Přírodní park Hřebeny
Napsal Pavel Wunsch   
Úterý, 10 listopad 2009

Již 14. září odsouhlasené nařízení (č. 4/2009) Středočeského kraje o zřízení přírodního parku Hřebeny nabývá v těchto dnech účinnosti (uplynutím 15 dnů od jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje, který byl rozesílán dne 26. října t.r.) Svou rozlohou 184 km2 překonává PP Třemšín (112 km2), PP Brdy (67 km2) i PP Trhoň (45 km2) a stává se tak největším ze čtyř nyní existujících brdských přírodních parků.

Citace z výše zmíněného nařízení, zdůvodňující vznik a vymezující rozsah ochrany: "Přírodní park Hřebeny se zřizuje z důvodu zachování krajinného rázu zalesněné pahorkatiny, zejména s lesními komplexy s částmi přírodě blízkých bučin a smíšeného lesa s rozptýlenými věkovitými stromy na charakteristickém geologickém podloží, s významnými přírodními a estetickými hodnotami a s řadou kulturně historických památek. Podle geomorfologického členění jsou v přírodním parku zastoupeny podcelky Hřebeny, Dobříšská pahorkatina, Příbramská pahorkatina a Brdy. Na geologické stavbě se podílejí paleozoické sedimenty a vulkanity příbramskojinecké a pražské pánve a dále sedimenty a vulkanity proterozoického stáří."

Více informací včetně mapy nového přírodního parku lze nalézt na stránkách Středočeského kraje.

Zobrazení: 10651

Komentáře (3)

RSS feed komentářů
...
Skupina obcí připravuje společnou stížnost proti zřízení Přírodního parku Hřebeny
http://www.e15.cz/domaci/udalosti/prirodni-park-hrebeny-zkoplikoval-zivot-obcim
vyšlo v deníku E15 , prosinec 01, 2009
...
To je článek úplně z jiné dimenze. Pod názvem "Spor o národní park Brdy" krátce zmíní vznik přírodního parku Hřebeny, načež popisuje kontroverze kolem případného vzniku národního parku Křivoklátsko (což je samozřejmě o dvě třídy odlišný a nejednoznačný problém, případný NP není pro obyvatele žádná sranda). Ilustrační obrázek "Brdská krajina" pak zachycuje skutečně pěkný meandr Berounky.
paw , listopad 11, 2009
...
... a první nadšená odezva je tu:
www.ct24.cz/regionalni/72237-s...ark-brdy/
:?
Tichošlápek , listopad 11, 2009

Přidat komentář


Powered by Azrul's Jom Comment for Joomla!
busy