Automatický překlad


Náhodné obrázky


O majestátních stromech II
anomálie větví
Počet zobrazení:1315

Pavel Wunsch
Pohled z Jordánu: Hranice, Hlava, Zbirožsko
Počet zobrazení:4855

Zdena Bradnová
z Hlavy k severu
Počet zobrazení:4413
Hlavní stránka arrow Brdy historické arrow Stručná historie Valdeka
Stručná historie Valdeka | Tisk |  E-mail
Napsal Pavel Wunsch   
Úterý, 27 leden 2009

Zřícenina gotického hradu Valdeka zůstávala po desetiletí uzavřena v nitru VVP. V současné době již je možné se k ní legálně přiblížit o víkendech a svátcích, neboť přilehlá komunikace spadá mezi  zpřístupněné oblasti. I nadále je však zapovězeno mezi kamenné zdi Valdeka vstoupit. Zřejmým důvodem trvajícího, byť často nedodržovaného zákazu je narušená statika mnohých zdí a neutěšený stav celého areálu.

Předkládáme pár fotografií a text možná poněkud encyklopedického charakteru, který však shrnuje historii a stavební vývoj Valdeka a fotograficky dokumentuje současný stav.

Valdek se nachází na skalním výběžku nad údolím Červeného potoka. Ostroh, na němž hrad stojí, je přerušen výrazným příkopem, který odděluje samotný hrad od předpokládaného předhradí s hospodářským zázemím, po němž však v dnes zalesněném terénu nezůstaly viditelné stopy. Z jižní strany tvoří přirozenou obranu kamenitý svah.

 

Bergfritová věž a nový palác Výhled z Valdeka směrem k dopadové ploše Brda Výhled z okna starého paláce Valdeka

 

Hrad byl založen pravděpodobně někdy ve druhé polovině 13. století Oldřichem Zajícem z významného rodu Buziců. Přesný údaj však není znám, zde uvedené přibližné určení se odvozuje ze skutečnosti, že augustiniánský klášter v nedaleké Svaté Dobrotivé (v době svého vzniku zvaný „Na Ostrově“) byl založen nejpravděpodobněji v roce 1263 (prameny se i zde různí) právě Oldřichem Zajícem a že se jeho zakladatel již tehdy, jako první z rodu Buziců, psal „z Valdeka“. Lze tedy předpokládat, že rodové sídlo již existovalo. Jméno Valdek vzniklo fonetickou transkripcí německého Waldeck, doslovně tedy „Lesní kout“.

Během staletí prošel Valdek rukama celé řady vlastníků, přičemž význam těchto majitelů a druhotně i význam hradu postupně spíše upadal. Největší slávy se patrně dočkal za Viléma Zajíce z Valdeka, vnuka zakladatele hradu. Tento přívrženec české královny Elišky Přemyslovny a podkomoří českého království byl po určitou dobu i vychovatelem královského syna Václava, příštího českého krále a římského císaře Karla IV.

Po přenesení hlavního sídla Buziců na Hazmburk roku 1335 získali hrad Běškovcové z Běškova, kteří zde byli roku 1346 obléháni Děpoltem z Rýzmberka. Poté patřil hrad po určitý čas králi, jmenovitě Václavu IV., který jej okolo roku 1422 jej zastavil Janu z Lestkova. Další určitější zmínka pochází až z roku 1509, kdy Valdek vyplatil ze zástavy Kunata Pešík z Komárova, který získal prostředky ze svých hodpodářských aktivit v oboru železářství. Jeho rod vlastnil Valdek poměrně dlouho, během této doby ovšem hrad postupně upadal. Když byl v roce 1623 v rámci pobělohorských konfiskací hrad Václavu Pešíkovi z Komárova zabaven, byl v soupisech uváděn jako pustý zámek v lese.

Následnými prodeji prošel Valdek rukama Maří Slavatové z Valdštejna (bezprostředně po konfiskaci), Bořitů z Martinic (od r. 1626), Bruntálských z Vrbna a konečně knížat z Hanau. Posledním majitelem Valdeka byl kníže Heinrich von Hanau hrabě von Schaumburg. V období 1. republiky byl hrad spravován Klubem českých turistů.

 

Interiér starého paláce a bergfrit. V pravé části snímku je při horním okraji stěny patrná šikmá linie bývalého štítu před zvýšením paláce o jedno patro. Pod ní se v podobě otisků v kamenném zdivu dochovala připomínka palácového krbu.

 

Stavební vývoj

Valdek je hradem bergfritového typu. Je tvořen obvyklým obdélníkovým jádrem, které obsahuje budovu paláce na jednom, v případě Valdeka jižním, konci a bergfrit, tzv. Útočištnou věž. Je otevřenou otázkou, zda byl Valdek opatřen věží již od svého vzniku, popř. zda do dnešních dnů dochovaná věž není výsledkem přestavby někdy na počátku 15. století. Některé druhotně použité gotické prvky, včetně gotického vstupního portálku věže by tomu nasvědčovaly. Onen portál totiž, ačkoliv plní roli chráněného vchodu do věže, nebyl původně téměř s jistotou dveřmi, ale oknem jiné gotické stavby. Jako zdroj stavebnin se přitom samozřejmě nabízí nedaleký klášter ve Svaté Dobrotivé, který byl v příslušné době – tj. období husitských válek - téměř zcela, byť ne natrvalo, zničen. Zřejmé stopy úprav nese také palác v jižní části jádra. Štít rýsující se ve zdivu 2.patra napovídá, že původně byla stavba o patro nižší, podobně kapsy po stropních trámech uvnitř prostoru bývalého palácového krbu svědčí o tom, že krb procházející 1. i 2. patrem byl vybudován až dodatečně. Zásadní změnou bylo přihrazení nového, níže položeného nádvoří na východní straně, spolu s novým přístupem do hradu právě přes toto níže položené nádvoří. Původní jádro bylo odtud zpřístupněno branou při úpatí věže. Severní část původního hradu mohla být nyní zastavěna novým palácem v renesančním slohu. Kromě toho vzniklo jak na původním tak i novém nádvoří několik menších přístaveb, zřejmě provozního charakteru. Dnes je připomínají stopy po trámech v obvodových zdech, které jsou díky větší velikosti rozlišitelné od všudypřítomných pozůstatků trámků středověkého lešení. Na novějším dolním nádvoří byl ve skále vysekán otvor, který mohl sloužit jako studna nebo cisterna na dešťovou vodu.

Poslední větší stavební zásah na Valdeku spadá do doby majitelů knížat z Hanau. Na sklonku 19. století byl Valdek opravován, přičemž účelem byla úprava do podoby romantické zříceniny a zakonzervování proti dalšímu chátrání. Žulová ostění a další úpravy sice poněkud narušily historickou podobu hradu, celkově byl však Valdek v rámci svých novodobých dějin ve velmi dobrém stavu.


Bergfritová věž Původní jádro hradu (v pozadí starý palác) palác od nynější brány Nové nádvoří, fotografováno přibližně od hradní cisterny

 

Vznikem Vojenského výcvikového prostoru v Brdech a zejména pak rezignací na údržbu za doby německé okupace a následně komunistické éry Valdek značně utrpěl. Rozpad bohužel pokračuje poměrně rychlým tempem dodnes, jak dokládá zejména za poslední dvě dekády bohatá fotodokumentace.

Počátek novodobých snah o záchranu Valdeka představuje "Nadace na záchranu hradu Valdek" (zaregistrována r. 1996) se sídlem v Příbrami. Provizorní opravy patrné např. na plášti bergfritu jsou podle všeho výsledkem činnosti právě této nadace. V posledních letech však již žádnou viditelnou aktivitu nevyvíjí. O to pozitivnější je zcela aktuální (05/2009) informace o tom, že Vojenská ubytovací a stavební správa vypsala veřejnou zakázku s názvem "Statické zajištění nosných konstrukcí – zřícenina hradu Valdek". Náplní zakázky je nikoliv překvapivě odstranení náletových dřevin, odtěžení a vytřídění suti, vyspárování zdiva a přezdění korun zdí, rekonstrukce kamenného ostění  vstupních portálků atd. - krátce řečeno, oprava a zakonzervování zříceniny.

Pod hradem stojí v areálu vojenského objektu myslivna "pod Valdekem". Vizuálně je velmi pěkně zachovalá, v současné době je však neobydlená a dřevo stavby napadené.

 

Myslivna pod Valdekem

 

Zobrazení: 32107

Komentáře (5)

RSS feed komentářů
Hrad Valdek
Můj děda Oldřich Zeithaml na konci dvacátých let, dvacátého století byl nadlesní, a žil se svojí rodinou v hájence u hradu Valdeka, ještě za knížete Schamburka, jemuž střední Brdy patřily. Znal mnoho Pověstí, které se po staletí o hradu tradovaly, z generaci na generaci. O Bílé i Černé Paní, o svítící Kouli,která dosedla v lesích,tam potom byl založen klášter Svatá Dobrotivá.
O jeskyni s poustevníkem pod hradem Valdekem, o Víle dole u Červeného potoka, tam místo je, kde moji mámu naučil plavat, normálka ji přivázal provazem ke klacku, šoupnul do Tůně Víl.
A ještě předtím, v roce 1872, při velké povodni se všechny lesní rybníky protrhaly, až po Dráteňák nad Komárovem.Na Valdece byl jenom dřevěný hotel, jenž tam je i dosud. A ještě předtím v roce 1217 se začal stavět hrad Valdek. Na místě bývalých kasáren z roku 1927 stála dřevěná vesnice, Waldhaus,obývaná převážně Němci, jež Přemysl OtakarII.přesídlil do Čech po velikém Moru.
Okolo české vísky, a český Rod Buziců začal stavět Hrad. Kameny se vozily povozy z nedalekého lomu, valdecká skála byla tvrdá. Kopal se příkop, do něhož zavedly potůček z Berance.Němci z Waldhausu dokázali stavět hrady, a Češi z Vísek dřeli do úmoru. Až v celé pýše hrad Valdek stál na úbočí středních Brd. Pověsti naleznete na stránkách...Lásky starých hájoven...Tam i fakta jsou.
Jenes
Jan Fatka , leden 08, 2017 | url
poznatok!!!
Na starej mape som objavil usadlosť s názvom KAMARA. Mapa môže pochádzať v veľmi dávneho obdobia, lebo ako hrad je označený VÁR DAK a toto pomenovanie znamená HRAD DÁKOV a čo je tiež zaujímavé, že je tam názov GINCE, čo zodpovedá dnešnému pomenovaniu Jince.
Imrich Forró , červen 16, 2012
Zřícenina hradu Waldek (1), Klondajk (2)
(1) Popis vč. foto výborně zpracováno, rád bych navštívil, zatím neznám situování možného přístupu.
(2) Klondajk - to by chtělo knižně zpracovat na způsob
"Černých baronů".
Měl jsem příbuzenstvo ve zničených vesnicích:
Přední Záběhlé (rodiště matky +,bratra90r,Děda Vilt J.
zástupce obce při jednání o vysidlenísmilies/wink.gif; Padrti i
Kolvíně a mimo újezd v Bukové.
Miroslav Douša , březen 02, 2011 | url
...
Dokonce nejen zbytky, nýbrž klášter celý, velikostí na poměrně zapadlou vísku impozantní. Jeho současná podoba je z převážné části výsledkem barokní přestavby ze 17. století, ale několik gotických prvků z původní baziliky ze 14. století (které přečkaly husitské války a desetiletí úpadku) se při pozorném hledání najde.
paw , únor 12, 2011
...
Moc dobře napsáno učitě hrad navštívím ,jen mám dodaz dají se ještě najít na sv.dobrotivé zbytky toho kláštera?Děkuji
Vladimír Hroch , únor 12, 2011

Přidat komentář

menší | větší
security image
Opište zobrazená písmena

busy
 
© 2024 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů