Následky Emmy - zlomy místo vývratů
Napsal Pavel Wunsch   
Středa, 16 duben 2008

Smrky se nepochybně lámaly odjakživa, stejně tak trpěly středovou hnilobou, způsobenou kořenovníky, václavkami a pod. Po zatím poslední jarní vichřici byla ale četnost smrků ulomených těsně nad zemí v poměru k vývratům - pro smrk velmi typickým - pro laika trochu udivující.

Zlomy smrků

Zlomy smrků

Následující fotografie byly pořízeny měsíc po "Emmě" při cestě z Nových Mitrovic na Marásek. Krátce předtím byl na webu VHSB uveřejněn článek , pojednávající o zpečetěném osudu  nejmohutnějšího smrku ztepilého v Brdech, přičemž fotografie zachycují případ na pohled téměř identický, snad jen s tím rozdílem, že u tak mohutného a starého stromu není podobný zlom přece jenom až tak neočekávaný. Zdá se, že stesky lesníků nad stromy napadenými tímto způsobem až do několika metrů výšky mají reálný základ. Monokultura si zřejmě časem vyšlechtila své vysoce specializované škůdce.

Zobrazení: 5754

Komentáře (3)

RSS feed komentářů
...
Napadá mi v téhle souvislosti jméno "Václavka"... z jihozápadní části VVP...
rp , duben 23, 2008
Václavka smrková (Armillaria ostoyae)
Mykologické atlasy nezmiňují, že by tato výborná jedlá houby byla parazitická - většinou roste na odumřelém dřevě, ale pokud má vhodné podmínky, tzn. dlouhodobá sucha (kterých v minulých letech bylo dost) může se její podhoubí dostat do kořenového systému stromu, který poškodí natolik, že strom nemůže čerpat vodu a rychle odumírá. Václavkou smrkovou byl údajně napaden i největší brdský smrk, který padl právě při vichřici Emma... :sigh
VHSB - P. , duben 23, 2008
Popraška smrková
Většina zlámaných smrků, které jsem si měl možnost prohlédnout už po vichřici Kyril byla napadena právě popraškou smrkovou (Coniophora piceae). Pokud dojde k porušení kůry a lýka stromu (okusem, dřevařskou činností - např. při stahování klád) na obnaženém dřevě se mohou zachytit spóry houby a ta se pak šíří kmenem. Popraška produkuje celulózu a ta chutná velkým mravencům, kteří se za ní prokousávají dřevem a kladou do něj vajíčka z nichž se líhnou larvy a ty zase hledají datli (vysekávají do smrků ty velké, nápadné otvory). V Brdech je takhle napadena velká část smrkových monokultur, údaj se pohybuje v desítkách procent. Zkusím upřesnit dotazem na VLS.
VHSB - P. , duben 23, 2008

Přidat komentář


Powered by Azrul's Jom Comment for Joomla!
busy