Automatický překlad


Hlavní stránka arrow Zprávy arrow CHKO výstavbě nezabrání
CHKO výstavbě nezabrání | Tisk |  E-mail
Napsal Roman Poustka   
Úterý, 13 srpen 2013

Zdá se, že se konečně ozvali i další, kterým není osud středních a jižních Brd lhostejný. Více viz přiložený článek z Plzeňského deníku - jih ze 13. srpna 2013. ČSOP vydal i oficiální vyjádření k ochraně Brd.

 

 Active Image

 

Nezodpovězená zůstává prakticky jediná otázka - o co jde těm, kteří o CHKO usilují? Odpověď - o kšeft. Myslíte si snad něco jiného?

Ještě poznámka - kdyby snad vyjádření ČSOP někomu něco připomínalo, tak má pravdu... Iniciativa SOS Brdy na nutnost prosazení nezastavitelnosti do územních plánů upozorňovala již před více než dvěma lety.

ČSOP si dovolil k návrhu zonace CHKO poslat připomínku na MŽP, v níž se mimo jiné uvádí: "Bez opatření, které by vedlo k výraznému zlepšení stavu lesů, zabírajících naprostou většinu plochy současného vojenského újezdu, se pak vkrádá otázka, jaký smysl vlastně vyhlášení CHKO v tomto prostoru má". Navrhuje výrazně rozšířit druhou zónu a do budoucna se tak zasloužit o zlepšení lesů, o jejich posun od téměř ryzích monokultur s využitím fragmentů původních porostů směrem k přirozenější druhové skladbě právě vrámci druhých zón, které by měly zaujímat nejméně 1/4 ale lépe 1/3 celého území navrhované CHKO. Tato připomínka potěší jistě nejenom Pavla Čámského.

 

 

 

Zobrazení: 20153

Komentáře (8)

RSS feed komentářů
žvanírna - Brdy
Akademická kavárna Rady pro popularizaci vědy AVČR- Brdy

http://abicko.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/news_1332.html

&& , červen 30, 2014
...
No, každý to asi vidíme z jiného úhlu. Já osobně vnímám prohlášení strašických trochu jinak - ne tak prvoplánově, ale spíš jako docela dobře promyšlený diplomatický tah. Garance nezastavět území v Brdech, svěřené ke správě nic nestojí - stejně by to nešlo - viz můj předchozí příspěvek.(Spolupracovat na příslušném ZÚR a zpracovat vlastní ÚP, který také prohlásí ta území za "nezastavitelná" je navíc pro strašické i výhodné, protože by tak měli další páku proti přehradě/poldru na Americe, o jehož vznik zrovna ve Strašicích vůbec nestojí - a v tom jim moc držím palce) . Ale především, je všeobecně známo, že zcela zásadní rozpor je v postoji PK a SK. SK odmítá rozdělení újezdu po jeho zrušení mezi dva kraje - a mj. to odůvodňuje obavami, že obce v PK chtějí Brdy zastavět a tím je zničit. Takovou "garancí", vyslovenou právě Strašicemi (které mnozí považují za hlavního "zloducha") , je tak jeden z nejčastěji vyslovovaných "argumentů" (záměrně to dávám do uvozovek, protože je to pseudoargument) ,i tímto způsobem vyvrácen. Pokud by totéž učinily i další obce (a všechny z Plzeňska) , už by se skoro neměli středočeši na co vymlouvat.
Samozřejmě - každý se na to může dívat tak, jak to právě jemu nejvíce vyhovuje.smilies/kiss.gif
pavel , prosinec 25, 2013
nevratná změna a její důsledky
Pavle, samozřejmě jsem to, co uvádíš, zaregistroval, ale nevěřím, že by to bylo tak, jak by se to po zrušení VVP nastolilo, navěky. Žijeme totiž v ČR, kde je pojem absurdistán stále méně výstižné slovo k tomu, co se tu děje. Takto k tomu přistupuji. A jistě dobře víš, že zákony si státní správa a její úředníci, vykládají všelijak. Zrušením VVP dojde k nevratnému kroku neodvratně směřujícímu ke smazání pustoty Brd.
Kupodivu sám strašický starosta, mající na vývoji směrem k CHKO a ke zrušení VVP nemalý podíl, uvedl nedávno v Plzeňském deníku, že ...Strašice jsou připraveny v případě zrušení VÚB garantovat na ploše svého nového katastrálního území maximální ochranu přírody a absolutní nezastavitelnost lokality. Navrhl, že takovéto prohlášení by měly provést všechny obce, kterým je budoucí správa Brd navrhována. Konec citátu. To se mně zdá jako jasný důkaz o tom, jak o oné nezastavitelnosti smýšlí sám jeden z velkých hybatelů... Zřejmě tedy pochybuje o funkčnosti oné pojistky nezastavitelnosti. Nu, a teď by mne zajímalo, jak to tedy je.
rp96 , prosinec 25, 2013
Balamutit lidi by se opravdu nemělo.
Romane docela mně překvapuje, že Tobě, který se tak velmi o Brdy zajímáš, jakoby "nějak" unikly dvě moc důležité věci, které nejsou v žádné jiné CHKO u nás, kromě části CHKO Šumava, která se nachází ve VÚ Boletice:
1)Tím, že v Brdech budou dál "hospodařit" VLS a § 29 odst,2 písm.a) zák.č. 222/1999 Sb. se nemění, zůstane celé území, na němž budou VLS působit, v režimu ODOS. Tzn., že jej nelze zcizit ani odejmout účelu, k němuž slouží (v našem případě PUPFL) . "Bojíš" se tedy úplně zbytečně. Spíš jsem z toho trochu otráven já, protože nevím, zda v CHKO se podaří VLS donutit chovat se šetrně k přírodě. Ale snad změna příslušného ustanovení ZOPK tak, jak je navržena, Parlamentem projde a VLS budou muset Správu CHKO respektovat.(To Tě ale asi vůbec nevzrušuje, bohužel).
2) Určitě sis přečetl Návrh na vyhlášení CHKO - a tak velmi dobře víš, že hned v části 3. toho návrhu je jako jeden z hlavních předmětů ochrany uváděna právě nezastavěnost Brd a nutnost tento stav zachovat...
Čím to, žes tak nepozorně četl? Právě Ty, který si tak dáváš záležet na přesnosti? A tentokrát na ni úplně kašleš, ale necháš se zmítat emocemi? Že by to bylo tou vánoční náladou?
pavel , prosinec 25, 2013
je mi líto, že sem tohle dávám zrovna na Vánoce, ale ...
posuďte sami, co nejspíše čeká Brdy, pokud se podaří to dílko z kuchyně ODS a Strašic dovést do konce...
http://sux.cz/9d74
rp96 , prosinec 24, 2013
...
Tak zvaná „velkoplošná ochrana přírody“ vůbec ale vůbec není kšeft a vůbec ale vůbec nemá nic společného s turistickým velkoprůmyslem a vůbec ale vůbec není násilné verbování turistů organizováno samotnými Správami, dva příklady z nejvyššího stupně „ochrany“ :

Velké ústřední návštěvní centrum ( ... ) chce ( ... ) postavit parková správa. Podle ředitele správy národního parku může návštěvnické centrum pomoci na Šumavu přivádět a udržet turisty.
Návštěvníci mohou vyrazit do desítky menších informačních středisek, která mají různá zaměření – některé se specializuje například na rašeliniště, jiné na historii osídlení, plavení dřeva či lesní hospodaření. Nejvíce lidí navštěvuje informační středisko na Kvildě – ročně 65 tisíc turistů.
http://sux.cz/d034

Osmdesát projektů za více než půl miliardy korun. Takový je plán vedení šumavského parku pro rozvoj turistiky. Většinu z nich chce realizovat ještě letos, zbytek pak příští rok. "Turistické návštěvnické infrastruktury se bude týkat 90 procent těchto projektů, ostatní jsou například revitalizace toků, revitalizace břehů řek, " uvedl Jiří Kvapil, ekonomický náměstek Správy NP Šumava.
http://sux.cz/053d

Tichošlápek , srpen 16, 2013
...
Doufám,že I.zona bude rošířena,návrh na těch cca 3,7% z rozlohy mi přijde žalostný,A též věřím,že i II.zona bude rozšířena.Nezastavitelnost,mimo IV.zonu,považuji,mimo jiné, za vlastně jednu z největší předností Brd.A myslím,že z lidí,které znám a podporují,či usilují o vyhlášení CHKO nikdo žádný,prvoplánový,ekonomický efekt,či přímo kšeft mít nebude.
I když se jistě objeví nějací spekulanti,kteří se budou snažit vytvořit prospěch primárně do své kapsy,doufám,že se podaří Brdy uchránit právě před nimi,díky dobrému a přesně znějícímu návrhu ochrany.
Keroška , srpen 15, 2013
Pár poznámek:
Romane - máš pravdu, že doporučení ČSOP mne těší, protože tak naše sdružení není osamoceno s požadavkem na podstatně větší rozsah I. a zejména II.zón ochrany. Pokud je mi známo, podobně požadují zásadně větší rozsah nejpřísněji chráněných zón i strašičtí. Rád bych věřil tomu, že bude tato iniciativa vyslyšena. Nicméně, zájmy těžařů (a de facto MO )tomu budou maximálně bránit. Určitě však CHKO je natolik vážným argumentem, že i ti těžaři budou muset ze svých plánů (a způsobu jakým nyní "pracují" ) dost slevit.
Když vyjdeme pouze z obecného znění ZOPK, pak se může tvrzení, že CHKO nezabrání výstavbě, jevit částečně jako pravdivé. Mj. právě proto, že se jedná o zákon, který nutně musí být do značné míry obecný, aby mohl postihnout ne jen jednu CHKO, ale všechny. Jejich podmínky se velmi liší - a v mnoha CHKO je např. velmi výrazně zastoupeno osídlení. Obyvatelům obcí a měst na území CHKO nezbývá, než poskytnout i určité přiměřené možnosti, včetně rozvoje obcí, v nichž žijí. (Brdy by v tomto ohledu byly jednou z mála CHKO, kde se osídlení uvnitř území prakticky nevyskytuje ). Myslím však, že i zákon pamatuje na to, aby v bližších podmínkách ochrany se stanovily pro jednotlivé CHKO přesnější pravidla - mj. právě s ohledem na předměty ochrany. Pokud bude v těchto bližších podmínkách (v Brdech ) uveden jako předmět ochrany krajinný ráz a konkrétně nezastavěnost území, pak mohou tyto bližší podmínky také stanovit i nepřípustnost výstavby nejen v I.zónách, ale obecně všude, s výjimkou IV.zón. Tohle mj. navrhujeme my v našich připomínkách, které jsme na MŽP zaslali.
Nijak ovšem nezpochybňuji význam územního plánování a naprosto souhlasím s tím, že je stejně důležitý, jako samotná CHKO. Je třeba vnímat tyhle věci jako spojité nádoby, nikoli jako něco, co stojí proti sobě. Pokud tu bude konsensus a územní plány budou respektovat předmět ochrany CHKO, bude to dobré. Vyhráno samozřejmě není, protože ÚP mohou být relativně snadno změněny. Aby to nebylo tak snadné, byla by tu však pojistka ve formě souhlasu Správy CHKO se změnou - tedy něco navíc, než pouhý ÚP. Mj. proto považujeme CHKO za tak důležitou.
Je škoda, že tenhle moment některým lidem uniká. Podezírat někoho, že chce vznik CHKO jen pro vlastní nebo něčí prospěch, je přinejmenším sprosté - promiň. Pokud ale jsi o tom přesvědčen, tak to prosím dokaž konkrétně.
"Kšeft" je slovo, jehož účelem v tomto článku je vyvolávat negativní emoce. Napsat, že vznikem CHKO by se otevřely pro řadu obcí možnosti jejich rozvoje v důsledku rozvoje turistiky a cestovního ruchu, by holt nepůsobilo tak "úderně" a nevyvolávalo zdaleka takové negativní reakce. Naopak by si někteří mohli i říci: a co je na tom špatného, když obce, které v důsledku existence vojenského újezdu doslova "chcípaly", by po jeho zrušení měly příležitost na té turistice taky něco vydělat a rozvíjet se - jak je to běžné v jiných CHKO a NP.
Problém je jinde - a myslím, že to dobře víš. Jde o to, aby zisky a rozvoj těch obcí nebyly na úkor přírody v CHKO. Tomu se ale dá zabránit. Samotní návštěvníci - turisté a cyklisté, zvlášť když se budou pohybovat po značených cestách (a z 80% by tomu tak určitě bylo ) žádné zásadní škody nenadělají (na rozdíl třeba od těch těžařů ). Ale někomu holt vadí, že by tam byli, že by jich asi bylo celkem dost a že by režim CHKO například neumožňoval přespávání a táboření kdekoli. Že by navíc ta CHKO měla nástroje i lidi na to, aby si dodržování toho režimu pohlídala. Na rozdíl od vojáků, kterým je to ve skutečnosti šum a fuk. To ale není argumentace toho, komu jde o přírodu a její ochranu, ale toho, kdo sleduje jen vlastní pohodlí. Tohle vyčítám těm, kteří tak zarytě bojují proti CHKO. Protože tenhle důvod tam evidentně je. Nejednou se to v různých podobách objevilo na těchto stránkách, setkávám se s tím i jinde. Je mi líto, ale právě tohle nejvíc vadí trampům - a příliš se tím ani netají.
pavel , srpen 13, 2013

Přidat komentář

menší | větší
security image
Opište zobrazená písmena

busy
 
© 2024 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů