Automatický překlad


Náhodné obrázky


O majestátních stromech II
majestátní smrk
Počet zobrazení:1419

Pavel Wunsch
Zbytek rakety, zřejmě 122mm ještě z Rokycan
Počet zobrazení:6377

O uhelném dolování
druhá bezejmenná šachta
Počet zobrazení:2671
Hlavní stránka arrow Zprávy arrow Dálniční přivaděč na Bahna?
Dálniční přivaděč na Bahna? | Tisk |  E-mail
Napsal Roman Poustka   
Neděle, 26 květen 2013

Krajský úřad Plzeňského kraje zveřejnil návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.

V odůvodnění se na straně 73 uvádí:

Z hlediska lepšího napojení na dálnici D5 nejen Strašic, ale i území bývalého vojenského újezdu Brdy je navržena změna vedení silnice III. třídy III/11721. V aktualizaci bylo změněno vymezení koridoru v úseku Mýto - Medový Újezd, vymezení dále směrem na Strašice je ponecháno beze změny.

Ve výkresu koncepce silniční dopravy je červeně znázorněna trasa:

Active Image

Co tomu říkáte? To, že by Strašice zasluhovaly lepší spojení k dálnici D5 není nijak zarážející. Podivné je, že je navržená trasa ukončena na hranici VVP ve směru na Padrť nebo na Skořice. Není v tom skryto něco, co zatím neproniklo na veřejnost? To, že Strašice často volají po spojovací komunikaci do Středočeského kraje, je velmi zajímavá okolnost.

Doplnění: Pokud měli strašičtí na mysli propojení Strašic s dálnicí D5 a nikoliv napojení současného VVP na D5, pak by i v podrobnějším návrhu změny územního plánu (viz níže) neměla v tomto výřezu zůstat fialová osa koridoru silnice III. třídy (střídavá neb čerchovaná čára vedoucí kolem vodárny pod Kamennou), ale komunikace měla být ukončena nejpozději na Huti.

 Active Image

Zobrazení: 21472

Komentáře (11)

RSS feed komentářů
silnice nevede I. zónou
Na kouzelnou moc I. zóny CHKO nelze vůbec spoléhat.
Podrobným prostudováním návrhu zonace http://sux.cz/1ac2 v dostatečném přiblížení mapy lze zjistit, že stávající komunikace je v celém svém průběhu vedena druhou zónou, a to i na hrázi Dolejšího rybníku ( samotný rybník včetně hráze je také ve druhé zóně ) . Silnice tedy vede toliko po okraji první zóny.
Podobně komunikace z Kreslovny přes Kolvín a Padrť do Nepomuka / Bukové nikde neprochází první zónou.
Proto ustanovení zákazu umisťovat a povolovat nové stavby v první zóně podle § 26 odst. 2 písm. a ) zák. č. 114/1992 Sb. se na tyto silnice nevztahuje.
Nehledě na to, že první zóna na samotné „padrťské pláni“ na sever od hráze Dolejšího p. rybníku má tak malý plošný rozsah, že by se trasa dala bez problému vést „ objížďkou “ přes druhou zónu.
Plánovači to vědí .

Tichošlápek , červenec 14, 2013
To Tichošlápek:
Ne, nevím Jaromíre. A samozřejmě Tvé logické vývody samotné nezpochybňuji. Je to ostatně zřejmé už jen při běžném pohledu na mapu. Jsou tu však ta "ale":
1) Ne každému, kdo to v místě lépe nezná (a s mapou zas až tolik nekamarádí ) je zřejmé, co např. obnáší silnice od Strašic kolem zámečku na Borské sedlo a kolem Piláku třeba do Bohutína nebo Kozičína. Především v úseku od soutoku Třítrubeckého a Voložného potoka na Borské sedlo a pak dolů až téměř k Piláku. Tuhle komunikaci, srovnatelnou s Aliankou (na tu jsi možná zapomněl)) dát do podoby veřejné komunikace byť i jen III.kategorie by nebylo právě levné a pochybuji, že by se na ni našly finance.

2) Samozřejmě, že silnice přes Bahna na Padrť (nebo od Skořice na Kolvín a Padrť ) a dál na Nepomuk by byla "jiná káva" a dovedu si představit, že o ní někteří "plánovači" uvažují dost vážně. Ale - zaplaťpánbu - muselo by se přes Padrť - a I.zónu. Podle mně by to právě na tom chcíplo.
3) O Aliance neuvažuji.
4) Stále za největšího "favorita" považuji Obecnice-Zaječov. Je to sice celé ve StČK a tam i zůstane, ale domnívám se, že si někdo kdesi myslí, že čas a tlak veřejnosti přiměje i středočechy k tomu, aby si tu silnici převzali a otevřeli jí pro veřejnost.

A jen poznámka na závěr: Komu by patřila ta silnice od hranice krajů (povede-li ta hranice hned za Padrťáky?)) To už přeci taky zase nebude plzeňských, ale Stč.
pavel , červenec 08, 2013
...
Dovoluji si upozornit, že jak Obecnice, tak Zaječov, tak silnice tyto dvě obce spojující, jsou a i po případném přidělení části katastrů „ na západ “ zůstanou ve Středočeském kraji. Dále si dovoluji ocitovat zprávu ČTK http://sux.cz/19a3
„ Kraj chce, aby se Brdy daly projet alespoň jednou silnicí, která by splňovala parametry krajské komunikace III. třídy. "Kraj ani obce se zatím nepřihlásily k tomu, že by si komunikaci vzaly, protože to znamená větší výdaje na opravy a úpravy zpevněných i asfaltových ploch. Nejdříve to musí být naše," řekl Michalec. Vyhovovala by silnice z jihu na severozápad, tedy ze Středočeského kraje do Strašic.

„Nejdříve to musí být naše“ - ale silnice Obecnice-Zaječov nikdy nebude jejich. Tak mi z toho vyplývá, že se musí jednat o jinou silnici, která nejdřív musí být jejich. A která to asi tak může být ? Jsou jen tři: 1/ ta co vede ze Strašic na Ameriku, 2/ ta co vede ze Strašic přes Přední Bahna a křižovatku v Andělkách směr Padrť 3/ ta co vede ze Skořic přes Kolvín k Padrti.
Nebo, pavle, víš o nějaké jiné silnici, kterou chce „ získat “ Plzeňský kraj, aby „ se Brdy daly projet “ a „ nejdřív musí být jejich “ ?
Tichošlápek , červenec 08, 2013
Podle mne to jsou stále jen spekulace
Já tedy stále nějak nechápu, kde „se“ bere to tvrzení, že dálniční přivaděč musí ausgerechnet pokračovat až do újezdu. Stále vidím jeho ukončení ve Strašicích – na hranici s újezdem. Co to má společného s tím, že PK hledá vhodné propojení přes Brdy do SČK? Toť vše. Jsem třeba natvrdlý, ale nějak jsem nezaregistroval, že by něco takového vypadlo z nějakých oficiálních míst. Nebo ano? Pokud jo, pak se hluboce omlouvám, že jsem si toho nevšiml. Pravda – nepročítám všechen tisk a materiály PK jen občas a namátkou. Pokud jde o mně, zaregistroval jsem toto:
a)26.5. tady v tomto článku upozornil Roman na ten přivaděč, který končí na hranici újezdu. Současně vyslovil otázku, která naznačovala i možnou odpověď – kam že pak dál ta silnice povede. (A připomněl, že plzeňští se nevzdávají myšlenky „páteřní komunikace“ přes Brdy)). To je všechno. Rozpředla se na to debata, jakoby bylo nad slunce jasné, že určitě je záměr tu silnici táhnout dál do prostoru – přes Bahna a Padrť – nejspíš na Rožmitálsko. Ale to je prosím (aspoň jak to vidím já ), čirá spekulace.
b) Jaromír připomněl neutuchající zájem vedení PK o poldr na Americe a vyslovil názor, že v případě jeho vybudování zmizí silnice kolem zámečku do nitra Brd (a dál do SČK)) a že ji bude nutno nahradit. Naznačil, že tou „náhradou" by mohla být ta silnice – dálniční přivaděč, pokud bude pokračovat na Bahna a Padrť. To je samozřejmě hodné úvahy, ale zas jen „spekulace“. Nějak tu kdekdo zapomněl připomenout, že i kdyby to dopadlo špatně a ten poldr se skutečně stavěl (sám se bojím, že tahle možnost není z říše fantazie)), neznamená to ještě automaticky, že silnice ze Strašic přes Bahna na Padrť musí mít podobu veřejné komunikace. Stejně dobře může zůstat v té kategorii jako nyní a veřejné dopravě uzavřená a do oblasti Třítrubeckého údolí se využije Josefka, nebo ještě spíš silnice ze Zadní Záběhlé k bývalé hájovně Tři trubky – stále v kategorii účelové komunikace. To, že to bude jinak, nikdo nikde nepotvrdil a pouze tyto teorie a spekulace znějí z této diskuse.
c) Včera či předevčírem uveřejnil Příbramský deník, jehož šéfredaktor čerpá informace o Brdech především z Brdy.org a od lidí kolem SOS Brdy článek, který dálniční přivaděč do Strašic už rovnou zamotal do souvislosti s uvažovaným poldrem. Aby to působilo důrazněji, „vyzpovídal“ Karla Urbana, jenž poněkud naivně potvrdil, že kdyby se poldr nebo přehrada na Americe postavily, tak kromě ekologických škod by skutečně úsek silnice od Ameriky po zámeček přestal existovat a dokonce řekl i to, že by tak zmizela jediná spojka z PK do SČK. Když odhlédnu od zjevné nesmyslnosti takového tvrzení (těch spojek je víc a Karel nějak zapomněl na ty zdaleka nejfrekventovanější – na silnici I/19 a na komunikaci Zaječov-Obecnice)), pak stále zůstává vše jen spekulací a ničím jiným. To sice Příbramský deník běžně dělá – a libuje si v „podsouvání“ některých (i svých) myšlenek jiným (abych použil oblíbeného obratu pana šéfredaktora)), ale k faktům to má dost daleko.
A tak se zase vracím k tomu, co víme (třeba tedy někdo ví víc než já, ale v takovém případě by měl říci co přesně ví a odkud to má, zda je ta informace důvěryhodná ) – a víme vlastně jen to, že se připravuje výstavba dálničního přivaděče od Medového Újezdu do Strašic, který je ukončen na hranici újezdu (a krajů ) a pak to, že hejtman PK hlasem silným volá po poldru na Americe (a má v tom asi podporu v Mirošově a nejspíš i v Dobřívu, méně asi v samotných Strašicích)). Všechno ostatní jsou podle mne pusté teorie, hypotézy a spekulace, kde sice může být zrnko pravdy, ale taky nemusí. Zato té paniky je kolem dost a dost. Ano Jaromíre, skutečně si myslím, že tu jde o paniku.

A jen k Tvé otázce: Proč by měly Strašice protestovat proti dálničnímu přivaděči a proti tomu, že končí na hranici újezdu? Co je na tom špatného? Naopak by jeho existence městečku pomohla dost v době, kdy se na Bahnech koná ta někým tak milovaná armádní monstrakce.
Souhlasím ovšem s Romanem a jeho obavou, že ve Strašicích možná opravdu to porcování medvěda začíná. A začalo už ve chvíli, kdy strašičtí předali MO, MŽP a MV svůj návrh na budoucí úpravu poměrů v Brdech. (Ostatně, nejednou jsem na to upozorňoval – leč marně ).
Omlouvám se za sáhodlouhý příspěvek, ale krátce to napsat nešlo.
pavel , červenec 08, 2013
...
Mě (a nejen mě ) by jen zajímalo, když nás tady jeden podrážděný pan doktor 28. května 2013, s jemu jistě vtipně připadajícími odkazy na „doby krále Klacka", poučil, že obce samozřejmě budou mít připomínky a vesele hned obvinil, že se tu hledají konspirace za každou cenu, tak jestli tedy Strašice protestovaly proti vedení silnice z dálnice na kraj vojenského prostoru za vodárnu pod Kamennou. Jak se k tomu Strašice oficiálně postavily? Sdělí to někdo někde nějak veřejně? Když jsme ti panikáři prý .....
Tichošlápek , červenec 07, 2013
Pozor na matení tělem...
Nechť nikdo z odpovědných lidí neskočí strašickým na lep v tom smyslu, že - otázka není, kudy vést průjezdní komunikaci, zda přes Padrť (díky možnému budoucímu zatopení údolí nad Strašicemi) nebo přes Bor, ale otázka stále zní, zda je vůbec potřeba taková nová komunikace. Nějak zapadla ona známá, byť né zcela vyhovující, komunikace Obecnice-Zaječov (Neřežín). Holt takovou silnici Strašice chtěj mít taky. Já se jenom bojím, aby pak další obce nechtěly taky. Nezačíná náhodou zrovna ve Strašicích ono pověstné porcování medvěda?
rp96 , červenec 07, 2013
Studie má řešit zprůjezdnění Brd
Tichošlápek , červenec 07, 2013
...
Chtěl bych se zeptat, jak to tedy je s tou silnicí „z dálnice na Bahna“ ? Podle posledních zpráv http://www.ceskenoviny.cz/domo...ech/947239
to totiž vypadá, že silnice ze Strašic k Zámečku bude neprůjezdná kvůli přehradě. Již brzy. Stavba hráze by měla proběhnout mezi lety 2015-2020. A tak „objížďka“ bude asi „nutná“ . Nebo ne ?

Tichošlápek , červen 06, 2013
...
Ta komunikace, jako jednoznačně průjezdní do vojenského újezdu, je začleněna do schválené a platné změny č. 5 územního plánu Strašic http://www.rokycany.cz/vismo/z...2&archiv=0
Můžete se podívat na tu fialovou čáru v koordinačním výkresu http://www.rokycany.cz/VismoOn...nty=864780
Pokud to tedy je „ od dob krále Klacka, z časů, kdy nikdo ještě ani netušil o konci VÚB “ , znamená to, že nyní Strašice uplatní připomínku, aby ta silnice skončila v obci a nevedla do újezdu, jestli to správně chápu. Lhůta pro připomínky je 30 dnů od doručení ( 15. den ode dne vyvěšení ) , k později uplatněným připomínkám se nepřihlíží http://www.plzensky-kraj.cz/cs...1zurpk.pdf Vzhledem k tomu, že veřejná vyhláška je datovaná 16. května 2013, moc času nezbývá.
Budeme se tedy těšit, bez konspirací, že se velmi brzy dozvíme, jak to dopadlo.

Tichošlápek , květen 28, 2013
Je to běžný návrh k projednání
Zmíněný návrh Zásad rozvoje území Plzeňského kraje je prostě návrhem. Jako takový bude řádně projednáván, zástupcům obcí PK bude představen 11. června. Samozřejmě, že k němu bude diskuse a bude určitě ze stran obcí nějak připomínkován. Rekonstrukce tzv. "tankovky" je už v rozvoji kraje od dob krále Klacka, z časů, kdy nikdo ještě ani netušil o konci VÚB. Takže v tom netřeba hledat cosi skrytého. I když, tady se na webu s oblibou hledají konspirace za každou cenu, že?
Martin Lang , květen 28, 2013
Spíš Akce Bahna než spojka do Středních Čech.
Lepší spojení Strašic a jejich okolí se světem je docela logický požadavek patrně mnoha místních obyvatel. Asi stejně logická je úvaha, že by bylo možno pro takový záměr využít už stávající komunikaci – „tankovku“, která je ovšem ve svém posledním úseku (do bývalých kasáren) ve strašlivém stavu a prakticky nesjízdná (mluvím z vlastní zkušenosti). Určitě by to Strašice otevřelo světu a v souvislosti s rušením VÚB mně nijak nepřekvapuje, že takový záměr má zřejmě podporu radnice, jež se vyznačuje velmi cílevědomým „tahem na branku“, pokud jde o budoucnost této obce. Tu radnice vidí docela přirozeně v turistickém ruchu a myslím, že má pravdu. Ostatně příklad nedalekého Dobřívu je velmi přitažlivý.
Přivaděč, „končící“ na okraji újezdu směrem k Bahnům by sice mohl vyvolávat nejrůznější fantastické nápady, ale troufl bych si spíš odhadovat, že možná bude končit velkým parkovištěm. Armáda i některé spolupracující organizace pravděpodobně mají i do budoucna úmysl pokračovat v tradici Akce Bahna, kterou v zásadě neodmítá ani MŽP a AOPK, když ji považují za přijatelnou alternativu „managementu přírody“ na Bahnech.
Stále jsem přesvědčen, že strašičtí za nejvhodnější možné spojení se Středočeským krajem považují komunikaci Obecnice – Zaječov. Úvahy o možné spojení se Stč.krajem přes Padrť sice nelze vyloučit, ale považuji takové řešení za zcela nereálné. Taková komunikace by vedla prakticky středem navržené I.zóny i II.zónami a uvažovanými MZCHÚ a nepředpokládám, že by kdokoli na ministerstvu byl ochoten se podepsat pod souhlas s takovou šíleností. V tomhle směru zůstávám naprosto klidný. Není snad nutné hned vidět „straky na vrbě“.
Sice představa i do budoucna pokračující (podle mě poněkud praštěné ) propagandistické armádní show na Bahnech, mně osobně znechucuje, ale chápu, že v tomhle punktu to holt budu muset rozchodit. Disturbance povrchu pojezdy těžké techniky je na Bahnech v zájmu zachování zajímavých a cenných biotopů zřejmě stejně dobré řešení, jako jakékoli jiné – a alespoň to zaplatí obrana a nikoli MŽP.
A jen poznámku: Udělat z tankovky dálniční přivaděč se mi příliš nelíbí, protože vnese do oblasti současného PP Trhoň nepřiměřený provoz. Sami bychom raději připojili PP Trhoň k CHKO Brdy i s příslušnou dopravní uzávěrou. Vedení dálničního přivaděče by docela dobře mohlo sledovat jiné komunikace, než zrovna přes hřeben Bílé skály.
pavel , květen 27, 2013

Přidat komentář

menší | větší
security image
Opište zobrazená písmena

busy
 
© 2024 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů