Automatický překlad


Náhodné obrázky


Michal Toms
dřevěný artefakt
Počet zobrazení:5407

Pavel Wunsch
Od Studánky na Přední Záběhlou
Počet zobrazení:4526

Brdské osmistovky 2008
schody na Tok
Počet zobrazení:4412
Hlavní stránka arrow Zprávy arrow Strašice a MO za jedno: zrušme vojenské Brdy
Strašice a MO za jedno: zrušme vojenské Brdy | Tisk |  E-mail
Napsal Roman Poustka   
Středa, 15 leden 2014

   Já jen, aby to v budoucnu nezapadlo. Po přečtení prosincových článků na webu MO a na webu Plzeňského deníku a s vědomím všech souvislostí mne docela mrazí, s jakou lehkomyslností a jakýmsi zadostiučiněním z dobře vykonané práce jsou zainteresovaní pánové za jedno.

   Případné čtenáře odkazuji rovněž na celou dlouhou odyseu ohledně záměru rušení VVP Brdy na titulní straně.

   Proč se schůzka, nazval bych ji závěrečnou, uskutečnila právě ve Strašicích, nepřekvapí asi nikoho z těch, kdo ví, že to celé také v roce 2011 ve Strašicích začalo. Pravděpodobně se jedná také o oslavu, o jakési připití na počest téměř do finále dovedeného podvodu na přírodu.

 

V prvním článku se píše: Návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy a změně hranic dalších újezdů byl schválen vládou a je připraven k projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Skutečnost: Návrh byl projednán vládou, která neměla mandát vzešlý z parlamentních voleb, navíc její premiér přislíbil, že jeho vláda nebude dělat zásadní rozhodnutí.

Starosta Strašic Jiří Hahner v této souvislosti poděkoval zástupcům ministerstva obrany za obrovské množství odvedené práce a v mnoha případech i mimořádnou trpělivost.

Na této práci se podílelo skutečně poměrně velké množství osob, leč nikdo tuto práci nedělal zadarmo.

Zrušením vojenského újezdu Brdy se ušetří odhadem nejméně 70 milionů ročně.

Toto tvrzení je velmi zavádějící. Toto možná ušetří rezort obrany (ale nikoliv stát jako celek), a to zřejmě jen částečně, když budou muset jednotky dojíždět za výcvikem do jiných vojenských prostorů nebo když nebude mít příjmy z pronájmu brdského vojenského prostoru tak, jako tomu bylo v nedávné minulosti v případě mezinárodního vojenského cvičení. Na pyrotechnickou očistu se tímto prohlášením jaksi pozapomnělo. Kolik ta bude stát nebo již stála? Nebo že by se na očistu Brd všichni z ODS a Strašic tak nějak vykašlali?

...jsou Brdy určeny primárně k výcviku dělostřelectva. V posledních letech byly bojové střelby dělostřelectva prováděny jen několik dní v roce a lze je plnit v ostatních újezdech. Důvodem kromě absence celé řady výcvikových zařízení je i malá výcviková plocha. Ta zaujímá pouhých 3 200 hektarů. V Boleticích je možné cvičit na 8 800 hektarech, na Libavé na 11 000 hektarech a na Doupově dokonce na 17 000 hektarech. Chybí zde také ubytovací kapacity. Pro srovnání jen na Boleticích je možné najednou ubytovat 1 500 vojáků.

Velmi zavádějící část článku. Samotný pan Picek se mezitím tak nějak v tichosti a stranou médií zasloužil o administrativní zrušení letecké střelnice na Jordánu. Uznáte asi sami, že srovnávání hektarové rozlohy cvičišť na Brdech s ostatními výcvikovými prostory, jejichž území jsou rovněž jako Brdy specifické (reliéf, zalesnění, druhy zbraní,...), není zrovna objektivní. Co se týká kapacit ubytování, Brdy byly a jsou (a hlavně budou) pračkou špinavých vládních peněz - považte, nebyly jediná kasárna, která by se rušila hned potom, co prošly velmi nákladnou rekonstrukcí, načež se jich MO zbavilo. Nevidíte v tom také záměr jako já?

Na rozdíl od původního požadavku krajů a obcí na zřízení CHKO po zrušení vojenského újezdu se nyní ozývají i hlasy proti zřízení CHKO Brdy.

Původním požadavkem byl tzv. strašický návrh (tedy Strašice) se všelijak sehnanými podpisy dalších některých obcí v Plzeňském kraji. Hlasy proti CHKO se ozývaly už od dubna 2011. Tedy nikoliv až nyní.

Část starostů obcí především ze Středočeského kraje vznesla požadavek, aby ministerstvo obrany své rozhodnutí ještě přehodnotilo a vojenský újezd Brdy případně jen zakonzervovalo. Od dalších starostů ale zaznělo, že pokud nedojde ke zrušení újezdu, budou požadovat kompenzace například za zvýšenou hlukovou hladinu při střelbách a další omezení.

Je zajímavé, že titíž starostové na jednu stranu tvrdí, jak se ve VVP již necvičí, a na druhou stranu požadují vybudování protihlukových opatření. Není někde něco špatně?

Starosta Spáleného Poříčí Pavel Čížek svým kolegům (pozn. - středočeským starostům) připomenul jejich kompetence. Řekl, že jejich vliv na zrušení újezdu je asi tak velký, jako na to, zda si Plzeň postaví divadlo či ne. Jako starostové obcí o těchto záležitostech ze své pozice nerozhodují.

Asi jim chtěl naznačit, kdo zde jedná z pozice síly a moci. Zřejmě měl na mysli něco v tom smyslu, že si to zrušení prosadí, i kdyby na chleba nebylo, čemuž nerozumím, respektive, raději snad ani rozumět nechci.

 V dalším článku se píše: Připomněl (pozn. - Jiří Hahner) rovněž skutečnost, že ačkoliv se často hovoří o armádě jako garantu ochrany přírody, v současnosti toto na Brdech již neplatí vzhledem k nekontrolovanému přílivu návštěvníků VÚB bez povolenek, mnohdy používajících automobily a jiná motorová vozidla.

 Tento příliv návštěvníků byl vyprodukován právě medializací CHKO Brdy (která ještě není) a zrušením VVP (ke kterému ještě nedošlo), samozřejmě i slavným radarem (zde si všimněte, jakou zde hrály opět Strašice, Mirošov či Spálené Poříčí roli). Ona armáda by byla schopna tento příliv brzdit represivně, ale musela by to mít v popisu práce. Navíc by přece mohla (i když uznávám - trošku šťastnějším způsobem než těmi pověstnými nudlemi) určité části nebo v určitých obdobích lidsky zpřístupnit nejlépe v podobě prvorepublikového modelu. Ale to by musel někdo na vedení MO chtít toto a nikoliv něco jiného... A o tom, že je armáda paradoxně nejlepší ochranář přírody, se lze nejlépe přesvědčit prakticky ve všech českých velkoplošných chráněných územích, myslím, nepotřeba to zde rozpitvávat.

Uvedl (pozn. - Jiří Hahner), že Strašice jsou připraveny v případě zrušení VÚB garantovat na ploše svého nového katastrálního území maximální ochranu přírody a absolutní nezastavitelnost lokality. Navrhl, že takovéto prohlášení by měly provést všechny obce, kterým je budoucí správa Brd navrhována.

Strašický katastr se skutečně v případě zrušení VVP a administrativního rozdělení tohoto území velmi rozroste. Málem i o některá území, která měla logicky a historicky připadnout normálně jiným obcím, ale to je jen jedna z indícií ukazujících, odkud a kam vítr vane. Paradoxní je pak prohlášení, o které skoro žádá ostatní starosty - nezastavitelnost. Tu totiž CHKO nezajistí. Tak trochu si tedy pan starosta není jist s výsledkem podniku, do kterého se s tak velkou vervou pustil. Také děláte rádi nevratná rozhodnutí, která nemají jistý výsledek? Vždyť, pokud se nepletu, právě od strašických přišly návrhy na výstavbu na některých zbořeništích, jo - abych to upřesnil - v zájmu CHKO a ochrany přírody.

Opuštění VÚB armádou se děje pro nevyužitelnost, a to z důvodů absence podmínek pro moderní výcvik vojsk a pro výraznou redukci finančních prostředků pro ministerstvo obrany ve státním rozpočtu.

No dovolte? Takže vojenské Brdy se zruší proto, aby jeden rezort předal náklady na údržbu komunikací apod. jinému státnímu rezortu? Zrušíte-li si střelnice, a nemáte-li chuť a zájem zde cvičit, pak tu samozřejmě podmínky pro moderní výcvik vojsk chybí. A to i přesto, že se v posledních letech mocně pumpují finanční prostředky do snad posledních funkčních kasáren v Jincích. Nechápu.

...s obcemi proběhlo od 11. srpna 2011 celkem deset jednání v roce 2012 a čtyři jednání v roce 2013. Nemluvě o řadě dílčích jednání o jednotlivých problémech přímo s dotčenými obcemi. K problému rušení VÚB a s ním souvisejících opatření bylo ministerstvem požádáno o stanovisko 36 obcí. Jediný, kdo byl proti, bylo město Příbram, ač není úpravou poměrů v současném, VÚB nikterak dotčeno. Písemná stanoviska zaslalo ministerstvu 14 obcí, všechna byla projednána.

Pokud je mi známo, pan Řihák (tehdejší starosta Příbrami) chtěl a stále chce (i na postu hejtmana) ekonomicky zdůvodnit výhodnost rušení tohoto VVP pro Českou republiku. Na tuto jeho zásadní otázku, která několikrát zazněla na jednáních a rovněž byla zaslána do vlády písemně, dosud nebylo odpovězeno ani jemu ani dalším selskou logikou uvažujícím lidem.

Armáda má ve VÚB řadu objektů pro výcvik, které spolu územně nesouvisí, jsou doslova "rozkouskované", nedá se tu provádět soustředěný výcvik. Na rozdíl od Boletic (ubytování 1500 vojáků) chybí ve VÚB ubytovací kapacity. Dělostřelecká brigáda v Jincích cvičí zhruba pouze 25 dní v roce. Ta zde ovšem zůstane na redukovaném území, současně s pěchotním výcvikem.

Takhle to vypadá, že nám vojenské Brdy zruší pouze pro to, že Boletice mají ubytovací kapacitu 1500 lidí. Připadá mi to jako vymývání mozků. Soustředěný výcvik v Brdech samozřejmě provádět lze, stačí si vzpomenout na mezinárodní cvičení, kdy šlo o kombinaci několika typů zbraní - zahraniční účastníci si VVP Brdy pochvalovali. To jen stačí holt vhodně využít slovní spojení soustředěný výcvik - každý si pod tím představí něco jiného, já třeba tohle.

A s dělostřeleckou brigádou? To je a zřejmě ještě větší bude - ostuda, až se zjistí, že ji nakonec také zrušíte. Ale zatím samozřejmě tvrdíte, že městys Jince přece nepoložíte, a že bude cvičiště součástí jinak přírodně chráněného území CHKO. Tím přiznáváte, že se ochrana přírody (ta po vašem) může i do budoucna spojovat s činností armády. Nechápu, proč by to nemohlo tak zůstat i na zbylém území současného VVP a bez nadbytečných úředníků.

Na VÚB se připravují developerské projekty: To není pravda! Budou zde pracovat VLS, kterým budou předána i cvičiště. Vše zůstává v majetku státu, kromě nadbytečného Kolvína, Zadních Bahen a Míšova.

Opět paradox v jednom odstavci. Ta trošínka na dortu - nadbytečný Kolvín, Zadní Bahna a Míšov. Takže vše tedy nezůstane v majetku státu? Proč to tedy tvrdíte, když to není pravda? Co bude s budovami cvičiště mezi vojenskou Kreslovnou a Pančavou (část Trokavce)? Kdo si asi na ně brousí zuby? V Míšově vzniklo muzeum opony, ale co bude s množstvím budov v lese u státní silnice č. 19? Že by už byl někdo za dveřmi, pro koho se to "peče"? Proč nás s tím páni úředníci neseznámí? Proč se začalo s pyrotechnickou očistou zrovna na Kolvíně? Souvislost zřejmě čistě náhodná. Zřejmě. A Zadní Bahna - nejspíš podobný případ.

 Argumentace, že zde budou pracovat VLS nic neřeší ve věci dalšího osudu nejenom těchto vyjmenovaných území, ale ani žádných dalších lokalit.

Proč schvaluje zrušení VÚB vláda v demisi a neponechá rozhodnutí až nové vládě vzniklé z voleb? Je zde silný tlak z řešení ostatních VÚ, které se optimalizují, problematika všech VÚ se řeší komplexně. MO ve VÚ povinně zakládá 6 nových obcí včetně jejich vybavení majetkem. Zákon je nastavený jako celek k 1. lednu 2015. Pokud by nebyl schválen do 30. června 2014, pak doslova "spadne pod stůl". S ním veškerá práce na něm odvedená třemi rezorty a řadou dalších organizací a obcí. Nikdo neví, jak takovouto případnou situaci řešit.

Vnímáte ten tlak na pilu? Oni neví, jak takovou případnou situaci řešit. Hlavně, že chtějí řešit Brdy horkou nití bez nároku na opravu svého nevratného rozhodnutí. Nezaregistroval jsem ohledně optimalizace ostatních újezdů nějaké rozepře nebo tlaky. Jediné tlaky, které vnímám, jsou tlaky těch, co to rozjeli, aby to stihli dřív, než půjdou od válu.

Většina starostů ze středních Čech nemá námitky proti úpravám podmínek po zániku VÚB, ale je apriori proti zrušení VÚB jako takovému. Žádá jeho zachování v současné podobě do budoucna.

V poslední větě je bohužel trochu jiné pravdy, o které se moc nemluví. Středočeši ví, že líp už bylo, a nechtějí změny krajiny směrem k Železné Rudě nebo k Modravě (asi víte, co tím myslím). To, co mi na jejich jinak správném postoji vadí, je to, že se spokojují se stávajícím stavem ve VVP, k jehož vzniku už jsem se vyjádřil výše (medializace - vyšší návštěvnost, neukázněnost). Měli by ve svých vyjádřeních předložit i nástin dalšího případného fungování VVP, tedy naznačit, jaký způsobem by chtěli řešit hromadící se nepořádek v lesích, vjezdy aut apod. Protože nějaký konec to vzít musí a nyní se jedná, zda to bude muset řešit rezort obrany či životního prostředí, světe div se - za peníze ze stejné kapsy, hádejte čí.

Ještě není úplný konec, ještě lze zákon, kterým se budou rušit vojenské Brdy, ze sněmovny stáhnout.

Zobrazení: 23962

Komentáře (15)

RSS feed komentářů
rozhodnutí o Brdech se blíží
....Ministr připomněl, že norma se bude projednávat v prvním prosincovém týdnu v posledním čtení. Ať už se mu prý dnes podařilo přesvědčit starosty či ne, rozhodne hlasování ve Sněmovně... Ministr v této souvislosti poukázal na to, že musí jen argumentovat a hledat podporu v celé Sněmovně. "Musím shánět hlasy, které to podpoří, u opozice, což mimochodem v řadě případů u těch racionálních poslanců i nalézá odezvu," poznamenal...

zdroj: ČT 24
* , listopad 19, 2014
ten nesmysl s areálem ani nelze brát vážně
Přesto to odpůrci rušení újezdu do omrzení dělají. Přece bylo jinde opakovaně vysvětlováno, že v případě přerozdělení katastrů obcím podle původního návrhu nebude mít do toho Příbram co kecat, a už vůbec ne ovlivňovat, co se bude stavět v katastru Obecnice apod.... Prostě před volbami se strany zviditelňují všelijak, také se o tom nesmyslu po volbách už (raděj)nemluví.
Třeba tady ten to vidí s budoucím využitím Brd vcelku racionálně:

http://www.silvarium.cz/zpravy-z-oboru-lesnictvi/urban-nejsem-privrzencem-masove-turistiky-pribramsky-denik

hlodavec brdský pro Tok, Brdy... , listopad 19, 2014
...
Já bych podobný areál udělal rovnou na vrchu Praha.Zázemí sportovního areálu na Padrti u rybníků.Je tam krásné a zdravé prostředí.Už aby to CHKO bylo........hurá,hurá,hurá.smilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gif
Tok , listopad 19, 2014
...
Jen tak, pro radost Příbramáků, nechalo Hnutí ANO zpracovat studii toho, jak by mohl vypadat “Multifunkční sportovně rekreační areál Třemošná“ (MSRA).

Srdcem budoucího MSRA by mohl být Hlavní sjezdový areál, situovaný v severních svazích Třemošné a severozápadních svazích Malé Třemošné. Mohl by nabízet až 6 sjezdových tratí náročnosti modrá, červená a černá o celkové délce do 6.150 m. Pro srovnání, obě sjezdovky Monínce leží průměrně o 100 m níže a jejich celková délka dosahuje 1.800 m. Co se průměrných teplot i množství srážek týče, byla by na tom Třemošná také výrazně lépe.

Jakkoli by MSRA sloužil k provozování zimních sportů, zejména lyžaření, jeho celoroční využití by bylo samozřejmostí. Kromě pohybu na zdravém vzduchu (turistika, cyklistika,) by měla sloužit lanová centra, opičí (Buď fit) dráhy, cesta v korunách stromů, rozhledna na Třemošné, naučná stezka, zoopark s dětským koutkem, upravená ohniště i pro grilování s posezením, altány, vyhlídková místa (např. Kazatelna, Malý kámen, Kozičínské skály, Dubová hora, Sedélko Pod Třemošnou), in-line dráhy, případně další „atrakce“ (koloběžky, tubing apod.).
Brdy , listopad 19, 2014
Brdská k.
Pěkné.Takže CHKO,nové pracovní příležitosti.Např.sportovní areál na Třemošné,jak jej nastínil pan Vařeka z Ano???Děkujeme pěkně,vaše Brdy.
Brdy , listopad 19, 2014
tisková zpráva z jednání s obcemi
TISKOVÁ ZPRÁVA
ze setkání starostů obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Příbram, dotčených rušením Vojenského újezdu Brdy, které se konalo dne 14. 11. 2014.

http://www.pribram.eu/aktualni-temata/setkani-starostu-obci-dotcenych-rusenim-vu-brdy.html
hlodavec brdský , listopad 18, 2014
radikální změna postoje Příbrami po komunálních volbách
Mele se to hezky kolem Brd před konečným rozhodováním v Parlamentu....

Příbram versus hejtman SČ kraje, viz odkazy níže:

http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6676702

http://www.pribram.cz/clanek/vareka-jednal-se-starosty-o-brdech/1068/

http://www.parlamentnilisty.cz/profily/kraj-Stredocesky-373/clanek/Hejtman-Petera-Chceme-Narodni-park-Krivoklatsko-a-jednotne-Brdy-36569

A stejně CHKO bude smilies/tongue.gif ....
hlodavec brdský , listopad 18, 2014
pro Páju:
http://sux.cz/0d16

Park vojenské jistoty, klidu a pořádku

Myslím, že moc pěkně napsáno smilies/smiley.gif.
brdská krysa , březen 25, 2014
...
Petice,nepetice.CHKO bude,což je snad dobře,ale plamenná zastánkyně CHKO,až bude po bitvě,hlavně se postarejte,at nedojde k prolomení stavební uzávěry na území krajiny a zamezte podobným nežádoucím iniciativám ,pak vám ráda zatleskám.
Pája , březen 23, 2014
tonoucí se stébla chytá?
Rp, není přeci žádný problém sehnat si stejný počet podpisů pro zrušení VVP a podporu CHKO. Petice se - alespoň v obci Strašice - neobjevila na žádném veřejném místě, a není těžké zjistit, odkud vítr vane:

Huml Antonín

ČMOSA
(civilních zaměstnanců armády)


ZO ČMOSA při VLS Mirošov
Mirošov 531
338 43 Mirošov

http://www.cmkos.cz/odbory-v-regionech/regionalni-rady-odborovych-svazu/rros-plzenskeho-kraje

smilies/cheesy.gif
brdská krysa , březen 23, 2014
normální lidé z Brd jsou proti rušení VVP
Viz petice..., nejen pro mne je novinkou. Také byste se připojili?

http://plzensky-kraj.5plus2.cz/ruseni-vojensky-ujezd-0bc-/rokycany.aspx?c=A140321_151817_ppd-rokycany_p2lsi
rp96 , březen 22, 2014
glosa
Panebože, to je zase snůška blábolů, i když mi to tu smažete...
smilies/cheesy.gif
Martin , leden 29, 2014
Co udělá armáda se všemi stavbami ve VVP?
Předpokládám, že až se armáda prostoru konečně vítězoslavně zbaví, naloží s četnými objekty uvnitř po svém. Prostě je nechá být, namísto kompletní likvidace. Těch objektů, ač se to nezdá, je velmi mnoho. Nikde jsem nenarazil na žádnou zprávu, kde by se toto téma řešilo. VVP je doslova napěchovaný vojenskými objekty různého stáří, přesněji řečeno různého stádia rozkladu. To jsou ty bunkry, ovladače a zdvihače terčů, terčové dráhy, palebná postavení, pozorovatelny, podzemní úkryty. Je vůbec možné, aby stát převzal od armády takto zaneřáděné území? To mi přišlo na mysl při mé nedávné návštěvě bývalého VVP Ralsko, ze kterého odešli vojáci slavné Sovětskoje ármiji. Armáda s nějakou likvidací staveb evidentně nepočítá, jinak by nemohla tvrdit, že tím odchodem ušetří. Ojedinělou likvidaci vybraných staveb na střelnici Padrť vítám, likvidaci všeho kovového v režiji "soukromníků" vlastně také, ale obávám se, že toho zbyde hodně. Ostatně na Baštině si vojáci zřídili jakousi černou skládku, kde se ještě nedávno kromě vyřazených plynových masek povalovala i nevyužitá munice! Kdo ten prostor alespoň trošku zná, ten prostě nemůže uvěřit iluzi, že po odchodu armády budou lesy a cílové plochy vyčištěné od zbytků staveb a od mnoha tun munice v různých hloubkách pod zemí. V tomto kontextu se mi jeví okázalý sběr granátů na Kolvíně jako fraška k popukání, ačkoliv to k smíchu vůbec není.
Michal , leden 20, 2014
...
Další pokus, jak bílé označit černým a naopak. Ke každé poznámce, která tu je, lze podat velmi jasné vysvětlení. Ona ta vysvětlení už taky byla x-krát podána. Jenže někteří lidé se prostě rozhodli, že je akceptovat nebudou. Ani za nic. I tak jsem ochoten zde napsat, jak to vidí druhá strana. Obávám se ale, že mi to Roman neumožní. Škoda.
pavel , leden 20, 2014
...
Doufám, že se nic stahovat nebude. Mám dvě děti, kterým tuto krásnou část přirody chci časem na kole, na běžkách nebo pěšky ukázat. Teď už by mě mrzelo, kdyby se to všechno zaseklo v tom stavu jako je to dnes.
Obyčejný občan z Rokycan , leden 19, 2014

Přidat komentář

menší | větší
security image
Opište zobrazená písmena

busy
 
© 2023 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů