Mapy
  Odkazy Shlédnutí
  Link   Orotofota z počátku léta 2015
Poměrně kvalitní ortofotomapa.
321
  Link   Zveřejněné mapy AOPK
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR poskytuje část svých digitálních dat prostřednictvím mapových služeb. Lze tu nalézt velmi zajímavé informace v lokálním i globálním měřítku. Žel, sběr těchto dat je zřejmě mnohdy v počátcích vzhledem k obsahu.
416
  Link   Historické mapy Laboratoře geoinformatiky UJEP - http://oldmaps.geolab.cz/
Na uvedené webové adrese nalezenete lahůdky kartografické historie - několik komplentních souborů historických map - Müllerovou mapou z roku 1720 počínaje a III. vojenským mapováním konče. Brdy samozřejmě nechybějí. Použita aplikace Zoomify.
1010
  Link   Archivní mapy ČÚZK
Zaměřeno na císařské povinné otisky stabilního katastru a 3. vojenské mapování.
758
  Link   Staré mapy Českých zemí
Většinou "jednolistové" historické mapy, v podobě souborů se solidním rozlišením.
724
  Link   Mapy na Seznam.cz, včetně leteckých snímků
Digitální barevné letecké snímky (ortofoto mapa) v poměrně vysokém rozlišení na serveru Seznam.cz. K dispozici jsou opět celé Brdy ...a celý zbytek ČR, družicově pak i Evropa. I zde je možné měřit a vyhledávat podle GPS údajů.
613
  Link   Mapy na Atlas.cz, včetně vrstvy leteckých snímků
Mapy v podání Atlasu, rovnež velmi zdařilé
674
  Link   Mapy od asistenta 1188 - včetně leteckých snímků
Pod dojmem z příslušné reklamní kampaně byste to možná nečekali, ale mapy od "kyslíků" si nezadají s těmi od Seznamu resp. Atlasu. Co se speciálně týče Brd, jsou možná dokonce lepší... posuďte sami.
930
  Link   3D aplikace Google Earth - http://earth.google.com/
Webová aplikace schopná 3D znázornění terénu. K dispozici jsou celé Brdy... a celý zbytek světa! Můžete se vznášet nad krajinou jako v letadle, zadat si parametry výškových poměrů, označovat jednotlivá místa pro snažší identifikaci, promítat si do te
586
  Link   http://www.travelatlas.cz/forza/brdy/brdynavig.html
Zajímavá panoramatická mapa Brd na Travel atlasu (k dispozici i další oblasti ČR).
807
  Link   Nahlížení do katastru nemovitostí České republiky
Nahlížení do katastru nemovitostí ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální)
657
  Link   Mapy vojenského geografického úřadu
IZGARD je součástí Digitálního vojenského informačního systému o území (DVISÚ). Je to internetový mapový server, jehož posláním je poskytnout uživatelům kontinuální on-line přístup k nejaktuálnějším rastrovým i vektorovým geografickým datům.
902
  Link   Ortofoto Plzeňského kraje
Ortofoto Plzeňského kraje v rozlišení 0,5m s vrstvami správních hranic, adresních bodů a uliční sítě
540
  Link   Mapy znečištění ovzduší na ČHMÚ
Jedná se samozřejmě o mapy zcela speciální pro účel avizovaný v názvu, ovšem velice zajímavé.
383
  Link   Kontaminovaná místa - Cenia
Mapy z projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst, které obsahují především vrstvu leteckých snímků z 50.let z VGHMÚř v Dobrušce.
475
 
© 2017 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů