Automatický překlad


Náhodné obrázky


Brdské studánky
studánka nad Zalány
Počet zobrazení:5890

Pavel Wunsch
Zbirožsko z Jordánu
Počet zobrazení:5250

Zdena Bradnová
vrch Písky - letecký radar
Počet zobrazení:5549
Hlavní stránka arrow Zprávy arrow Uskuteční se série debat o budoucnosti Brd
Uskuteční se série debat o budoucnosti Brd | Tisk |  E-mail
Napsal Roman Poustka   
Středa, 09 květen 2012

   Od počátku letošního roku slýcháme ze všech stran, že se k další budoucnosti Brd a zejména VVP Brdy Jince povedou a uskuteční diskuse a setkání mezi zástupci ministerstev, místních samospráv a občanů. Tyto sliby budou zřejmě naplněny v podobě tří debat během tří dnů ve třech podbrdských městech (či městysů). Můžete tedy zavítat 14., 15. a 16. května 2012 postupně do Příbramě, do Rožmitála a nebo do Jinec.

 

 Pozvánka na veřejnou debatu k problematice "navrhované Chráněné krajinné oblasti Brdy" se odvolává na materiál schválený vládou ČR v lednu letošního roku, který předpokládá zrušení VVP Brdy a vyhlášení CHKO. V případě neshody je vládou přijatelná i varianta původně navržená AOPK - PP se sítí MZCHÚ.

 Hlavním hostem má být ředitelka odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny MŽP RNDr. Alena Vopálková, která od samého počátku tvrdí, že případné vyhlášení CHKO bude závislé na souhlasu místních zastupitelstev. Předpokládat lze přítomnost i jiných odpovědných osob z MŽP a MO.

 Občanské sdružení BRDY-Res publica ve dvanáctidílném seriálu v Příbramském týdeníku již několik týdnů bojuje za myšlenku CHKO. Ta se v posledních měsících a týdnech jeví opět v jiném světle, když se lze dovědět o tom, že se v rámci úsporných opatření budou slučovat ministerstva a také snižovat množství pracovníků zabývajících se ochranou přírody, a tedy i slučovat, případně rušit či převádět kompetence správ CHKO přímo na MŽP. Jak se Vám bude líbit správa CHKO Brdy se sídlem v Praze? Přitom podstatnou část Brd si ponechá i nadále pod patronací MO v podobě ODOSů nebo posádkového cvičiště. Co bude tedy s těmi nejcenějšími a nejlákavějšími lokalitami?

 Že by najednou jižním Brdům nestačily statuty Přírodních parků? Že by bylo z nějakého důvodu třeba zrovna tam zřídit CHKO? Čím si zaslouží statut CHKO kyselý syrový monokulturní les v centrálních Brdech vyjma několika výjimečných lokalit, které lze ochránit i bez tohoto druhu velkoplošné ochrany pomocí MZCHÚ podobně jako v Brdech jižních? Bude mít snad vyhlášení CHKO pro přírodu hmatatelný a pozitivní dopad změnou hospodaření VLS v 3. a 4. zónách? Nebo půjde spíše o další papírovou válku a realita zůstane stejná? Není záměrem přiblížit realizaci megalomanského díla na horním toku Padrťského potoka záminkou protipovodňové ochrany Strašic? Jak bude vypadat udělování povolenek vjezdu do CHKO? Co průjezdní komunikace Obecnice-Zaječov nebo jiné? Nebudou na Padrťské rybníky jezdit autobusy jako třeba na Čerchov v CHKO Český les? Co zamýšlená sjezdovka na Třemošné? Jak to bude s útulnami? Kudy povede turistické značení? Bude obcím finančně pomoženo ve věci rozšíření parkovacích ploch a úprav všech infrastruktur, aby byly schopny absorbovat bez úhony nával aut a lidí v rámci protlačovaného "turistického průmyslu"? Kolik bude reálně vyhlášeno 1. a 2. zón v navrhované CHKO s plánem péče? Jak bude veřejnosti přístupný Tok, Jordán, Jinecké Hřebeny, Brda, Padrť,...?

 Na tyto a jiné otázky by možná přítomní mohli dostat odpověď na těchto místech a v těchto termínech:

 Starosta Příbrami zve na 14.5.2012 na 17. hodinu do zasedacího sálu v Příbrami I, nám. TGM 121. Na 15.5.2012 v 15. hodin jste zváni do Společenského centra v Rožmitále pod Třemšínem, Příkopy 36. Konečně můžete zavítat 16.5.2012 v 17 hodin i na základní školu v Jincích, Slunečná 358.

Je pravděpodobné, že tato jednání budou prezentována (podobně jako srpnové jednání v Jincích) jako "jednomyslný" souhlas obyvatel regionu Brd s navrhovanou CHKO (a jakýkoliv záznamový materiál z těchto debat bude třeba zničit... přece víte, jak to na těchto jednáních chodí...), ačkoliv neznámých veličin je ve vládním návrhu ještě velmi mnoho. Doufejme, že bude objektivně představena kromě varianty CHKO i "záložní" varianta PP+MZCHÚ+ZÚR (a tahle druhá v neokleštěné podobě, aby srovnání vycházelo o poznání zajímavěji).


 

Zobrazení: 8394

Komentáře (12)

RSS feed komentářů
...
Tak určitě se shodneme, že příkazy a rozkazy nejsou dobré.
Asi ale bude dobré uvést, jak se 27. března 2012 oblastčíci radili, jak na to: Ze zápisu http://mosur.czp.cuni.cz/image...s_Ofic.doc
uveďme jen dva stručné citáty:
„ Pokud budeme mluvit o rozvoji území, orientovat se na obce, jejich rozvoj. CHKO je zde „mimo hru“. Ochrana přírody nebo CHKO není problém, využití území je problém . “
„ Nelze mít širší diskusi s regionem, zda CHKO nebo ne – MŽP CÍLILO NA SAMOSPRÁVY, NE NA LIDI. V TOMTO RÁMCI PAK SE BUDE PROVÁsmilies/grin.gifĚT OSVĚTA. “

Jo jo, co s lidma, jen na samosprávy je nutno cílit „ osvětu “ . A „ CHKO je mimo hru “ – zvláštní, ne?
Takže ty debaty v regionu tak nějak nebyly původně v plánu.......

Kouzelná tam představená prezentace autorů Vopálková, Dorňák, Landová ke stažení zde http://mosur.czp.cuni.cz/image...e_KOmp.ppt
Není nad objektivitu.
A z prezentace MO http://mosur.czp.cuni.cz/images/2012/Brdy/BRDY MO_1.ppt možno vypíchnout snímek 19: v roce 2011 bylo vydáno za management chráněných území ve všech újezdech 5 175 520 Kč. A jak je tam, panečku, jak všichni zdůrazňují, zachovalá TA PŘÍRODA. Uvedená částka se zhruba shoduje s odhadem ročních mzdových nákladů na CHKO Brdy.....

Tichošlápek , květen 22, 2012
...
Taky se těším na další vývoj. A jsem moc rád, že MŽP o něm s obcemi jedná, jejich názor respektuje a nikomu nic nepřikazuje. Naopak vnímá potřebu kompromisu a následného konsenzu - tedy něco, co je některými vyznavači příkazů a rozkazů jen stěží chápáno. Ještě, že tak.
pavel , květen 21, 2012
...
Bude zajímavé sledovat další vývoj. MŽP zvolilo přístup, kdy pro vyhlášení CHKO, která původně podle několikerých prohlášení MŽP nebyla jeho prioritou, vyžaduje souhlas většiny nebo všech – v tom se tu a tam publikovaná prohlášení liší – dotčených obcí. Kromě obcí, jež vysloví explicitní nesouhlas, těch nebude mnoho, budou obce, které sice s CHKO souhlasí, ale jen v hranicích dosavadního újezdu (to jest „ ne u nich “ ) . Z vyjádření představitelů MŽP z dřívějška víme, že vyhlášení CHKO jen v hranicích újezdu považovali za ryze účelové, a tím pro ně nepřípustné. Takže obec, která souhlasí s CHKO, ale v hranicích „ jen újezdu “ , vlastně se záměrem MŽP nesouhlasí. Zdalipak to team dr. Vopálkové zahrne do nesouhlasů? Nebo to podle nich bude souhlas, který bude vyžadovat další jednání?
A smrdí to a smrdí......

Tichošlápek , květen 21, 2012
Výsledky debat o budoucnosti...
...nejsou dle ohlasů prakticky žádné. Jednak o debaty nebyl takový zájem (přiznejme si, že nebyly svolány na lidskou hodinu s ohledem na pracující, proto záběry z debat připomínají kluby důchodcůsmilies/wink.gif, jak se možná očekávalo, a pak přítomné "strany" a "zájmy" a "pohledy" znovu jen s údivem zjistily, že je kolem budoucnosti a vládního návrhu tolik nejasností, že je veškerá diskuse zbytečná. Proto se lze divit, na základě čeho mají zastupitelé hlasovat pro nebo proti CHKO, jejíž návrh je neustále pozměňován, ba dokonce to vypadá, že dojde na několik změn zákonů, které se budoucnosti Brd přímo nebo nepřímo dotknou.
rp97 , květen 21, 2012
klid versus ruch
Drobná poznámka k údajně hloupému hospodaření VLS : ono to není tak jednoduché ani jednoznačné: http://www.silvarium.cz/lesnic...d-v-brdech

Co se týče očekávání, že se nějak výrazně změní způsob hospodaření ve 3. zóně případné CHKO : „Ministerstvo obrany podporuje stávající model, kdy na území s právem hospodařit VLS, a to i v případě, že toto území není součástí vojenských újezdů, vykonává státní správu lesů Vojenský lesní úřad. “
„Pokud zůstane právo hospodařit Vojenským lesům, což je varianta, kterou podporujeme, budou provedena taková opatření, aby hospodaření bylo pro VLS i za nových podmínek nadále efektivní. „ http://www.silvarium.cz/zpravy...-roce-2015

Potenciální 1. a 2. zóny CHKO (řekněme kolem 15 % územísmilies/wink.gif mohou být rovnocenně ochráněny prostřednictvím maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚsmilies/wink.gif . Ve zbytku území bude hospodaření „nadále efektivní“ . Lze předpokládat že bez významnější změn se bude hospodařit podle schválených lesních hospodářských plánů ( LHP ) . LHC Nepomuk má LHP s platností od 1.1.2009 do 31.12.2018 , LHC Jince má LHP s platností od 1.1.2011 do 21.12.2020 LHC Strašice a LHC Mirošov mají LHP s platností od 1.1.2012 do 31.12.2021 . U LHC Obecnice současný LHP končí a je zadáno zpracování nového LHP s platností od 1.1.2014 do 31.12.2023.
Zpracování jednoho LHP „stojí“ kolem dvou milionů korun.....
Kromě nějakých papírových deklarací (např. v duchu . „budeme věnovat pozornost kotlíkům“ ) se podstata (objem těžeb ) s případným vyhlášením CHKO ve třetích zónách (odhadem kolem 75 % území ) nijak VIDITELNĚ nezmění.

Takže „cenné lokality“ lze efektivně ochránit prostřednictvím MZCHÚ. S tím, že v národních přírodních rezervacích a národních přírodních památkách ze zákona nelze zcizit lesy, lesní půdní fond, vodní toky, vodní plochy a nezastavěné pozemky, které jsou ve státním vlastnictví. U přírodních rezervací a přírodních památek nezastavěné pozemky ve státním vlastnictví „lze zcizit jen se souhlasem ministerstva životního prostředí“ . O tom (nezcizitelnosti státních pozemků ) se cudně nemluví, když se ovšem přiznává, že v případě vyhlášení CHKO by počet skutečně vyhlášených MZCHÚ byl menší než kdyby CHKO nevznikla.

Zbytek území z hlediska lesního hospodaření dopadne stejně s CHKO i bez CHKO .
Pokud jde o zábranu nežádoucí výstavbě, tu je nutno řešit v územních plánech, CHKO kromě 1. zóny výstavbu nezakazuje, jen ji usměrňuje z hlediska vlivu na krajinný ráz.
Co CHKO přináší oproti přírodnímu parku, to je „značka kvality“ jako lákadlo pro turistický ruch. Pokud by byl vyhlášen přírodní park (samozřejmě + síť MZCHÚsmilies/wink.gif , nahrnou se do Brd (újezdu) rok dva zvědavci. Až zjistí, že tam „vlastně nic není“ , zájem opadne a usadí se na nějaké všeobecně snesitelné úrovni. V případě vyhlášení CHKO lze naopak očekávat trvalou „stimulaci návštěvnosti“ (kdy „davy“ přírodě spíš škodí , než že by ji chránily ) . Nechť si každý sám pro sebe zodpoví, zda do budoucna bude lepší „park a klid“ anebo „CHKO a ruch“ .
Je to totiž hlavně „o tom“ (klid versus ruch) , nikoli o jakési vyšší úrovni ochrany (teoreticky snad, prakticky nikoli) .

Tichošlápek , květen 11, 2012
Každý podle svého gusta.
Romanovi: Nechci zde polemizovat nyní s tím, zda CHKO či PP. Tím se většinou zabývám jindesmilies/wink.gif. K půvabu či ohyzdnosti těch "kyselých", "smrkových přesušených nebo zamokřených monokulturních porostů": To je i věc názoru, někomu jsou možná veskrze protivné (a pak se divím, že je navštěvuje. Jen proto, že tam ještě nedávno nepotkal lidi? Zajímavé...) Mně se tedy ty smrkové porosty líbí - ať už jsou na Padrtích, na Toku, Praze, nebo v Třítrubeckém údolí či jinde. Stejně tak mám rád březové háje na Jordánu nebo Brdě, buky pod Koníčkem nebo Kloboučkem, u Hejláku nebo kolem Teslín. A mám moc rád ty "kyselé" skály na kdejakém kopci nebo v jeho svazích, díky kterým se tam tak daří té "kyselé" vegetaci. Protože, marná sláva, Brdy kyselé jsou (a je to podle mně dobře), protože bych byl otráven, kdybych všude zakopával o vápenec jako třeba v Českém krasu, byť by to znamenalo, že se budu kochat nebývale pestrou směsí kdejakých kytek. Každý si přeci může vybrat podle svého. Já mám mnohem raději ty drsné a hlavně chudé (a kyselésmilies/wink.gif Brdy a příliš netoužím po jiných, bohatých a úrodnějších oblastech. A vůbec mi nevadí, zda tam potkám nějaké lidi - naopak, pokud tam chodí, asi se jim to také líbí a pak jsme na stejné lodi, bez ohledu na to, zda jsou "vyvedeni" v maskáčích nebo v pestrobarevných větrovkách. Vadí mi ale stejnověké porosty, vznikající doslova hloupou (i když ekonomicky výhodnou) plošnou těžbou bez výběru, která se nahradí zas jen stejnověkou výsadbou a neponechá se nic na přirozeném zmlazování. Takhle bohužel v Brdech hospodaří VLS - a tenhle styl mne hodně štve. To přiznávám.
pavel , květen 11, 2012
Václaváky a popularizace Brd
Souhlas s Václaváky a extrémní popularizací Brd, prakticky nepřerušenou od "dob radaru". Je fakt, že by k tomu stejně dříve nebo později došlo. Polehčující okolnost je ta, že k tomu došlo až nyní, kdy je 90% populace už stejně "autová" jako Němci, a tedy, zabrání-li se vjezdu aut do lesů, můžeme se těšit "pouze" na obležená parkoviště kolem, což je dobrá zpráva pro všechny milovníky neomezeného pěšího pohybu po lese. Jen bych si dovolil nesouhlasit s tím, že s CHKO je to stejné jako s PP. Bohužel se toho asi dočkáme (vzhledem k vývoji situace, kdy starostové možná za CHKO vidí peníze pro obce..., což jim nezazlívám, ale v peníze pro ně nevěřím - mrkněte, jak to bylo s radarem...), totiž toho, že značka CHKO nás bude provázet na každém kroku a STÁLE! bude lákat lidi z celé republiky, i z ciziny, kteří by se do Brd nikdy jinak nepodívali. Přeju jim to, ať se podívají, ale - upřímně, je něco extra v těch smrkových přesušených nebo zamokřených monokulturních porostech? Dokážou takoví návštěvníci vůbec za CHKO vychutnat to ticho, prázdno a klid, co se nyní velmi rychle vytrácí? A podotýkám, že už i za deště o noci mezi všedními dny... CHáKáÓčkem z Brd zmizí DEFINITIVNĚ to, co by tam mohlo lákat její návštěvníky.
rp98 , květen 10, 2012
Pro rp98
Mám pocit, že v dnešní době si "Václaváky" může udělat kdekdo a vůbec není rozhodující, jestli je to místo v CHKO, NP nebo PP. Ale chtěl bych podotknout jinou věc. A to je důvod popularizace daného území. Ať chceme nebo ne, díky mediím a dění se staly Brdy centrem mediální pozornosti tohoto regionu. Tomu asi zabránit nelze, jelikož tato problematika obyvatelstvo zajímá.Svým způsobem se zde utváří jakási dlouhodobá reklama a propagace (negativní i pozitivnísmilies/wink.gif. Možná i díky tomu je značná část obyvatelstva, která se chystá Brdy po otevření "objevovat". Myslíte si, že když vznikne PP nepřijedou tito lidé v takovém počtu? Nemyslím si...
Michal , květen 10, 2012
K Michalovi...
Jižní Brdy mají rozlohu - a plácnu - třeba 120 km2, kupodivu tam fungují 2 PP a celkem rozumné množství MZCHÚ (plácnu 8, nechce se mi to hledat). Ve VVP zdá se bude MŽP spravovat (možná přímo z Prahy bez detašované správy CHKO přímo v Brdech) možná polovinu území současného VVP, zbytek budou ODOSy nebo posádkové cvičiště. Jinak co se týká "rozlehlého chráněného území" - z vlastní velkoplošné CHKO by bylo chráněným územím možná sotva 10% jeho rozlohy (neberte mne za slovo, skutečnost se teprve ukáže), což by se ale shodovalo s eventuelními MZCHÚ. Co je podle Vás komplexní ochrana přírody? Vy máte na mysli ty předražené infotabule a infocentra a celou kampaň, kterou bych nazval "přijďte si udělat z Padrtě Václavák"? A nebo myslíte papírovou válku hospodařících subjektů v CHKO o příspěvky coby kompenzace za "šetrné" hospodaření?
Městské a krajské odbory to pravděpodobně aspoň do těch Brd budou mít blíž...
rp98 , květen 10, 2012
...
Dobrý den. Ať se Vám to líbí nebo ne, mám pocit že větší část veřejnosti si přeje CHKO a není to jen nějakým fanatismem, ale čistým úsudkem. Dost dobře si pořád nedokážu představit, jak bude spravováno tak velké území PP městskými a krajskými odbory (asi ŽP). Tyto odbory (ať proti nic nic nemám)nemají dostatečné kapacity, možnosti i zkušenosti se správou tak rozlehlého chráněného území (nehledě na to, že se bude jednat o dva kraje). Nikdo z nás nemá ani ponětí, jak by to v praxi fungovalo. Já osobně si přeju CHKO, protože jen ta zajistí komplexní ochranu přírody. Výhody a nevýhody jsou u obou variant, ale varianta CHKO je podle mě přijatelnější.
Michal , květen 10, 2012
...
ty smajlíky v příspěvku níže udělal "automat" , nepatří tam
Tichošlápek , květen 09, 2012
...
Možná i skalní příznivci CHKO by se mohli zamyslet, k čemu by ta případná prapodivná CHKO Brdy ve skutečnosti byla, když v lokalitách ODOS (jež by zabíraly opravdu nezanedbatelné procento rozlohy bláhově vysněné CHKO) by Správa CHKO neměla působnost. Navíc, z několika validních zdrojů jest známo, že v případě (teoretického) vyhlášení CHKO by byl dramaticky zredukován počet skutečně vyhlášených maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚsmilies/wink.gif. Přitom v MZCHÚ (na rozdíl od 1. zón CHKO) hraje roli nezcizitelnost státního vlastnictví pozemků (bylo tu psáno před časem). Pokud by síť MZCHÚ byla posichrována „nezastavitelností“ zakotvenou v územních plánech (čemuž zase mohou pomoci zásady územního rozvoje kraje/krajůsmilies/wink.gif, výsledný efekt proti největší obavě by byl silnější než u „prosté“ (a vlivem ODOSů impotentnísmilies/wink.gif CHKO. Škoda, že fanatikům toto asi nedojde. Nebo s tím (někteřísmilies/wink.gif počítají??!
Závěr: uměle nahoněná a pro Brdy nepatřičná CHKO přináší více rizik a hrozeb než Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK) původně v červnu 2011 navržená varianta „zajištění ochrany krajinného rázu vyhlášením přírodního parku a zajištění územní ochrany biotopů a druhů vyhlášením sítě maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚsmilies/wink.gif “ .
Následné politické tlaky, které neodborně a populisticky náhle „vyrobily“ „prioritu“ CHKO jsou zhoubné a kontraproduktivní.

Tichošlápek , květen 09, 2012

Přidat komentář

menší | větší
security image
Opište zobrazená písmena

busy
 
© 2024 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů