Automatický překlad


Náhodné obrázky


Zdena Bradnová
nad Octárnou
Počet zobrazení:4811

Seminář "Ochrana Brd povojenských" 2011
Ing. Miroslav Jaroš - Problematika silniční komunikační sítě ve VÚ Brdy
Počet zobrazení:3609

pohlednice do r. 1950
Lázský rybník 1935
Počet zobrazení:5221
Mapy
  Odkazy Shlédnutí
  Link   Model terénu
Pokud nastavíte DMR 5G a pak stínovaný reliéf (Z-faktor 10), naskytne se vám při rozumném přiblížení zajímavý pohled na brdskou krajinu. Hodně zajímavých objevů přeji.
551
  Link   Ikatastr
Adresní místa, druhy kultur, hranice chráněných území, zajímavá vizualizace, zajímavé možnosti prolínání.
1428
  Link   Letecké snímky z konce 30. let 20. století
Letecké snímky z let 1938-1942. Po kliknutí levým tlačítkem do mapy se rozbalí seznam historických leteckých snímků. Pokud budete mít štěstí, narazíte i na 80 let staré snímky.
864
  Link   Orotofota google
Poměrně kvalitní ortofotomapa se streetview.
890
  Link   Zveřejněné mapy AOPK
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR poskytuje část svých digitálních dat prostřednictvím mapových služeb. Lze tu nalézt velmi zajímavé informace v lokálním i globálním měřítku. Žel, sběr těchto dat je zřejmě mnohdy v počátcích vzhledem k obsahu.
999
  Link   Historické mapy Laboratoře geoinformatiky UJEP - http://oldmaps.geolab.cz/
Na uvedené webové adrese nalezenete lahůdky kartografické historie - několik komplentních souborů historických map - Müllerovou mapou z roku 1720 počínaje a III. vojenským mapováním konče. Brdy samozřejmě nechybějí. Použita aplikace Zoomify.
2022
  Link   Archivní mapy ČÚZK
Zaměřeno na císařské povinné otisky stabilního katastru a 3. vojenské mapování.
1442
  Link   Mapy.cz
Digitální barevné letecké snímky (ortofoto mapa) v poměrně vysokém rozlišení na serveru Seznam.cz. K dispozici jsou opět celé Brdy ...a celý zbytek ČR, družicově pak i Evropa. I zde je možné měřit a vyhledávat podle GPS údajů.
1132
  Link   3D aplikace Google Earth - http://earth.google.com/
Webová aplikace schopná 3D znázornění terénu. K dispozici jsou celé Brdy... a celý zbytek světa! Můžete se vznášet nad krajinou jako v letadle, zadat si parametry výškových poměrů, označovat jednotlivá místa pro snažší identifikaci, promítat si do te
1150
  Link   Nahlížení do katastru nemovitostí České republiky
Nahlížení do katastru nemovitostí ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální)
1222
 
© 2023 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů