Akce Ne zakládnám a Ligy starostů:
Napsal Jan Neoral   
Středa, 27 květen 2009

Vážení kolegové starostové, vážené kolegyně starostky, přátelé,

v neděli 31.5.2009 pořádá Iniciativa Ne zakladnám, ve spolupráci s Ligou starostů proti radaru, prostřednictvím Občanské inspekce, akci ke kontrole stavu na Kótě 718.

Sejdeme se v obci Míšov u občerstvení Gril Míšov, odkud bychom šli v 10,00 hodin ke Kótě 718.

Chci Vás osobně požádat, abyste nejen přišli akci podpořit, ale abyste seznámili ve svých obcích občany s konáním této akce - aby ti, kdo mají zájem, mohli přijít.

 

Přestože už je jasné, že radaru v Brdech zazvonil definitivně umíráček, a přestože americko-ruská komise, složená z 12 odborníků obou stran, před pár dny zveřejnila zprávu, že radar není funkční tak, jak nám lhali naši politici, že neochrání vzhledem ke svému nedokonalému dosahu nejen Evropu, ale ani USA - není to důvod k tomu, abychom složili ruce do klína.

Nemůžeme nevidět, že někteří naši politici, kteří bez ohledu na protesty drtivé většiny občanů radar prosazovali, již opět zvedají hlavy a vykřikují, že radaru ještě není konec. Je to od nich nesmírná drzost - ale právě proto je nutno udělat vše pro to, aby jednou provždy byly obě radarové smlouvy parlamentem zamítnuty.

Proto musíme přijít na Míšov. A pokud nás vojáci nepustí na Kótu 718, bude tisková konference před závorou do vojenského újezdu. Mimo jiné se prostřednictvím médií, která byla ve velkém počtu pozvána, chceme ptát, kdo je zodpovědný za nesmyslně vynaložené náklady na propagaci radaru, na PR agentury, různé placené propagátory radaru, za náklady na jednání komisí o obou smlouvách, za nesmyslný žiletkový plot a za zvěř na něm uhynulou, za lži bývalé vlády, za výdaje další.

Přijďte, prosím - přestože jsme po dvou létech a pěti měsících proti tomu hloupému, nebezpečnému a arogantnímu radarovému záměru bývalé vlády zvítězili, ještě není definitivní konec.

Jan Neoral, Trokavec 26.5.2009

 

Občanská inspekce


- chceme zjistit, jaká škoda v lesním porostu byla napáchána od naší poslední návštěvy okolí kóty 718, i přímo na kótě

- chceme zjistit na základě podkladů, které máme k dispozici, upřesňující rozlohu plánované základny a místa výstavby jednotlivých objektů, zda nedošlo k vyznačení míst, která mají být vykácena, zda nejsou označeny stromy určené k vykácení v místech, na kterých mají být vystavěny jednotlivé objekty.

- občanská inspekce má zjistit množství sond, případně počet zahájených výkopových prací

- na základě získaných informací, měl být vznesen požadavek prokácení lesního porostu (seřezání korun stromů) v okolí kóty a požadavek na provedení prořezu lesního porostu. Chceme zjistit, zda nedošlo k zahájení plnění tohoto požadavku.

- chceme zjistit, zda důvod odstranění žiletkového plotu nepředznamenává zahájení výstavby projektovaného oplocení zamýšlené základny

- občanská inspekce má za úkol zjistit, zda nebyla zahájena výstavba infrastruktur, přívodu silového elektrického kabelu, budování silnice atp.

- veškerá zjištění občanské inspekce řádně zdokumentujeme a k této inspekci vydáme inspekční zprávu. Ať občané posoudí, zda jednáním ministryně obrany a státních úředníků nebyla občanům způsobena škoda, zda nebyla způsobena škoda na přírodě, zda nebyla zneužita pravomoc veřejného činitele a v případě podezření, že došlo ke škodě, porušení zákonů, bude žádat právní cestu jejich postih.

Jan Neoral, Trokavec 26.5.2009

Zobrazení: 4779

Komentáře (4)

RSS feed komentářů
Odborníci na radar
Odborníci na radar nás prý ujistili, že nás radar neochrání a že politici nám lžou...
Předpokládám, že kvalitní obranu před ojedinělými raketovými útoky nám zajistí lidé z hnutí Ne základnám (jež jsou vzorově pravdomluvnísmilies/wink.gif s panem Neoralem v čele...
L. Matějka , květen 29, 2009
...
No snad to nebude nakonec tak hrozné, když zpřístupnění kóty v době konání akce vzalo organizátorům vítr z plachet smilies/smiley.gif.
Stan , květen 29, 2009
...
To není vůbec dobrý nápad. Je to pěkná pitomost!!! Představ si, že zazvoním u tvého domu, bytu a budu se všude špacírovat. Určitě se ti to nebude líbit. V tomto prostoru právě hnízdí čáp černý, orel mořský. A vy ho budete rušit. Myslíš si, kamaráde, že je to dobře. Davy lidí v době hn ízdění tady nemají co dělat.... Lidí je mnoho, ale chráněných ptáků v republice české převelice málo. Proč je chcete rušit? Proč je chcete zlikvidovat? Václav Burle

To samé se týká turistického ruchu na Horní hrázi. Ani tady nemají lidi co dělat. Ochrana živočichů, ptáků i tady musí mít přednost. Ať se turisté pohybují na silnici na Dolní hrázi!
václav burle , květen 29, 2009 | url
...
No comment, soudruzi... , květen 27, 2009

Přidat komentář


Powered by Azrul's Jom Comment for Joomla!
busy