Automatický překlad


Hlavní stránka arrow Zprávy arrow Předložen návrh CHKO Brdy
Předložen návrh CHKO Brdy | Tisk |  E-mail
Napsal Roman Poustka   
Úterý, 07 květen 2013

 

Zde je předložen návrh na CHKO Brdy včetně zonace a plánů péče.

První zóna (3,7%) se týká jihobrdských MZCHÚ (rozšířeny Chynínské buky) a v centrálních Brdech jsou navrženy do první zóny části CP Brda, Tok, Jordán a pak část padrťských plání a Koníčku. Kromě očekávání tam přibyl Třemšín, hřeben Nahořova, okolí Teslínského kláštera, svahy Okrouhlíka u Trokavce, louky u Věšína, Pančavy a u Chynína.

Druhá zóna tvoří prakticky ochranná pásma prvních zón, navíc se týkají Vrchů u loveckého zámečku, vrchu Praha, jineckých Hřebenů, Hrachovišť, Kloboučku, Převážení, Vlče, okolí hradu Dršťka, Kamenné, Jedové hory, Růžku, Bahen, Hengstu, Beranu, Krkavčiny, Valdeka, Vystrkova, Slonovce, množství menších lesních luk (Bor apod.), okolí vodotečí (Bradava apod.) a vodních nádrží (Pilka apod.)

Třetí zóna zaujímá samozřejmě největší plochu, vešla se tam i Petráškova hora. 

Čtvrtá zóna je situována do zastavěného území obcí Míšov, Teslíny, Chynín, Nové Mitrovice, Železný Újezd, Planiny u N.M. a Mítova.

 

Zaujalo mne vedení turistických a cyklistických tras. Prakticky není nic nového. Z toho se zdá, že se hlavní tíha turismu nakonec přesune do oblasti jižních Brd a oblasti Padrťských rybníků. 

Návrh obsahuje i nepřesnost u některých příloh v MZCHÚ týkající se PR Getsemanka, u níž došlo ke sloučení dvou původně samostatných částí.

K návrhu je možné se písemně vyjádřit do 90 dnů, tj. do začátku srpna.

 

Jak to vidíte vy? Postrádáte turistické značení v centrální části Brd? Čím si to vysvětlujete? Nebude oblast kolem Míšova a Teslínů díky této kampani turisticky příliš vytížena? Dovolí to všechno časově a finančně skřípající pyrotechnická očista? Jaký bude režim vstupu v severním vojenském cvičišti s centrem na CP Brda? Jaký bude režim na komunikacích? 

Zobrazení: 20072

Komentáře (8)

RSS feed komentářů
oprava odkazu
Tichošlápek , červen 03, 2014
Vzhůru do rašelinišť
Turisty při výpravách provádí celkem 14 odborně vyškolených, zkušených místních průvodců.
http://www.ceskatelevize.cz/ct...turisty/

Dobrá inspirace!!
To doporučuji zavést do bažin na Toku! (budou první zóna CHKO)

Normální člověk tam nešlápne, ani ho to nenapadne, no ale když bude na tu pozoruhodnost patřičně upozorněn, rád průvodci zaplatí.

Inspirace k ceníku zde:
http://www.npsumava.cz/cz/1459/sekce/podminky-a-poplatky/
Tichošlápek , červen 03, 2014
chatovilky v lesoparku a dálniční přivaděče...
ano, bohužel, Keroško, ti, co v tom uměj chodit (...), dokáží postavit v CHKO prakticky cokoliv... příklady varují... asi netřeba pokračovat - kdo o to má zájem, najde si to tu hlouběji v diskusích a ve vzkazovníku
rp96 , srpen 08, 2013
...
Tohle jsem si přečetl na stránkách AOPK.Znamená to,že mimo přímo dálnice lze budovat např.nové silnice a mimo sídel např.rekreační budovy....?
Keroška , srpen 08, 2013
...
Jak bude ovlivněna stavební činnost?

Většina zastavěných či zastavitelných ploch je v návrhu zonace zařazena do IV. zóny CHKO. V takovém případě, stejně jako v zastavěném území města není potřeba závazné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 44 zákona k ohlášení stavby, vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby a kolaudačního souhlasu, je-li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle stavebního zákona. Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody je potřeba k povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům a k povolení některých činností či udělení souhlasů dle vodního zákona. Samotný zákaz umisťovat a povolovat nové stavby se vztahuje pouze na území I. zóny (tj. 3,7% plochy CHKO), na celé území CHKO se pak vztahuje zákaz stavět nové dálnice a sídelní útvary.
Keroška , srpen 08, 2013
Já jsem tedy pro (jak se dalo čekat)
Myslím, že stojí za to si POZORNĚ přečíst návrh managementu území a přírody (sám jsem jej zatím teprve jen zrychleně pročetl). Několik momentů mne na něm skutečně zaujalo: 1) Jednou z priorit je zachování nezastavěnosti území; 2) konstatuje se nezbytnost šetrného lesního hospodaření na celém území, tedy i ve většinové III.zóně; 3) konstatuje se nezbytnost omezení nevhodných vodohospodářských zásahů - a to včetně omezení chovu ryb apod.; 4) kromě samotného stanovení zón ochrany bude postupně vyhlašována řada MZCHÚ, hlavně ve "vojenských" Brdech; 5) konstatuje se potřeba zachování stávajícího stavu dopravní uzávěry; 6) konstatuje se nepřípustnost jakékoli další těžby nerostů a surovin (vč. toho nešťastného zlata) atd. atd.
Suma sumárum - CHKO, která je řádně vybavena potřebnými kompetencemi i prostředky, může speciálně v Brdech, kde nehrozí tlaky ze strany obyvatel obcí uvnitř CHKO, zajistit skutečně kvalitní a odborně prováděnou péči o přírodu (a ne pouze uchování nyní už velmi nevyhovujícího stavu). Tedy něco, co by (nezlobte se, prosím) přírodní park, včetně všech těch "pomocných" vylepšení a nadstaveb, prostě nedokázal.
pavel , květen 09, 2013
návrh CHKO
Zatím jsem neměl dost času si to všechno "projít". Protože však mám uvnitř navrhovaného parku les, byl jsem nemile překvapen způsobem, jakým se "zónovalo". Nebudu to rozebírat - návrh je podle mně dělán zkrátka "od stolu".. Ale to se dá jistě během oněch 90 dnů (možná ) napravit. Spíše mně mrzí, že KČT - ať pražská či plzeňská oblast - buď nebyly osloveny , či neměly dost chuti a odvahy se "zúčatnit" vytvoření pěších
(či cyklistických) turistických tras.
Návrhy na vednení pěších tur. tras v "centrálkách" byly zpracovány v gesci BRP a oběma složkám KČT předány. Udělal jsem to osobně, s představiteli obou oblastí jsem jednal a předal jim všechny podklady, včetně mapových. Nejsem tu od toho, abych hodnotil nebo obhajoval kvalitu a správnost mnou navržených námětů na vedení tur.tras. Je jen škoda, že to v návru není zahrnuto, protože vydávat to, co je tam "namalované" jako "turistika " je sranda a je to směšné !
slávek , květen 08, 2013
...
Kdy bude CHKO zchvaleno a co to přináší pro Petráškovo horu.Děkuji za odpověd.
Drazanova Kveta , květen 07, 2013

Přidat komentář

menší | větší
security image
Opište zobrazená písmena

busy
 
© 2023 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů