Hlavní stránka arrow Brdy vojenské arrow Proč nám zrušili vojenské Brdy?
Proč nám zrušili vojenské Brdy? | Tisk |  E-mail
Napsal Roman Poustka   
Pátek, 12 prosinec 2014

Tak nám zrušili vojenské Brdy. Zatím tedy jen na papíře a od roku 2016 (s pyrotechnickým dočištěním do konce roku 2017). K tomuto tématu vyšel zajímavý článek na webu AČR, kterému se zde chci věnovat. Další chronologické informace jsou zde.

Ministr herec Stropnický konstatoval, že nechce z Brd udělat skanzen. K tomu dodávám, že právě jeden skanzen pomohl zrušit. Skanzen pusté krajiny a přírody. Bohužel.  

Active Image 

Komentář k článku AČR:

Důvody pro zrušení VÚ Brdy se nemění, protiargumenty jsou často zavádějící

Takto barevně přidávám svoji reakci, se kterou samozřejmě můžete nebo nemusíte souhlasit. I tento honosný název by se dal recipročně otočit, a měl by také smysl, jen opačný.

12.12.2014 Ministerstvo obrany již čtvrtým rokem konzistentně vysvětluje, jaké důvody vedly k návrhu na optimalizaci vojenských újezdů, tj. zrušení vojenského újezdu Brdy a zmenšení zbývajících čtyř výcvikových prostorů.

Je paradoxní, že teprve čtvrtý rok vysvětlování se ministerstvo obrany a teprve tímto článkem odhodlalo (byť ne zcela objektivně, ale přece) objasnit základní finanční otázku, která byla od začátku na stole. A to až těsně před nezvratným rozhodnutím o zrušení VVP, čímž se MO vyhnulo diskuzi na toto téma, o níž přece alespoň na oko tak vehementně usilovalo.

V případě Brd je to nepotřebnost tohoto újezdu a jeho malé vojenské využití, dalšími důvody jsou ekonomická a sociální stránka. Tyto argumenty byly opakovaně sděleny na oficiálních jednáních zástupců ministerstva a armády s dotčenými starosty, nebo napsány do strategických dokumentů schválených vládou ČR. Mnohokrát byly prezentovány i v médiích.

Nepotřebnost újezdu posuzuje MO pouze z pohledu armády. Proč neposuzovalo potřebnost újezdu také MŽP? Ušetřilo by se přece tolik peněz. Je zajímavé, že za předchozích vlád šlo VVP částečně zpřístupnit při zachování jeho statutu. Nyní se děje prakticky totéž (významná část VVP nebude i nadále přístupná). O ještě menší vojenské využití se účelově postarali sami předkladatelé a prosazovatelé návrhu zrušení VVP. Ekonomickou stránku věci nechápu (viz dále) a sociální stránka věci tam byla přidána, aby bylo o argument navíc, bez vlastního vysvětleného obsahu.

S ohledem na blížící se termín rozhodnutí se začínají opět objevovat (většinou již opakovaně vyvrácené či zodpovězené) argumenty proti zrušení Brd. Níže jsou uvedena nepravdivá či zavádějící tvrzení z poslední doby. U každého jsou shrnuta všechna důležitá fakta a popsán skutečný stav.

Článek byl na webu AČR uveřejněn v den rozhodnutí. Chápal bych, že bude přínosem do diskuze o Brdech, když by byl vydán s větším předstihem. Ale tak je to v našem mafie-státě se vším. K tomu skutečnému stavu ... pokusím se o totéž.

Nesouhlasná stanoviska starostů

Návrh katastrálního členění území vojenského újezdu Brdy po jeho zrušení byl schválen vládou na konci roku 2012, po předchozím projednání se starosty okolních obcí. Návrh byl oficiálně představen starostům obcí a zástupcům Středočeského kraje a Plzeňského kraje na společném jednání dne 16. února 2012 v Jincích a následně zaslán k posouzení Středočeskému a Plzeňskému kraji a 36 okolním obcím. V řádném termínu se k návrhu MO měli vyjádřit jak zástupci obou krajů, tak okolních obcí. Rada Plzeňského kraje tehdy vyslovila souhlas a Středočeský kraj naopak nesouhlas. Obě stanoviska platí dodnes.

V oficiálním termínu byly zaslány připomínky 14 obcí. Z nich bylo 13 kladně vypořádáno a návrh byl schválen zastupitelstvy všech 13 obcí. S návrhem tehdy nesouhlasilo pouze město Příbram, které trvalo na zachování celistvosti území v rámci Středočeského kraje. Ostatní obce k návrhu neměly připomínky a s návrhem souhlasily. Lze konstatovat, že z oslovených 36 obcí souhlasilo v roce 2012 s návrhem 35 obcí.

Zde se poukazuje pouze na souhlas/nesouhlas obcí a krajů s katastrálním členěním po tehdy případném zrušení VVP Brdy. To ale není souhlas nebo nesouhlas se zrušením statutu VVP nebo souhlas nebo nesouhlas s následným vyhlášením CHKO. Vzpomínám si na tehdejší dobu, kdy jsem byl rozčarován z možností, které byly starostům dány na výběr k vyjádření jejich postoje. Mimochodem nesouhlasný postoj nemalé části obcí byl dlouhodobě znám a byl i deklarován dopisy, usneseními a podobně.

Dne 14. listopadu 2014 svolal nový starosta Příbrami schůzi se starosty okolních obcí a zástupci ministerstva obrany, aby zde informoval přítomné o změně postoje příbramské radnice ke zrušení vojenského újezdů. Starosta o změně postoje města informoval dopisem i pana premiéra. Dne 19. listopadu jsem jednal v Příbrami se starosty obcí osobně. 

To je ten důvod, proč se s dalším čtením zákona o rušení vojenských Brd tak dlouho čekalo. Čekalo se na to, až se změní v Příbrami osazenstvo. Předpokládám, že vše bylo (jako vždy v našem státě) předem domluveno. Dopisy jiných starostů ohledně nesouhlasu s rušením VVP nebyly brány v potaz.

V prostoru VÚ Brdy stále probíhá výcvik

Komplexní výcvik se v prostoru konal naposledy v roce 2012 a to celkem osm dnů. Na stránkách újezdního úřadu VÚ Brdy je přehled plánovaných střeleb ve vojenském újezdu, který slouží především místním obyvatelům jako informace o neprůjezdnosti prostoru. Ve všech případech jde o výcvik prováděný na střelnicích a cvičištích, která do budoucna budou součástí posádkového cvičiště 13. dělostřeleckého pluku, a která jsou přímo určena k výcviku střelby z ručních zbraní, hodu granátem nebo v boji o osadu.

Slovíčkaření. Výcvik probíhá. Komplexní po umělohmotném zrušení dnes již bývalých střelnic samozřejmě nikoliv. Měl jsem dodnes za to, že rozpis střeleb je určen zejména pro zaměstnance VLS a že místní obyvatelé skrze vojenský prostor nejezdí. Nebo měl autor na mysli těch pár desítek lidí na Kreslovně? Pokud výcvik (jinak řečeno třeba střelba nebo testování zbraní) neprobíhá, mohou tedy zaměstnanci VLS nerušeně pracovat i na CP Brda a v jejím okolí? Myslím, že pravda je zrovna na CP Brda úplně jinde.

Pronájem újezdu zahraničním vojskům

Vojenský újezd Brdy je nejméně využívaným újezdem zahraničními armádami. Naposledy byl pronajatý v roce 2006. Nejvíce jsou pronajímány vojenské újezdy Boletice a Hradiště pro jejich všestrannost využití a zázemí. Vojenský újezd Brdy je  tomto ohledu limitován a nabízí pouze omezené možnosti výcviku primárně pro dělostřelectvo a pěší střelnice. Neumožňuje plnohodnotný výcvik mechanizovaných jednotek.

Nějak mi to nejde dohromady s tímto článkem (raději kopíruji) uveřejněném na webu AČR:

Cvičení Flying Rhino vrcholí

14.5.2010 Místopředseda vlády a ministr obrany Martin Barták dnes ve výcvikovém prostoru Brdy navštívil česko-britské cvičení Flying Rhino 2010.

Jedno z nejdůležitějších letošních vojenských cvičení, kterému velí Britové, je zaměřené na výcvik předsunutých leteckých návodčích (FAC) a na spolupráci mezi vzdušnými a pozemními silami v zahraničních operacích.

To, že mezinárodní cvičení Flying Rhino má pro Brity mimořádný význam, dokazuje i dnešní návštěva několika generálů, v čele s náčelníkem Generálního štábu (hlavním velitelem pozemních vojsk) Sirem Davidem Richardsem. "Je to skvělý příklad mnohonárodní spolupráce a já děkuji české armádě za skvělou přípravu, zabezpečení a podporu našich vojáků v průběhu celého cvičení," uvedl po ranní návštěvě základny v Náměšti nad Oslavou generál Richards.

Třítýdenních manévrů, které trvají do příštího pátku, se účastní dohromady tři tisíce vojáků, z toho dva tisíce zahraničních, a třicet letounů.

Pro české letecké návodčí je cvičení Flying Rhino současně zkouškou, zda jsou takzvaně combat ready. "Z Anglie sem přijeli piloti a instruktoři z certifikované školy pro letecké návodčí, kteří vojáky sledují. Řada českých návodčích, kterých tu jsou dvě desítky, už úspěšně prošla, a někteří z nich už jsou v tuto chvíli nasazeni v Afghánistánu," prozradil plukovník Libor Štefánik, velitel 22. základny letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou.

Flying Rhino, které je přípravou na nasazení v Afghánistánu, se účastní také vojáci s technikou z leteckých základen u Náměšti nad Oslavou, Kbely, Čáslav a také jednotky protivzdušné obrany, pozemních sil a další složky společných sil. Jsou tu například vojáci 13. dělostřelecké brigády, 14. brigády logistické podpory, 15. ženijní brigády nebo 102. průzkumného praporu s bezpilotním prostředkem Sojka, řekl Libor Štefánik.

Podle něj je na cvičení cenné především to, že na něm spolupracuje víc národností. Vojáci mají díky tomu jedinečnou šanci v mezinárodním prostředí mezi sebou komunikovat a vzájemně koordinovat činnosti.

Nebo že by si ministr obrany spletl vojenský prostor a šel raději do Brd se Sirem Davidem Richardsem na houby?

VÚ Brdy je jediným újezdem s možností střeleb do 19 km

Tento argument je zcela zavádějící. Ve vojenském újezdě Libavá jde ty samé střelby provádět s dostřelem až 22 km.

Tento argument jsem neslyšel, ale nemyslím si, že by byl rozdíl 3km v dostřelu nějak zásadní. Navíc by v Brdech měli i po zrušení VVP dělostřelci zůstat. Z toho lze vyvodit, že podmínky pro dělostřelecký výcvik v Brdech nejsou tak špatné.

Zbytečná investice do kasáren Jince

13. dělostřelecký pluk byl a je perspektivním vojenským útvarem, jehož příslušníci pravidelně doplňují jednotky 4. brigády rychlého nasazení a 7. mechanizované brigády do zahraničních operací. Kasárna byla rekonstruována ve prospěch 13. dělostřeleckého pluku, nikoliv vojenského újezdu Brdy.

Zbytečná se jeví ve světle zbytečných investic do rožmitálských kasáren těsně před jejich zrušením. Napovídá to možná i příští osud jineckých kasáren. Jsme přeci stále ještě v Čechách?

Komplexní analýza AČR určila i jiné újezdy ke zrušení

Prioritou bylo především hledisko využitelnosti pro potřebu Armády ČR. Komplexní analýza vojenských újezdů, posádkových cvičišť a střelnic navíc posuzovala hledisko ekonomické a sociální. Proto ze zcela logického důvodu bylo rozhodnuto o zachování vojenských újezdů Hradiště a Libavá. Mají plnohodnotnou infrastrukturu a vyhovují vševojskovému výcviku, v jejich těsném sousedství jsou brigády, které primárně zabezpečují účast AČR v zahraničních operacích NATO. Vojenský újezd Boletice slouží také vševojskovému výcviku a navíc má unikátní terénní podmínky, které suplují prostředí aktuálních zahraničních operací. Díky zázemí je zd možné zajistit výcvik až 1 500 vojáků najednou.

Bohužel nebyla prioritou ochrana přírody, ke které se následně všichni tak hlásili, aby obhájili po oznámení záměru svoji unáhlenost. AČR samozřejmě neřeší jaderné úložiště apod.

Na rozdíl od výše uvedených újezdů Brdy nemají ani odpovídající infrastrukturu, ani podmínky pro vševojskový výcvik. Navíc v okolí Brd se za posledních 20 let zrušily čtyři posádky (tankový pluk a spojovací brigáda ve Strašicích, těžká dělostřelecká brigáda v Rokycanech, protiletadlový raketový pluk v Rožmitále, ženijní prapor Rakovník). Většina posádek velikosti 13. dělostřeleckého pluku má v sousedství zcela běžně posádkovou střelnici nebo cvičiště, které je dostačující k běžnému výcviku příslušníků útvaru.

K tomu není, co dodat, článek si sám odpovídá, aneb co si armáda zrušila, to nemá. Dalo by se to otočit (a to v tomto posouzení chybí) a konstatovat, že po zrušení institutu VVP už nebude ať už z jakýchkoliv důvodů tak snadná možnost poskytnout takové nezastavěné území ke strategickému jednostrannému využití (tím myslím i výcvik).

Nejasná úspora ze zrušení vojenského újezdu Brdy

Přesná úspora ze zrušení vojenského újezdu bude zřejmá až po dokončení pyrotechnické očisty prostoru, která je plánována do konce roku 2017. Náklady na Středisko obsluhy výcvikových zařízení činily přes 70 mil Kč ročně. Středisko bylo zrušeno a peníze jsou nyní využity na provoz jednotky pyrotechnické očisty. Po skončení asanace újezdu (konec roku 2017) budou tyto prostředky úsporou.

Vyplývá snad z uvedeného, že náklady na výcvik dělostřelců budou po roce 2017 nulové? Pokud už nyní fungují jen dělostřelci, pak bych rád věděl, kolik to stojí. Pokud 70 milionů, pak nevím, jestli mi článek nezamlžuje fakt, že jejich provoz je a bude hrazen z jiné kapsy a že to také bude něco stát. Pod pyrotechnickou očistou si každý představuje něco jiného. Houbaření náhodně narychlo sehnaných posil v doprovodu několika pyrotechniků bych si na 70 milionů českých korun ročně necenil.

Pokud nejde o provoz dělostřelců, ale o údržbu území VVP (komunikace, inženýrské sítě), pak i ty budou muset být státem (VLS) udržovány. A pokud jde o některé další vojenské objekty, které i po zrušení VVP zůstanou vojákům, u nich také přece neklesne cena provozu.

Pokud by měl újezd zůstat v provozu pro výcvik vojsk, musely by se investovat desítky milionů zejména do ubytovacích kapacit a logistických zařízení.

Viz výše ... tento článek obhajuje investice do jineckých kasáren pro dělostřelce. Pokud už ve VVP žádné jiné ozbrojené nebo obranné složky státu necvičí, pak nechápu, co a kde a pro koho by se mělo rekonstruovat nebo stavět.

Zakonzervujte újezd ... řešení obavy z developerů a zničení přírody

Navrhované zakonzervování VÚ Brdy je přechodné řešení situace do zrušení újezdu, jinak je to nestandartní postup, který by do budoucna kritizovali všichni dotčení. Účel vojenských újezdu je stanoven zákonem. Není jím ochrana přírody. Proto ochrana přírody bude předána kompetentnímu orgánu (MŽP, CHKO), který má navíc institut sankcí. Chceme, aby újezd nesloužil jen několika vyvoleným se vstupkou, ale aby za dozoru kompetentních správců byl přístupný všem, kteří mají rádi přírodu.

Nejméně by tento případný nestandardní postup kritizovala příroda. Ta sama se ani neozve, když se VVP zrušil. Je zajímavé, že pro některé věci lze udělat zákony, pro jiné, které se nehodí, už je to nepohodlné nebo nestandardní. Za první republiky mohl fungovat víkendový nebo turistický režim. Dnes může fungovat režim zpřístupněných zón a stezek. Zítra to prostě už fungovat nemůže. Je to nestandardní.

Fámy o developerských projektech v újezdu, jsou liché. Území, s výjimkou vodních zdrojů, zůstane v majetku státu (státní podnik VLS).

A co existující soukromé pozemky na Kolvíně a na Padrti? O pár studánkách na Kolvíně a v okolí Padrtě vím, ale že by se kvůli nim zabíraly úplně jiná místa a předávala do soukromých rukou? Ještě bych se zde chtěl otázat, když (většina) území zůstane v majetku státu (státního podniku VLS), zůstane i tento podnik (VLS) v rukou státu? Neskončí privatizací už jenom kvůli pohádkovým ziskům?

Pyrotechnická očista prostoru bude stát miliardy

Pyrotechnickou očistu vojenského újezdu provádí vlastními silami Armáda ČR, která vytvořila speciální odřad složený ze dvou prvků o celkem 93 osobách. V rámci výcviku pyrotechniků provádí skupina specialistů (42 osob) hloubkový pyrotechnický průzkum cílových a dopadových ploch střelnic újezdu. Druhá skupina (51 osob) plní úkoly očisty na ostatním území újezdu.

V roce 2012 byly zahájeny práce v nejvíce zatížených prostorech dopadových ploch Kolvín a Bahna, které se také nachází nejblíže hranici vojenského újezdu. Zatím je provedena očista 3 500 ha zájmových ploch (cca 25 % celkového území) a bylo nalezeno celkem 6 567 kusů nebezpečné nevybuchlé munice nebo jejich zbytků. Dalších 23% újezdu je již zpřístupněno veřejnosti od roku 2005. Tyto především okrajové části újezdu byly zpřístupněny na základě požadavků okolních obcí pro měkkou turistiku a nebyl zde prováděn výcvik vojsk. Předpoklad splnění úkolu je podle návrhu zákona do 2 let po zrušení újezdu, tedy do konce roku 2017 (na konci roku 2015 bude vyčištěno 57 procent prostoru, na konci roku 2016 to bude 89 procent).

Nemyslím si, že by byla náležitě zodpovězena námitka vysokých nákladů na pyrotechnickou očistu. Čekal bych nějaké vyčíslení. Ale chápu, že po počátečních odhadech doby, ceny a potřebného množství pyrotechniků a jejich pomocníků se nikomu do dalších stejně naivních odhadů nechce. Tedy, já zůstávám u miliard. Divoká prasata budou v očistě pokračovat po roce 2017, možná, že se přidá sem tam i nějaký ten civilista.

Vojenský újezd Brdy by měl být definitivně zrušen až od roku 2017, protože se nestihne katastrální členění

Katastrální členění je připravené. Zpracovaný návrh katastrálního členění vychází z historických hranic z roku 1949, byl schválen příslušnými obcemi již v roce 2012 a následně vládou. Změny v katastrálním operátu byly provedeny počátkem tohoto roku rozhodnutím katastrálního úřadu pro okres Příbram. Schválením zákona přejdou tato určená území do katastrů příslušných obcí k 1. lednu 2016, kdy by měl být újezd zrušen. Majetek, s výjimkou vodních zdrojů pro obce, zůstane i po zrušení újezdu ve vlastnictví státu.

Státní majetek bude převáděn na obecní pouze v případě vzniku šesti nových obcí a obcím, ke kterým budou přičleněny sídelní útvary. Seznamy majetku ve VÚ Libavá (3 obce), Boletice (1 obec) a Hradiště (2 obce) jsou zpracovány a předjednány s přípravnými výbory budoucích obcí. Jejich definitivní verze je podmíněna schválením návrhu zákona. V důsledku protahování schvalování návrhu zákona se z procesních důvodů předpokládá odložení termínu vzniku nových obcí o rok později, tedy k 1. lednu 2016. Termín se tak sjednotí se zrušením vojenského újezdu a vyhlášením CHKO Brdy. S jiným termínem návrh zákona nepočítá.

Jestli to dobře chápu, CHKO (tedy volný pohyb osob po 2., 3. a 4. zóně) bude existovat 2 roky na místech, kde nebude dokončena ona slavná pyrotechnická očista.

Zrušené pravidelné setkání přednosty VÚ Brdy se starosty bylo odloženo

Újezdní úřad nezrušil plánovanou pravidelnou schůzi přednosty újezdu se starosty. Pouze jí odložil na leden 2015 ze zcela praktických důvodů. Setkání se mělo konat týden před třetím čtením návrhu zákona. Po rozhodnutí sněmovny bude moct být debata na setkání již mnohem více konkrétní.

Oni by ti starostové mohli být také proti vládnímu návrhu, že? Proto to raději napřed parlament schválí, aby pak už nebylo se starosty, o čem hovořit.


Hlavní důvody zrušení vojenského újezdu Brdy v kostce:

 1. Významná redukce počtů Armády ČR a s tím související menší potřeba výcvikových ploch.
  • 1993 - AČR měla 115 000 vojáků v činné službě, 2014 - 20 tisíc VZP,
  • 1993 - 1,1 ha na vojáka, 2014 - 5,5 ha na vojáka,
  • v okolních zemích připadá na vojenské újezdy kolem 0,5 % rozlohy státu, zatímco u nás 1,7 %.
 2. Snižování zdrojového rámce rezortu MO a nutnost provozovat a modernizovat jen nezbytný počet výcvikových zařízení.
 3. VÚ Brdy je újezd s nejmenší výcvikovou plochou, pouze 12 procent rozlohy prostoru, 3217 ha z celkových 26 009 ha. Navíc je tato plocha nesouvislá a rozdělená na cca 30 samostatných částí.
 4. Od 90. let došlo k výrazné redukci útvarů AČR, kdy byla zrušena řada útvarů v okolí VÚ Brdy (např. tankový pluk a spojovací brigáda ve Strašicích, těžká dělostřelecká brigáda v Rokycanech, protiletadlový raketový pluk v Rožmitále, atd.). Tím se výrazně snížilo využití VÚ Brdy v jeho jihozápadní části.
 5. VÚ Brdy poskytuje omezené možnosti výcviku, slouží primárně k výcviku dělostřelectva a základnímu střeleckému výcviku. Neumožňuje plnohodnotný výcvik mechanizovaných jednotek na rozdíl od VÚ Libavá, Boletice a Hradiště.
 6. Nepoměr nutných nákladů na provoz a jeho využitelnost. Náklady na Středisko obsluhy výcvikových zařízení činily přes 70 mil Kč ročně. Středisko bylo zrušeno a peníze jsou nyní využity na provoz jednotky pyrotechnické očisty (51 osob). Po skončení asanace újezdu (konec roku 2017) budou tyto prostředky úsporou.
 7. Pokud by měl újezd zůstat v provozu pro výcvik vojsk, musely by se investovat desítky milionů zejména do ubytovacích kapacit a logistických zařízení.
 8. Výcvik byl od poloviny roku 2012 zastaven, aby začala pyrotechnická očista. Proto se cvičí pouze v severovýchodní části újezdu, kde již bylo vytvořeno posádkové cvičiště pro 13. dělostřelecký pluk (560 ha). U toho bude stejný režim jako na posádkových střelnicích jinde v ČR (uzavřená ohrožená zóna pouze po dobu střeleb).

1, 2, 3) Z těchto bodů vyvozuji, že vojenské Brdy se neruší kvůli tomu minimu vojáků, co tu pracují, ale kvůli těm 88% rozlohy ... kvůli monokulturnímu lesu a jeho administrativnímu zařazení. Zajímalo by mne, kolik stojí provoz neprovozovaného zařízení. Do modernizování neprovozovaného zařízení bych se raději nepouštěl, i když i to je v ČR možné.

4, 5, 6, 7) Viz výše podrobněji.

8) Na cílovou plochu bude zakázán vstup? Z této informace to není jasné. Mimochodem, neměli by dělostřelci zájem rozšířit posádkové cvičiště na celý současný vojenský prostor? Možná by tím vyřešili spoustu věcí naráz.

 

Na závěr chci poukázat na fakt, že CHKO neřeší ochranu přírody tak, jak by si jí normální logicky uvažující člověk představil, ale že řeší až možné důsledky zvýšeného náporu na přírodu uměle pozdviženým turistickým ruchem. Pouze ovlivní, ale nezakáže, výstavbu mimo první zóny. Na režim pohybu aut jsem velmi zvědav. Bojím se autobusů, VIP hostů a VIP akcí.

Otázku další budoucnosti Brd si přehazují MO a MŽP jako horký brambor. Když dva dělají totéž, není to totéž. Někteří míní, že následně bude na nás, co si z Brd necháme udělat (potažmo na obcích). Ale upřímně, co nejvíce ovlivní krajinu a přírodu? Přece peníze. Mají je obce? Mají je obyčejní lidé pod Brdy bydlící? Kdo je tedy má? Kdo to tedy ovlivní? Komu je to tedy šité na míru?

Vlastně se skoro omlouvám, že jsem zdržoval s tímhle zbytečným komentářem, když je to celé jasné jako facka. Nejlepší je asi mlčící většina.

Zobrazení: 37345

Komentáře (71)

RSS feed komentářů
 1 2 3 4 > 
Konference o Brdech
Tak i proto se mají sejít na konferenci o Brdech "nejlepší mozky planety", aby vývoj na tu správnou cestu posunuli....smilies/smiley.gif

http://1url.cz/2gzD


hlodavec , únor 28, 2015
otevření Brd a hoteliéři.-)
http://sux.cz/0f85
Nějak z toho stále nemám pocit, že to vše jde správným směrem.
rp96 , únor 27, 2015
Pěkné, velmi pěkné....
* , únor 12, 2015
zákon o zrušení VÚ Brdy..... vyšel dne 30. 1. ve Sbírce zákonů
http://sux.cz/1f81

Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)

Citace: 15/2015 Sb.
* , únor 07, 2015
Není nad to občas si pročistit hlavu....
... aneb dnešní "ranní brdský výběh", který se tak trochu zvrhnul a změnil dílem v klouzochůzi a dílem v úprk před sněhovou bouří .... :-))).

http://1url.cz/mf4Nhlodavec , leden 31, 2015
Brdy a restituce
http://1url.cz/5fj2

časopis Silvárium
* , leden 30, 2015
pár aktualit
http://1url.cz/Zfji

čas: 100:45

Studio 6 - rozhovor s biologem O. Sedláčkem: "Zachrání brdskou krajinu motokros?"

Kino Zaječov: dne 20.2. od 19:00 přednáška "Vliv vojenské činnosti na živočichy a přírodu Brd" - přednáší student JČU bc.V. Voska

pro Námořníka: Fotosoutěž Brdy

http://1url.cz/Yfjo

* , leden 30, 2015
senátor Burian pro Příbramský deník
„Představa ministerstva životního prostředí je taková, že návrh na Chráněnou krajinou oblast Brdy, která je v podstatě připravena, se ještě projedná s Klubem českých turistů z hlediska zpřístupnění části turistických tras a cyklotras. Některá území vojenského újezdu budou nadále nepřístupná. Na duben je naplánováno mezirezortní jednání, kdy návrh na CHKO projde všemi ministerstvy, kterých se týká. Koncem června by formou nařízení Vlády ČR byla chráněná oblast vyhlášena," sdělil Burian. Termíny se sice mohou trochu posunout, ale jen tak, aby CHKO nabyla účinností 1. ledna 2016, protože újezd má skončit k 31. prosinci 2015..."

http://1url.cz/Hflc
* , leden 28, 2015
To by bylo, když už se s tím tedy začalo, v Brdech též pěkné.... )
... Do Česka se po staletích vrátí divocí koně. Právě v Milovicích, tak jako na mnoha jiných místech, totiž začalo otevřenou krajinu ohrožovat zarůstání agresivními bylinami a dřevinami poté, co odtud počátkem devadesátých let odešla armáda...

http://1url.cz/qflP

A po ráno něco pro zdejší partu pesimistů, neb i jim teď nezbývá už jen doufat, že se to s CHKO Brdy "úplně nedokurví" (citace klasika). Což by ale nemělo.

http://1url.cz/XfBx

* , leden 28, 2015
CHKO nad zlato ?
Obě žádosti o průzkum zlata ve Vacíkově byly ZAMÍTNUTY.

Více zde: http://www.brdynadzlato.cz/
* , leden 27, 2015
časopis UK
http://1url.cz/Wfqj

Do CHKO s plameny i čtyřkolkami. Brdy budou po odchodu armády potřebovat zvláštní péči.

... Našimi hlavními úkoly je proto tvrdě bojovat za prosazení stavební uzávěry a netradičních způsobů hospodaření,“ podotkl Ondřej Sedláček...
* , leden 26, 2015
Námořníkovi
Ale to víte, že to ve Strašicích víme smilies/wink.gif, jak to bylo na jednání s Krajem. Starostu Hahnera ani nepustili na tiskovou konferenci, která po jednání probíhala, aby jim to náhodou svými protesty nekazil. Strašice jsou opravdu od začátku proti jakékoli přehradě, písemný nesouhlas byl odeslán i na Kraj. Ten ale přehradu prosazuje spolu s Povodím Vltavy jako vzteklý smilies/sad.gif. Zatím to "jistí" ministerstvo obrany opakovaným a (patrně ) trvalým nesouhlasem, jsou si vědomi své ohromné odpovědnosti při opouštění Brd a dělají, co můžou pro to, aby se to v CHKO nějak nepokazilo. Určitě se budou angažovat i proti případnému polygonu.

pro Tok:
Aby se to ohlídalo, musíme si všichni pomáhat smilies/wink.gif.
&& , leden 21, 2015
...
Jak bylo uvedeno v příspěvku níže (starosta Hahner) "řekl, že uvažované vodní dílo Amerika (tzv. suchý poldr na Klabavě – pozn. red.) prezentované v médiích absolutně odmítají."

Zvládání krizových situací a zejména problematika povodní, to byla hlavní témata jednání setkání předsedů bezpečnostních rad obcí s rozšířenou působností (ORP), které se uskutečnilo na plzeňském krajském úřadě 16. ledna 2015.

Generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala informoval o právě otevřeném dotačním programu Podpora prevence před povodněmi III, ze kterého mohou obce čerpat prostředky. „V minulém programu bylo podpořeno 14 projektů za více než čtvrt miliardy korun. Nyní se snažíme se starosty připravit opatření, která by bylo možné v rámci nového programu realizovat,“ uvedl Kubala.

Zdůraznil také potřebu vybudování nádrže v oblasti Amerika ve vojenském prostoru Brdy. „Bez nádrže nebudou mít protipovodňová opatření na řece Klabavě patřičnou efektivitu,“ uvedl Kubala a dodal, že do budoucna bude nutné řešit i zajištění dostatku vody v případě sucha. V současné době bylo zadáno zpracování studie proveditelnosti, jejíž výsledky budou známy v polovině letošního roku.

Tak by mne docela zajímalo, zda starosta Strašic, pan Jiří Hahner na této schůzce přítomné seznámil s tím, "že uvažované vodní dílo Amerika (tzv. suchý poldr na Klabavě – pozn. red.) prezentované v médiích absolutně odmítají."

Ale to jistě někdo, kdo ve Strašicích žije bude vědět, ne?
Námořník , leden 20, 2015
Podepsáno.
Takže hlídat!A pořádně.Asi to bude pěkná fuška.Prezident podepsal.
Tok , leden 20, 2015
pro Tomáše
Se to hlídá....

".... Například strašický starosta Jiří Hahner řekl Příbramskému deníku, že v případě schválení zákona začne obec pracovat na přípravě nového územního plánu. „Máme extrémní zájem okamžitě námi spravované území vyhlásit jako absolutně nezastavitelné. Čeká nás řada jednání s orgány životního prostředí, jelikož chceme, aby na území CHKO neměla možnost vjíždět motorová vozidla, která neplní hospodářskou nebo ochranou funkci spojenou s tímto územím. Budeme požadovat, aby turisté navštěvovali Brdy jen pěšky nebo na kole a chovali se dle nastavených pravidel, která toto území maximálně ochrání. Oslovíme také armádní agenturu pro hospodaření s majetkem ohledně převedení staveb týkajících se pitné vody do majetku obce," uvedl Hahner a řekl, že uvažované vodní dílo Amerika (tzv. suchý poldr na Klabavě – pozn. red.) prezentované v médiích absolutně odmítají. "
*************************************

http://pribramsky.denik.cz/zpr...50120.html

A vo tom to je aneb Jak pravil klasik:
"Bude-li každý z nás z křemene, jsou celé Brdy z kvádrů smilies/smiley.gifsmilies/tongue.gif"
&& , leden 20, 2015
"Změná názorů"
Takže.I já jsem kdysi snil o CHKO Brdy,prostě chránit přírodu.Od té doby uběhlo mnoho let.Plně rozumím mnoha lidem,kteří myšlemku CHKO podporovali a dnes oponují!!!!I já osobně jsem zklamán,když navštěvuji již fungující CHKOčka v naší republice a zjištuji,že příroda se přeměnuje a primárně přizpůsobuje pro komerční turismus a vlasně se často,nebojím se to označit za devastaci,do CHKO umístují různá zážitková,adrenalinová,sjezdovková a komerční rekreační centra.A kapitolou samou pro sebe je ještě výstavba,která je umožněna těm mocnějším a movitějším spoluobčanům.
A stačí si vyslechnout názory lidí třeba z Jeseníků,Šumavy,Beskyd,kteří mají s CHKO zkušenosti,co si myslí o tom,jak to s Brdy dopadne.
A vůbec zde nejde o zastánce starých pořádků,jen pro to,že jsou proti vyhlášení CHKO.
Tok , leden 20, 2015
CHKO
Z mého pohledu, ať bude nebo nebude CHKO,
je třeba-
hlídat přehrad(u)y na Třítrubeckém potoce
1. vzteklou vodu nadržují hlavně Padrťské rybníky
2. aby přehrada na Americe chytila okamžitou povodeň, musela by být vypuštěná (jinak se povodňová vlna jenom mírně roztáhne bez většího efektu)
3. zatopí se Tři trubky a "pěkná příroda"
hlídat sjezdovky na Třemošné
1. výrazná krajinná dominanta už od dob Mullerovy mapy
2. suťový les by byl fuč
3. sjezdovka si na sebe stejně nevydělá, dotace, Palermo

Tomáš , leden 20, 2015
Námořníkovi
Díky za reakci a vysvěrlení. Zas se nepodceňujte, s tím "naprostým laikem" - ve vašem případě naprostý nesmysl ! smilies/smiley.gif
Zas tak nepravděpodobné to možné zrušení VVP Brdy nebylo - viz třeba dřívější úsilí obcí o Enklávu, kde se již vážně v r. 2006 řešilo to, že by v případě budoucího zrušení VVP (na základě tehdejší analýzy potřebnosti voj. újezdů ) bylo dobré mít CHKO v Brdech v záloze ještě za fungování VVP (tzv. "vojenská CHKO - kočkopes"). To tehdy Brdy parametry na CHKO měly - vždyť i hejtman Rath chtěl v Brdech nejdříve přírodní park a pak CHKO.
Takže pokud zmiňujete nedůvěru k těm, kteří "CHKO prosazují" - myslíte tím koho? Oni to totiž byli v průběhu (nedlouhého) času tak nějak všichni...
Jenže když to říkali socani a s nimi soudruzi, tak to bylo OK - ale když s tím "po radaru" (mimochodem - tam se někteří fatálně zasekli a v mnoha ohledech je právě tam ten kritický bod) přišla ODS, hned nastal poprask, že to chtějí rozkrást, že je to podnikatelský záměr a že Brdy jsou vlastně bezcenné hospodářské lesy, které nemají na CHKO parametry. Blabla! A to je to, co mi vadí: některé věci se mohou sice vyvíjet a měnit, ale ne zas tak zásadním způsobem úplně otáčet. Pak by nebyla jistota v ničem. Proto píšu níže, že idea CHKO je NAD politikou.
No a dál už je to o tom, co kdo pro sebe našel jako to nejsprávnější...
&& , leden 20, 2015
CHKO
Ano, je možné, že ještě v roce 2009 jsem se jako naprostý laik domníval, že v případě eventuelního a tehdy velmi nepravděpodobného budoucího zrušení VÚ by bylo dobrým řešením poté v Brdech pro zachování téhle unikátní liduprázdné a nezastavěné krajiny vyhlásit CHKO. Ovšem během času, který od té doby uplynul, jsem se v problematice fungování, provozu a směřování CHKO alespoň trochu zorientoval, zjistil kdo ji prosazuje a proč, co sebou přináší budování tzv. turistické infrastruktury a dospěl k názoru, že jakási uměle vytvořená CHKO Brdy před civilizační devastací (některými nazývanou pokrokem a rozvojem)v žádnem případě neuchrání a je tudíž zbytečná a jako často propagovaný podnikatelský záměr pro Brdy a jejich krajinu vlastně i přímo škodlivá.
Námořník , leden 19, 2015
pro Tok
Myšlenka CHKO ale byla ještě před radarem. Rovněž nápady s "odvojenštěním Brd" sahají až do 90. let - viz nešťastný a již překonaný "Projekt Brdy." Koncepce se měnily, vlády se měnily, ba i partaje se měnily... jen idea CHKO je v určitých podobách věčná smilies/smiley.gif.
Někteří nynější odpůrci CHKO též byli kdysi jejími stoupenci - např. v r. 2006 Tichošlápek (vojenská CHKO VVP "kočkopes" Brdy), ještě v r. 2009 i Námořník (v případě zrušení VVP Brdy), v době radaru v podstatě celý Středočeský kraj (i s nynějšími nejvíc řvoucími soudruhy), který se ještě v době hejtmana Ratha obrátil kvůli ochraně přírody až někam na UNESCO. Ale holt "časy se mění a my se měníme s nimi." Tedy alespoň někteří. :-(
Těmto názorovým veletočům nějak nerozumím - buď jsem pro, anebo proti, ale od začátku až do konce. Jak někdo může takto podivně lavírovat a přebíhat podle toho, co se děje v partajích? Idea CHKO Brdy je ale nad tímto vším hemžením, a proto vítězí smilies/smiley.gif. Je to ohromná příležitost,naděje a transformace - BRDY VŠEM smilies/smiley.gif! Jen je ta Idea možná trochu moc vysoko? :

http://howadoor.wz.cz/rat.gif

smilies/shocked.gifsmilies/cheesy.gif
&& , leden 19, 2015
&& , leden 18, 2015
"Chko si pár jedinců vydupalo ze země".Viděl bych to spíše na rozhodnutí víceméně politické.Pan Saša Vondra nejdříve podporoval radar v Brdech a pak otočil.Ministrem životního prostředí byl pan Tomáš Chalupa,vlastně prakticky podnikatel,tedy žádný odborník(který získal i cenu "Ropák roku").Vše začalo za premierování pana Nečase v krásném čase VV,K.Peak,Pekárků a pod.Mysím,pokud by Nečasova vláda nepadla,Brdy již by byly civilní.
A Ps.Pokud by se v letech cca 2010 prosadil radar,což bylo na spadnutí,mohli by zastánci myšlenky CHKO dupat jak chtěli,ale nevydupali by zhola nic.
A že obyčejní lidé to můžou zkazit?V tom máte pravdu.Ono pod Brdy jich moc nežije,co by podporovaly myšlenku CHKO.
Tok , leden 19, 2015
Pavlovi (k možné ústavní stížnosti)
...."Ještě proběhla kontrola resp. stanovisko Evropské komise, které neshledalo žádný rozpor s právem EU, stejně tak jako právní analýza potvrdila, že návrh zákona není v rozporu s ústavním pořádkem ČR...." (M. Stropnický v Senátu)

Stenozáznam z jednání Senátu o Brdech:

http://www.senat.cz/xqw/xervle...alue=74955

P.S.:
Ať si odpůrci žvaní co chtějí,zejména ty nesmysly o rušení na objednávku a zneužití oveček smilies/cheesy.gif, jedno je nepopiratelné: v Brdech se stal takový malý zázrak a téměř nemožné se stalo skutkem. (Zpočátku) pár dobrodruhů si CHKO doslova vydupalo ze země.... Zas jednou (ono se to zas tak často nestává ) státní moc posloužila občanům - a tak to má být, tak je to správné... smilies/wink.gif.
...Ovšem jestli si to do budoucna občani sami nějak pokazí, což je hrozba mnohem větší než přehrada, drony aj. dohromady, nedá se holt nic dělat.
&& , leden 18, 2015
k článku o v.n. Americe odkazovaném Keroškou
V článku je hodně protichůdných tvrzení, nejvíce mne zaujala tzv. ochrana před povodněmi blízká přírodě. Myslím si jenom já, že likvidace údolí, přesun hmot na stavbu hráze, rekonstrukce a případná výstavba nových komunikací je ochranný zásah dosti vzdálený přírodním pochodům? Také mne zaujala věta "nádrž... ...by nesloužila žádné rekreaci, ale využívala by se také k akumulaci vody v době sucha". Z té bych vyzdvihl zejména slůvko také a pak pojem akumulace vody v době sucha.
Roman Poustka , leden 16, 2015
Keroškovi
Zatím - a do budoucna, dokud nezruší Němé smilies/smiley.gif - to MO coby vlastník pozemků jistí svým opakovaným nesouhlasem (naposledy teď v úterý ). Díkybohu.
* , leden 16, 2015
...
Poměrně "kouzelné"na tom je(jak se v článku uvádí ),že se bude čekat,až vojenský újezd zanikne a pak vznikne možnost započít jednání.A peníze se také najdou,jak jinak,s Evropských dotací.Ach jo.
Keroška , leden 15, 2015
...
Keroška , leden 15, 2015
ad Tichošlápek, leden 07, 2015
k dvouměsíční prodlevě při vyhlašování CHKO:

Již to kompetentní místa řeší.
Fabián , leden 15, 2015
pár poznámek k rp
Vidíte to v mnoha ohledech zaujatě (tudíž nepravdivě a blbě ), ale to je jedno.
hlodavec , leden 15, 2015
ale vždyť přece slavná CHKO...
...zamezí výstavbě, tak proč ten povyk nad přehradou? Navíc mezi zrušením VVP a vyhlášením CHKO bude pouze 2 měsíce bezvládí, takže v žádném případě nehrozí, že by si developeři v této době vyřídili potřebná územní a stavební řízení, že? Mimochodem, nějak pan starosta Hahner 2x změnil své stanovisko, původně pro přehradu, pak pro hospodářská opatření namísto megalománie, pak zas pro přehradu. Zdá se mi, že těch nastrčených oveček, co bojovali v naivní představě za zrušení VVP a které budou zašlapány do prachu cesty za zničením pustoty Brd, bude víc. Nepřipadá vám, že odvolávání se v tomto případě na očekávatelné negativní stanovisko vojáků (tady Němých ) je trochu úsměvné? Že by to s tou ochranou přírody v CHKO přece jen nebylo tak slavné? Pro méně zasvěcené: přijměte trochu ironie v téhle nesvobodné a nepoctivé době temna.
rp96 , leden 15, 2015
Pavlovi
Si myslím, že tu není nic, na co by si kdo mohl v případě Brd ústavně stěžovat, natož úspěšně...
Ale přehrada zas ožívá smilies/sad.gif:

http://plzensky.denik.cz/zprav...50113.html

...neustále vedeme jednání s ministerstvem obrany, které s výstavbou nesouhlasí...

Jestli se MO nechá udolat, tak to bude blbý.
hlodavec , leden 15, 2015
...
Jak znám odpůrce, stejně se ještě nevzdají. Počítám, že melhuba Hamáček a spol to napadnou ústavní stížností. Sice to projedou, ale zas to trochu oddálí. A za tu dobu zničí VLS další velký kus Brd. To ovšem vůbec nevadí těm, kteří chtěli mít Brdy jen pro sebe. Když nemohou oni, tak nikdo. To je raději zbourají. Doporučil bych jim přenést svou lásku na Doupov, Libavou nebo Boletice a odtáhnout z tohoto kraje, kde jim už naštěstí pšenka nepokvete. Ani Hamáčkovi, ani některým starostům, kteří tam jen kradou a hrají si tam na celebrity.
pavel , leden 15, 2015
Senát schválil přesně ve 20.00 hodin zákon o voj. újezdech
Radujme se, oblastčici, radostí velikou! Dosud jsme jen věřili, teď vidíme smilies/smiley.gif.
Zrušení VVP Brdy mělo v Senátu drtivou podporu a vše šlo jako po másle.

Sláva Brdům - sláva CHKO ... smilies/smiley.gif!
hlodavec , leden 14, 2015
aktualitka
Zrušení Vojenského újezdu Brdy, který armáda považuje za nepotřebný, získalo dnes souhlas dalšího senátního výboru - pro veřejnou správu a životní prostředí. Členové výboru to doporučili jednomyslně. Horní komora o návrhu rozhodne příští týden poté, co předlohu projedná ještě její výbor pro obranu.
* , leden 09, 2015
provokatére..... )
1. Náhodou - prd z Brd je podstatou, ze které všechno vzešlo. A protože je všude, víme všichni prd, včetně Vás smilies/tongue.gif.

2. Už je ale těch "plánů" tolik, že v tom přestává být přehledno - od toho se ohledně nařízení vlády k vyhlášení CHKO povede mezirezortní připomínkové řízení (duben až červen 2015), kde si buď toho někdo všimne a upraví se to (březen je tam uváděn jen jako "předpokládáný termín"), anebo se v nařízení vlády nějak (nevím jak) ošetří ta doba DO nabytí účinnosti nařízení (často se to tak dělá ).

3. Takže jsem v klidu, oni už si to kompetentní orgánové + chytří a šťouraví lidé ohlídají, aby ta NAŠE CHKO byla co nejkrásnější smilies/wink.gifsmilies/kiss.gif.
&& , leden 08, 2015
den poté aneb dva měsíce bezvládí
Všimli si milovníci, zastánci, prosazovatelé a podporovatelé CHKO Brdy jedné drobnosti?

V tom dnešním článku ČTK se opět objevuje tvrzení „ Ochrana přírody má být zaručena tím, že den po zrušení újezdu bude v Brdech vyhlášena chráněná krajinná oblast. “

Jaká asi tak je u našich zákonodárců a vlády definice pojmu „ den po zrušení “.
Znamená „den“ dva měsíce ?

Totiž, Sněmovna 12. prosince 2014 schválila zrušení újezdu, a tři dny poté, 15. prosince 2014, vláda schválila plán legislativních prací, ve kterém se předpokládá nabytí účinnosti nařízení vlády o zřízení CHKO Brdy v březnu 2016.
kdo nevěří, ať běží sem http://sux.cz/a281

Možná by vícero lidí bylo rádo, když někdo z jásajících oblastčíků vysvětlí, jestli o tom věděl(i ) a jestli mu (jim ) to vadí, nebo ne.

Za dva měsíce bezvládí se toho prý dá stihnout docela hodně. Nebo ne? Pohoda? Žádné pochybnosti? Prostě v klidu, náhoda?

Hm, jásejte jásači .... víte prd :-(
Tichošlápek , leden 07, 2015
zajímavé videjko
Videozáznam z besedy Optimalizace vojenských újezdů z hlediska udržitelného rozvoje 6. 1. 2015

http://1url.cz/gUBo

&& , leden 07, 2015
Je to tam...
http://sux.cz/243e


Senát zřejmě schválí zrušení Vojenského újezdu Brdy


smilies/smiley.gifsmilies/wink.gif
&& , leden 07, 2015
pozvánka
http://kalendar.ecn.cz/?x=2420232

Optimalizace vojenských újezdů z hlediska udržitelného rozvoje

&# , leden 03, 2015
5. schůze Senátu dne 14. ledna - Brdy
Senátní tisk č. 15
-
Návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení
hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon
o hranicích vojenských újezdůsmilies/wink.gif
** , prosinec 24, 2014
k nezcizitelnosti státních lesů
Vláda se postavila neutrálně k zákazu privatizace státních lesů

http://www.parlamentnilisty.cz...esu-351302
* , prosinec 23, 2014
 1 2 3 4 > 

Přidat komentář

Můžete přidat váš komentář zde

busy
 
© 2021 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů