Automatický překlad


Hlavní stránka arrow Zprávy arrow Jak na Brdech mizí stavby
Jak na Brdech mizí stavby | Tisk |  E-mail
Napsal Roman Poustka   
Čtvrtek, 11 duben 2013

Před nějakou dobou jsem si jen tak pro vlastní představu udělal soupis staveb, které zmizely od doby, kdy Brdy navštěvuji, a zjistil jsem, že jich je poměrně velká řádka. A protože mne to docela překvapilo, po nějaké době (tj. nyní) jsem si řekl, že se s Vámi tady o některé z nich podělím. Je zajímavé, jak šly za sebou a jaký mají některé velmi podobný osud.

 

Kasárna na Praze (demolice)

Na západním nejvyšším spočinku vrchu Praha, těsně u paty posledního strmého svahu, poblíž míst, kudy přichází ještě dnes elektrické vedení na Prahu od Nepomuku, stával v 90. letech ještě malý uzavřený areál s vraty a na nich nápis Majetek FMV. Bylo to místo, odkud se za zimních temných a sněžných dnů jako labutí píseň ozývala sporadická střelba z ručních zbraní. Nevím, zda střílely jednotky vojenské, polovojenské nebo civilní, jedno vím však jistě, během krátkého období v roce 1994 zůstal z tohoto objektu pouze travnatý plac, dnes dávno zarostlý smrkovým náletem, a jedna polosklepní dosud udržovaná stavba. Pravděpodobně se jednalo o kasárna, která vznikla během 2. světové války.

 

Pozorovatelna Pec (požár) 

Osud jedné vojenské pozorovatelny coby malého dřevěného sroubku s vyklápěcími okenicemi, kamny a kouřovodem nacházejícího se do roku 1997 na hřebenu Pece jsem do jisté míry i s MT sledoval tak říkajíc v přímém přenosu. O to živěji mám stále před očima ohořelé trámy tak podivně poskládané na hrubé slepencové skále s výhledem na CP Brda a Tok. 

 

Borská stodola (požár)

Samota Bor, jedna z brdských ikon ztělesňujících samotu a opuštěnost. Právě tady ještě v roce 1998 zůstávala stodola jako poslední žijící svědek někdejší rožmitálské detašované enklávy. Dnes, po zásahu vyšší moci, údajně po zahoření automobilu uvnitř stavby, nenajdeme ani dodatečně rozbořené kamenné stěny tehdejší hrázděné stodoly. Zbyla louka, pár stromů, rybník a jedno nostalgické rozcestí.

 

Zajda (požár)

Abychom nezůstali jen u hospodářských a vojenských staveb, vzpomenu na smutný osud jedné z větších brdských trempských staveb. Je jím Zajda (zaječovská bouda) nebo bouda u Býčí krve nebo prostě Sroubek. Býval od roku 1991 v lesích nad Zaječovem a i já jsem se setkal s jedním jejím stavitelem, který se mi nebál prozradit, že to měl nějak domluvené se zdejším hajným, ale že se její dny, už tak utopené v bahně, pomalu krátí vzhledem k její rostoucí návštěvnosti. I tady v roce zásahem vyšší moci v březnu roku 2000 vzplál oheň.

 

Cisterny nad Míšovem (rozkradení, demolice)

Možná si někdo vzpomínáte, jak na "dvojlomové" cestě od Trokavce k Břízkovci stával oplocený areál asi 24 ks cisteren v sobě zahrnující i vrata, studnu a budovu. Cisterny tu stály samostatně na jakýchsi provizorních ložích kus od sebe bez nějakých symetrických pravidel. Asi jako jiní jsem sledoval, kterak v průběhu 90. let mizí jedna cisterna za druhou, jak bere za své oplocení, kterak budova chátrá. Poslední cisterna zmizela v zimě 1994/5. Demolice budovy a oplocení proběhla v roce 2003 jako demolice skladu PHM Trokavec. Do dnešních dnů zde zbyla prakticky pouze zvláštně zakroucená duplikující se cesta a zapomenutá studna.

 

Vojenská Octárna (demolice)

Když se někdo v dobách totality podíval na soudobé mapy, nalezl nedaleko Obecnice objekt pojmenovaný zot. Tedy zřejmě zotavovnu. Možná i ROH. Pravda byla však jinde, pouze pár set metrů za hranicí vojenského prostoru při dnešní frekventované komunikaci Obecnice-Zaječov stával areál montovaných staveb sloužící jako vojenský tábor. Po tomto poměrně rozlehlém areálu zůstalo v bujných křovinách jen málo pozůstatků. Demolice proběhla v roce 2004.

 

Rafanda (demolice?)

V roce 1997 jsem se náhodně vyskytl v prostoru mezi vrchy Čihadlo (u Lázu) a Horní vrch (potažmo Plešec či Bílá skála). Jaký byl můj údiv, že jsem tu zastihl svým čichem zaznamenaný kouř z komína. Když jsem za ním šel blíž, objevil jsem jednoduché dřevěné stavby, k nimž vedla plnohodnotná asfaltová komunikace. Při bližším zkoumání o několik let později jsem zjistil, že šlo o zázemí k protiletadlové střelnici Rafanda, kde se údajně naposled střílelo v roce 1993. Dnes bychom našli rychle zarůstající střelnici, několik betonových patek a nebýt doprovodných cest, ani bychom sem netrefili.

 

Středobrdské seníky (demolice)

Zřejmě přemnožená zvěř škodící na monokulturních porostech byla příčinou zmizení několika seníků v centru Brd během zimy 2007/2008. Známé siluety jejich střech byly najednou tytam a orientace v mlze podle jasně řezaných obrysů těchto staveb se stala na nějaký čas ruskou ruletou.

 

Stodola nad Václavkou (rozebrání a odvoz)

Nad Václavkou bývala do roku 2009 poblíž jedné hlavní cesty stodola. A určitě né malá. Chátrala i pro svou expozici, pro své stáří a pro své technické provedení. Jaký div, že sic z povrchu brdského zmizela, ale do Chlumce Vysokého se jako znovupostavená dostala.

 

Stodola na Teslínech (demolice)

Hezká roubená stodola velkého půdorysu samostatně stojící na teslínských loukách chátrala i přes chvályhodné záměry na její záchranu, až byla v roce 2009 rozebrána a její místo bylo jaksi pietně upraveno. Každý asi vzpomeneme, jak na nás z jejího prorůstání do blízkých stromů dýchala starobylá přítomnost.

 

Eisnerka (požár)

Bouda původně strážní, později přestavěná spíše na seník, stávala u jedné z údolních silniček v brdském srdci. Kolem ní vedly pěšiny brdských direttissim z Anenského vrchu nebo i z protějších úbočí. Na každého brdomila asi zapůsobila smutně v prosinci 2010 zpráva o jejím zániku, byť už se její záhuba blížila z jiné strany. Údajně se tam natáčely filmové scény s dřevěnou atrapou pece, ve které následně po odjezdu filmařů někdo zatopil. 

 

Pozorovatelna Beran (požár)

Vrchol Beranu je dvojznačný. Jeho severozápadní část se tváří historicky, řekl bych až prvorepublikově ba monarchisticky. Skála, schodiště, pěšina lemovaná kameny, výhled skrze vrcholky stromů. Zato jihovýchod šel v dobách totality s dobou. Stavbičky částečně zakopaných pozorovatelen ostře kontrastovaly do léta 2012 s vojenským pozorovacím srubem. K vidění tu byla zejména letecká střelnice na Jordánu a akrobacie a přibližování se vrtulníků a podzvukových stíhaček.

 

Stodola Roviny (demolice)

Ke křížku na Rovinách, ke křižovatce, k sedlu, k náladě a k dokreslení nebo i jenom do pozadí tohoto místa patřila vždycky i tamní stodola. V roce 2012 se náhle přikročilo k její likvidaci. Je pravda, že byla navštěvovaná, a možná by ji stihl podobný osud jako jiné vyhořelé objekty, o nichž si tu povídáme. Jen je otázka, jestli by její zahoření bylo tak nebezpečné, aby se mu muselo nutně předejít jejím preventivním odstraněním. 

 

Pozorovací věž Padrť (demolice)

Asi málokdo by si při návštěvě křižovatky na Dolejším Padrťském rybníce nevšiml, že se na něho od západu dívají oči vojenské věžovité pozorovatelny. Až do konce roku 2012. Tehdy totiž byla i tato, dávno vykradená stavba, připomínající vojenské využití padrťských plání srovnána se zemí a s ní i hmyzí rojení kolem dřevěné konstrukce krovu a samotné pozorovatelny v nejvyšším podlaží.

 

Stodola na Třech Trubkách (demolice)

Na přelomu května a června 2013 zmizela stodola na Třech Trubkách. Louka bude, podobně jako ta borská, zcela pustá.

 

Pozorovatelna Hejlák (požár)

Na ukrytém vrcholu Hejláku po zvládnutém schodišti se donedávna dalo přímo ze střechy pozorovatelny opatřené zábradlím pozorovat dění na letecké střelnici, snad nejlépe ze všech možných míst. V noci se zase z vodorovné pozice těla daly pozorovat hvězdy. 1. února 2015 tato klasická dřevěná vojenská stavba vyhořela.

 

Z povrchu zmizelo samozřejmě daleko větší množství staveb a stavbiček, od trampských kempů přes seníky a boudy až po vojenské muniční sklady, ale není posláním krátkého článku udělat zcela kompletní výčet, navíc, zmizelých staveb stále přibývá. Několik fotek z Rovin nebo z přestěhování stodoly u Václavky je zde. Podobně přibývá i těch nových, které se v lesích objevují. Někdy vkusných a trefných, jindy hyzdících přítomností své okolí.

 

Máte podobně nostalgické pocity ze zmizelých staveb? Nekříží se vám tyto pocity nějak zvláštně nebo zajímavě s uvažovanými útulnami? Měly by snad být některé stavby obnoveny nebo využit (zneužit?) pozemek k vystavění něčeho nového? Znáte více detailů nebo i třeba nepotvrzených zpráv k osudu některých zde zmíněných staveb? Je to dobře nebo je to špatně, že stavby takto zanikají?
  

Zobrazení: 10018

Komentáře (12)

RSS feed komentářů
...
V neděli 1. února ve 12:42 hodin byl na operační středisko HZS Středočeského kraje nahlášen požár bývalé pozorovatelny na vrchu Hejlák ve vojenském újezdu Brdy na Příbramsku. Na poměrně obtížně přístupné místo vyjela jednotka ze stanice HZS Hořovice, dobrovolný sbor z Komárova a také vojenská hasičská jednotka Jince. Po příjezdu první jednotky už byl starý dřevěný objekt o rozměrech 3 x 5 metrů v plamenech, které se podařilo dostat pod kontrolu ve 13:52 hodin. Při zásahu se lehce zranil jeden dobrovolný hasič, který uklouzl na ledu a roztrhl si obočí. Hasiči následně rozebrali zbytky ohořelé konstrukce. Na dohlídku zůstala na místě (16:00 h) vojenská jednotka Jince. Podle předběžných výsledků vyšetřování je příčinou požáru nedbalost nebo úmyslné zapálení. Přímé škody na nevyužívaném objektu Armády ČR byly odhadnuty na 20 tisíc korun.
http://www.plzenskonadlani.mzf.cz/?p=2342
:-( , únor 02, 2015
Odpověď pro Standu :

Někteří nejmenovaní ( a ovšem chronicky neinformovaní ) "koncepční" zoufalci, kterým asi nestačí nával, který je u Padrťských rybníků už nyní, by z té chaty měli rádi informační středisko CHKO , jež by ještě více, tak nějak ochranářsky, stimulovalo "turistický ruch" v této oblasti.
Pomíjejí však skutečnost, že zmíněná stavba i pozemky pod ní jsou ve vlastnictví České republiky a právo hospodařit s majetkem státu k nim má ( a i v budoucnu, po případném zrušení vojenského újezdu, bude mít ) státní podnik Vojenské lesy a statky ČR.
Důvodem letošních stavebních úprav je hlavně vybudování sociálního zařízení s odvodem splaškových vod do jímky na vyvážení, rozšíření prostorů prvního patra a vybudování odpovídajícího skladového zázemí objektu.
Podle projektu má stavba i nadále sloužit jako sociální zázemí zaměstnanců VLS pracujících v okolí, popř. jako objekt příležitostného ubytování loveckých a rybářských hostů.
Osobně doufám, že to tak skutečně bude, a že tam nevznikne nevkusná prodejna suvenýrů lákající další a další, větší a ještě větší zástupy hlučících návštěvníků prahnoucích po letáčcích ujeté CHKO .

Tichošlápek , září 02, 2013
...
Všimli jste si, že se předělává a přistavuje chata u hráze Hořejšího Padrť. rybníka? Komu ten objekt vlastně patří, armádě nebo lesníkum? Nevíte o tom něco bližšího, co se tam chystá, jaký s tim mají plány?
Standa , září 02, 2013
...
Tichošlápek , červen 21, 2013
...
Ještě napíšu asi toto.Pokud by na těch místech byly postaveny nějaké vkusné dřevostavby,jako přístřeší,s možností nouzově přespat,pro jezdce na kolech,či pěšáky,ovšem bez prodeje čehokoli,pak říkám,proč ne.Brdy jsou poměrně rozsáhlé.
paveL , červen 05, 2013
...
Sám jsem sice stav té budovy neznal, nikdy jsem nedošel až k ní, ale podle toho, co o ní píší na brdských listech, tak v havarijním stavu nebyla, ba prý naopak byla její "kondice" velmi dobrá. O to větší škoda to je.
pavel , červen 05, 2013
...
Ano,jsem jiný Pavel(2).Jen věřím,že k bourání došlo pouze pro havarijní stav stodoly,nicméně,že by nebyly finance,alespon na základní opravu,to se mi nezdá.To by jsme však asi museli udělat sami,tedy ti,kdo tu stodolu(a jiné stavby) měli rádi!A doufám,že tam skutečně nevyroste "nějaká náhrada".Nechci diskutovat,zda to třeba CHKO ochrání nebo neochrání.
paveL , červen 04, 2013
...
Rád bych jen upozornil, že nejsem autorem Pavlova příspěvku.
pavel , červen 04, 2013
...
No, spíš aby tam nevyrostlo něco jinýho...
Standa , červen 03, 2013
...
Třeba na místech stodol v budoucnu vyrostou nějaká pěkná,ekologická sídla,když se "náhodou" najdou původní stavební dokumenty,kdo ví..
Pavel , červen 03, 2013
...
Tak to je škoda, tu tam mohli nechat, ničemu nevadila...smilies/sad.gif
Standa , květen 31, 2013
Zmizela stodola na Třech Trubkách
...plánovaná demolice.
Roman Poustka , květen 31, 2013

Přidat komentář

menší | větší
security image
Opište zobrazená písmena

busy
 
© 2024 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů