Automatický překlad


Hlavní stránka
Soutěž v brdoznalectví | Tisk |  E-mail
Napsal Administrator   
Neděle, 25 leden 2009

S O U T Ě Ž   U K O N Č E N A    ! ! !

 

Pravidla soutěže

  1. Soutěže se může zůčastnit kterýkoliv čtenář brdy.org (kromě adminů těchto stránek) zodpovězením otázek a hádanek, které se zde postupně budou objevovat. Za správnou odpověď obdrží příslušné body do celkového hodnocení. Je možné se připojit kdykoliv v průběhu, ale největší šance na výhru má přirozeně ten, kdo se zúčastní od začátku a soustavně. 

  2. Odpověď na otázku je třeba zaslat v každém kole pouze jednu v uvedeném časovém termínu na adresu Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

  3. Spolu s odpovědí na otázku prvního kola prosíme o sdělení jména či přezdívky, pod kterou bude soutěžící veden. (Není povinné, jinak však použijeme jako identifikaci emailovou adresu odesílatele.) Pro snazší přiřazování odpovědí soutěžící prosíme o to, aby nezapomínali tento údaj vždy a přesně uvádět.

  4. Otázky se budeme snažit formulovat jednoznačně, kdyby však přesto vznikla pochybnost, zda určitou odpověď uznat za správnou či nikoliv, rozhodne o tom redakce hlasováním.

  5. Obtížnost otázek se bude s přibývajícími koly zvyšovat.

  6. Správná odpověď s dodatečným vysvětlením bude k nahlédnutí od zveřejnění následující otázky.

  7. Soutěž skončí ve chvíli, kdy nejlepší ze soutěžících dosáhne 12 bodů.

  8. Pokud by této cílové mety dosáhlo v jednom kole více soutěžících, vítězí ten, kdo odpoví správně jako první. My se v takovém případě zavazujeme zveřejnit potenciálně rozhodující otázku v předem oznámeném a "rozumném" (z hlediska přístupu k emailu) čase.

Cena pro výherce

 Výhrou v soutěži je výtisk publikace "Padrť - pamětní kniha obce v Brdech v Čechách" od Miloslava Žána. Bližší informace o této zajímavé knížce najdete v sekci Literatura. Výhra bude zaslána výherci poštou, nedohodneme-li se na jiné formě předání.

 

Konečná výsledková tabulka

soutěžící

soutěžní kolo

bodů

celkem

1
23456789101112131415
 B.Č.
   1   1
  -
  2
  -
 1.5 0.5  -  -
  -
  -
  -
        6.0
 BrKo
   0
 0.5
   0  x  1
 1.5
 0.5
 0.5  1
  -
  1
  -
        6.0
 Cink 0.5   1
   - 1.5
  0
  1
  1
 0.5  -
  -
  -
  -
        5.5
 DR
   -
   -
   - 1.5
 1.5
 0.5
  1
  1 0.5
  -
  -
  -
        6.0
 drtič 13
 0.5 0.5   0  x  1
 1.5
  0
  1  1
  -
  1
  -
        6.5
 Květel   1 0.5
   -  1
  -
 1.5
 0.5
 1.5  3 0.5
 0.5
  -
      10.0
 Miki   -   -
   - 0.5
  -
  -
  -  -  -
  -
  -
  -
        0.5
 OK1FKL   - 0.5   -  -
  -
  -
  -
  -  -
  -
  -
  -
        0.5
 OK1JFH   1
   1
   1 1.5  -
  1
  1
  1  1
  0
 0.5
  -
        9.0
 RfB
   1   1
   1 1.5 0.5
  1 0.5
 1.5  1
 0.5
  1
  3      13.5
 S.Sokol
   1 0.5   - 1.5
  -
 0.5 0.5
  -  -
  -
  -
  -
        4.0
 Stanley 0.5
   -   0 0.5
  0
  -
  -
  -  -
  -
  -
  -
        1.0
 Vlastík   1
 0.5   -  1
  0
  1  -
  1 0.5
  -
 0.5
  -
        5.5
             
     
                 
                 
                 
 suma  7  7  2 12  4 11  5
  8  8
  1
  4
  3
    

 

Vyhodnocení 12. kola

   12. kolem končí naše soutěž díky hráči RfB, který již s rezervou dosáhl požadovaných 12 bodů. Gratulujeme. Ostatním zúčastněným děkujeme za účast v poznávání záludných fotografií. Kdyby snad někdo měl připomínky nebo náměty apod. k soutěži (ať už zúčastění nebo jiní), pošlete je na adresu Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , abychom se eventuelně mohli napříště lépe zařídit nebo připravit. Výherce budeme kontaktovat a domluvíme se s ním na způsobu předání výhry.

   Ještě pro úplnost si sdělíme, odkud byla pořízena poslední série fotografií - první z padrťských plání, druhá z Jineckých Hřebenů směrem na kasárna Velcí, třetí ze soutoku Třítrubeckého a Padrťského potoka a čtvrtá z Malé Prahy v blízkosti tzv. Čákova výhledu.

 

12. kolo  (5.7.2009-18.7.2009):

obr. 1

obr. 2

obr. 3

  obr. 4

   Náhlá smrt pokračuje. Opět tu máte 4 fotky po 1/2 bodu a bod navíc pro toho, kdo by uhodl všechny.

 (13. kolo bude uveřejněno po dni 18.7.2009, odpovědi z 12. kola budou neplatné od 19.7.2009 včetně)

 

Vyhodnocení 11. kola

   11. kola se zúčastnilo 6 soutěžících, zřejmě si někteří uvědomili, že nemusí být všem dnům konec, a že i oni mají šanci, když ti nejlepší přešlapují na místě. První obrázek, který nepoznal nikdo, je z jihovýchodního svahu Kamenné - pohled na Korunu a hřeben Brdců. Druhý snímek je pořízený ze Žďáru směrem na centrální Brdy. Třetí často poznaná fotografie je od bývalé hájovny Tři trubky, resp. z panelky vedoucí kolem ní. Poslední záběr je ze severního okraje dopadové plochy Brda, v místě asfaltkové křižovatky.

11. kolo  (21.6.2009-4.7.2009):

obr. 1


  obr. 2


  obr. 3


  obr. 4

   O vítězi dosud není rozhodnuto. Zase 4 fotky po 1/2 bodu a bod navíc pro toho, kdo by uhodl všechny.

 (12. kolo bude uveřejněno po dni 4.7.2009, odpovědi z 11. kola budou neplatné od 5.7.2009 včetně)

 

Vyhodnocení 10. kola

   10. kola se zúčastnili pouze 3 soutěžící, zdá se, že ostatní to vzdávají. Ale výsledky ukazují, že i ti nejlepší nedokázali tohle kolo nějak úspěšněji zvládnout. První obrázek, který nepoznal nikdo, je ze západního svahu Plešivce asi 1 km severně od Rejkovic. Druhý snímek je pořízený ze severních svahů Peteráku a zabírá severní horizont. Třetí nepoznaná fotografie je od severního svahu Palcíře, zabírá Kamennou a část padrťských plání. Poslední záběr je východního okraje Mirošova, obnovený Cihelský rybník.

10. kolo  (7.6.2009-20.6.2009):

obr. 1


  obr. 2


  obr. 3


  obr. 4

   V soutěži už můžeme po tomto kole znát vítěze! Opět 4 fotky po 1/2 bodu a opět pro toho, kdo by uhodl všechny, je připraven extra bod navíc.

 (11. kolo bude uveřejněno po dni 20.6.2009, odpovědi z 10. kola budou neplatné od 21.6.2009 včetně)

 

Vyhodnocení 9. kola

   9. kola se zúčastnilo 7 soutěžících, ostatní zřejmě hází již flintu do žita. První obrázek, který poznali skoro všichni, byl pořízen u jednoho z malých rybníčků pod Padrtí. Velké obtíže skoro všem činil druhý snímek - pořízený z východního svahu Koníčku směrem na Vystrkov a Velcí. Třetí fotografie byla často poznána a pochází z Hrachoviště s charakteristickým hřbetem Berance. Poslední soutěžní záběr je z bývalé střelnice nad Lázem mezi Čihadlem a Horním vrchem, což neuhodl skoro nikdo. 

9. kolo  (24.5.2009-6.6.2009):

obr. 1


  obr. 2


  obr. 3


  obr. 4

   Soutěž se začíná dostávat do závěrečné fáze. 4 fotky po 1/2 bodu. Pro toho, kdo by uhodl všechny, máme extra bod navíc!

 (10. kolo bude uveřejněno po dni 6.6.2009, odpovědi z 9. kola budou neplatné od 7.6.2009 včetně)

 

Vyhodnocení 8. kola

   8. kola se zúčastnilo 8 soutěžících, přece jen je poznat, kdo hraje "na bránu" a kdo "pro hru". Toto kolo nebylo příliš těžké. První obrázek uhodli téměř všichni - průsek s elektrickým vedením na Prahu nedaleko Nepomuka. To druhý byl až na výjimky nepoznán, jedná se o záběr z relativně nedávno odlesněné vrcholové partie vrchu Hranice nad Zaječovem směrem na jihozápad. Třetí snímek pochází z aleje mezi bývalou Přední Záběhlou a Padrtí, což uhodla asi polovina zúčastněných. Poslední záběr dělal největší potíže, pořízen byl u Padrťského potoka v místech, kde ho přecházela Kolvínka, tj. necelý kilometr po proudu potoka od severního okraje padrťské planiny.

 

8. kolo  (10.5.2009-23.5.2009):


 obr. 1


 obr. 2


 obr. 3


 obr. 4

   Zde máte další čtyři fotografie, pořízené v různých ročních obdobích a na různých místech, za celkem 2 body.

 (9. kolo bude uveřejněno po dni 23.5.2009, odpovědi z 8. kola budou neplatné od 24.5.2009 včetně)

 

Vyhodnocení 7. kola

   7. kola se zúčastnilo 9 soutěžících, tentokrát se jednalo zase spíš o těžší kolo. Zdaleka nejvíce z vás poznalo Podvaldecký rybník, někteří znali i seník mezi Maráskem a Planinami. To už horizont Marásku focený od Borovna neuhodl i přes častou snahu nikdo. O čtvrtý obrázek se už ani mnoho z vás nesnažilo, ten pochází z lesa Zlamnoha jižně od Mirošova v těsné blízkosti domova důchodců. Pomník nebo spíše náhrobek je jedním z mála pozůstatků po německém hřbitově.

7. kolo  (26.4.2009-9.5.2009):


obr. 1


obr. 2


obr. 3


obr. 4

   V soutěži se dostáváme do její druhé poloviny. Jistě se zase rádi zúčastníte a odhalíte čtyři zatím neznámá místa Brd, odkud se fotografovalo, s bodovým ziskem max 2 body.

(8. kolo bude uveřejněno po dni 9.5.2009, odpovědi ze 7. kola budou neplatné od 10.5.2009 včetně) 

 

Vyhodnocení 6. kola

   6. kola se zúčastnilo 10 soutěžících, nejjednodušší byl asi první obrázek - zrekonstuovaný přístřešek na Hřebenech s pohledem na svah Brdy. I další snímek jste většinou poznali - výhled ze svahu Toku na Brdu (tedy cca z druhé strany). U zbylých dvou fotek jste byli většinou bezradní, třetí fotografii (zbytky strážní boudy na Svatém Janu) poznalo jen málo soutěžících a poslední soutěžní panorama neuhodl nikdo, možná proto, že jde o výhled z vrchu Chlum východně od Volduch na hřeben Radče (vlevo Rumpál).

6. kolo  (12.4.2009-25.4.2009):

obr. 1

obr. 2

obr. 3

obr. 4

   Do šestého kola jsme si pro vás připravili 2 obrázky panoramatické a 2 architektonické (i s pozadím). Opět máte možnost dosáhnout 2 bodů, když 4x správně odpovíte, kde byl záběr pořízen.

(7. kolo bude uveřejněno po dni 25.4.2009, odpovědi z 6. kola budou neplatné od 26.4.2009 včetně) 

 

Vyhodnocení 5. kola

   5. kola se zúčastnilo 7 soutěžících, bylo zřejmě opět z těch těžších, i když znalci se našli.Na prvním obrázku je záběr ze Žďáru směrem na východoseverovýchod (na Těškov), druhý snímek pochází z Komorska, což bylo často rozpoznáno. Třetí fotka méně obvyklého seníku v Brdech pochází z Dubiny nad Skořicemi. Poslední záběr byl rovněž testem pro vás, zda znáte dobře naše www stránky. Šlo o fotografii pořízenou z Fajmanových skal směrem ke Kokšínu.

5. kolo  (29.3.2009-11.4.2009):

obr. 1

obr. 2

obr. 3

obr. 4

   Soutěž pokračuje další všehochutí. Chceme znát další čtyři místa v Brdech nebo v jejich blízkém okolí. Upozorňujeme, že se ptáme na místo, ODKUD! byly fotografie pořízeny (zvláště u výhledů nemusíte ev. luštit, o jaký horizont jde). Maximální bodový zisk je opět 2 body.

(6. kolo bude uveřejněno po dni 11.4.2009, odpovědi z 5. kola budou neplatné od 12.4.2009 včetně) 

 

Vyhodnocení 4. kola

   4. kola se zúčastnilo 9 soutěžících, 2 po termínu, jejich odpovědi vzhledem k pravidlům nemohly být uznány. Tentokrát byly hlavně první tři obrázky poměrně jednoduché - detail hospodářského stavení Na Rovinách, Třemšínská bouda v době nedávných oprav a pohled z Prahy na Padrťské rybníky s identifikovatelným Kokšínem. Poslední snímek coby soutok Třítrubeckého a Voložného potoka už činil většině soutěžících problémy.

4. kolo  (15.3.2009-28.3.2009):

obr. 1

obr. 2

obr. 3

obr. 4

   Čtvrté kolo obsahuje 4 obrázky (za každý je možné získat 0,5 bodu). U prvních dvou fotografií nás zajímá místní jméno stavby nebo skupiny staveb, u třetího záběru bychom chtěli vědět, odkud a kam zde hledíme, a jako odpověď ke čtvrtému obrázku si představujeme jména dvou správných potoků.

(5. kolo bude uveřejněno po dni 28.3.2009, odpovědi ze 4. kola budou neplatné od 29.3.2009 včetně)

 

Vyhodnocení 3. kola

   3. kola se zúčastnilo zřejmě pro velkou obtížnost pouze 5 soutěžících.

   Na 1. snímku je kaplička ze Štítova u Příkosic (neuhodl nikdo), 2. fotografie pochází od panské hranice asi 1 km západně od vrcholu Toku z prameniště Rezervy - je zřetelný hřeben Hlavy a Vrchů (soutěžícím jako správná odpověď byla uznána i Koruna, pokud bylo specifikováno údolí Rezervy coby výhled), 3. záběr je z Rožmitálu nedaleko hráze Podzámeckého rybníka a rožmitálského zámku (kupodivu se znalci našli).

3. kolo  (1.3.2009-14.3.2009):

obr. 1

 

obr. 2


obr. 3

   Třetí kolo bude na obrázky i na body bohatší. Za každé správně co nejpřesněji identifikované místo, odkud byl snímek pořízen, lze získat 0,5 bodu. ! NÁPOVĚDA ! Z bývalé Přední Záběhlé je to na všechna tři místa vzdušnou čarou zhruba stejně daleko.

(4. kolo bude uveřejněno po dni 14.3.2009, odpovědi z 3. kola budou neplatné od 15.3.2009 včetně) 

 

Vyhodnocení 2. kola

   Také 2. kola se zúčastnilo 10 soutěžících.

   Na 1. snímku je hraniční mezník a v průhledu mezi stromy se modrá hladina Lázské nádrže. Druhý záběr pochází z jihobrdského hlavního hřebene - jižně od Holého vrchu, tento seník je dnes v troskách.

   Všichni, kdo se 2. kola zúčastnili, poznali aspoň jeden snímek.

2. kolo  (15.2.2009-28.2.2009):

obr. 1

obr. 2

   Ve druhém kole jsme si pro vás připravili opět dva obrázky z Brd. Podle Vaší co nejpřesnější identifikace obou míst můžete dosáhnout 1 bodu. U druhého snímku pomůžeme nápovědou, že jde již o historický snímek.

(3. kolo bude uveřejněno po dni 28.2.2009, odpovědi z 2. kola budou neplatné od 1.3.2009 včetně) 

 

Vyhodnocení 1. kola

   1. kola se zúčastnilo 10 soutěžících.

   Na 1. snímku je pohled od jihovýchodního cípu dopadové plochy BRDA (někdy se jí říká také Baština nebo Baštiny). V pozadí lze rozeznat celkem snadno hřeben Radče. První záběr, uznáváme, byl těžší než druhý - také proto dělala některým soutěžícím odpověď problémy (4/10) a odpovědí byly zpravidla jiné střelnice nebo dopadové plochy.

    Téměř všichni (9/10) poznali na 2. obrázku charakteristický hřeben Houpáku s opevněním (tedy - cílová plocha JORDÁN). Záběr pochází z Hrbku asi 1 km jihozápadně od Svaté Dobrotivé u Zaječova. Tímto se omlouváme soutěžícímu BrKo, že mu byla původně uznána nesprávná odpověď.

 

1. kolo  (1.2.2009-14.2.2009):

 

 

obr. 1

 

 

obr. 2

   První kolo berte jako zahřívací, a to nejen pro čtenáře, ale i pro nás, abychom lépe odhadli Vaše schopnosti, a mohli tak vhodně nastavit obtížnost. Připravili jsme si pro Vás na začátek dva snímky, které mají něco společného. Za správnou odpověď (za jména dvou dotčených dopadových ploch ve středních Brdech) přidělíme soutěžícímu 1 bod. Připomínáme, abyste nezapomněli připojit ke své odpovědi též svoje jméno nebo přezdívku, která bude po dobu soutěže figurovat ve výsledkové tabulce.

(2. kolo bude uveřejněno po dni 14.2.2009, odpovědi z 1. kola budou neplatné od 15.2.2009 včetně)

 

Vyhodnocení 0. kola

   Nikdo se nultého kola nezúčastnil, a tak ani není nutné uveřejňovat správné řešení naší beztak nepoložené otázky.-).

 
© 2024 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů