Automatický překlad


Náhodné obrázky


Zdena Bradnová
věž u Padrtě 2009
Počet zobrazení:5002

O majestátních stromech II
pařez 198 let starého smrku na Třemšíně
Počet zobrazení:462

Jiří Jiroušek
Padrťské rybníky
Počet zobrazení:5623
Hlavní stránka arrow Zprávy arrow Pyrotechnická očista Brd
Pyrotechnická očista Brd | Tisk |  E-mail
Napsal Roman Poustka   
Pátek, 25 duben 2014

   Dlouho očekávaná a avizovaná pyrotechnická očista vojenského prostoru začala v roce 2012. Se způsobem, dobou provádění a s vynaloženými prostředky souvisí a bude samozřejmě souviset i následný režim v sanovaných územích.

 

   Během prvních měsíců roku 2012 měla probíhat rekognoskace pro odhad prací na zmíněné očistě, což bylo samozřejmě komplikováno sněhovou pokrývkou. Asi nikoho nepřekvapí, že největší množství munice bude na dopadových plochách a jiných cvičných prostorech přímo vyčleněných, odlesněných a udržovaných pro účely AČR.

   Proto je logické, že byly práce započaty na kolvínském cvičišti, které by, jak se zdá, mohlo být v nejbližších letech vyčištěno kvalitněji než-li nejznámnější cílové plochy (trojlístek Tok-Brda-Jordán). Cvičiště leží u samého okraje dnešního VVP a je možné, že volba vyčistit nejprve tuto lokalitu, souvisí s budoucím využitím stávajících objektů (zatím v rovině spekulací).

   Je možné, že se podobného čištění na výše zmíněných dopadových plochách a také na padrťských pláních nedočkáme, a tyto pro turistu lákavé magnety brdské přírody zůstanou pod patronací armády i nadále oficiálně nepřístupné, ba dokonce se na nich může i nadále cvičit. CP Brda by nejspíš byla i nadále nepřístupna spolu s širokou oblastí v severní části dnešního VVP v rámci "posádkového cvičiště" (zejména 13.dělostřelecká brigáda). CP Tok a CP Jordán by byly pravděpodobně příležitostně využívány armádními a policejními pyrotechniky (navíc u nich není "povrchový sběr" dostačující a hloubková asanace by zničila zdejší ekosystémy) a tato území budou zřejmě dlouhá léta nepřístupná jako ODOSy (objekty důležité pro obranu státu). Padrťské pláně asi rovněž nebudou hloubkově sanovány a pohyb bude tedy omezen pouze na dnešní asfaltové silničky. Osud Bahen u Strašic bude pravděpodobně podobný jako osud Kolvína - hloubkový pyrotechnický průzkum (do hloubky 30cm).

   Každého návštěvníka brdských lesů zajímá ale také, jak budou vyčištěny zbylé prostory "běžného" porostu, kde lze rovněž poměrně snadno na munici narazit. V roce 2012 se uvádělo, že 23% rozlohy újezdu už údajně bylo vyčištěno ("nudle") během předchozích vln zpřístupnění. Očista měla být provedena na 64% rozlohy VVP (hloubkový průzkum na dopadových plochách a jinde pravděpodobně pouze povrchový sběr), zbylých 13% mělo připadnout na "posádkové cvičiště" na severu. Po zrušení VVP má být u každé činnosti zasahující pod povrch půdy (myšleno i hospodářské) přizván pyrotechnik vojenských lesů a každý nález munice by měl být hlášen Policii ČR.

   Očista VVP by měla probíhat intenzivněji než např. v Ralsku (má být využito vojáků v Brdech sloužících, ženistů z Rakovníka a pracovníků VLS). S jejím ukončením se počítalo původně na začátku roku 2015.

   Od roku 2012 práce na pyrotechnické očistě doznaly změn. Zjistilo se, že kapacitně tuto práci nejde zvládnout, byly povolány posily a zároveň byla do určité zjednodušena (a tím urychlena) samotná práce pyrotechniků, aby bylo vůbec reálné dohlédnout na konec očistných prací. Otázkou je, nakolik to ovlivní jejich výsledek.

   24. dubna 2014 vyšel v deníku Právo článek, který snad nejlépe shrnuje a upřesňuje rozporuplné informace a rozdílné výměry týkající se asanace do tohoto data. Jako termín dokončení prací je tam uveden rok 2017 a připouští se, že i po tomto datu budou lokality (neprostupné houštiny apod.), které budou vyžadovat péči pyrotechniků i v následných letech.

   Z článku vyplývá, že kromě nudlí (23%...60 km2) a zmíněné asanace (48%...125 km2) zbývá z rozlohy VVP do budoucna nevyčištěných 29% rozlohy, což je asi 75 km2, které představují severovýchodní výběžek - do budoucna s názvem posádkové cvičiště s centrem na CP Brda.

  K článku byl připojen plán asanačních prací s vyznačením zájmového území, kde se má provést povrchový sběr (rojnice), a zájmového území, kde se má provést čištění do hloubky 30cm (území dopadovek a střelnic Kolvín a Bahna o výměře 5,43 km2).

  Podobný plán byl zachycen v pozadí jedné fotografie v jiném článku, na webu MO. Na nástěnce na fotografii za zástupcem velitele bechyňského ženijního pluku. Detailnější fotografii tohoto plánu se mi podařilo získat od jednoho novináře.

 

Active Image
 

Je trochu škoda, že se tomuto tématu nevěnují i jiná média. Zřejmě je asi nemá zajímat, že se pyrotechnická asanace dotkne zjednodušenou formou (nečekám, že by dopadové plochy byly kdy definitivně asanovány a plošně zpřístupněny) pouze oblastí vojenského prostoru jižně od frekventované silnice Obecnice - Zaječov (oficiálně neprůjezdná komunikace). Znamená to totiž, že AČR nepočítá s ani částečným zpřístupněním oblastí (např. mimo střelby) na sever od ní. A tedy CHKO bude v Brdech opravdu "kočkopsem", neboť původně avizovaných několik km2 posádkového cvičiště zabere nakonec celou severovýchodní část současného vojenského prostoru a cenné lokality jako je CP Jordán a CP Tok budou dlouhodobě nepřístupné, o čištění padrťských plání nemluvě...

Zobrazení: 11534

Komentáře (17)

RSS feed komentářů
nález munice u Dobříva
http://1url.cz/kteGa

Zdá se, že nález byl v "nudli", která by měla být vyčištěna. Vzhledem k jiným chybám v krátkém článku lze ale trochu pochybovat o věcné správnosti sdělení.
rp95 , červen 23, 2016
očištěno povrchovým sběrem 60%
http://1url.cz/Pte18

V článku, který se věnuje turistickému značení v bývalém VVP, je zmíněno i pár polopravd o pyrotechnické očistě - uváděná čištěná hloubka terénu povrchovým sběrem 30-50cm pravděpodobně nesouvisí s dosahem (ne)používaných detektorů, ale zřejmě s tím, že granát někdy neleží vodorovně a při jeho délce k 50cm je pak možné uvést, že byl vyzvednut až z takové hloubky. Uváděných 60% vyčištěné plochy je třeba převést na skutečné km2, které zbývají z těch, které si armáda vyčlenila na vyčištění povrchovým sběrem - a tedy z avizovaných 125km2 zbývá vyčistit ještě 50km2.
Roman Poustka , červen 19, 2016
srovnání s očistou v Břeclavi
http://1url.cz/kt1pU

Co z toho vyplývá? Jednak zajímavé srovnání, kolik stojí v Bořím lese vyčištění 5 km2 - je to 50 miliónů v průběhu 10 let. Netroufám si odhadnout, zda je v Brdech kvalitnější či nekvalitnější čištění, větší či menší zamoření municí, ale v Brdech to musí být sakra drahé a určitě dražší než ony dávno avizované úspory, kvůli nimž byl VVP zrušen. Pak také fakt, že lidé jsou tvorové nenechaví. Říkám si, jestli náhodou nemám za sousedy odvážlivce, kteří by si nosili domů munici. Někdy se jich raději zeptám.
rp95 , květen 25, 2016
přesně takhle:
"...V roce 2012 jsme zpracovali studii pyrotechnické očisty újezdu a navrhli plán. V současné době v újezdu pracuje na očistě 95 příslušníků odřadu. Vzhledem k tomu, že je zima mírnější a újezd je téměř bez trvalé sněhové pokrývky, rozhodl velitel 15. ženijního pluku o celoročním provozu odřadu,“ dále informoval kapitán Zika a dodal: „V současné době je vyčištěno celkem 31 % území, což jsou téměř 4 tisíce hektarů. Do konce roku 2015 pak plánujeme vyčistit 59 % území a následující rok 86 %. V roce 2017 pak bude dočištěna zbývající plocha. Celé území bude vyčištěno nejpozději do konce roku 2017..."

http://1url.cz/8Ijc

* , únor 18, 2015
k pyrotechnické očistě
....V souvislosti s rušením újezdu dnes jednali taky se zástupci armády se starosty okolních obcí, kterým slíbili, že do konce roku vyčistí od zbytků munice polovinu brdského území.....

http://1url.cz/VIsu

http://1url.cz/hIs1
* , únor 17, 2015
...
No jo, chybička se vloudísmilies/smiley.gifAle k tomu kouzlení s čísly:Snad by bylo dobré připomenout, že z celkové rozlohy újezdu zůstane nepřístupných a vojsem využívaných 56km2 (a tam se očista dělat nemusí ) a poměrně celkově velkou rozlohu zaujímají ty části, které už byly v minulosti zpřístupněny (např. skoro celý jih újezdu a spousta dalších lokalit) - tam už se taky dělat nemusí. A tak bych řekl, že k té očistě opravdu zbývá těch cca 122km2. Jestliže tedy je už 30% z toho vyčištěno, tak to není tak špatné. Ale kdo chce kritizovat, tak si důvod stejně vždycky najde.smilies/wink.gif
pavel , únor 13, 2015
Tož doufám,
že jste již skrze to číslo poslal stížnost (minimálně ) ministrovi obrany smilies/tongue.gif.
* , únor 12, 2015
Ach tak, 600 km2, takže plán je splněn na 230 % NEBO VÍC ?!
"Dosud se bechyňským ženistům podařilo vyčistit asi 19 procent plochy určené k asanaci, což představuje rozlohu asi 600 km2."
A těch 600 kilometrů čtverečních, to je plán, nebo co už splnili? Totiž, vzhledem k tomu ,že újezd má rozlohu 260 km2 , tak ............ ani to nebudu rozvádět.
Ale ad " To je nakonec jedno, hlavně že se na tom pracuje... " ,
souhlasím,
primitivům stačí libivé titulky.
Tichošlápek , únor 12, 2015
Tady je něco z webíku MO ČR
....Dosud se bechyňským ženistům podařilo vyčistit asi 19 procent plochy určené k asanaci, což představuje rozlohu asi 600 km2.... (duben loňského roku)
...takže ta 1/4 by to teď snad byla. (?)

http://1url.cz/rIi3

To je nakonec jedno, hlavně že se na tom pracuje...
* , únor 11, 2015
nevyčistili třetinu újezdu, nýbrž třetinu z necelé poloviny, to znamená necelou šestinu újezdu
To je zase příšerných bulíků na nos věšení.
V titulku sice autorka článku uvedla " Pyrotechnici zatím vyčistili od munice třetinu Vojenského újezdu Brdy " ,
ale v textu se píše " za loňský rok 2014 se opravdu asanovalo víc než 30 procent z 12 160 hektarů "
Vojenský újezd má rozlohu 260 km2, ale pyrotechnická očista se provádí pouze na 122 km2 a z těch prošli třetinu. Prošli tedy necelých 40 km2, což není ani šestina újezdu.
Viz tu mapu nahoře.
Tichošlápek , únor 11, 2015
Pyrotechnici zatím vyčistili od munice třetinu Vojenského újezdu Brdy
* , únor 11, 2015
Ženijní paskvil.
Pojem ,,pyrotechnická " asanace je zcela mylný, protože se jedná o ženijní paskvil, kdy skupina vojáků v rojnici prochází terén a na co ,,nešlápne" to nenajde. Tímto způsobem lze odhalit asi 2% munice. Takže 98% munice stále zůstavá. Takový prostor je nejen nebezpečný v dané lokalitě, ale může a bude používán zcela anonimně ke sběru výbušnin různými hledači, kriminálníky a teroristy. Arnáda zde střílela více než 70 let a to nelze vyčistit za tři roky. Bohužel ekonomické zájmy opět převálcovaly bezpečnost.
Petr Mojžíšek , listopad 19, 2014
divočáci a pyrotechnika
V tomhle nejde opomenout fakt, že se za desetiletí na místa dopadů munice nastřádalo množství biologického a jiného materiálu. Své o tom vím sám, když jsem s hledačkou chodil po Kolvínce a nejen po ní. Tyhle hlouběji umístěné věci bude příroda vydávat po dalších několik set let. Některé nikdy nevydá, jiné ukáže třeba za 5 let vývrat smrku nebo za rok hladoví přemnožení divočáci nebo za měsíc obnažený břeh rozvodněného potoka... Brdy nebudou nikdy odminovány. Jde stále jen o míru rizika spojenou s pohybem v brdských lesích a s českou nenechavostí. Otázkou pro mne spíše zůstává, zda zvyšujícím se stářím neodstraněné munice nebude pro návštěvníky lesa větším a větším nebezpečím, které navíc bude stále hůře odstranitelné...
rp98 , duben 27, 2014
...
Již jsem to sice jednou psal,ale...Když jsem jako základák naší ČSLA nasluhoval,dostali jsme se v rámci nasluhování do Brd a čistili dopadovou plochu na Baštině,potažmo Brdě od nevybuchlé munice.Bez jakýchkoli pomůcek jsme volně chodili krajinou a sbírali vše,co volně leželo nebo vyčuhovalo ze země.Vzali to "do teplých" a odnesli na určené místo-hromadu,kde to postupně odpaloval náš velitel pyrotechnik,trošku i alkoholik.V rámci volna jsme to tam prolezli všude,protože tam rostlo hodně křemenáčů atp.Bylo to v letech "perestrojky" v CCCP již byl Gorbačov smilies/grin.gif
Keroška , duben 27, 2014
...
Je to taková hra s čísílky. Svým způsobem je až srandovní, že někteří by asi požadovali, aby právě (bývalý ) vojenský újezd byl v mnohem větší míře zbaven munice, než zbytek území republiky. Ta munice se přeci v ČR běžně nachází všude. A žádné hloubkové asanace proto neprobíhají. Tohle mi opravdu přijde jako paradox. Samozřejmě, že VÚ je zamořen tou municí víc, než jiná území, ale troufnu si tvrdit, že většinu jí odstraní právě ten povrchový sběr. Pokud v některých nejproblematičtějších lokalitách proběhne i hloubková asanace, pak je to vlastně už takový "nadstandard". To za prvé.
Za druhé: Území VÚ má přeci sloužit jen turistům, všichni se zaklínají, jak se tam nemá nic stavět (s tím samozřejmě souhlasím ) - a právě okolnost, že pod povrchem by se občas nějaká munice mohla nacházet, je i dobrou pojistkou proti možným nápadům tam stavět. Protože pak by bylo nutno tam tu pyrotechnickou asanaci provést hloubkovou - a už na vlastní náklady stavebníka...
Za třetí: Dovolím si trochu opravit tvrzení, že některé lokality by zůstaly v režimu ODOS. Prosím pěkně - prakticky celý újezd v tom režimu zůstane, ne jen "některé" lokality. Prostě všechny pozemky, na nichž budou i nadále hospodařit VLS (viz § 29 odst.2 písm.a) zák.č. 222/1999 Sb. ) To se nemění. Takže bych si nelámal hlavu, co bude ve "zvláštním" režimu, a co nikoli. Kromě toho je zvláštním režimem svého druhu i sama CHKO. Nevidím důvod, proč by měli lidi courat jinde, než po značených (a zabezpečených ) cestách. Buď chceme té přírodě v Brdech pomoci (aspoň kdekdo se tím zaklíná ) - a v takovém případě bude lepší, když se bude smět jen někam, nebo si lžeme do kapsy a ve skutečnosti nám jde o to, moci bez jakéhokoli postihu lézt všude. Tak jake je to vlastně?
A ještě za čtvrté: To, že zpočátku bylo tempo asanace nízké, má celkem prozaický důvod. MO chtělo dát práci i lidem z okolí újezdu a proto počítalo s tím, že nejméně polovina z těch, kteří se budou na asanaci podílet, bude civilistů z okolí. Jaksi se jich přihlásilo pouze několik. Nedokážu odhadnout, zda to bylo proto, že o tu práci nebyl zájem, nebo proto, že některé "orgány" jim to natolik znechutily a zkomplikovaly, že se prostě dostatečný počet pracovníků nesehnal. Šlo to pomalu. Proto na tenhle pokus MO rezignovalo, a rozhodlo se, že nadále bude asanace probíhat jen s využitím vlastních lidí MO (AČR ). Od té doby se tempo také o dost zrychlilo. Je docela legrační, že vstřícný krok MO směrem k obcím a zaměstnanosti v nich, je mu nyní předhazován stejnými lidmi, jako chyba. Jinečtí (ale nejen oni ), pláčou, že zrušením újezdu by přišli o práci, ale když tady ta nabídka práce je, tak na ni kašlou...smilies/wink.gif
pavel , duben 27, 2014
ad "kočkopes" CHKO
1. A proč by to nemohl být "psokoč" smilies/grin.gif ?

2. A proč by za X - let nemohla odejít armáda i z Jinců? Tak nějak pořád zdůrazňujete, jak bude to cvičiště veliké.... ale ono tam zůstává jen pro klid středočeských soudruhů, kteří se na "normální žovot" bez armády nejsou schopni přeorientovat (tedy aspoň zatím). smilies/sad.gif
brdská krysa , duben 26, 2014
už je článek i na Novinkách
rp98 , duben 26, 2014

Přidat komentář

menší | větší
security image
Opište zobrazená písmena

busy
 
© 2024 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů