místnosti a vojáci topivo zajišťovali stejným způsobem, jaký popsal Solženicyn. Důstojníci se o to nestarali, jejich ubytovna měla vlastní kotelnu s hlídanou zásobou uhlí. Veškerá voda pro stavbu i ubytovny se dovážela cisternami z Příbrami a Hořovic, veškerý tekutý odpad se vyvážel do čističky v Dobříši. Takže tekoucí studená voda byla vzácností, teplá voda tekla jenom pro důstojníky. V začátku roku 1985 několik týdnů mrzlo a zamrzl rozvod vody do ubytoven. Tehdy jsem zjistil, že pravidelná osobní hygiena je jenom změkčilost, již po prvním týdnu jsem si zvykl a přestal vnímat tělesný pach můj i ostatních. Výdej stravy byl zorganizován v jednom velkém "hangáru", potkani se vesele proháněli mezi obědvajícími vojáky. Kvalita stravy byla velmi špatná, protože se tam rozkrádalo snad ještě více než v civilu.

A to jsem nezažil samotné zahájení výstavby. K tomu muselo dojít již někdy v roce 1981. V té době tam byly pro vojáky podmínky ještě daleko horší, minimální zázemí, ubytování přes zimu ve stanech. Ubytovací prostory, ve kterých jsme byli ubytováni my a sídlo štábu stavebních útvarů, byly postaveny až v roce 1983.

Bylo rovněž obtížné udržet alespoň minimální vojenskou kázeň. Ta část budované základny, kde měly být následně umístěny zbraňové systémy, byla již během výstavby obehnána zdí, ale ostatní části objektu včetně ubytovacích prostor nebyly oploceny. Časté byly dlouhodobé útěky, ale ty se vždy podařilo utajit před nadřízenými složkami. Pouze jeden nešťastník si na útěku omylem stopnul Volhu, vezoucí velitele západního voj. okruhu. Dotyčný dostal jenom 3 týdny vězení, ale pro velení útvaru to mělo závažné důsledky.

Otrhaní a špinaví vojáci se také často toulali po okolí a značně popuzovali i mírně terorizovali obyvatelstvo okolních obcí. Stížnosti se množily a vrcholem byl oficiální protest, který poslal Národní výbor obce Kytín na Ministerstvo obrany. V něm byli vojáci ze stavby přirovnáni ke tlupám banderovců. Podle mne to bylo celkem výstižné.

Organizace práce

Na rozdíl od tzv. bojových útvarů, kde vojáci čelili buzeraci, pakárně a beznadějně pomalu se snižujícímu číslu, se na Klondajku od vojáků požadoval hlavně pracovní výkon, takže buzerace tam bylo minimálně. Ba naopak, pamatuji se na některé absurdní situace, které u normálního útvaru nemohly nastat. V létě 1985 se stavba dostala do značného skluzu a proto tam začali dojíždět jako dozorci přímo důstojníci z nejvyšších vojenských orgánů. Každý den ráno přijel na stavbu autobus a několik aut zn. Volga a z nich se vyhrnul houf generálů a plukovníků, kteří celý den pobíhali po stavbě a dohlíželi na jednotlivé úseky. Na vlastní oči jsem viděl, jak po chodníku okolo štábu šlo několik generálů a proti nim skupina vojáků, oblečených ve špinavých rozdrbaných hadrech. Obě skupiny prošly nevšímavě okolo sebe bez toho, aniž by došlo k nějakému pokusu o vojenský pozdrav. Asi i ty šarže pochopily, že nemohou chtít po vojácích práci na 3 směny a ještě k tomu vojenskou buzeraci.

Během výstavby byl objekt rozdělen na úseky A,B a C.

  • Úsek A: ubytovny a provozní objekty stavebních útvarů. Byly to přízemní a jednopatrové montované budovy, ve kterých se nacházely štáby stavebních útvarů, ošetřovna a marodka, ubytovna velitelské roty (kuchaři, telefonisti apod). Důstojnická ubytovna nebyla žádná, velení přespávalo ve svých kancelářích. V roce 1984 byl úsek A již plně v provozu
  • Úsek B: ubytovny a zázemí budoucího "uživatele". Tyto objekty byly dokončeny v září 1985. Výtopna, čistička (u lesa pod výtopnou), dvoupatrový paneláček a ta velká čtvercová zděná budova (tj. kuchyně, jídelna a shromažďovací sál).
  • Úsek C: zóna pro umístění samotných zbraňových systémů. Zabíral největší část a byl obehnán betonovou zdí. Dokončen byl v září 1985.

Na staveništi byly dislokovány dva vojenské stavební útvary a dále tam byly přiveleny části dalších stavebních útvarů. Celkové množství pracovních sil se pohybovalo v rozmezí 1000 až 1500 osob. Velení stavebních útvarů zajišťovalo provoz útvarů a "dodávku" vojáků na pracoviště, vlastní výstavbu řídili vojenští stavbyvedoucí. Dále se na výstavbě podílel také jeden civilní stavební podnik, který stavěl technologicky nejnáročnější objekty, např. radarové plošiny.

Na úseku C mohli pracovat pouze vojáci, kteří byli kontrášema prověřeni jako způsobilí nositelé utajovaných skutečností (stupeň PTZD). Avšak byl problém sehnat dostatečné množství pracovních sil s kladným prověřením, už jenom proto, že k útvaru rukovali ve velké míře vojáci s horším kádrovým profilem. Navíc proces prověření trval neuvěřitelně dlouho. Já jsem byl ve skupině vysokoškoláků, kteří museli o prověření požádat v listopadu 1984 a výsledky této prověrky přišly až v květnu 1985. Prověrka obyčejných vojáků trvala o něco méně, jenom 4 měsíce. Ale řešení bylo geniálně jednoduché. Přes oficiální bránu mohli na staveniště vstupovat pouze prověření vojáci, u brány byla malá strážní jednotka, která liknavě kontrolovala průkazky. Pro vojáky, kteří byli teprve v procesu prověřování, byl ve zdi objektu C zřízen zvláštní vstup (prolomený betonový panel), u kterého žádná kontrola nebyla. Protože tato neoficiální brána byla blíže ubikacím, používali ji prakticky všichni. Hlídanou bránou jezdila pouze auta. Avšak v momentě, kdy na vojáka přišel negativní výsledek prověrky, měl zákaz vstupovat na staveniště úseku C i tou neoficiální bránou. Že před tím v prověřovací lhůtě pracoval na úseku C, to nikomu nevadilo. Neprověření vojáci byli zpravidla odveleni jinam nebo zaměstnáni na netajných částech stavby.

 

Vojenské stavební útvary byly vyzbrojeny stavební technikou zemí RVHP. Ale zmíněný civilní stavební podnik vychytrale používal techniku nepřítele, takže na staveništi části "C" byla k vidění švédská rypadla Broyt, čerpadla betonu Putzmeister z NSR a také jeden obří buldozer Caterpillar, pocházející z USA. Jinak stavební útvary neměly na staveništi žádné střelné zbraně, dokonce ani dozorčí útvaru neměl za opaskem pistoli. Protože má funkce souvisela se zajištěním provozu autoparku, na vlastní výstavbě části "C" jsem se prakticky nepodílel. I když jsem si z pouhé zvědavosti jednotlivé objekty samozřejmě prošel, jejich účel jsem si tehdy s ostatními jenom domýšlel. Ani vojákům pracujícím bezprostředně v části "C" nikdo oficiálně neřekl, k čemu to celé bude sloužit. To asi bylo také zdrojem mnohých fám.

Přestože během výstavby došlo k mnoha nehodám, je až s podivem, že při takovém nasazení "živé síly" a techniky nepřišel žádný voják o život. Jedinou obětí výstavby Klondajku byl civilní zaměstnanec podniku Vojenské stavby, který v říjnu 84 v opilosti spadl na betonárce do násypky velké míchačky.

Plán splníme...!

Zmínil jsem již zpoždění výstavby Klondajku, ke kterému došlo v roce 1985. Jedním z důvodů tohoto skluzu byla nízká efektivita práce vojáků. Stavbyvedoucí totiž neustále bědovali, že vojáci mají stěží poloviční výkon oproti tabulkovým hodnotám, udávaným pro civilní stavebnictví. Motivace vojáků byla pochopitelně nízká. Sice dostávali nějaké finanční odměny za práci, ale moc to nebylo, po 2 letech vojenské služby dostali vkladní knížku s asi 15 tis Kčs.

Velení se zřejmě snažilo oficiálně prodloužit termín výstavby, ale na začátku července dorazila na nádraží do Jinců zásilka ze SSSR. Protože však stavba nebyla dokončena, zůstala "technologie" několik týdnů pod plachtami na vagónech na civilním nádraží v Jincích. Tato skutečnost donutila velení stavby zahájit třísměnný provoz. Nicméně na začátku září 85 byla za účasti ministra obrany gen. Václavíka stavba kolaudována a pracovalo se již jenom na úpravách netajných částí stavby. V září byl také dokončen v lese okolo objektu 15 km dlouhý drátěný plot, z kterého jsou dnes již patrné jenom povalené betonové sloupky. V Dobříši poblíž rukavičkárny byly dostavěny i bytovky pro "uživatele".

Pak začaly stavební útvary balit kufry. V té době již speciální tahače přiváželi "technologické" vybavení objektu. Pro mne akce Stožec (Klondajk) skončila o půlnoci 30. září 1985, když mne vojenský autobus odvážel po hřebenové cestě zpět do vytouženého civilu.

Závěr

Asi by byl hodně dlouhý seznam vojenských i civilních staveb, jejichž výstavba byla zcela nesmyslná. Ale "Akce Stožec" neboli Klondajk je pro mě symbolem obrovské sumy peněz, vynaložených na zničení kusu krásné přírody, symbolem nesmyslné megalomanie, která je důsledkem toho, že území současné České republiky bylo a je pouhou hračkou v rukou velmocí. Pokud ty kusy betonu budou někdy sloužit jako určitý druh turistické atrakce, asi by nebylo od věci nějakou formou připomenout tisíce vojáků základní služby, kteří tam ve svízelných podmínkách museli prožít značný kus mládí.

A na doplnění ještě několik poznámek k předchozím reportážím Professional a Light:

  • Značná část těch podzemních prostor byla určena pro umístění výpočetní techniky, která před cca 20 lety byla ještě dost objemná.
  • Při výstavbě Klondajku skutečně docházelo k rozsáhlým terénním úpravám. Materiál, použitý pro tyto úpravy, byl dovezen z výsypek příbramských dolů.
  • Ani před 17 lety jsem neznal důvod, proč se lišila kvalita objektů na úseku "C". Buď ty lehčí "garáže" byly skutečně jenom klamné, nebo se předpokládalo, že jenom část objektů zůstane použitelná po přímém napadení nepřítelem. Je možné, že z důvodu časové (možná i finanční) tísně nebylo možné postavit všechny objekty dostatečně odolné.
  • Za zmínku také stojí 6 km dlouhá příjezdová komunikace, vedoucí po bývalé hřebenové cestě. Hladký asfaltový povrch se tam objevil až po ukončení výstavby. Původní cesta byla postavena z panelů, které příliš nelícovaly. Dostávala tu pořádně zabrat jak auta, tak i řidiči. Nejhorší to měli řidiči vozidel Praga V3S, které měly velmi tvrdé pérování. Ale musel jsem obdivovat trvanlivost štábního auta Škoda 1203, které po té cestě jezdilo pro poštu, drobné nákupy apod. I když ta popelnice vypadala dost zuboženě, každý den poskakovala po té panelové cestě a přesto během mé ZVS nebyla ani jednou v opravě.
  • Nevím, zda celý objekt na Klondajku skutečně mohl plnit svůj účel anebo to bylo jen pro demonstraci "připravenosti". Na západ od Prahy bylo podobných objektů několik, i když Klondajk byl největší. Lze těžko posoudit účinnost těchto objektů v případě masivnějšího napadení."

 

Další informace a fotografie týkající se tématu naleznete ve článcích přístupných z výchozí stránky Klondajk.

Bylo založeno fórum, pro diskusi pamětníků, kontakt s někdejšími "spolubojovníky" a nadšence do problematiky PVO.

 

redakčně upravil TK
Zobrazení: 125263

Komentáře (129)

RSS feed komentářů
 < 1 2 3 4 5 6 7 > 
...
Chlapi,díky za informace o Vojtovi,pomohlo mi to trochu objasnit tu smutnou událost.Ještě bych napsal že nám ty bojáky nějak mizí před očima a to je taky smutný.5 plro Ostrava byl totálně rozkradenej,nějací hajzlové rozřezali i železný most na střelečák což bylo železa a železa.K dovršení skázy zahrnuli veškeré podzemní sály.Smutnej pohled pro chlapa kterej tam něco prožil.V béčku je nějaká firma tak to vypadá celkem zachovale.Jinak nám tady vodpráskl starej kus mladýho kluka jen proto aby se dostal dom,vzal ho sapíkem když se vracel přes zed z bufetem pro který ho poslal,prej si myslel že je to narušitel,i takoví hajzlové tu byli.Jméno vím ale je zbytečný ho říkat.Chlapi,at žijou raketáci,pýcha armády,všechny zdravím protože jsme z jednoho hnízda.Zatím zdar a fandím Vašim komentářům
jožin , prosinec 20, 2010
akce 267
ježíššššííííííí . . Pepo Haupte. . díííííky tobě hlavičko . . . . . . . . . . . . . . . ..střelby . . . . . na to jsem úúúúúúúúúúúplně zapoměl. . . . . . . už si přesně nevzpomínám komu se to stalo, (se mi to motásmilies/wink.gif na střelnici byli i takové zídečky kde se střílelo buď v leže v kleče atp. Někomu se tam nějak nedařilo udržet v kleče sapík a ten se mu nesl nad hlavu a povalil ho. Ve vteřině tam na něj skočili a zalehli ho . . . . . příroda se na někom holt podepíše . . . . Asi u něj snad i pro jistotu stáli a proto se jim ho podařilo spacifikovat včas, než by to někdo koupil . . . a nebo by ho někdo vodkrágloval . . . . . sakra ale mě se to fakt slévá . . . . .chce to nějaký šok, aby se ty závity oživily . . . ono to tam někde vzadu je kruci . . . . mě z toho picne . . . . .
Představte si, že s náma byl druhým rokem chlap, který byl hluboce věřící. No mohlo mu být tak 32. Fakt ho tam šoupli jako starou páku. Ale fakt velice slušný chlap. A teď se podržte . . . . . Dělá faráře tady ve Varech . . . . a to byl původně tuším někde z opačného konce republiky. Jmenuje se Petr Staš . . . . .Dokonce mám na něj spojení . . .A vidíte to? . . . . . Ta lenost a lidská blbost? A přitom on by taky mohl vyprávět proč šel až tak pozdě. By jsme asi čuměli. . . . ..dám se do toho, fakt . . . . . . to by bylo abychom z toho nedali scénář na nový film o PTPácích :grin :grin


Kostadinov Kosťa
Jince 82/83

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Kostadinov Kosťa , prosinec 20, 2010
...
Máš pravdu Pepo na Tondu si pamatuju a mám s ním i takovou perličku : V přijímači v Opavě jsem pořád čekal na dopis od své přítelkyně (dnes svojí manželky ) a pořád nic už jsem byl s nervama v prdeli, když v tom přišel Tonda a ptal se jestli nejsem náhodou Prokop Petr a předal mi asi jedenáct dopisů od Helči a já potom musel na pokoji za všechny ty dopisy dělat kliky :upset Dodnes máme všechny dopisy schované v krabici od rádia a že jich je (psala každý den ) jednou se k tomu snad dostaneme a přečteme si je.... Mimochodem s tím zametáním máš pravdu, bylo to nějak v červnu 85 a měla přijet celá špička varšavský smlouvy v čele s tehdejším armádním generálem Václavíkem. Makali jsme tři dny a tři noci, aby se to všechno stihlo, než si to přijedou papaláši převzít. Mělo to tehdy dokonce svůj vznešený název TOC (tocka) tématicko odborné cvičení. Lampasáci slibovali hory doly, jen aby jsme makali a vydrželi to, myslím že se nad tou zametenou panelkou měla ještě natahovat maskovací síť po celé její délce cca 7km.,ale nakonec z toho myslím sešlo, nebo se natáhla jen část. Slibovali nám že potom budeme moc celý víkend spát, byli jsme vlasatí, vousatí ale to tenkrát nikomu nevadilo, hlavně makejte....V sobotu ráno k překvapení všech budíček, nahnali nás všechny do autobusů jen tak v teplákách a odvezli dolů do Jinců na nějakou louku a tady můžete chrápat celý den... nikdo nás tam nahoře nesměl vidět, v jakým stavu se nachází naše lidovědemokratická armáda. Tenkrát si poznamenal že Petr Matuška byl nejstarší voják, bylo mu tenkrát 25, to je fakt ale nejstarší nebyl...já měl na pokoji kluka z Ostravy, na jméno si nemůžu vzpomenout, ten podepsal doly na 10 let s tím že na vojnu nebude muset, byl to už táta od dvou dětí. Ten po devíti letech dostal silikózu, z OKD ho vyhodily a armáda po něm sáhla, ten každé ráno seděl na posteli, plíce pomalu v náručí a kašlal tak hrozně že vzbudil celý barák, teprve když se mu narodilo třetí dítě, tak se nad ním armáda slitovala a pustila ho asi po roce a půl domů... Pepo, pamatuješ na Masára to byl řeckořímský zápasník, na Petra Kubíka, to byl cikán ale hrozně fajn kluk, hrál krásně na housle, Levai taky ckán byl z Rybitví, hrál dobře fotbal, Pavel Hřebíček (Klinček :grin ) a další já si těch jmen pamatuju pořád dost...zítra zase odjíždím, počasí přeje práci, ale na štědrý den budu doma, těším se co tu zase přibude příspěvků, hezký svátky Vám všem pétépáci z Jinců, hlavně hodně zdraví a to myslím upřímně...Petr
Petr Prokop , prosinec 20, 2010
...
Kosťo krásně jsi to napsal. Vzpomínám jak nás na PŠ v Opavě vyvezli na střelby na ruskou střelnici. Všude samý Ivan se samopalem, OTečka na nás mířily kulomety. Otřesný zážitek. Naši starý nám řekli: ať neněláme žádný prudký pohyby, neotáčíme se se sapikem. Protože Ivani mají rozkaz okamžitě střílet, protože jsme PTP a chátra. Venku bylo kolem -30, oblečeno jsme měli všechno, co jsme nafasovali. Kruci v životě jsem neměl takový strach jako tam na té střelnici. :cry ÁÁÁ zas jsem si vzpomněl na jednoho starého psa - byl to desátník Drugo - Slovák, ale křestní nevím. na PŠ mi dal pěkně zabrat. Kosťo, znal jsem jedno novináře z Reflexu - dělal se mnou reportáž o tom mém úraze. Ale už tam asi není, byl to výborný chlap a na nic si nehrál. Volali jsme si ještě po té reportáži a pak mi i zdarma poslal nějaké to číslo Reflexu. Ten by se určitě hodil nebo by poradil, jak postupovat. Teď před svátky asi nemá cenu otravovat média - jedou samý placený reklamy, ale po vánocích nebodou mít o čem kecat, tak potom by mohla přijít naše chvíle.
Josef Haupt , prosinec 20, 2010
akce 267
Slááááávááááááááááá

Jsem stráááášně rád že se to tu trochu víc rozjelo. Hoši. Vy ani možná netušíte, jak cenou vzpomínku máme v makovicích. Dejme se nejdříve více dohromady. Prozatím nakopávejte mozkový závity a shánějte materiály, kamarády a kontakty. Zatím v tom bude zákonitě nějakou dobu chaos a zmatek ale důležité je vyprovokovat reakci mezi lidmi, aby se začali hlásit a zaktivizovali se. Ale . . . . .proboha rychle než začneme vymírat na blbost a demenci. Nepolevujte. Zkoušel jsem také shánět chlapy přes SKYPE, ICQ, Facebook i telefonní seznamy, jenže výsledek byl hubený. Tedy skoro nula. Znovu apeluji na všechny, kteří sem vstoupí a budou vstupovat kamkoliv na podobné fórum, aby se představili plným jménem a rokem služby a k dobru přidali email. Není to o odkrytí nějakýho tajemství ale mnohým z nás to určitě pomůže vzpomenout si na další souvislosti a jména. Nepodceňujte to. Zatím bych počkal s nějakým návrhem na veřejnou publikaci či pořad. Naše veškerá média jsou plná senzachtivých lumpů, kteří prahnou po svém úspěchu. Určitě budete stejného názoru že dokážou většinou vnést zmatek a dezinformace mezi lidi. My sami si musíme sjednotit názory a informace a pak se toho držet. Jinak by se ti pisálkové toho chytli za každou cenu. Budou lhát a vymýšlet si různé senzace, polopravdy a dohady. Doba byla blbá ale nemusíme to dělat ještě horší tím, že bychom přihráli naše duševní bohatství nějakým senzachtivým lumpům počínaje denním tiskem a konče černou kronikou televizí NOVA včetně veřejnoprávních TV. Byl bych veeeeelice zklamaný a nasraný po všech stránkách kdyby se kvůli našim vzpomínkám na minulost někomu dostalo nějaké úhony. Myslím si že i někteří bývalí gumáci by zasedli a zavzpomínali. A to bychom asi teprve čuměli. Taky oni jsou zdroj informací a není vůůůbec nutné se od toho odstřihávat z důvodu nějaké touhy o satisfakci či po pomstě. Dejme si na to pozor ať se to nakonec neotočí proti nám. Všechno v klidu a s rozumem, kteý snad už v našich letech máme. Nebo ne? :grin
Mě napadá i myšlenka dát malou výzvu do lokálních rádií. Stejně tam melou hovadiny a neví kolikrát jak vyplnit vysílací časy. Zkuste tam brnknout a poptat se jestli by neudělali také jednou něco zadara a večejně prospěšného. Myslím si, že to tak obtížné není. Sežeňte si číslo do rádia a brnkněte jim. Utratíte maximálně 4 kačky za minutu ale efekt by to mohlo mít obrovský. Určitě si ale dávat pozor na hubu a nepouštět se s nima předem do zbtečných diskuzí. Dokážou zneužít a využít jakoukoliv informaci a situaci. Nezapomínejte že je to sedmá velmoc.
Jestli se to, co jsem zde uvedl dneska, zdá někomu přehnaný, tak mi to promiňte. Jen vycházím ze zkušeností a myslím že mnozí z vás také.
K tématu bych dodal i to, že mnoho kluků sloužilo u kdejakých bojových útvarů, ale PTPáci byli vždycky něco extra. Byli jsme u něčeho, co se rodilo a pak chcíplo. K tomu začátku stavby bych chtěl připomenout, že si myslím, že to muselo být už někdy v r.81. V r.82 v únoru, když jsme přijeli na akci, tak už tam Caterpillary řádili. Ta plocha a objem dřeva, které se muselo zpracovat a transportovat nebylo nic malého. Jasně, že z PŠky jsme tam dorazili až v květnu, ale o tom by měli mít informace kluci co tam nastoupili v únoru . . . . a nebo . . . . . naši mazáci . . . . . . . Joooo . . . . Květoslav Pešta (tzv. Květa) . . . .Slovák . . . ale dobrej kluk v přijímači i potom . . . . . . . .dával nám občas najevo mazáckou vojnu, ale dalo se to. Tady jasně vidíte, kde máme rezervy a kde hledat. Vzpomínejte na jména našich starých. Jééééééžíš . . . . . . . slobodník Baračka v Opavě . . . .myslím, že to byl spíš maďar a jméno se psalo Baracska. . . . . Co? Míro? . . . . To byl trouba . . Péťa Kovač (zrzek) mu chtěl před opuštěním Opavy dát do huby, protože kvůli němu dost hnusně omarodil, jak nás honil. Náš starej dostal opušťák a tak se na nás chtěl vyřádit. Jinak žádnému družstvu ani nevelel. Bůh ví, proč tam byl a jakou měl funkci. . . A starý nám to taky dávali sežrat, že? Zvláště když jsme cvičili v Pécháčkách a nebo nás honili na pahorek za Opavou. :grin Zasraný hadry od hlíny jsme si museli prát hned na sobě po návratu. Vodu do kýblů a hned na buzeráku se hadry ještě na těle omývali. Dovedete si představit tu kosu únor-duben, že? To bylo žráááádlo. No hladový nás nechávali taky. Teda myslím v té Opavě. Na žrádlo jsme pravidelně chodili poslední. Možná z ideologických důvodů. Z chlebů zůstávali jen patky a to ještě jen někdy. Dojíst nás taky kolikrát nenechávali. Se dojídalo kolikrát za pochodu na rotu. Jsme dožvýkávali suchý chleba. Pustit nás do army to bylo skoro jako svátek. Míro . . . .nevzpomeneš si na jednoho silnějšího kluka, co tam v armě skupovával alpu? Jmenoval se Petr Novotný. Byl se mnou na pokoji. Se sázel s klukama, že vyžahne dvě Alpy na jednou. Jasně že vyhrával. Taky byl za chvíli tuhej. Mu na to přišli. Blbec jeden to jednou naházel do uhláku na pokoji, kolem kterýho chodil i náš starej. Našel jich tam ranec a byl průser. Ale výmluvu měl celkem pádnou a taky jim to řekl natvrdo. Nechtěli ho pouštět na vycházky. Vždycky se vracel pěěěěěkně v náladě. Jsem zapoměl dodat, že tu Alpu chlastal s cukrem v hubě. Nutil mě abych okoštoval. Jasně že jsem ochutnal. No nebylo to nic odpornýho, ale že by mě to nadchlo. Jsem měl pocit, že mám v hubě ředidlo nebo tak něco.
Tak hoši. Jsem se zase rozkecal. Tady vidíte co nás čeká. Lovte v paměti. Bude sranda a taky vytvoříme něco co bude mít určitě hodnotu.
Kosťa Kostadinov
Jince 82/83

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Kostadinov Kosťa , prosinec 20, 2010
...
No tak vidíš Petře jak to mám pomotané. Kruci já si vzpoměl na dalšího spolubojovníka Miloš Kaněra - horolezec. Ten měl taky prověření od kontrášů a jeho strejda byl důstojník v cizinecké legii. :? Miloše jednou z Klondajku odvezli za 5min. 12, když na lanech natíral zeď na Klondajku. Někde se tenkrát dost poškrábal na zdi o drát a pak se mu do toho dostala barva a on dostal prudkou otravu krve. Ty Petře já si vzpomněl ještě na další jméno - ty jsi tam měl přeci jmenovce TONDA PROKOP - dělal zdravot´áka - takový menší silnější kluk. smilies/smiley.gif Ještě chvilku a dáme dohromady celou rotu. Vzpomínám na jednu uklízecí akci na Klondajku, kdy měla zavítat návštěva z brigády. A náš úkol bylo zametat panelku na "B" Nebylo čím a na radu mladý voják si vždy poradí a že stromůje všude dost. Koštětem z větví to moc nešlo. A já měl spásný nápad. Nedaleko stál kompresor. Pro mne jako elektrikáře nebyl problém ho nastartovat :grin . Pak scházela jen tryska na hadici. Kus trubky a kámen to vyřešil. A pak to už jen lítalo a to doslova. Napřed jsme dostali pochvalu, jak jsme byli rychlí a já dostal sprd´áka a málem mě zavřeli. Že ty mračna prachu mohli imperialisté vidět přes satelit :grin . Další akce byla 3dni v kuse na betonárce. Padali jsme na držky a jediné co nás drželo při životě bylo čůčo - které nám vozili OPéčka a čajíček magoráček vařený ve várnici. Voda ohřívaná mnou vyrobeným vařičem z plátků od pilky. Ten slibovaný opušťák za to nemám do dneška :grin . Jednou v noci jsem elektrikou vařil na střeďákách držáky na střechu a pak jsem dostal zánět spojivek a jako slepý jsem se plazil podél zdi na ošetřovnu. Jo to byli časy a ta PAKÁRNA :?
Josef Haupt , prosinec 20, 2010
...
Pepo to jméno není Zubr, ale Ota Zumr :grin , říkali jsme mu Oto fon Zumr, ale už nevím proč :grin
Petr Prokop , prosinec 20, 2010
...
Ahoj Petře. Jsem rád, že jsi se neztratil a jsi v pořádku. smilies/smiley.gif Je zajímavé, že čím více jsem zde, tak se mi vybavují vzpomínky. Teď se mi honí hlavou jméno Zubr. A vzpomněl jsem si na zdravoťáka Vencu Solaře. (Solnař ?? )Vencovo příbuzní bydlí tak 1km ode mne. Kontakt na něj by neměl být až tak velký problém. Pak si vzpomínám na kuchaře - byl to takový prcek, tvrdil že je letecký mechanik, ale jméno si nevybavuji. Taky jsem jsi vzpomněl na jednoho kluka od řidičů z Bíliny - jmenoval se Jarda a byl takový vysoký. Petře, z těch jmen co jsi napsal si vzpomínám jen na Kaňkovského. :cry

Juro díky za kontakt na Mirka, hned mu napíšu a pozdrav vyřídím. Chlapi držte se a vzpomínejme, ať to tu řádně rozjedeme. Na : http://radioklub.smtpl.cz/foto...pet=nejnov jsou docela dobré fotky z Klondajku. Zdravím všechny Pepa Haupt.
Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Josef Haupt , prosinec 20, 2010
...
Vidím, že se rozpoutala slibná diskuse pamětníků a byla by škoda, kdyby jejich vzpomínky zapadly. Měl bych proto nápad udělat na toto téma publikovatelnou práci v oboru orální historie. Přes svůj poloperverzní název jde o vědecký historický obor, jehož úkolem je zachytit události tak, jak je prožívali jejich přímí aktéři, nikoliv události pohledem shora, tj. zejména pohledem vládnoucích elit. Výstupem zmíněného oboru jsou u nás např. pořady typu Bigbít na ČT nebo rozsáhlá publikace Miroslav VANĚK (ed.), Obyčejní lidé??! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. Pokud by se našla cca desítka ochotných "klondajků", kteří by věnovali čas strukturovaným výzkumným rozhovorům a konzultacím, viděl bych v tom velký potenciál.
B.Č. , prosinec 20, 2010
Odpověď Josef Haupt
Já jsem jezdil s valníkem 86/87.Mail na Mirka jsem ti odeslal-pozdravuj ho ode mě smilies/smiley.gif
Jura Mach , prosinec 20, 2010
...
Ahoj Pepčo,
omlouvám se že jsem se ti doposud neozval, ale já přes léto jezdím po montážích, až teď mám čas chvilku si sednout a přečíst si co se tu děje a mám radost z toho jak se to tu začalo díky Kosťovi hýbat.
Děkuju ti, že si upřesnil to s tím Vojtou, vážně už je to dávno a nevím přesně kde se to stalo, jen pamatuju , že z toho byl velký ofuk a mimořádka z čeho neměli naši ,,gumídci´´ radost. Pepo mám kontakt na pár kluků tady z okolí, nevím jestli si vzpomeneš na jména Pavel Částek (Tomčala ho pořád zavíral), Jirka Lízr ( to byl takový kulak Vata) a Jirka? Kaňkovský, víc toho nemám, hodně kluků bylo ze severu Chomutov, Kadaň atd. Zkoušel jsem skype, facebook, icq, lidé, ale nedaří se mi nikoho najít. Mám pár fotek z Klondajku i z prvního a zároveň posledního srazu po ,,válce´´ to bylo na Seči. Uvidíme jestli se díky těmto stránkám, nebo tomu co zamýšlí ,,paw´´ podaří dát znovu něco dohromady... zatím se měj Petr P.
Petr Prokop , prosinec 20, 2010
...
Zdar vespolek,

nadchli jste mne pro věc, *něco* rozhodně vytvořím.
Předem hlásím, že bez registrace pro vkládání to nepůjde (ať už to bude kdekoliv), fórum s možností obrázků, odkazů atd. se bez přihlašování dělat nedá. Na druhou stranu nebude problém s provázáním stávajících článků a fóra.
Jinak musím popřít (i za kolegy) autorství a z větší části i popularizaci názvu "Klondajk" smilies/smiley.gif Tak byl útvar skutečně nazýván vojáky, a kámen s nápisem "CLONDIKE" dodnes leží poblíž jedné ze zkrácených. Co ovšem nevím, zdali tam takto ležel už za socíku, nebo je dílem vojáků, kteří sloužili až po r. 89. smilies/smiley.gif Název sám je ale skutečně původní, z 80. let.
paw , prosinec 20, 2010
Jínce 82-83
Pro pawa: ted jsem mrknul na toto forum jak tady píšeš fortifikace.net, stránky pěkný moc smilies/wink.gif ale kluci tam už jen řeší stav kdy tam už byli rakety a výstavbu mají posunutou o dva roky na 84-85 :p Mirek F.
Mirek Faltýnek , prosinec 20, 2010
Jínce 82-83
Pro Tichošlápka: Nevím jak se tomu říkalo mezi místními lidmi možná opravdu Akce Stožec :roll ale mezi náma od začátku stavby Klondajk. Zažalo se kácet v 82 roce a Klondajk vznikl proto protože tam byla trempská osada Klondajk, proto jsme začali říkat že jedem na Klondajk smilies/cool.gif takže od tud ten název a né až tady na webu. Je jasný že Klondajk není oficiální název, dali jsme si ho sami :grin s přívodem el.energie to taky nevím jak to bylo, ze začátku jsem jezdil jako velitel vozu s haldovinou na přístupové cesty, a poslední půl rok jsem dělal na kasárnách stavební práce.
pro pawa: ten nápad s vlastním forem o Klondajku není špatnej držím palce at něco vymyslíš
smilies/wink.gif hlavně at tam jdou dávat fotky (mám jich taky pár) protože jinak se stejně nesejdem než tady na tom foru :sigh vzpomente kluci když přišel civil, na ty plánovaný srazy a nic s toho bebylo každej už zůstal jen u těch vzpomínek :cry zatím ahoj Mirek F.
Mirek Faltýnek , prosinec 20, 2010
...
Na Klondajku, konkrétně za plotem ( či zdí - každý tomu říkal jinak) byly kabely v zemi. Sám jsem zůčastnil kopání a pokládání kabelů. Jak silových, tak nějakých ovládacích i telefonních. Byla to zábavná práce - hlavně v mokřinách. Jeden den jsme vykopali x metrů strouhy. A druhý den jsme přišli a měli jsme to zavalené a plné vody. smilies/sad.gif Jestli si dobře vzpomínám, tak trafačka byla někde pod kotelnou.
Josef Haupt , prosinec 20, 2010
...
Děkuji za upřesnění. Doposud to v debatě vypadalo, že úraz p. Horníka se stal na Klondajku.

Ale stejně, pro ostatní: vzpomněl by si někdo, jak to bylo s přívodem elektřiny? Ta výše zmíněná trafačka, pokud vím, dosud není nikde popsaná. A byla za plotem, nebo venku? Má někdo, nebo dal by někdo dohromady, věrohodný zákres vnějšího oplocení?
Tichošlápek , prosinec 20, 2010
...
Pro Tichošlápka : S tím Horníkem se to stalo v Jincích na MTZ a ne na Klondaiku !! Kruci chvilkama se vrací paměť smilies/smiley.gif Ještě si vzpomínám, že Horník ležel v Příbrami v nemocnici a říkalo se, že smrt byla vysvobozením. Byl strašně popálený, poškozené vnitřnosti a prý i mozek. Elektrika je svinstvo - mám podobnou zkušenost, ale já přežil zásah 6000V. :upset

Taranta a Janků jsem znal - jezdil jsem s nima jako velitel vozu. Já dělal v Jincích elektřikáře pod OP Vencou Pužmanem . Juro Machu nedělal jsi také elektrikáře ? Měl jsem v družstvu mladého elektrikáře a ten se také jmenoval Mach a křestní už nevím - ach to stáří :grin. Nemá někdo kontakt na Jirku Gordu - zvaný Goro bílý pes ???? Jinak musím prohrat svůj bordel a někde mám i pár fotek. Jak jsem vzpomínal na kluky z Teplic, tak jsem si teď vzpomněl na jména : Pavel Demjan, Zbyněk Jarolím a ještě jeden tam byl, ale jméno se mi teď nevybavuje. Všichni výše vzpomenutí byli na PŠ v Opavě - taky mám někde fotku.
Juro mohl by jsi mi prosím dát kontakt na Míru Janků ? Třeba meilem na : Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny . Díky.

Petře Prokope - podařilo se ti sehnat někoho z naší roty ?
Josef Haupt , prosinec 20, 2010
...
A bylo by možná nanejvýš dobré zkusit Vojenský historický archiv (VHA) pro "oficiální" prameny. Určitě tam někde leží. Chtělo by to ale, aby se toho chopil někdo, "kdo to umí", protože "v souladu s platnými zákony a nařízeními lze ve studovně VHA nahlížet do archiválií starších 30 let" .
Ve výjimečných případech lze nahlížet i do dokumentace mladší 30 let, avšak pouze na základě povolení ředitele příslušného archivu VÚA, a pokud žadatel splňuje podmínky pro toto nahlížení stanovené zvláštním právním předpisem.
Hledá se tedy osoba se zkušenostmi ...
Tichošlápek , prosinec 20, 2010
...
Dobrý večer!
Slušně se to tu rozjelo. Přimlouvám se pro zřízení "extra fóra" (paw) pod křídly brdy.org, a bylo by moc dobré, kdyby do něj šly vkládat obrázky. Ten odkaz na facebook je sice hezkej, ale existuje řada (zejména "starších" ) lidí, kteří na facebooku nejsou registrovaní a ani se tam registrovat nechtějí, a ti se k tomu tam nedostanou.
Jsem rád, že bylo zmíněno označení celého objektu. V osmdesátých letech jsme (my, co tam vevnitř tehdy nebyli) neměli o označení "Klondajk" žádného ponětí, říkalo se tomu (mezi lidmi bezmocnými vzteky, obcházejícími nově vznilý plot, který "zrušil" hřebenovou cestu) "vojenský prostor Stožec". Teprve tyto webové stránky zavedly označení "Klondajk", které se vžilo. Ale otázka zní, opravdu to tehdy bylo tak "zažité"?
A pak, mluví se tu o smrteleném úrazu vojáka Horníka, a že k němu došlo "přeskočením výboje z vysokého napětí, když procházel mezi jeřábem a nákladem". Tedy, promiňte, ale ony nahoře "na Kondajku" byly nějaké dráty vysokého napětí ??? Trafostanice (dodnes špatně zakreslená v katastrálních mapách) je tady
http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&MarUid=%204236F7E7&MarUidi=%204236F7E7&MarMiddlePoint=-763935%20-1068442&MarScale=2000
, ovšem tam je vedení podzemními kabely.
Prosím o objasnění, jak to bylo s přívodem elektřiny, pokud to někdo pamatuje. Mám dojem, že tam "nadzemní dráty" nebyly. Mýlím se?
Tichošlápek , prosinec 19, 2010
...
Re: paw
Mě osobně se líbí ten nápad, založit nové vlastní forum kde by jsme se mohli všichni podělit o své zážitky i fotografie. I já si vzpomínám na nu hroznou věc s Vojtou, sloužil jsem druhým rokem když se to stalo...osobně jsem ho neznal, ale první rok jsem sloužil u vazačů a proto mi to utkvělo v paměti, že se to vlastně stalo klukovi co sloužil pod jeřábem jako já....On snad, co si pamatuju, v ten moment co přeskočil výboj z vysokého napětí, právě procházel mezi jeřábem a nákladem, a protože pršelo tak ho to zasáhlo, ale vážně nevím, můžu se mýlit, nebyl jsem u toho a lampasáci řekli jen to co se jim hodilo....Pamatuju si jen že se dlouho mluvilo o tom že je stále v bezvědomí... Juro koukal jsem na ty fotky co máš na FB, moooooc hezký :-)
Petr Prokop , prosinec 19, 2010
Vojta Horník 86/87
Ano,samozřejmě,omlouvám se-ročník 86/87.Někdo tady zminoval Tepličáky,co si pamatuju tak dobrej klasik(náš starej) byl nějakej Tarant co jezdil s autojeřábem.Des Míra Janků(liberec) byl přímo můj starej-na toho kontakt mám-kdyby něco.
Jura Mach , prosinec 19, 2010
Vojta Horník 85/86
má hrob v Rajhradě,případné dotazy mailem.Jeho fotka a některé další jsou na mém profilu zde ....http://www.facebook.com/photo.php?fbid=116898778331278&set=a.115902271764262.14397.100000334684216 -dále prosím soudruha vojína Kubáska smilies/smiley.gif,nechť se mi ozve.Mám kontakty na nějaký kluky z RSM a chtěl bych ho poprosit o nějaký fotky.Zdravím všechny buldozéry a lopaty!
Jura Mach , prosinec 19, 2010
...
Zdravím bývalé rakeťáky!

Přemýšlím, co bych pro Vás mohl po technické stránce udělat, když se komunikace takhle rozjela (což mne, mimochodem, velice těšísmilies/wink.gif.

Systém komentářů bohužel není dokonalý, nalistovat poslední záznamy je trochu "přes ruku". Uvažoval jsem i o založení nějakého extra fóra o Klondajku, ono ovšem už existuje jinde:
fortifikace.net

takže možná bude lepší neštěpit síly. Přes vánoce něco vymyslím, minimálně bych mohl pod článek přihodit odkazy na již existující diskuse jinde.

Díky za všechny zajímavé příspěvky!
paw , prosinec 19, 2010
...
Kosťo já na ten Facebook nemám ani registraci :eek Asi jeden z mála v této republice :grin Nějak mě to neláká.
Lidičky, většina z Vás má určitě auto, tak můžete navštívit různé kluby ( Skoda, Renaul, VW....) a do podpisu si dát odkaz sem na tyto stránky, např. já jsem v Renault clubu. Ať se to začne více šířit. Já na tyto stránky přišel čirou náhodou. Takže většina PTPáků třeba ani neví, co se tu děje smilies/smiley.gif
Josef Haupt , prosinec 19, 2010
akce 267
Ježíš Pepo to je dobrý nápad . . . . já teda nemám zkušenosti s tím Facebookem i když tam registraci mám, ale téměř ho neotvírám . . . . kouknu se jestli to tam nejde nějak jednodušeji zveřejnit
Kostadinov Kosťa , prosinec 19, 2010
...
joooooo . . . . . .Míro . . . . už jsem si vzpoměl . . . . . . . nikoliv Vojta ale Pepa Horník jooooo ta paměť, . . . . . . a víš kde jsem si na to vzpoměl? . . .hm. . . .na záchodě. . . . .to je divné,že? . . věci se vybavují ve chvíli, kdy na to tak intenzívně nemyslíš. . . . .sakra, že by ti Horníkovi trpěli tenkrát nějakým prokletím? joooo mozek to je věc . . . . .
Kostadinov Kosťa , prosinec 19, 2010
...
V minulém příspěvku jsem se uklepl s rokama - sloužil jsem 85/86 - Jince. Nám výkoňáka dělal Zděnek Morávek z Děčína. Bylo tu i několik kluků z Teplic, ale ještě jsem nikoho nepotkal. Chodím na různá fora a v podpisu mám adresu tady těch stránek, ale zatím mě také nikdo nekontaktoval. S tou pamětí je to fakt těžké a bude hůř :grin V létě jsem jel kolem panelky na Klondaik, a měl jsem cukání se podívat až nahoru,ale pak jsem to nechal až na zpáteční cestu, ale tu jsem vzal po dálnici, takže zase nic. :cry Kosťo ty jsi odvážný a máš organizační schopnosti, tak děj akci A267 na facebook nebo http://blog.lide.cz/blog.fcgi?akce=catalog Třeba se najde více lidí, kteří prošli Jince, Klondaik.........
Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Josef Haupt , prosinec 19, 2010
...
:grin . . . . . .k tomu smrťáku . . . .Míro . . .Horník se jmenoval určitě, byli jsem krátce z PŠky v Jincích a to mohlo být tak zjara nebo začátkem léta . . . . . snad byl snad ne z naší roty, ale narukoval s námi. Možná jsme se s ním setkali v přijímači a pak až na stavbě . . . . jo cementóza . . . . . ale to jsou přesně ty okamžiky, o které jde . . . . souhra náhod i jmen a může dojít k omylu, akorát mám dojem, že se to skutečně událo v našem ročníku (v 82) . . . . . .gumáci to uhrávali všechno na jeho vinu . . . to je snad jasné . . . . . jooooo . . . . podrobnosti . . . .přece jen 30 let . . . . . .Kliiid Míro, s pamětí to fakt není žádná sranda. Chtělo by to shánět výkoňáky, nebo kluky co vozili služebně gumáky . . . . jeden tady má příspěvek . . . . . A taky nakonec určitě nejsem neomylný . . . . .chce to ale spolupráci, aby se tu nevytvářely prostory pro demogogii a lži. Ono upřesňovat detaily po 30letech není sranda . . . .co kluci? . . . .si vzpomínám, že v přijímači v Horažďovicích byl s námi nějaký Tůma. Ten to na ně dokázal tak zahrát, že ho ještě v přijímači pustili. Pak se byl za námi podívat. Hajzlík jeden (ale myslím to v dobrém). Dokázal to a k tomu se snad ještě s někým slušně vsadil a proto se na útvaru ukázal. Je fakt, že v tom přijímači nás zpočátku vyháněli na rozcvičku jen v trenkách. Nachcípaný jsme byli téměř všichni. A pak ta buzerace a buzení po půlnoci. Vyhazování a rovnání skříněk. Jsem brečel vzteky. Jooooo . . . . . . kde je konec Vaškovi Bryknarovi, co? . . . Rotní imbecílek. Chudák jeden. Mu to dali vyžrat, ikdyž neuměl počítat do deseti. Emil Badža . . . . . hrál krááásně na kytaru ale psát neuměl. Cikán. Ale jinak klidnej a dobrosrdečnej kluk. Horší byl Mizer nebo Giňa. Taky stejnýho původu. Emil Mačo . . . .rotní opičák. Chlupatej snad i na jazyku. Taky jako předešlí. A vůbec jsme si s těma cikánama užili. Nejdříve mi chtěli rozmlátit hubu a pak se později mohli posrat aby šli se mnou na rotu do služby jako pomocníci. Nechal jsem je ráno vymést rotu a pak už celý den chrápali pod kavalcem v posledním pokoji až do konce služby. Míro . . .to víš, že mě lanařili? Abych to podepsal. Navíc jsem byl komouš, a tak by to při lustrování měli jednodušší. Hele vzpomínáš na tu hořící Tatru kousek nad útvarem? Stačili prý sotva vyskákat. Právě proto mi utkvěl i ten smrťák v makovici, protože se to tam v jednu dobu nějak sralo s lidma. . . . . . . . . kuva to by byl fakt námět na pokračování ve stylu ,,Černých baronů,, nebo ,,Tankovýho praporu,, . By stíhal jeden geg druhej. Bylo by to asi tak stejně narvaný fórma jako v Kameňácích jenže lepší, originálnější a pravdivé.

pro ostatní můj email: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Kostadinov Kosťa , prosinec 19, 2010
Jínce 82-83
Kosto jak můžeš znát nějakého Vojtu Horníka když sloužil v roce cca 85-86 jak tady kluci píšou :upset leda že by jsi to v té době podepsal :grin :p null čti ty roky vojny pořádně protože za nás se žádný smrták nestal. Akorát jeden skoro málem, ale to byla neštastná láska :cry ale dopadlo to smilies/smiley.gif já vím omlouvá tě těch skoro 30cet let :grin :grin nic ve zlém Mirek
Mirek F. , prosinec 19, 2010
...
Jožine, za mé služby 84/85 si vzpomínám na Vojtu Horníka. Za nás se staly 3 smrtelné úrazy. Jeden na skládce - to byl úraz el. proudem, kdy se jeřáb dotkl el. vedení. Pak rozdrcená hlava v tatře na stavbě pod jídelnou. Ale ke kterému úrazu patří jmeno Horník si už bohužel nevzpomínám. Třetí úraz byl na Klondaiku - tam to odneslo cicilní děcko, když na něj spadl sloupek o plotu. Jinak jsem též pro nějakou akci na A267. Kontakt z mého ročníku mám pouze na Jirku Šamonila - ten byl u řidičů.
Desátník v záloze Josef Haupt :grin
Josef Haupt , prosinec 19, 2010
...
Nazdar kluci raketáci.Sloužil jsem u 5.PLRO Březová u Vítkova,operátor P12 a obsluha elektrocentrály,výzbroj S75 Volchov,prominte že nepíšu na téma Klondajk ale ve Vašem jednom článku se píše o klukovi jméném Vojta Horník který tam měl smrták,pokud byl z Holasic u Rajhradu tak je to múj kamarád o kterém jsme se nikdy nedozvěděli jak se mu to stalo,gumy nepustily nic ven.Jestli máte nějaké informace o této události a jste schopni je tady zveřejnit tak předem děkuju.Jožin.
jožin , prosinec 19, 2010
ZAHAJTE AKCI 267
Vážení

Tímto vás oficiálně VŠECHNY vyzývám, abyste se probudili z předstařecké letargie (sorry ok?) a pokoušeli se kontaktovat vaše bývalé kamarády z vojny (dříve než budeme senilnísmilies/wink.gif a řekli jim o těchto stránkách. Nebude to snadné. Použijte všech vašich možností, internetu telefonních a sociálních sítí (Facebook ale i SKYPE, ICQ) pro vyhledání kontaktů. Budete muset trávit více času smysluplněji a snažte se a kombinujte vyhledávací metody. Pokud příjdete na nějakou originální metodu nebo máte někoho na policajtech v registru, tak z něho sedřete kůži. Stejně je tam na h . . . o. Utvořme si zde pro nás jakousi vzpomínkovou základnu a nechám to na zřizovateli těchto stránek jak to uspořádá potom.
Dejme si cíl. Můj cíl je vyprovokovat obrovské setkání někde poblíž akce nebo i tam. Jestli v Jincích nebo i jinde by byla už jen otázka počtu lidí a jak se s tím vypořádat. Myslím si že by si na tom smlsly i televize . Ale jedině za prachy . . . .Jinak bych je poslal do p . . . . e. Pokud se objeví zájem poptáme se na povolení. Kliiiiidně bych pozval i některé gumáky.Pokud ještě žijí.Zkuste se nad tím opravdu zamyslet Hledejte cestu ke jménům. Dejte vědět jak se dá cokoliv usnadnit. Dneska v době internetu se dají dělat šílené věci. Tak dejme se do toho. Nebude to snadné. Berte to tak, že to vlastně bude celostátní akce. Jen pro ilustraci. Četl jsem tu o smrti vojáka Horníka. Určitě jsem ho znal. Byla to tenkrát rána. No a pak co? . . . . . . . . No ho . . o soudruzi :grin :grin . . . . . .pustili jsme to z hlavy. Jsme sobecká banda. Koukal jsem se například na letecké mapě v Googlu a po jineckých kasárnách tam jsou jen panely. No nevadí. I tak by se tam dalo zaját a zmapovat to. Taky kdo má možnost přidat pár fotek přímo z areálů tak to udělejte. Já vím že jsme z toho byli všichni podělaní kvůli kontrášům a politrukům typu kapitán Nýmanský. Dělal jsem si i přes ten burdel jakýs takýs deník. Chtěl mi ho sebrat. Jsem ho poslal tvrdě a slušně do háje. Nemohl na mě. Byl jsem tenkrát taky v KSČ a to mě asi trochu chránilo. Komouše ze svých řad přeci nebudou pranýřovat. 50 léta se opakovat nedali. No co . . . .se za to nestydím. Mladej, blbej a ani jsem tomu nějak nedával váhu. Aspoň na mě přestali pořád dotírat agitátoři, kteří se předháněli aby si udělali čárku za nového člena. Jen jsem pak měl asi i kvůli tomu problémy třeba v Opavě. Jak se dozvěděli že jsem komouš, tak jsem se nedostal ani jednou na opušťák nebo i vycházku. Nepřikládal nějakou váhu. Jsem na to kašlal. Pak mi to začalo docházet. No co ale poznal jsem lidi jaký dovedou být svině. I bezpartajní se dokázali nechat stranicky zblbnout. Byste koukali jak někteří z nich byli aktivní pro splnění čárky nebo puntíku v BSP, SSM atd. A to mě nedokázali dostat nikam jinam. Ani SSM ani BSP. Byl jsem na elektrárně jediný komunista mezi asi 16 chlapama bezpartajníma, ale hlaaaaaaavně, že si udělali BSP. No jo. Doba byla holt taková. Tak jak vidíte tak se nebráním ničemu a nikomu. Dejme se do práce. ALE OPRAVDU. IHNED. ZAHAJTE ,,AKCI 267,,
Sloužil jsem přijímač v Horažďovicích (leden 82), PŠ-ka v Opavě (02-04 82), Jince až do konce. Byl jsem asi 2 měsíce v Chebu a dojížděli jsme na dodělávky v kasínu u Kynšperka nad Ohří. Taky nahouby akce. To jsme byli ale bohatý národ, co?

Děkuji, že už jste se začali ozývat a registrovat. Zvykněte si na to. Pokud se to tu stane samozřejmým tak to určitě přinese své ovoce. Usnadní vám to orientaci a pokec. Hlavně tady už nikoho neurážet. Fakt. Doby to byla nahouby. To je jasný. Ale je to za námi. Spíše by to mělo být na zasmání jací jsme byli, jak jsme viděli ostatní a jak jsme to viděli my. Klidně se tu třeba do mě pusťte. Ale prosím vás slušně jo? Jsme už v letech a nechci chcípnout kvůli nějakýmu magorovi na infarkt. :grin :grin :grin

Hledám například mimo jiné kontakt na Mílu Hadáčka z Plzně. Dělal u Fanyho na rotě výkoňáka a ten by mohl být velikým přínosem a pomocí. A vůbec výkoňáci tenkrát měli přístup k věcem o kterých se nám ani nezdálo. A znali gumy mnooohem lépe z kanclu. To je jen takové malé upozornění a rada. Shánějte se také po výkoňácích. Pište jména a kontakty. Pak najdeme cestu jak to registrovat a dát tomu nějakou přehlednou formu.A už dopředu říkám že kašlu na nějaký rádoby ,,zákony,, na ochranu dat. Znalost něčího jména nedělá z nikoho kriminálníka. Tohle je ryze soukromá věc lidí kteří sem vstoupí. OK? Taaaak. To jsem se zase vykecal.Tak nechrápat a dělat

KOSTADINOV Kosťa
Jince 92/93
Kostadinov Kosťa , prosinec 18, 2010
OK
Tak já taky smilies/smiley.gif Jura Mach.Jince,Zbiroh,Nepomuk 86/87
Nechť má Michal s Nimanským radost.
Hele pánové,mimochodem.Byl jsem se v Jincích podívat.Skončil jsem s mjr.Houškou v hospodě,která je v areálu útvaru!!U dveří vojak se samopalem a vevnitř se paří!Houška tomu říká osvěžovna a patří to nějakým jezuitům nebo co!!??Houška je klasik a pěknejch pár kusů piv tam padlo smilies/smiley.gif))) Zdravím všechny!
Jura Mach , prosinec 18, 2010
kontakt
A já se přidám taky
Pavel Kubásek
Jince/Nepomuk/Zbiroh 1986-1987
Pavel Kubásek , prosinec 18, 2010
...
Já se teda určitě přidám, ničeho se nebojím, stejně už si h***o pamatuju :grin :grin :grin
Petr Prokop
Jince 85/86
Petr Prokop , prosinec 18, 2010
Jínce 82/83
Ahoj kamarádi
Kostíku třeba v nich ještě dříme strach aby nevyzradili vojenské tajemství, víš že to byla super tajná stavba :grin :grin proto se podepisují jen nějakou přezdívkou :p
Mirek Faltýnek , prosinec 18, 2010
opravička
S pozdravem Kostadinov Kosťa
Jince 82/83


Takhle je to správné ,,soudruzi,, :grin
Kostadinov Kosťa , prosinec 17, 2010
Udělejte konečně něco . . . . . .
Ahoj staršinové smilies/smiley.gif

Myslím si, že by se mělo něco udělat pro to, aby se na to všechno dobré i špatné nezapomělo a nezůstalo to jen v našich vlastních vzpomínkách. Myslím si, že pokud sem někdo píše, tak by se mohl i podepsat nebo na sebe nechat kontakt. Také vzpomínejte na své kamarády a pokuste se kontaktovat s nimi. Napište sem co nejvíce. Mohla by uz toho jednou být třeba i obrovská slezina bývalých PTP v Jincích. Dovedete si to představit? I takovou hromadnou výpravu přímo tam na kopec? Já ano. Tak jen nemelte pantem a udělejte něco jednou k užitku a rozjeďte to všemi směry. Mnozí z vás prosedíte bezúčelně modrý zadky u internetu ale zkuste něco více smysluplnějšího. Hoďte sem každý kontakt nebo jméno. Prostě se musí najít někdo kdo bude více aktivnější a rozjede tu celou akci. Dávám návrh aby pokud sem někdo vleze tak se VŽsmilies/grin.gifY alespoň představ plným jménem a rokem kdy sloužil v Jincích a nebo prostě kdo makal pro ,,akci 267,, no! Jdeme do let, stárneme a blbneme, mnozí třeba už z různých důvodů nežijí. Nenechte to usnout navždy.

S pozdravem Kostadinov Kosťa
Jince 83/83
Kostadinov Kosťa , prosinec 17, 2010
A-267
A-267 bylo psáno v jízdním rozkaze(na Klondajk).Dík za připomenutí,už bych to zapomněl smilies/smiley.gif
juras , prosinec 17, 2010
...
Kromě lidového názvu Klondajk měla tato stavba i vojenská krycí označení. Používal se název Akce Stožec podle nedalekého kopce, ale na tajných štábních dokumentech bylo označení Akce 267 neboli A-267. To číselné označení bylo velmi sofistikované, imperialista se určitě nedovtípil, že trojčíslím 267 začíná poštovní směrovací číslo Hostomic a obcí v okolí.
Vidlák , prosinec 17, 2010
Zbiroh 1989-1990
Nazdárek kluci , prosím ozvěte se uděláme nějaký ten sraz. Byl jsem se podívat ve Zbirohu zámek krása kasárna 1psv uz nejsou jinak jsem je po 21 letech potnal.
Hospůdky u Slunce a Radnice jsou pořád stejné.
Tak pište :p
Miloš Vobořil ( Bumlík) , říjen 30, 2010
klondajk
AHOJ chlapi! bol som a staval som aj ja v r.84-85 z VU 6818 Stará Boleslav, mali sme my štastie v tom že sme pracovali s civilmi z metrostavu.bývali sme na civilke dole v dedine a vozoli nás busom hore každý den.no tých čo bývali hore fakt i dnes si na to spomeniem bola hroza. fakt -GULAG- ako som tu v nejakom príspevku čítal.samozrejme aj ja mám zdravotné problémy ktoré prišli po rokoch ako som prišiel do civilu.
Lozsi Ludovit , říjen 02, 2010
Ročník 82/83
Ahoj spolubojovníci. K tomu článku shora jen to, že nemohu posoudit, co tam měli v těchto letech za pakárnu a nebylo by vůbec vhodné srovnávat podmínky z 84/85 a 82/83. My jsme na tu dubu a podmínky měli VEGET. To se opravdu srovnat nedá. Každý jsme asi prožili jiné období v jiných podmínkách a každý jsme odloučení od rodin a rodičů snášeli různě. Však si to určitě pamatujete. Když si to teď probírám zpětně , tak jsme se měli celkem v pohodě, až na pár běžných malérů, jak už to bývávalo na vojně. Jídlo bylo občas nic moc, ale dalo se to. Opušťáků se rozdávala hromada. Někteří se dostali domů i dvakrát v roce. Fasovali se svačinky na cestu. Byli i prémie pro kluky, kteří makali na příjezdových komunikacích. Ti si na svou dobu vydělali celkem pěěěěěkné prachy. Já jsem odcházel z vojny s 8 tisícovkama. Taky to nebylo k zahození. Prvním rokem (82) jsem absolvoval ,, přijímač,, v Horažďovicích. Drsné. V lednu. Dali nám tu zimu pěěěěěkně sežrat. Do Jinců jsem přišel po třech měsících z Opavy (PŠsmilies/wink.gif, kde jsme dostali frčky, aby měli nějaký ,, lepší ,, magory do služeb a jako velitele vozů. Byl to někdy na vojenské podmínky neskutečnej vegáč. Nejdříve jsme bydleli ve stavebních buňkách a druhým rokem jsme se přestěhovali do teskáče hned vedle gumárny. Jasně, že to byli dva roky v hajzlu. Doba byla taková no. Jestli se to potom v pozdějších letech posralo, tak je asi to vinou lampasácké vojny která potom nastala. Počátky se dali pozorovat ke konci než jsme šli do civilu. V 82 jsme ještě zažili četu kriminálníků. To bylo fakt o hubu. V noci to bylo nejhorší. Pak je někam po pár měsících stáhli (tuším že do Jaroměře) stáhli a nastal celkem vegáč. Občas byli potíže s teplou vodou, ale jinak to na ty vojenský podmínky šlo. Bydleli jsme v teskáčích nad bigošema. Potíže jsme si dělali většinou jen mezi sebou. Pamatuji si kapitána Michala, majora Gurčáka, který nám byl velice podezřelý chováním a podobností charakteru jedné postavy knížky Černí baroni. Jméno velitele naší roty v hodnosti poručíka jsem už zapomněl, ale říkali jsme mu ,,Fany,, . Ochlasta. No jako asi každý co byl u PTP. Na rotě nás bylo kolem 130 a třetina z toho byli cikáni. Díky jim jsme se mnozí museli učit opravdu diplomatickému jednání. Jinak po sebemenším problému se ozývali často: ,, Jen počkej až se vrátím z vycházky,, . Střízlivý byli skoro neškodní ale jak se opili tak šly zábrany dolů. Vzpomínám na to celkem rád i když to občas byla pakárna, protože to utíkalo pomalu. Kdybych nebyl tenkrát tak mladej a vyjukanej tak bych si to užíval mnohem víc. Opravdu. Sice odloučenej od civilu ale proti jiným útvarům vegáč.Kdo jste byl u první roty v 83 tak se ozvěte. Ahoj a vzpomínejte. Kosťa (původně z Chebu)
Kostadinov Kosťa , červenec 20, 2010
mám pár fotek
a mám pár fotek, který by určitě některým byli vhod
Kostadinov Kosťa , červenec 20, 2010
...
Byl jsem též v letech 84-85 u VU5136 na Akci po PŠ jsem dělal na telefonní ústředně což byl dost veget, každou chvilku něco přejeli V3Skama pak jsme celý den "hledali" přerušený kabel po lese. Taky se tam pořád vozila pitná voda to se zase člověk dostal do civilizace. Nebo hospoda na Kytínský louce .. Sice tam bylo dost práce, jídlo z ešusu ve stanu ale žádný nástupy, rozcvičky o víkendech dost volna. Znal jsem na Brdech hodně osad a tak jsem tam i někdy zaběhl za kamarádama. I dnes se tam rád projdu.
Milan , červen 10, 2010
...
Ahoj "spolubojovníci"
V Jincích jsem byl v roce 1986 a v Nepomuku 1987/na konci mě dali k lopatě na Zbirohu/.Dělal jsem panskýho kočího a byl jsem na velitelské četě.Můžu potvrdit,že pro kluky na stavebních rotách to na klondajku nebyla žádná procházka růžovým sadem.Museli dělat s kriminálníky a feťáky/každý si dovede představit,co se dělo po 16,00 hodině na barácích mezi mladými a starými.Jména jako ppor.Pol,mjr Nimanský,mjr Michal,ˇšverha bibza atd...dobře pamatuju,všechny jsem je vozil.Pro zajímavost jsem se náhodou dozvěděl,že IngMichal se stal porevoluci úspěšným podnikatelem ve stavebnictví :-)).Pamatuju si přesně ,kolik kluků jsem s eskortou vezl na pankrác,do vikmanova a kolik kluků jezdilo do nemocnice v Plzni.Chtěl bych vzpomenou na Vojtu Horníka,za jehož smrt může lajdáckost civilního pracovníka - na autojeřánu nefungovalo sign.čidlo blízkosti vys.napětí.Ty dva roky /od Opavy až po Zbiroh
patří mezi nejhorčí část mého života.
Kubas , květen 09, 2010
...
Ahoj Mirku,
to víš člověk toho vydrží..., ale za jakou cenu. Odvolali nás narychlo z Libavé, stavěli jsme s VS Praha radarku. Makalo se dost, ale byl tam v podstatě havaj. Jídlo, pivo, holky, plat 1 200 Kč měs., prostě proti Klondajku pohoda.
Jezdím tam na občas houby, když nakouknu za plot nemůžu nejak tomu uveřit to že jsem tam makal. No a amíci tam nejsou tak je to spíš na pohled v ruinách.
Možná bych tam někdy také zajel. Ahoj.
Jozef , květen 03, 2010
...
Ahoj Pepo jsem rád že reaguješ, na stavbě jsem taky skoro celí život PS Hradec Králové potom doly a po zavření jámy znovu stavba, a to že jsme makali před plotem to taky proto že se teprve začínalo. Slečinky to už bylo možná za vás když už týlová část stála. A třeba s těma zubama za nás tam dojížděl ještě starý autobus BOCHNÍK v dešti jsi se tam brodil v bahně a nikdo si nestěžoval a ani nemohl. Ten hnus jsem tady ani nerozepisoval proč taky, ale jak říkám dalo se to vše vydržet jak šikana od mazáků tak lampasáků a když odešli klluci slovenský do civilu tak naslala lampasácká vojna takže jestli jsi to pochopil tak že jsme tam měli havaj tak to je taky omil. No a že to tam finišovalo tak tomu věřím, na stavbách v civilu to je to samí pokud vím (a ted to je možná ještě horší u těch soukromejch kokotůsmilies/wink.gifS těma penězi to taky bylo kdo jak makal někdo měl víc měkdo mín(zrovna jak v civilu) Pepo já taky nechci tvrdit že lžeš ale ty popisuješ snad jen ty křivdy co se ti občes stali, taky jsme makali v mrazu, taky jsem měl horečky hnisavé boláky po selém těle, zuby mě taky trhali ale proč toto rozepisovat?? stejně ale můj názor je ten že se to dalo, a zas až tak hrozný to nebylo nebo spíš se to dalo vydržet a s lampionama se dalo vyjebat. No nechme už toho kdo si užil víc. Byl jsi se tam podívat ted někdy? jak to vypadá, chci se tam mrknout zatím ahoj Mirek
Mirek , květen 03, 2010
Jince-Klondajk-Zbiroh
No,přežít se to dalo i když té pakárny se užilo taky dost.Pro mě nejhorší byl přijímač a křk -leden,únor,březen-.Nechat běhat nahý vojáky v mrazu může fakt jen vůl.Půlka z nás byla do týdne na hromadě.Já se zánětem průdušek a čelních dutin.Léčba žádná.Vyhrabal jsem se z toho až v dubnu.Po prvním půlroce už to bylo volnější a posledních sedm měsíců(co nám přestal pít krev pplk.Matějůsmilies/wink.gifve Zbirohu pionýrskej tábor.Letní kino,diskotéky v Týčku,zábavy s domorodci,v neděli sport-procházky lesem na pivo :-) V Jincích to ale taková sranda nebyla.Nějaký smrťáky(u nás Vojta Horník,u starých nějakej Severín),některý gumy fakt pořádný hovada.Já jsem s valníkem vypadl ven,ale kdo makal na stavbě tak tomu jsem nezáviděl.Když tady čtu jméno Bibza-tak o jeho inteligenci kolovaly vyloženě legendy!!Třeba jak chtěl roztáhnout kompresor když nechtěl nastartovat :-)) Jak jsem ho poznal,tak jsem tomu okamžitě věřil.Já co jsem si objezdil Jince a Klondajk(ta panelka byla fakt šílená a nekonečnásmilies/wink.gif,tak jsem začal jezdit hlavně plzensko a jižní čechy-a to je to ,co mi vojna (mimo kamarády) dala.Dva roky jsou ale dlouhá doba a po příchodu do civilu už se člověk vrátil do jinýho světa.Moje holka vdaná,předvojenský způsob života,flámování,zábavy,kino,kapela-všechno v troskách.A kluky z vojny jsem (drtivou většinu)viděl naposledy na nádraží ve Zbirohu.Taky taková rána do palice.Když vidím že to to nemělo žádnej smysl to naše stavění,tak se ptám proč a co by kdyby.
juras , květen 02, 2010
Klondajk
Ahoj Mirku,
víš jsem už 35 let a dodnes venku na stavbách jako izolatér střech, tak něco o stavbách vím, byl to tam prostě humus, žádný blábol, asi si měl jít za plot ale v 84/5 r., protože se u nás PTP-ků říkalo, že největší sráči a panenky byly před plotem vč. oficírů - autor článku. V 84/5 to tam finišovalo docházeli peníze a asi i termíny a vojáků hlavně stavařů přibývalo. Dělali jsme za 70 Kč/měs., v podstate nonstop, jestli ti přijde normální v zimě (a to byla hodně tuhá zima)dělat holýma rukama lešení, spát na stavbě, betonovat za mínus 10 C ve dně v noci atd. To už neříkám jaké živly a vězni tam makali, samy chtěly zpátky do vězení - Sabinov. Jsem svědek toho jak klůkům odcházelo zdraví, rychlé kazení zubů, 5-8 kazů za pár měsíců, úrazy, zápaly plic, (sám jsem jej tam přechodil měl jsem 40-ítky a do nemocnice v Praze mně poslali až za dva týdny po nich) atd. Strava mizerná pokud zbyla, voda špinavá, soc. zařízení nešlo ani použít. Měl jsi štěstí o tom to je, a já nevím proč bych lhal, ba právě naopak, a také nechci zacházet do detailů. Byla to zkouška kdo co vydží, ale také silné vazby kamarádství. Nebudu to rozepisovat, ale na takové místo 100 % patří lidi, který skutečně něco provedli, a ne nevinní mladý lidi, které režim zneužíval. Víš každý má svoji pravdu. Ahoj Pepa.
Jozef , květen 02, 2010
Klondajk 1982 - 83
Ahoj moji spolubojovníci, tak k věci toho bl.... který napsal tento článek bych rád poznal to musel být hrozný chudinka proto se taky pod to nechtěl podepsat. Klondajk na Brdech jsme začínali stavět nepamatuji nějaké krysi, nebo spaní ve stanech jezdili jsme autobusi z Jínců strava výborná to co jedli lampasáci to i vojáci (někde lampasům vařili zvlášt)u nás ne a to že tam byli bojový podmínky prostě stavba jako každá jiná. Makali jsme před plotem protože jsme neprošli tím výběrem abycom mohli za plot ale že by jsme nějak trpěli to ani náhodou a to že by po nás chtěli nějaké nesmislné normy to taky ne. A to že jsme si tam vydělali nějakých ušmudlaných cca15000kčs jak zde bylo psáno, kurva chlapi vždyt v té době to byli pro nás 21letí kluci prachy o kterých se nám ani nezdálo. A ještě k těm podmínkám na stavbě bych se divil že v 84 - 85 to tam bylo horší než za nás. Tady ten příspěvek o tom gulagu to je taky darda, ty Pepo, ty jsi taky asi nebyl v té době zvyklí pořádně makat co?? když jsi mohl napsat takovej žvást to jsi se teda vyznamenal. Já netvrdím že to byli lázně, ale zas až tak hrozný to zas nebylo. Výš vůbec proč se to jmenovalo Klondajk? Co jste dělali vtom tvém domovském útvaru když jsi byl jak mukl na Klondajku?? a žalobu by měli podat na tebe za tyto bláboli co jsi napsal, sakra proč nemůžete psát pravdu? i když to byli prosraný dva roky mládí, kurna chlapi to jste byli v té době takoví slečinky nebo co??? :grin jinač zdravým ti co píšou pravdu Ahoj Mirek F.
Mirek , květen 02, 2010
Klondajk - český gulag
Zdravím, určitě to bylo horší než je psáno. Asi nemá cenu rezepisovat jak to chodilo u muklů. Podrobnosti jsou nechutnosti... Myslím že useků bylo víc, pamatuji si jména M. Michal, pl. Bibza... Já byl jen řadový voják z VU 6818 St. Boleslav - stavební vojsko. A v roce 1984 jsem byl jako SŠ stavař převelen z Libavé (radarová stanice) na Klondajk do 06 1985. Jen s naší čety skončil každý druhý v nemocnici. Prostě každý si něco odnesl. Na ty zodpovědné by měla by být podána žaloba...
Jozef , leden 18, 2010
...
My sme tiež stavali niečo také aké ako bol klondajk naše sa volalo jukon je to kopia klondajku v menšom vydaní pri Zbraslav u Brna naši starý tiež spomínali na klondajk
Jano zvany madar , leden 12, 2010
...
Bol som v rote kpt Banga bol som poddostojnik desiatnik jediny madar na našej rote mám o tom svoje spomienky.
Jano zvany madar , leden 10, 2010
...
Ja som tiež služil vo VU5136 pod pplk Králikom v roku 1987a 88 vtedy sme boli dislokovaný v Zbraslavi u Brna ak tam bol niekto v tej dobe nech sa my ozve .
Jano zvany madar , leden 10, 2010
...
Sloužil jsem u vú 4280 v roce 1983-1984 na rotě RPSV (kotlošsmilies/wink.gif ozvěte se někdo.
Miloslav Černý , listopad 27, 2009
Gordu jsem znal...
...dělal nám chvilku "starýho psa" :-)) než jsme odjeli do křk.Najde se někdo z 4280(86,87-jince,Zbiroh,Nepomuk)?
juras , listopad 11, 2009
Pro Petra
Jen jsi napsal přijmení, tak jsem si vzpomněl i na ty které jsi jmenoval. Hlavně Matušku - nejstaršího vojáka :grin . Petře ozvi se mi na : Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny ať tu neděláme velkou šarádu.
S tím srazem by to bylo fajn. Pepa
Josef Haupt , říjen 21, 2009
RE:VU 4280 Jince - Klondajk
Ahoj Pepo, určitě se známe i když už si tě nedovedu už úplně vybavit, ale to jméno znám docela určitě !!! Taky jsem byl v přijímaci v Opavě, ale na PŠ už ne. Jarolíma znám docela určitě byl z naší roty, ty ostatní jména už mi ale nic neříkají... můj velitel roty byl nejdřív kpt. Tomáš (Jogurt) a potom npr. Tomčala. Já si z kluků nejvíc pamatuju Sigiho (Rimpl), Díťu (Meier), Pavla Rosenbauma, Otu Zumra, Pavla Kaňkovského, Jirku Lízra, Petra Matušku, a další....já byl na Klondajku do konce června 85 a potom jsem byl převelen do Horažďovic a konec roku jsem byl v Plané u Mar. Lázní a celý druhý rok už jsem strávil v Jincích ale dole v kasárnách. Do civilu jsem šel 29.12.1986 a celá naše rota se po novém roce údajně přestěhovala do Nepomuku. Mé přijmení je Prokop, snad si vzpomeneš, hledám kluky z vojny chtěl bych udělat nějaký sraz, ale vůbec se mi nedaří, si vlastně první kdo reagoval....dík.
Petr Prokop , říjen 21, 2009
RE: VU 4280 Jince - Klondajk
Na Bangovu partu si vzpomínám - byl tam od nich nějaký Plachetka - takový hromotluk :cry
Josef Haupt , říjen 21, 2009
...
Ja tam byl 1983 s Petrem Bangem no ty vspominky.
vašek , říjen 21, 2009
RE: VU 4280 Jince - Klondajk
Petře, neznáme se ? Já byl v přijímáči a na PŠ v Opavě. Taktéž jsem sloužil pod Michalem. Později jsem dělal elektrikáře. Mám i foto z PŠ. Jména mi vypadla už hlavy. Vzpomínám si na Jarolíma,Demjana, Jirku Gordu - zvaný Goro pes.
Josef Haupt , říjen 19, 2009
VU 4280 Jince - Klondajk
Ahoj, taky jsem sloužil v roce 85 na Klondajku pod velením samotného majora Michala u VU 4280 Jince. Nastoupil jsem tam službu v únoru 85 hned po přijímači takže jako zobák :-) Souhlasím se vším co je výše napsáno, bylo to totální ponížení lidské důstojnosti.
Petr , říjen 18, 2009
Pro admina
Admine, mohli by jsme dát řeč, je dost možné že jsme se tam potkali. Patřil jsem pod VU 4280 - Jince - stavební vojsko. Náš velitel byl maj. Stanislav Michal. Naši staří byla Bangova rota - tam byl voják jménem Plachetka - postavu měl jako Rambo . :grin .
Pepa , srpen 21, 2009
...
I já jsem makal na Klondajku v letech 85/86 u VU 4280 - PTP. Jak autor uvádí - muselo být prověření - já měl C. Byl to tvrdý úvod do života :cry . Zažil jsem dokončování staveb a následné opravy. Poslední půl rok jsem si pak odpočinul v Nepomuku :p
Pepa , srpen 21, 2009
Sloužil
Sloužil jsem v Nové Plese v roce 81/82 Takže si moc dobře pamatuji výstavbu této základny, sám jsem na ní makal.
Olda , červenec 15, 2009
...
Slišel jsem že z vvp Jince tedy z brd střílely nějaké rakety z dlouhým doletem až nad uzemí tehdejšího SSSR.Nevím jestli je tato informace pravdivá ale mam doloženo že z doupovských hor sem střílely rakety (do brd).Dají se i najít zbyzky
Petr , leden 01, 2009
Nový Ples
Slúžil som u VU 5136 v Novom Plese na stavbe. Dobrý článok, všetko si pamatuji.
ivo , prosinec 01, 2008
Pétépáci na Klondajku
Výstavbu Klondajku kromě Vojenských staveb Praha provádělo několik pétépáckých útvarů, zejména 107.silniční stavební prapor (VÚ 5136 Chrudim)a 104. silniční stavební prapor (VÚ 4280 Jince), které spadaly pod 1. silniční stavební brigádu se sídlem v Pardubicích. Tomu chrudimského útvaru velel čechoslovák pplk. Králik, který své projevy k vojákům obvykle končil slovy: ?Doopravdy, súdruhovia, my němame kam ustúpiť, lebo za nami je iba Moskva, doopravdy.? A následně se odkymácel do svého kanclu otevřít další flašku gruzíňáku.
pražák , srpen 19, 2008
 < 1 2 3 4 5 6 7 > 

Přidat komentář

Můžete přidat váš komentář zde

busy
 
© 2024 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů