Náhodné obrázky


David Čížek
z okolí Padrťských rybníků
Počet zobrazení:2136

O pramenech Bradavy
rochniště
Počet zobrazení:2235

Kolvín
Pískovna, která "odtěžila" část intravilánu
Počet zobrazení:3627
Mapy
  Odkazy Shlédnutí
  Link   Ikatastr
Adresní místa, druhy kultur, hranice chráněných území, zajímavá vizualizace, zajímavé možnosti prolínání.
147
  Link   Letecké snímky z konce 30. let 20. století
Letecké snímky z let 1938-1942. Po kliknutí levým tlačítkem do mapy se rozbalí seznam historických leteckých snímků. Pokud budete mít štěstí, narazíte i na 80 let staré snímky.
206
  Link   Orotofota google
Poměrně kvalitní ortofotomapa se streetview.
497
  Link   Zveřejněné mapy AOPK
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR poskytuje část svých digitálních dat prostřednictvím mapových služeb. Lze tu nalézt velmi zajímavé informace v lokálním i globálním měřítku. Žel, sběr těchto dat je zřejmě mnohdy v počátcích vzhledem k obsahu.
593
  Link   Historické mapy Laboratoře geoinformatiky UJEP - http://oldmaps.geolab.cz/
Na uvedené webové adrese nalezenete lahůdky kartografické historie - několik komplentních souborů historických map - Müllerovou mapou z roku 1720 počínaje a III. vojenským mapováním konče. Brdy samozřejmě nechybějí. Použita aplikace Zoomify.
1315
  Link   Archivní mapy ČÚZK
Zaměřeno na císařské povinné otisky stabilního katastru a 3. vojenské mapování.
939
  Link   Mapy.cz
Digitální barevné letecké snímky (ortofoto mapa) v poměrně vysokém rozlišení na serveru Seznam.cz. K dispozici jsou opět celé Brdy ...a celý zbytek ČR, družicově pak i Evropa. I zde je možné měřit a vyhledávat podle GPS údajů.
773
  Link   3D aplikace Google Earth - http://earth.google.com/
Webová aplikace schopná 3D znázornění terénu. K dispozici jsou celé Brdy... a celý zbytek světa! Můžete se vznášet nad krajinou jako v letadle, zadat si parametry výškových poměrů, označovat jednotlivá místa pro snažší identifikaci, promítat si do te
733
  Link   Nahlížení do katastru nemovitostí České republiky
Nahlížení do katastru nemovitostí ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální)
819
  Link   Kontaminovaná místa - Cenia
Mapy z projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst, které obsahují především vrstvu leteckých snímků z 50.let z VGHMÚř v Dobrušce.
684
 
© 2019 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů