Náhodné obrázky


Brdské studánky
studánka v Hrachovišti
Počet zobrazení:5229

Pavel Wunsch
Srub CE na Jordánu
Počet zobrazení:4240

Třemšín & Hengst
Milcův kříž nedaleko Roubenky
Počet zobrazení:4643
Hlavní stránka arrow Brdy vojenské arrow Proč nám zrušili vojenské Brdy?
Proč nám zrušili vojenské Brdy? | Tisk |  E-mail
Napsal Roman Poustka   
Pátek, 12 prosinec 2014

Tak nám zrušili vojenské Brdy. Zatím tedy jen na papíře a od roku 2016 (s pyrotechnickým dočištěním do konce roku 2017). K tomuto tématu vyšel zajímavý článek na webu AČR, kterému se zde chci věnovat. Další chronologické informace jsou zde.

Ministr herec Stropnický konstatoval, že nechce z Brd udělat skanzen. K tomu dodávám, že právě jeden skanzen pomohl zrušit. Skanzen pusté krajiny a přírody. Bohužel.  

Active Image 

Komentář k článku AČR:

Důvody pro zrušení VÚ Brdy se nemění, protiargumenty jsou často zavádějící

Takto barevně přidávám svoji reakci, se kterou samozřejmě můžete nebo nemusíte souhlasit. I tento honosný název by se dal recipročně otočit, a měl by také smysl, jen opačný.

12.12.2014 Ministerstvo obrany již čtvrtým rokem konzistentně vysvětluje, jaké důvody vedly k návrhu na optimalizaci vojenských újezdů, tj. zrušení vojenského újezdu Brdy a zmenšení zbývajících čtyř výcvikových prostorů.

Je paradoxní, že teprve čtvrtý rok vysvětlování se ministerstvo obrany a teprve tímto článkem odhodlalo (byť ne zcela objektivně, ale přece) objasnit základní finanční otázku, která byla od začátku na stole. A to až těsně před nezvratným rozhodnutím o zrušení VVP, čímž se MO vyhnulo diskuzi na toto téma, o níž přece alespoň na oko tak vehementně usilovalo.

V případě Brd je to nepotřebnost tohoto újezdu a jeho malé vojenské využití, dalšími důvody jsou ekonomická a sociální stránka. Tyto argumenty byly opakovaně sděleny na oficiálních jednáních zástupců ministerstva a armády s dotčenými starosty, nebo napsány do strategických dokumentů schválených vládou ČR. Mnohokrát byly prezentovány i v médiích.

Nepotřebnost újezdu posuzuje MO pouze z pohledu armády. Proč neposuzovalo potřebnost újezdu také MŽP? Ušetřilo by se přece tolik peněz. Je zajímavé, že za předchozích vlád šlo VVP částečně zpřístupnit při zachování jeho statutu. Nyní se děje prakticky totéž (významná část VVP nebude i nadále přístupná). O ještě menší vojenské využití se účelově postarali sami předkladatelé a prosazovatelé návrhu zrušení VVP. Ekonomickou stránku věci nechápu (viz dále) a sociální stránka věci tam byla přidána, aby bylo o argument navíc, bez vlastního vysvětleného obsahu.

S ohledem na blížící se termín rozhodnutí se začínají opět objevovat (většinou již opakovaně vyvrácené či zodpovězené) argumenty proti zrušení Brd. Níže jsou uvedena nepravdivá či zavádějící tvrzení z poslední doby. U každého jsou shrnuta všechna důležitá fakta a popsán skutečný stav.

Článek byl na webu AČR uveřejněn v den rozhodnutí. Chápal bych, že bude přínosem do diskuze o Brdech, když by byl vydán s větším předstihem. Ale tak je to v našem mafie-státě se vším. K tomu skutečnému stavu ... pokusím se o totéž.

Nesouhlasná stanoviska starostů

Návrh katastrálního členění území vojenského újezdu Brdy po jeho zrušení byl schválen vládou na konci roku 2012, po předchozím projednání se starosty okolních obcí. Návrh byl oficiálně představen starostům obcí a zástupcům Středočeského kraje a Plzeňského kraje na společném jednání dne 16. února 2012 v Jincích a následně zaslán k posouzení Středočeskému a Plzeňskému kraji a 36 okolním obcím. V řádném termínu se k návrhu MO měli vyjádřit jak zástupci obou krajů, tak okolních obcí. Rada Plzeňského kraje tehdy vyslovila souhlas a Středočeský kraj naopak nesouhlas. Obě stanoviska platí dodnes.

V oficiálním termínu byly zaslány připomínky 14 obcí. Z nich bylo 13 kladně vypořádáno a návrh byl schválen zastupitelstvy všech 13 obcí. S návrhem tehdy nesouhlasilo pouze město Příbram, které trvalo na zachování celistvosti území v rámci Středočeského kraje. Ostatní obce k návrhu neměly připomínky a s návrhem souhlasily. Lze konstatovat, že z oslovených 36 obcí souhlasilo v roce 2012 s návrhem 35 obcí.

Zde se poukazuje pouze na souhlas/nesouhlas obcí a krajů s katastrálním členěním po tehdy případném zrušení VVP Brdy. To ale není souhlas nebo nesouhlas se zrušením statutu VVP nebo souhlas nebo nesouhlas s následným vyhlášením CHKO. Vzpomínám si na tehdejší dobu, kdy jsem byl rozčarován z možností, které byly starostům dány na výběr k vyjádření jejich postoje. Mimochodem nesouhlasný postoj nemalé části obcí byl dlouhodobě znám a byl i deklarován dopisy, usneseními a podobně.

Dne 14. listopadu 2014 svolal nový starosta Příbrami schůzi se starosty okolních obcí a zástupci ministerstva obrany, aby zde informoval přítomné o změně postoje příbramské radnice ke zrušení vojenského újezdů. Starosta o změně postoje města informoval dopisem i pana premiéra. Dne 19. listopadu jsem jednal v Příbrami se starosty obcí osobně. 

To je ten důvod, proč se s dalším čtením zákona o rušení vojenských Brd tak dlouho čekalo. Čekalo se na to, až se změní v Příbrami osazenstvo. Předpokládám, že vše bylo (jako vždy v našem státě) předem domluveno. Dopisy jiných starostů ohledně nesouhlasu s rušením VVP nebyly brány v potaz.

V prostoru VÚ Brdy stále probíhá výcvik

Komplexní výcvik se v prostoru konal naposledy v roce 2012 a to celkem osm dnů. Na stránkách újezdního úřadu VÚ Brdy je přehled plánovaných střeleb ve vojenském újezdu, který slouží především místním obyvatelům jako informace o neprůjezdnosti prostoru. Ve všech případech jde o výcvik prováděný na střelnicích a cvičištích, která do budoucna budou součástí posádkového cvičiště 13. dělostřeleckého pluku, a která jsou přímo určena k výcviku střelby z ručních zbraní, hodu granátem nebo v boji o osadu.

Slovíčkaření. Výcvik probíhá. Komplexní po umělohmotném zrušení dnes již bývalých střelnic samozřejmě nikoliv. Měl jsem dodnes za to, že rozpis střeleb je určen zejména pro zaměstnance VLS a že místní obyvatelé skrze vojenský prostor nejezdí. Nebo měl autor na mysli těch pár desítek lidí na Kreslovně? Pokud výcvik (jinak řečeno třeba střelba nebo testování zbraní) neprobíhá, mohou tedy zaměstnanci VLS nerušeně pracovat i na CP Brda a v jejím okolí? Myslím, že pravda je zrovna na CP Brda úplně jinde.

Pronájem újezdu zahraničním vojskům

Vojenský újezd Brdy je nejméně využívaným újezdem zahraničními armádami. Naposledy byl pronajatý v roce 2006. Nejvíce jsou pronajímány vojenské újezdy Boletice a Hradiště pro jejich všestrannost využití a zázemí. Vojenský újezd Brdy je  tomto ohledu limitován a nabízí pouze omezené možnosti výcviku primárně pro dělostřelectvo a pěší střelnice. Neumožňuje plnohodnotný výcvik mechanizovaných jednotek.

Nějak mi to nejde dohromady s tímto článkem (raději kopíruji) uveřejněném na webu AČR:

Cvičení Flying Rhino vrcholí

14.5.2010 Místopředseda vlády a ministr obrany Martin Barták dnes ve výcvikovém prostoru Brdy navštívil česko-britské cvičení Flying Rhino 2010.

Jedno z nejdůležitějších letošních vojenských cvičení, kterému velí Britové, je zaměřené na výcvik předsunutých leteckých návodčích (FAC) a na spolupráci mezi vzdušnými a pozemními silami v zahraničních operacích.

To, že mezinárodní cvičení Flying Rhino má pro Brity mimořádný význam, dokazuje i dnešní návštěva několika generálů, v čele s náčelníkem Generálního štábu (hlavním velitelem pozemních vojsk) Sirem Davidem Richardsem. "Je to skvělý příklad mnohonárodní spolupráce a já děkuji české armádě za skvělou přípravu, zabezpečení a podporu našich vojáků v průběhu celého cvičení," uvedl po ranní návštěvě základny v Náměšti nad Oslavou generál Richards.

Třítýdenních manévrů, které trvají do příštího pátku, se účastní dohromady tři tisíce vojáků, z toho dva tisíce zahraničních, a třicet letounů.

Pro české letecké návodčí je cvičení Flying Rhino současně zkouškou, zda jsou takzvaně combat ready. "Z Anglie sem přijeli piloti a instruktoři z certifikované školy pro letecké návodčí, kteří vojáky sledují. Řada českých návodčích, kterých tu jsou dvě desítky, už úspěšně prošla, a někteří z nich už jsou v tuto chvíli nasazeni v Afghánistánu," prozradil plukovník Libor Štefánik, velitel 22. základny letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou.

Flying Rhino, které je přípravou na nasazení v Afghánistánu, se účastní také vojáci s technikou z leteckých základen u Náměšti nad Oslavou, Kbely, Čáslav a také jednotky protivzdušné obrany, pozemních sil a další složky společných sil. Jsou tu například vojáci 13. dělostřelecké brigády, 14. brigády logistické podpory, 15. ženijní brigády nebo 102. průzkumného praporu s bezpilotním prostředkem Sojka, řekl Libor Štefánik.

Podle něj je na cvičení cenné především to, že na něm spolupracuje víc národností. Vojáci mají díky tomu jedinečnou šanci v mezinárodním prostředí mezi sebou komunikovat a vzájemně koordinovat činnosti.

Nebo že by si ministr obrany spletl vojenský prostor a šel raději do Brd se Sirem Davidem Richardsem na houby?

VÚ Brdy je jediným újezdem s možností střeleb do 19 km

Tento argument je zcela zavádějící. Ve vojenském újezdě Libavá jde ty samé střelby provádět s dostřelem až 22 km.

Tento argument jsem neslyšel, ale nemyslím si, že by byl rozdíl 3km v dostřelu nějak zásadní. Navíc by v Brdech měli i po zrušení VVP dělostřelci zůstat. Z toho lze vyvodit, že podmínky pro dělostřelecký výcvik v Brdech nejsou tak špatné.

Zbytečná investice do kasáren Jince

13. dělostřelecký pluk byl a je perspektivním vojenským útvarem, jehož příslušníci pravidelně doplňují jednotky 4. brigády rychlého nasazení a 7. mechanizované brigády do zahraničních operací. Kasárna byla rekonstruována ve prospěch 13. dělostřeleckého pluku, nikoliv vojenského újezdu Brdy.

Zbytečná se jeví ve světle zbytečných investic do rožmitálských kasáren těsně před jejich zrušením. Napovídá to možná i příští osud jineckých kasáren. Jsme přeci stále ještě v Čechách?

Komplexní analýza AČR určila i jiné újezdy ke zrušení

Prioritou bylo především hledisko využitelnosti pro potřebu Armády ČR. Komplexní analýza vojenských újezdů, posádkových cvičišť a střelnic navíc posuzovala hledisko ekonomické a sociální. Proto ze zcela logického důvodu bylo rozhodnuto o zachování vojenských újezdů Hradiště a Libavá. Mají plnohodnotnou infrastrukturu a vyhovují vševojskovému výcviku, v jejich těsném sousedství jsou brigády, které primárně zabezpečují účast AČR v zahraničních operacích NATO. Vojenský újezd Boletice slouží také vševojskovému výcviku a navíc má unikátní terénní podmínky, které suplují prostředí aktuálních zahraničních operací. Díky zázemí je zd možné zajistit výcvik až 1 500 vojáků najednou.

Bohužel nebyla prioritou ochrana přírody, ke které se následně všichni tak hlásili, aby obhájili po oznámení záměru svoji unáhlenost. AČR samozřejmě neřeší jaderné úložiště apod.

Na rozdíl od výše uvedených újezdů Brdy nemají ani odpovídající infrastrukturu, ani podmínky pro vševojskový výcvik. Navíc v okolí Brd se za posledních 20 let zrušily čtyři posádky (tankový pluk a spojovací brigáda ve Strašicích, těžká dělostřelecká brigáda v Rokycanech, protiletadlový raketový pluk v Rožmitále, ženijní prapor Rakovník). Většina posádek velikosti 13. dělostřeleckého pluku má v sousedství zcela běžně posádkovou střelnici nebo cvičiště, které je dostačující k běžnému výcviku příslušníků útvaru.

K tomu není, co dodat, článek si sám odpovídá, aneb co si armáda zrušila, to nemá. Dalo by se to otočit (a to v tomto posouzení chybí) a konstatovat, že po zrušení institutu VVP už nebude ať už z jakýchkoliv důvodů tak snadná možnost poskytnout takové nezastavěné území ke strategickému jednostrannému využití (tím myslím i výcvik).

Nejasná úspora ze zrušení vojenského újezdu Brdy

Přesná úspora ze zrušení vojenského újezdu bude zřejmá až po dokončení pyrotechnické očisty prostoru, která je plánována do konce roku 2017. Náklady na Středisko obsluhy výcvikových zařízení činily přes 70 mil Kč ročně. Středisko bylo zrušeno a peníze jsou nyní využity na provoz jednotky pyrotechnické očisty. Po skončení asanace újezdu (konec roku 2017) budou tyto prostředky úsporou.

Vyplývá snad z uvedeného, že náklady na výcvik dělostřelců budou po roce 2017 nulové? Pokud už nyní fungují jen dělostřelci, pak bych rád věděl, kolik to stojí. Pokud 70 milionů, pak nevím, jestli mi článek nezamlžuje fakt, že jejich provoz je a bude hrazen z jiné kapsy a že to také bude něco stát. Pod pyrotechnickou očistou si každý představuje něco jiného. Houbaření náhodně narychlo sehnaných posil v doprovodu několika pyrotechniků bych si na 70 milionů českých korun ročně necenil.

Pokud nejde o provoz dělostřelců, ale o údržbu území VVP (komunikace, inženýrské sítě), pak i ty budou muset být státem (VLS) udržovány. A pokud jde o některé další vojenské objekty, které i po zrušení VVP zůstanou vojákům, u nich také přece neklesne cena provozu.

Pokud by měl újezd zůstat v provozu pro výcvik vojsk, musely by se investovat desítky milionů zejména do ubytovacích kapacit a logistických zařízení.

Viz výše ... tento článek obhajuje investice do jineckých kasáren pro dělostřelce. Pokud už ve VVP žádné jiné ozbrojené nebo obranné složky státu necvičí, pak nechápu, co a kde a pro koho by se mělo rekonstruovat nebo stavět.

Zakonzervujte újezd ... řešení obavy z developerů a zničení přírody

Navrhované zakonzervování VÚ Brdy je přechodné řešení situace do zrušení újezdu, jinak je to nestandartní postup, který by do budoucna kritizovali všichni dotčení. Účel vojenských újezdu je stanoven zákonem. Není jím ochrana přírody. Proto ochrana přírody bude předána kompetentnímu orgánu (MŽP, CHKO), který má navíc institut sankcí. Chceme, aby újezd nesloužil jen několika vyvoleným se vstupkou, ale aby za dozoru kompetentních správců byl přístupný všem, kteří mají rádi přírodu.

Nejméně by tento případný nestandardní postup kritizovala příroda. Ta sama se ani neozve, když se VVP zrušil. Je zajímavé, že pro některé věci lze udělat zákony, pro jiné, které se nehodí, už je to nepohodlné nebo nestandardní. Za první republiky mohl fungovat víkendový nebo turistický režim. Dnes může fungovat režim zpřístupněných zón a stezek. Zítra to prostě už fungovat nemůže. Je to nestandardní.

Fámy o developerských projektech v újezdu, jsou liché. Území, s výjimkou vodních zdrojů, zůstane v majetku státu (státní podnik VLS).

A co existující soukromé pozemky na Kolvíně a na Padrti? O pár studánkách na Kolvíně a v okolí Padrtě vím, ale že by se kvůli nim zabíraly úplně jiná místa a předávala do soukromých rukou? Ještě bych se zde chtěl otázat, když (většina) území zůstane v majetku státu (státního podniku VLS), zůstane i tento podnik (VLS) v rukou státu? Neskončí privatizací už jenom kvůli pohádkovým ziskům?

Pyrotechnická očista prostoru bude stát miliardy

Pyrotechnickou očistu vojenského újezdu provádí vlastními silami Armáda ČR, která vytvořila speciální odřad složený ze dvou prvků o celkem 93 osobách. V rámci výcviku pyrotechniků provádí skupina specialistů (42 osob) hloubkový pyrotechnický průzkum cílových a dopadových ploch střelnic újezdu. Druhá skupina (51 osob) plní úkoly očisty na ostatním území újezdu.

V roce 2012 byly zahájeny práce v nejvíce zatížených prostorech dopadových ploch Kolvín a Bahna, které se také nachází nejblíže hranici vojenského újezdu. Zatím je provedena očista 3 500 ha zájmových ploch (cca 25 % celkového území) a bylo nalezeno celkem 6 567 kusů nebezpečné nevybuchlé munice nebo jejich zbytků. Dalších 23% újezdu je již zpřístupněno veřejnosti od roku 2005. Tyto především okrajové části újezdu byly zpřístupněny na základě požadavků okolních obcí pro měkkou turistiku a nebyl zde prováděn výcvik vojsk. Předpoklad splnění úkolu je podle návrhu zákona do 2 let po zrušení újezdu, tedy do konce roku 2017 (na konci roku 2015 bude vyčištěno 57 procent prostoru, na konci roku 2016 to bude 89 procent).

Nemyslím si, že by byla náležitě zodpovězena námitka vysokých nákladů na pyrotechnickou očistu. Čekal bych nějaké vyčíslení. Ale chápu, že po počátečních odhadech doby, ceny a potřebného množství pyrotechniků a jejich pomocníků se nikomu do dalších stejně naivních odhadů nechce. Tedy, já zůstávám u miliard. Divoká prasata budou v očistě pokračovat po roce 2017, možná, že se přidá sem tam i nějaký ten civilista.

Vojenský újezd Brdy by měl být definitivně zrušen až od roku 2017, protože se nestihne katastrální členění

Katastrální členění je připravené. Zpracovaný návrh katastrálního členění vychází z historických hranic z roku 1949, byl schválen příslušnými obcemi již v roce 2012 a následně vládou. Změny v katastrálním operátu byly provedeny počátkem tohoto roku rozhodnutím katastrálního úřadu pro okres Příbram. Schválením zákona přejdou tato určená území do katastrů příslušných obcí k 1. lednu 2016, kdy by měl být újezd zrušen. Majetek, s výjimkou vodních zdrojů pro obce, zůstane i po zrušení újezdu ve vlastnictví státu.

Státní majetek bude převáděn na obecní pouze v případě vzniku šesti nových obcí a obcím, ke kterým budou přičleněny sídelní útvary. Seznamy majetku ve VÚ Libavá (3 obce), Boletice (1 obec) a Hradiště (2 obce) jsou zpracovány a předjednány s přípravnými výbory budoucích obcí. Jejich definitivní verze je podmíněna schválením návrhu zákona. V důsledku protahování schvalování návrhu zákona se z procesních důvodů předpokládá odložení termínu vzniku nových obcí o rok později, tedy k 1. lednu 2016. Termín se tak sjednotí se zrušením vojenského újezdu a vyhlášením CHKO Brdy. S jiným termínem návrh zákona nepočítá.

Jestli to dobře chápu, CHKO (tedy volný pohyb osob po 2., 3. a 4. zóně) bude existovat 2 roky na místech, kde nebude dokončena ona slavná pyrotechnická očista.

Zrušené pravidelné setkání přednosty VÚ Brdy se starosty bylo odloženo

Újezdní úřad nezrušil plánovanou pravidelnou schůzi přednosty újezdu se starosty. Pouze jí odložil na leden 2015 ze zcela praktických důvodů. Setkání se mělo konat týden před třetím čtením návrhu zákona. Po rozhodnutí sněmovny bude moct být debata na setkání již mnohem více konkrétní.

Oni by ti starostové mohli být také proti vládnímu návrhu, že? Proto to raději napřed parlament schválí, aby pak už nebylo se starosty, o čem hovořit.


Hlavní důvody zrušení vojenského újezdu Brdy v kostce:

 1. Významná redukce počtů Armády ČR a s tím související menší potřeba výcvikových ploch.
  • 1993 - AČR měla 115 000 vojáků v činné službě, 2014 - 20 tisíc VZP,
  • 1993 - 1,1 ha na vojáka, 2014 - 5,5 ha na vojáka,
  • v okolních zemích připadá na vojenské újezdy kolem 0,5 % rozlohy státu, zatímco u nás 1,7 %.
 2. Snižování zdrojového rámce rezortu MO a nutnost provozovat a modernizovat jen nezbytný počet výcvikových zařízení.
 3. VÚ Brdy je újezd s nejmenší výcvikovou plochou, pouze 12 procent rozlohy prostoru, 3217 ha z celkových 26 009 ha. Navíc je tato plocha nesouvislá a rozdělená na cca 30 samostatných částí.
 4. Od 90. let došlo k výrazné redukci útvarů AČR, kdy byla zrušena řada útvarů v okolí VÚ Brdy (např. tankový pluk a spojovací brigáda ve Strašicích, těžká dělostřelecká brigáda v Rokycanech, protiletadlový raketový pluk v Rožmitále, atd.). Tím se výrazně snížilo využití VÚ Brdy v jeho jihozápadní části.
 5. VÚ Brdy poskytuje omezené možnosti výcviku, slouží primárně k výcviku dělostřelectva a základnímu střeleckému výcviku. Neumožňuje plnohodnotný výcvik mechanizovaných jednotek na rozdíl od VÚ Libavá, Boletice a Hradiště.
 6. Nepoměr nutných nákladů na provoz a jeho využitelnost. Náklady na Středisko obsluhy výcvikových zařízení činily přes 70 mil Kč ročně. Středisko bylo zrušeno a peníze jsou nyní využity na provoz jednotky pyrotechnické očisty (51 osob). Po skončení asanace újezdu (konec roku 2017) budou tyto prostředky úsporou.
 7. Pokud by měl újezd zůstat v provozu pro výcvik vojsk, musely by se investovat desítky milionů zejména do ubytovacích kapacit a logistických zařízení.
 8. Výcvik byl od poloviny roku 2012 zastaven, aby začala pyrotechnická očista. Proto se cvičí pouze v severovýchodní části újezdu, kde již bylo vytvořeno posádkové cvičiště pro 13. dělostřelecký pluk (560 ha). U toho bude stejný režim jako na posádkových střelnicích jinde v ČR (uzavřená ohrožená zóna pouze po dobu střeleb).

1, 2, 3) Z těchto bodů vyvozuji, že vojenské Brdy se neruší kvůli tomu minimu vojáků, co tu pracují, ale kvůli těm 88% rozlohy ... kvůli monokulturnímu lesu a jeho administrativnímu zařazení. Zajímalo by mne, kolik stojí provoz neprovozovaného zařízení. Do modernizování neprovozovaného zařízení bych se raději nepouštěl, i když i to je v ČR možné.

4, 5, 6, 7) Viz výše podrobněji.

8) Na cílovou plochu bude zakázán vstup? Z této informace to není jasné. Mimochodem, neměli by dělostřelci zájem rozšířit posádkové cvičiště na celý současný vojenský prostor? Možná by tím vyřešili spoustu věcí naráz.

 

Na závěr chci poukázat na fakt, že CHKO neřeší ochranu přírody tak, jak by si jí normální logicky uvažující člověk představil, ale že řeší až možné důsledky zvýšeného náporu na přírodu uměle pozdviženým turistickým ruchem. Pouze ovlivní, ale nezakáže, výstavbu mimo první zóny. Na režim pohybu aut jsem velmi zvědav. Bojím se autobusů, VIP hostů a VIP akcí.

Otázku další budoucnosti Brd si přehazují MO a MŽP jako horký brambor. Když dva dělají totéž, není to totéž. Někteří míní, že následně bude na nás, co si z Brd necháme udělat (potažmo na obcích). Ale upřímně, co nejvíce ovlivní krajinu a přírodu? Přece peníze. Mají je obce? Mají je obyčejní lidé pod Brdy bydlící? Kdo je tedy má? Kdo to tedy ovlivní? Komu je to tedy šité na míru?

Vlastně se skoro omlouvám, že jsem zdržoval s tímhle zbytečným komentářem, když je to celé jasné jako facka. Nejlepší je asi mlčící většina.

Zobrazení: 37382

Komentáře (71)

RSS feed komentářů
 < 1 2 3 4
...
Romane, přečetl jsem si, cos napsal v tomto článku i v tom na hlavní stránce, který průběžně upravuješ a doplňuješ, aniž by bylo možno se k němu vyjádřit. Kdyby nic jiného - už to samo o sobě mnohé vypovídá o objektivitě vládce redakce. (Něco na způsob Příbramského deníku a jeho šéfredaktora, pana Hutra).
Chápu - Tvůj web samozřejmě nemusí dodržovat žádný etický kodex a také si s tím nijak hlavu neláme. Prostě čtenářům předkládá věci tak, jak si je autor přeje, jak je on vidí a jak chce, aby je viděli i ti čtenáři. Je ovšem poněkud pokrytecké nazývat to objektivitou, ba dokonce neobstojí ani "pokus" o objektivitu. O nic takového se autor ani nepokouší. Naopak - vše vykládá podle své "věrouky".
Neberu Tobě, ani Tvým souvěrcům samozřejmě právo na to mít nějaký společný názor a hlásat jej do světa. Beztrestně u nás vyřvávají své názory dokonce i fašizující uskupení - a tam jste, myslím, zatím ještě nedošli.smilies/wink.gif
Přesto všechno si nemohu odpustit jistý postřeh: Čím víc se (kdokoli) utápí jen ve své "pravdě", tím víc se vzdaluje realitě. Až se nakonec stává podivínem, který sice nějak přežívá ve svém světě bludů, ale od něhož se společnost v zájmu vlastní duševní hygieny distancuje".
Předkládáš zajímavé a dobrodružně znějící spekulace, teorie a fantazie, pohříchu všechny bez ověřitelných argumentů. Jako román je to fajn. S fakty to však opravdu nemá nic společného.
Přeji krásné Vánoce, úspěšný rok 2015 a smíření se s tím, že ta CHKO v Brdech nakonec přeci jenom bude. Pavel.
pavel , prosinec 20, 2014
Právě naopak teď byste teď měl diskutovat nejvíc, protože budoucnost Brd NENÍ v mnoha ohledech předem daná
Problém je, že není (asi)nikdo, kdo by byl schopen i při nejlepším úmyslu pojmout to OBJEKTIVNĚ ze všech hledisek a úhlů najednou, se všemi souvislostmi, klady i hrozbami. Snadno se může něco přehlédnout. I když,čistě teoreticky, je jinak řešitelné všechno...) Ale to by museli tzv. "vítězové i poražení" (což je základní tragický omyl v terminologii,protože Brdy jsou jen jedny a společné ) jinak spolupracovat ...

k 1)a 2)
V případě Brd (zatím) nehrozí, že by obce žalovaly stát za to, že jim brání v rozvoji. Naopak (zatím) se ze všech stran ozývá volání po co největší ochraně přírody, nezastavitelnosti Brd atd.... Ten váš příklad není (zatím) vhodný. Bojíte se (zatím) předčasně. Pravděpodobně se v prvotním nadšení opravdu podaří začlenit do územních zásad obcí a krajů nějak tu nezastavitelnost a vydrží to hodně dlouho.

k 3)
Na mě je to moc složité, nechápu (... Ať je to jak chce, na nezastavitelných pozemcích dle ÚP by nemohl stavět nikdo.
K novele lesního zákona: z platné koaliční smlouvy mezi ČSSD, hnutím ANO a KDU-ČSL:
"...Zákonem stanovíme nezcizitelnost státních lesů, které nebudeme privatizovat..."
Proč by to probůh socani nějak neprotáhli aspoň přes vládu do Parlamentu, když je to socanský návrh....? Asi má naivita nezná hranic, ale nevidím to zas tak černě smilies/tongue.gif.

k 4)
To je jedno.

k 5)
Soukromě tipuji, že ne.
* , prosinec 16, 2014
...
Ačkoli si to mnozí, snad i většina, nepřipouštějí a přerůzně (naivně ) jásají, Brdy jsou v prdeli.
Patře do skupiny poražené menšiny, hodlám již napříště mlčet, komentáře k v podstatě jasnému budoucímu vývoji si, doufám že k radosti vítězů, už odpustím.

Tak snad naposledy několik poznámek:
1/
"velkoplošná ochrana" v dnešní praxi: soud nařídil zrušit plán péče, protože
" prakticky nepočítá s rozvojem turistické infrastruktury, která by mohla přinést Šumavě a lidem zde žijícím nové prostředky"
http://domaci.ihned.cz/c1-6326...alobe-obci

2/
novináři se probouzejí:
"Největším nebezpečím, kterému budou Brdy po návratu pod civilní správu čelit, přitom bude tlak developerů. Jde o obrovské zelené území s kopci, na kterých by někdo jistě rád postavil přinejmenším sjezdovku, u sjezdovky hotel, vedle hotelu restauraci, ať je konkurence, a pak obří bazén s golfovým hřištěm, půjčovnou kol a střelnicí (protože co s tím hotelem a tou restaurací v létě ), a k tomu za kopcem pár desítek domů, ať mají zaměstnanci kde bydlet, a když už tam budou ty domy, tak by to o kousek dál chtělo nějakou průmyslovou zónu, a k té zóně se ve jménu pokroku bude muset postavit pořádná silnice, a když už tam bude ta moderní komunikace, byl by hřích vedle ní nevybudovat nějaká logistická centra a solární elektrárny, protože těch přece není nikdy dost... Zatím se všichni dušují, že k tomuto černému scénáři nikdy nedojde, protože starosta, který by něco takového dopustil, by byl spoluobčany okamžitě ukamenován. Jenže kdyby někdo před dvaceti lety věstil, jak na bonitní zemědělské půdě kolem Prahy vyroste prstenec velkoskladů a satelitních městeček, všichni by ho měli za blázna a škarohlída. "
http://ekonom.ihned.cz/c1-6325...developeri

To brzo. Čtyři roky trvalo, než pochopili, že v Brdech hrozí výstavba. Jak dlouho bude trvat, než pochopí, že CHKO výstavbě nezabrání? Kromě první zóny nemůže "zakázat" , může jen usměrňovat ( hlavně vzhled ) Je to ovšem ale fuk, protože dělat se s tím nebude dát už nic.

3/
K tématu ODOS, ve kterém se "na obou stranách barikády" dělají hrozné chyby. Ano, vojenský újezd je ODOS, a ano, majetek ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit MO a/nebo právnická osoba jím zřízená (VLS) , zůstane i v budoucnu ODOSem. Má to dvě drobné vady. Za prvé: na Kolvíně a Padrti již dnes existují pozemky/parcely v soukromém vlastnictví. Ty po zrušení újezdu ODOSem nebudou. Díry v ementálu – důsledky a následný domino efekt (znovu oživené, dříve odmítnuté restituce ) ponechávám na fantazii čtenářů. Za druhé: právnická osoba, která má právo hospodařit/nakládat s majetkem státu, může "nelesní" pozemky (a možná i ty lesní ) prohlásit za nepotřebné. Pak je lze zcizit (zcizit znamená, že přejdou, úplatně nebo bezúplatně, z vlastnictví státu do vlastnictví někoho jiného než státu; důsledky ponechávám opět na fantazii výše zmíněných. ) V parlamentu je návrh novely lesního zákona, který aspoň pro ty lesy navrhuje znění "státní lesy nelze zcizit" . Projde to ? Tipuji, že ne, rád se budu mýlit.

4/
A třeba tady se jásá:
Volně přístupné bude rašeliniště u vrcholu Tok, okolí Padrťských rybníků nebo pěchotní srub Jordán
http://www.silvarium.cz/zpravy...ad-mf-dnes
Nebude, nebude a asi nebude. Všechna tři místa spadají do nevyčištěných dopadových ploch. Tok ani bývalá cílová plocha Padrť se čistit nebudou = bude tam zákaz vstupu. Také "Benešák" , ten pěchotní srub, je v dopadové ploše, která se nebude hloubkově čistit. Tam možná vypucují pět metrů okolo.

5/
Z pohledu turistů jásajících nad tím, jak si budou pěkně túristovat skrze dříve zakázaný prostor: jásači jsou vedle jak ta jedle. Nějaká ta pětina/čtvrtina nebo kolik u Jinec zůstane zavřená coby posádkové cvičiště (Výcvikový tábor Jince) a na ni dost možná naváže zakázaný prostor státního polygonu pro testování bezpilotních systémů. Tahle věcička je veřejným zájmem a je nade vší pochybnost, že vznikne. Jediné, co se zatím neví ( není zveřejněno ) , je, jestli v Brdech. No ale kde jinde ? V jiných (zbylých) vojenských újezdech na to nebude "časoprostor" a v šírošírém civilu to dost dobře být nemůže. Pokud to, jakože velmi pravděpodobně ano, skončí v Brdech, tak "zakázaný prostor" bude sahat od Zaječova k Obecnici. Nejenže tedy můžou zaječovští zapomenout na vysněný celoroční volný průjezd na Obecnici, ale i turisté mohou zapomenout - budou ten zrušený už nezakázaný "Prostor" muset obcházet. Dosud mohli nerespektovat zákaz vstupu a "prošli" , většinou bez postihu. Až se budou vznášet drony, už neprojdou, poněvadž je ty drony uvidí a nafilmují.

Tak se radujte, když vás to baví ....

Tichošlápek , prosinec 15, 2014
Něco nadějného pro pesimistu rp :)
http://sux.cz/db33

... Se změnou územního plánu už počítá například starosta Strašic Jiří Hahner (ODS). Katastrální území obce se totiž po zrušení újezdu zvětší pětinásobně. "Jsme připraveni změnit okamžitě územní plán tak, aby naše území, které budeme spravovat, bylo označeno jako nezastavitelné území, tedy zelená plocha," řekl České televizi.

Podle starostů jde o klíčový krok proti vpádu developerů. Příroda zůstane nedotčená a stavět se nebude. Stejný záměr má i Plzeňský kraj. "Kraj nebude podporovat žádné developerské projekty. Chceme, aby tato příroda byla ponechána přírodě, aby to byla chráněná krajinná oblast," potvrdil hejtman Václav Šlajs (ČSSD)...."


***************
To by pro začátek šlo, ne :-)?
* , prosinec 15, 2014
ke změně vlastníka (snad) nedojde
V zásadě, Brdomile, souhlasím. Jenom upřesním - vlastník zůstává na většině území stejný - stát, jen je reprezentovaný jinými složkami. Citlivější hospodaření bych viděl jedině na základě změny zákonů, jimiž se musí řídit hospodáři v lesích. Ale to se zdaleka netýká jen Brd. K tomu, zdá se, zatím není vůle. Stavební uzávěru mohou zajistit pouze územní plány, které budou respektovány (v tomhle je potíž ) orgány státní správy na stavebních úřadech, na obcích ve spolupráci s případnou správou CHKO. Neúplatnost a neústupnost úředníků zde bude hrát velikou roli. Bojím se, že právě díky případné existenci CHKO vznikne mnoho staveb, které budou tímto orgánem (ne)ochrany přírody protlačovány do úspěšného územního a stavebního řízení - počínaje rozhlednami, přes úpravy komunikací a budování parkovišť až po ubytovací a zážitková zařízení. Tady by se měly ozvat obce a měly by křičet: my to nechceme, chceme, abyste tohle udělali u nás, v obci, v intravilánu, nelezte s tím do lesa. Bojím se, že nastane jeden dva případy, kdy se stavbě v lesích nezabrání, a pak se strhne lavina "po vzoru sousedů".
A teď mi řekněte, jak může obyčejný člověk zabránit takové výstavbě? V zastupitelstvu obce není, člen stavebního odboru pověřené obce také není, ve správě CHKO nesedí, ...peníze nemá. Jak? Založit sdružení XYZ, které by (teoreticky) mohlo být přizváno k jednání o něčem takovém? Jak tohle vypadalo, jsme názorně viděli při jednání o radaru nebo teď o rušení VVP - jednání byla tajná a případně byly předem domluvené výsledky takových jednání (pozváni byli třeba jen ti, co měli "správný" názor). Podle mne je to za stávající situace neovlivnitelné, a Bakalové si budou v Brdech stavět, co chtějí. Jediné, co je možné udělat, je to třeba zde odprezentovat.
rp96 , prosinec 15, 2014
...
Romane tento článek jsem již četl.Kdyby se Vojenské lesy chovaly k oblsti Brd citlivěji,tedy kdyby se hospodaření této společnosti dalo alespoň částečně ovlivňovat,pak by ubyl jeden pádný argument pro změnu vlastníka.Co se dá dělat,"holt"bude CHKO.Možná dojde bohužel třeba k prolomení stavební uzávěry,pojdme se tedy všichni pokusit tomu zamezit ze všech sil a neházejme si klacky pod nohy.Možná budeme bezmocni,stejně tak jako my,kteří kontaktovali MŽ,AOPK,VÚ a požadovali citlivější hospodaření a regulaci anarchistického stavu v Brdech v průběhu posledních let.Ještě jednou,"holt"bude CHKO,jen doufám,že je mnoho rozumných,snad i většina z těch,co si sice nepřejí CHKO ale budou se snažit ze všech sil ovlivňovat činnost v Brdech,příde-li to CHKO.Věřte,že je mnoho jiných,co si sice přejí CHKO,ale stejně jako vy,já a řada dalších,kteří požadují,aby se v Brdech nestavělo a krajina nadále zůstala neobydlena a bez jakýchkoli staveb(s výjimkou např.rozhleden).
Brdomil , prosinec 15, 2014
doplnění mozaiky...
...o jeden názor na budoucnost Brd - od bývalého starosty Příbrami
http://sux.cz/6807
rp96 , prosinec 15, 2014
pěkné čtivo je i přímo ve stenozáznamu z páteční schůze
http://sux.cz/c20f

85.
Vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)

/sněmovní tisk 57/ - třetí čtení

Tam ty vášně mezi odpůrci a zastánci rušení taky pěkně plály... různě po tisku se to už jen přebírá nebo jiní píší na to reakce podle toho, kdo k čemu víc tíhne.... Ono se to snad časem uklidní... (?)

Jo jo, bojovat se holt musí....
brdská krysa , prosinec 13, 2014
další ohlasy na schválené zrušení VVP
Parlamentní listy:
http://sux.cz/19bf

Blog Jana Sedláčka z Rokycan:
http://sux.cz/d0f2

Lidovky:
http://sux.cz/edb6
Roman Poustka , prosinec 13, 2014
Moc (si) to komplikujete (
Pokud nějaká Idea zvítězí, znamená to jenom to, že se nějak většinově materializovala skrze kolektivní mysl. Prostě nadešel ten správný čas, protože o zrušení/zmenšení VVP Brdy, a také v nějaké podobě o CHKO, se mluvilo v minulosti už vícekrát, jen se to ještě nikdy takhle "nesešlo". Z tohoto pohledu je "v pořádku" vlastně všechno, cokoli se děje, tak nebuďte zase tolik naštvaný a smutný, tím spíš, že to až tak na Vás nezáleželo. smilies/tongue.gif!
A třeba to není zas tak špatné, jak Vám se zdá? Vaše rozbory jsou, alespoň tedy pro mě, totiž strašně pesimistické. Teď si třeba přestavte, že by se to podle Vás všechno stalo - to by byla katastrofa!! Brdy vydrancované, zprivatizované, zdevastované turisty. Kdyby takto "utvářela" představu budoucích Brd většina lidí, k čemu by to vlastně bylo?
Já si opravdu myslím, jak máte k úvaze ke konci článku, že vše bude z rozhodující části v rukou obcí, jejich územních plánů, plánů Krajů, zásad územního rozvoje ČR atd... Pokud to většina samospráv pojme tak, že je třeba zachovat Brdy nezastavitelné a pečovat o jejich přírodu, jak nejlépe jsme schopni (a nic lepšího než kombinace CHKO + nezastavitelnost v zásadách rozvoje území asi nikdo nevymyslí ), jistě se povede stvořit v naší zemi unikát, který nemá obdobu smilies/smiley.gif. Toto by pochopitelně muselo stát nad penězi,o čemž si možná přec jen dovoluji trošičku zapochybovat, nicméně když už je to takhle rozjeté, mělo by se to dotáhnout do úspěšného konce. Čili spíš bych si dovolila Vám nabídnout, abyste energii vložil do budoucí podoby "osvobozených Brd"... když to tak už být....
brdská krysa , prosinec 13, 2014
středočeši jsou rozčarováni
http://sux.cz/e3f2
Vzpomínám si na dobu, kdy jim to bylo skoro jedno.
Roman Poustka , prosinec 13, 2014
 < 1 2 3 4

Přidat komentář

menší | větší
security image
Opište zobrazená písmena

busy
 
© 2021 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů