Automatický překlad


Tok | Tisk |  E-mail
Napsal Martin Adámek   
Pátek, 04 duben 2008

Vřesová pole vlnící se ve větru, hukot a šum větví zakrslých smrků, nízko letící syrová mračna, jen tu a tam nesmělý zpěv skřivanů, vyjímečná, poněkud zádumčivá atmosféra. Jeden z mnoha obrazů nejvýše situovaného místa celého Brdského pohoří - Toku.

 

Výhled z dopadové plochy na severovýchodním úbočí Toku (směrem k Jineckým Hřebenům) ...

Tok. Nejedná se - jak by se dalo očekávat - o vrch či horu v pravém slova smyslu, ale spíše o jakousi náhorní plošinu v centrální části Brd. Při pohledu z různých světových stran se Tok jeví velmi nenápadně, dokonce často bývá i skryt za jinými vrchy (není tedy divu, že poměrně dlouho byl za nejvyšší vrchol Brd považován mnohem výraznější vrch Praha). Pravděpodobně nejvýrazněji vyhlíží Tok při pohledu z Jineckých hřebenů, konkrétně ze skaliska na vrchu Pec.

Celý masív Toku je poměrně rozsáhlý a mnohotvárný. Má drsné klima - je plně otevřen a vystaven větrům všech směrů, mrakům a mlze, dešti, sněhu a ledu. Větší část je zalesněna převážně chudými smrkovými porosty, místy notně podmáčenými (zejména na jihozápadním úbočí, v pramenné oblasti Rezervy), místy však i suše skalnatými až suťovitými. Vrcholová část plošiny již má charakter přímo syrové horské pláně. Smrky jsou zde nízké, podsadité a sukaté, na cílové ploše tu a tam i "vlajkovité". Podstatnou - a rozhodně nejzajímavější - část masívu zaujímá bývalá cílová (dopadová) plocha. Z masivu Toku vybíhají podružné hřebeny, přecházející do dalších relativně samostatných vrchů (Jordán, Koruna, Brdce, Klobouček) a stékají četné potoky (Rezerva, Červený, Pilský či Albrechtský potok).

Jihovýchodní - již trochu zarostlejší - část dopadové plochy na Toku ...

Tok má v poznání Brdské krajiny - nebo chcete-li: mezi Brdskými poutníky - své zcela specifické místo. Dá se říci: vidět střední Brdy rovná se vidět zároveň i Tok. Tok je hned po Padrťských pláních druhou nejnavštěvovanější oblastí středních Brd.

Vrchol

S vrcholem Toku je to poněkud zapeklité - není totiž jen jeden. Názory na polohu a výšku vrcholového bodu se postupně vyvíjely - a troufnu si říci že se ještě stále vyvíjejí. Temeno Toku je poměrně ploché a v minulosti bylo i terénně poněkud nepřehledné. Starší mapy udávaly výšku 857 a 862 m. a vrchol situovaly do jiného místa, než ty současné (dá se předpokládat že přesnější) - ty udávají výšku Toku 864,9 m a vrchol situují poněkud dále (asi 200-300 metrů JJV od "původního vrcholu"). Triangulační bod je však založen v místě "původního vrcholu", což má za následek mylnou představu o vrcholu přímo v terénu.

Pěšina k vrcholu Toku nevypadá nikterak nápadně ...

Je to tak: v terénu je triangulační bod - tyč, na které je připevněna stará tabulka s nápisem cca "V. Tok, 865, nej. v. Brd". O necelých 10 metrů vedle, na jednom ze zakrslých smrků, je připevněna nerezová schránka s vrcholovou knihou, teploměr a od loňského roku (tedy 1999) malá tabulka od - teď se podržme - ČSOP Strašice, s označením "Tok - 865". Stačí se porozhlédnout trochu kriticky po okolí a snadno zaregistrujeme, že toto místo rozhodně není nejvyšším bodem okolního terénu - směrem na JJV totiž terén dále stoupá. Pokud se vydáme tímto směrem, narazíme po čase (na okraji paseky) na nevelkou kamennou mohylku, která v sobě skrývá kamenný patník. Ani tento "kandidát na vrchol" však není tím pravým - opodál (za protipožárním průsekem) je terén ještě výše. Někde v těchto místech je očividně původní terén nejvyšší, ale nezdá se, že by zde bylo jakékoliv označení (kámen, patník nebo tyč).

První kandidát na vrchol Toku - triangulační bod ... Oficiální, leč bohužel nesprávný vrchol Toku (několik metrů od triangulačního bodu) ... Druhý kandidát na vrchol Toku - kamenná mohylka navršená na čtyřbokém patníku ...

Tak - a pak je tu ještě jeden aspekt - ryze současný - který nás dovede k pozoruhodnému, poněkud neočekávanému závěru: před několika lety byl totiž přímo napříč vrcholovými partiemi Toku zřízen široký protipožární průsek. Skutečně nejvyšším bodem Toku je pás navršené zeminy z tohoto průseku, který dává (vezmeme-li za výchozí hodnotu 865m) celých 866,5 m výšky!

SKUTEČNÉ nejvyšší místo Brd - protipožární průsek vedený napříč temenem Toku ...

Cílová plocha

Cílová plocha na severovýchodním a východním úbočí je snad nejzajímavější partií celého masívu Toku. Jde o jednu ze šesti bývalých cvičných vojenských ploch VVP (vojenského výcvikového prostoru) - dopadovou plochu dělostřelecké střelnice na Baštině.

Jeden z cvičných vojenských bunkrů na dopadové ploše ...

Na Ploše jsou zajímavé její tři aspekty - fantastický rozhled, zajímavý porost a pozůstatky po vojenské činnosti. Pokud se vydaří počasí a je dobrá viditelnost, lze z Plochy přehlédnout celou severovýchodní část středních Brd (Houpák, Beran, Koníček, Brda) až do Hřebenů (Plešivec, Písek), přes severní část příbramské kotliny až po Písecké hory a Temelín na vzdáleném obzoru. Pokud je opravdu dobrá viditelnost, jsou vidět za vršky Křivoklátské pahorkatiny dokonce i některé kopce Českého středohoří resp. na druhé straně okrajové partie hl. m. Prahy. Porost Plochy tvoří ve spodním patře husté a vysoké vřesoviště s borůvkou, brusinkou a dlouhou pocuchanou trávou, ve vyšším patře pak roztroušené smrkové zákrsky a mlaziny. Povrch plochy je zbrázděn řadou rýh, děr a kráterů po dopadu nejrůznějších střel. Místy je dost mokro a terénní sníženiny jsou zaplavené vodou. Na Ploše jsou k vidění cvičné cíle a pozorovací objekty (bunkry), zbytky nejrůznější munice - od zachovalých kusů (pravděpodobně největší bývala raketa o průměru cca 50 cm) až po ocelové střepiny nejrůznějších tvarů a velikostí. Při okrajích Plochy je značné množství mysliveckých posedů, pospojovaných nenápadnými pěšinami.

Zbytky pohonné jednotky jakési taktické střely, které lze na Ploše nalézt ...

Prameniště Rezervy

Západní úbočí Toku - tedy jeho návětrná strana - patří rozhodně mezi nejvlhčí oblasti na celých středních Brdech. V houštinách mladého smrčkoví i v okolním vzrostlejším lese se zde sbíhá řada průsaků a stružek, z kterých se později utváří tok Rezervy. V pramenné oblasti lze vidět klasické mokřiny s hustými mechové porosty a pramennými jezírky. Pokud vydatněji zaprší, stává se prameniště mohutným trychtýřem, z kterého voda stéká do koryta Rezervy, což je leckde zřetelně vidět - není nic neobvyklého, pokud Rezerva naplaví hromady kamení a štěrku do lesa mimo své koryto. Oblast funguje i jako přirozenné útočiště značné spousty zvěře.

Carvánka

Na jihozápadní straně Toku, nedaleko vrcholu, stávala kdysi hájovna zvaná Carvánka. Pokud je mi známo, bylo to nejvyšší trvale osídlené místo nejen Brd, ale i celých středních Čech. O historii Carvánky se lze podrobněji dočíst v knize J. Čáky "Střední Brdy - krajina neznámá" (viz sekce Literatura). Současnost Carvánky pak spočívá v tom, že na rozvalinách původní Carvánky kdosi - jako stylový pomník - znovuobnovil část rohového zdiva a umístil dřevěnou tabuli s nápisem. Kromě toho na "Carvánské" loučce nedavno vyrostla nová lesácká chata s malým rybníčkem, takže místo opět ožilo.

Carvánská louka v záplavě podvečerního slunka ...

Havarované letadlo

Na jihozápadním úbočí Toku, v pramenné oblasti Rezervy, lze dodnes nalézt zbytky havarovaného letadla. Kdy k havárii došlo a o jaký typ letadla se jednalo, lze ze zbytků jen těžko určit - jedno je však jisté - jednalo se o letadlo české (nebo alespoň postavené z některých českých dílů), poválečné provenicence, pravděpodobně s turbovrtulovým pohonem.

text a foto : Martin Adámek
Zobrazení: 46355

Komentáře (9)

RSS feed komentářů
návštěva VVP -Brdy
Zdravím Tě Petře a rád bych využil Tvoji nabídku a navštívil BRDY.
V roce 1954 jsem zde působil jako vodohospodář u VOJENSKÉ STAVEBNÍ SPRÁVY Praha-kraj
a po nástupu na vojnu jsem byl na Felbabce.Chtěl bych se tam ještě podívat.
Zdravím a Těším se na shledání.
Zdeněk /mobil 721 388 718
Zdeněk Pošva Hellichova 811 Poděbrady 290 01 , duben 29, 2012
...
Hehe, je to tak, že přijde člověk, který navrhuje měřickou síť a řekne (třeba v případě brdského Toku) - tyhle záměry jsou moc krátké, tyhle zase dlouhé, a navíc, kdyby stála měřická věž zrovna tuhle, bylo by vidět taky támhle a taky by záměry nevedly tak nízko nad terénem atd. Na nějaký vrchol kopce, tím spíš, když je to placka.-), se vůbec nehledí. Geodety zajímaly a zajímají relativní extrémní body v území, nikoliv absolutní - tedy různé výčnělky apod., mrkněte se např. na Korunu - také nejde o nejvyšší místo. Mimochodem - pro detailisty - skoro každý kopec má kámen nebo skálu třeba o 50 nebo 100 cm výše než je onen opracovaný hranol s křížkem a kóta je vztažena ke hranolu, nikoliv k té skále.-).
rp , říjen 27, 2009
trigonometrie Toku
Nedávno jsem řešil nejvyšší bod kopců v Boletickém vojenském újezdě. Odborníky jsem byl poučen, že trigonometrické body neznamenají nejvyšší bod hory. Jsou určeny pro měření a nemusí to být vždy bod nejvyšší. Čert ví jak to je!
václav burle , říjen 27, 2009 | url
...
O z n á m e n í o ukončení vydávání povolení vstupu a vjezdu na území Vojenského újezdu Brdy
http://www.vojujezd-brdy.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=981&id=1133
xxxxx , květen 06, 2009
povolení ke vstupu
Jak tu uvedl Michal, propustky se vydávají na Újezdním úřadu v Jincích (úřední dny PO a St.). Je třeba se dostavit osobně a vyplnit žádost. Zásadně se nevydává povolení ke vstupu za účelem turistiky, běžně však povolenky na průjezd újezdem a na "sběr lesních plodin".
pavel , květen 05, 2009
povolení ke vstupu
Povolení ke vstupu vydává újezdní úřad VVP Brdy-Jince (v Jincích nad nádražím), ale velmi pochybuji, že bys se žádostí za účelem turistiky uspěl. S největší pravděpodobností se tam budeš muset vypravit bez povolení.
Michal , květen 05, 2009 | url
povolení ke vstupu
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, kam se musím obrátit, pokud chci povolení ke vstupu.
Děkuju Petr
Petr , květen 04, 2009
...
email Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
petr , říjen 13, 2008
tok- a šroty
Tok je moje nejoblíbenější místo snad v Brdech s Padrtí. O této bojové taktické střele na Toku nevím. Zato vím o podobné střele mezi plochou Brda a Černá skála. Tyto rakety sem Sovětská armáda střílela z Doupovských hor. Ale je zde více šrotu než toto - např.: hlaveň tanku T-34, protiletadlový kanon, houfnice, polopás, zil atd. A ještě taková zajímavost vrak do nedávna jěště celý Mig-15 (křídla, celý trup). Do brd chodím velmi často, a mám povolení! Kdo by měl zájem, tak ať napíše. smilies/smiley.gif
petr , říjen 13, 2008

Přidat komentář

menší | větší
security image
Opište zobrazená písmena

busy
 
© 2024 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů