Automatický překlad


Valdek | Tisk |  E-mail
Napsal Jakub Kencl   
Úterý, 01 duben 2008
Ohromné pralesy se černaly po horách na pomezí a se svahů těch hor táhly se širokými pruhy na míle hluboko do země. I tam, vnitř, rozkládaly se pouště starých, temných hvozdů, mezi nimiž svítily se jasnější zelení bujné palouky s vlající, hustou, vysokou travou. Dost bylo třasovisek houpavé půdy na šíru i v lesích, dost ošidných bažin křikem vodního ptactva oživených, dost tichých, černých, jako zakletých slatin, v nichž se shlížely staré stromy ohrožených kmenů s vousinatým, sivým mechem. Lidská stopa tu byla vzácná...

 

 
Takováto vřesoviště najdete na mnoha místech středních Brd

 

Takto popisuje krajinu, která se táhne od Šumavy dále na Sever a jak se jevila našim nejstarším Slovanským předkům, Alois Jirásek ve svých Starých pověstech českých. Bylo to právě pohoří Brd, zasahující až do samého nitra české kotliny. Do této nejzazší části pronikli lidé nejdříve, ale na jihu Brd , v oblasti hory Třemšín, byly tyto hvozdy dlouho pusté a jen velmi zřídka sem zabloudily kmeny předslovanských národů. Osídlování tohoto nehostinného kraje se ujali až Slované. Toto i potvrdily zdejší nálezy keramiky z mladší doby hradištní z 10. a 11. století, které byly objeveny ve Starém Rožmitále. Pomalu končí řád společného majetku rodu a moci se ujímá jednotlivec - kmenový náčelník. Ten nechává stavět oddělená obydlí, rozšiřuje svůj osobní majetek a obklopuje se družinou svých bojovníků. Takto se pomalu rodí feudální šlechta.

 Věž Valdeka

V hradištní době se území, které zaujímá většinu brdského pohoří, dostává pod vládu jednoho rodu, který se zove po předku  Buzovi - Buzovici či Buzici. Tento rod buduje několik hradišť na Březnici, Třemšíně a na Valdeku. 

Valdek založili Buzici po polovině 13 století. Dále pak obývali hrad Beškovci, ale posléze byl v rukách méně movitých pánů a jeho význam značně klesal. V roce 1623 se poprvé hovoří o Valdeku jako o "pustém zámku".

 Zachovalé hradní okno

Dispozice zámku byla dvojdílná. Před hlavními objekty bylo poměrně velké předhradí, na kterém již ale dnes nenajdeme žádné pozůstatky bývalého osídlení. Hrad byl na čele a  jedné z bočních stran chráněn příkopem, před nímž byla ještě vybudována široká, vykládaná zeď. V dalším vývoji byl Valdek značně pozměněn. Největším zásahem byla změna komunikačního systému, která byla zřejmě řešením malé kapacity prvé brány přístupné komplikovanějším způsobem po mostě. Bylo přiřazeno nové nádvoří z jihovýchodu a jeho hradba na východě tvořila baštovitý výběžek, ve kterém byla zřejmě umístěna studna. Vedle tohoto nádvoří byla vybudována nová brána s hlavním portálem a branou pro pěší. Zrušení původní vstupní brány umožnilo uzavření západní části nádvoří a jeho přestavbu na přední palác.

První fáze Valdeka je ukázkou hradu bergfritového typu, který byl na tomto hradu použit v čisté podobě a byl obohacen pouze o vstupní nádvoří.

Jedno ze zachovaných oken Zimní strom poblíž zříceniny

K Valdeku se vztahují i pověsti. Jako každý správný hrad měl i Valdek svou Bílou paní. Jednalo se údajně o zlou Bílou paní, která se vrhla na každého, kdo ji přišel do cesty. Místní Bílá paní hlídá poklad - zlatý stůl s dvanácti zlatými židlemi.

Na zříceninu se dostanete z Komárova přes Chaloupky a Nerežín. Popřípadě z Jinec přes Ohrazenice a Krejčovku. 

text a foto : Jakub Kencl
Zobrazení: 20896

Komentáře (3)

RSS feed komentářů
Zajímavost - hodně netradiční pohled na Valdek
http://www.pozary.cz/ clanek/63917-prazsti-letecti-zachranari-opet-cvicili-zachranovali-osoby-ze-stromu-i-horolezce-z-lana/
Hans , březen 31, 2013
...
To byla "Nadace na záchranu hradu Valdek", se sídlem v Příbrami. Nevím, zda je ještě aktivní a zda stále oficiálně existuje. Zaregistrována byla na konci roku 1996.
paw , březen 01, 2009
...
Už je to řadu let, co nějaká parta nadšenců postavila ve věži Valdeku lešení a opravovala jí. Udělali tam kus práce. Nevíte náhodou někdo o koho se jednalo?
burle , únor 28, 2009 | url

Přidat komentář

menší | větší
security image
Opište zobrazená písmena

busy
 
© 2024 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů