Náhodné obrázky


Brdské osmistovky 2007 očima Pavla Čámského
stoupání na Paterák
Počet zobrazení:4414

Houby brdských lesů
Kuřátečko hřebenité - Clavulina coralloides
Počet zobrazení:5881

Struhy
Odtok od pohonu pily do Litavky
Počet zobrazení:4332
Hlavní stránka arrow Zprávy arrow Na Brdech vypukla 2. zlatá horečka
Na Brdech vypukla 2. zlatá horečka | Tisk |  E-mail
Napsal Roman Poustka   
Úterý, 05 únor 2013

 

Po 20 letech se do Brd vrátila zlatá horečka . Před lety dalším průzkumům a eventuální těžbě jedné britské těžařské společnosti zabránilo zřízení přírodního parku Třemšín, který ve svém zřizovacím předpisu přímo zakazuje geologický průzkum.

Tehdy byly přetřásány lokality Jahodové (Věšín) a Petráškovy hory (Vacíkov). Od listopadu 2012 se úsilí těžařů soustředí na druhé jižnější ložisko. Snad jsou snahy vyvolány plánovaným otevřením a zkomerčněním Brd jako celku - vyhlášením CHKO. Ať už jsou úmysly zastupitelstva Hvožďan, kam Petráškova hora spadá, jakékoliv, faktem je, že eventuelní existence CHKO, ke které se někteří starostové v regionu odvolávají jako ke spáse, průzkumným a dalším pracím mimo 1. zónu nezabrání.
   Kdo přesně a přes jaké páky tlačí na pilu, se můžeme jen dohadovat. Stopu můžeme hledat i v podivné změně hranic navrhované CHKO v této oblasti, kdy se rozsah CHKO bez udání důvodu stáhl až za komunikaci Rožmitál-Roželov. Může s tím souviset politika státu "ber kde ber" a snaha o novelu horního zákona?
   I přes nemalé finanční nabídky prospektorů zůstávají místní občané a zastupitelé neoblomní a jsou proti jakékoliv horní činnosti v tomto koutě jižních Brd.
   Ještě přilejme trochu logiky. Petráškova hora je v PP Třemšín, kde vykonává dohled Městský úřad v Příbrami. Proč se prospektoři nejprve neobrátí tam? Muselo by dojít zákonitě k zamítnutí žádosti. Místo toho se to řeší na státní úrovni přes ministerstvo. Proč? Je snad snaha obejít místní?
   K přání na závěr si dovolím jedno přirovnání. Přeji Brdům, aby se o nich už nikdy nerozhodovalo z velké výšky, jako tomu bylo málem nedávno v případě plánovaného amerického radaru. Přeji jim, aby o krajině rozhodovali lidé zde žijící a pracující. Snad to bude platit i v tomhle případě a půjde jen o planý poplach pro všechny obránce pustého brdského lesa - takového, jakým ho snad všichni chceme mít. Nebo ne?

 

Zobrazení: 19408

Komentáře (42)

RSS feed komentářů
 1 2 3 > 
Ondřej Liška SZ, píše pro Parlamentní listy, prosinec 2012:
Horní zákon bude však i nadále obsahovat záměrnou chybu, která znemožňuje již více než dvacet let Českému báňskému úřadu odepsat zásoby uhlí za územní ekologickými limity. Těžební společnost je totiž podle zákona sice povinna předložit podklady k odpisu zásob báňskému úřadu, ale zákon nestanoví lhůtu do kdy. Ačkoli usnesení o územních ekologických limitech těžby č. 444 bylo přijato Pithartovou vládou v r. 1991, Mostecká uhelná společnost doposud neposkytla právě kvůli této mezeře v zákoně podklady k odpisu zásob.

Stejně tak v zákoně zůstává předkupní právo těžařů na všechny státní pozemky v chráněném ložiskovém území. Těžaři budou nadále moci přednostně skupovat pozemky, které k těžbě často nepotřebují. Tím komplikují, zdražují či blokují rozvojové projekty obcí.
marie dubanová , březen 26, 2013
především je nutné hlídat přesné znění novely horního zákona
Prospektoři zažádali o povolení průzkumu šesti ložisek zlata. Vracejí se do Kašperských Hor na Šumavě nebo k Petráčkově hoře v Brdech. Atraktivita průzkumu pro důlní společnosti spočívá především v získání přednostního práva na případnou těžbu. Proto se firmy pro začátek spokojují s povolením průzkumu a neodradí je ani to, že například v Kašperských horách byly ony či jejich předchůdkyně už podvakrát odmítnuty.

Nyní se prospektoři ze čtyř mezinárodních firem budou na celkem šesti ložiscích snažit využít nové konstelace na ministerstvech životního prostředí (MŽP) i průmyslu a obchodu (MPO). První vstřícný krok MPO je už v samotném návrhu surovinové politiky – vymizela z něho formulka "zabezpečit ochranu zásob ložisek zlata a ponechat je jako rezervu pro případné ekologicky příznivé využití budoucími generacemi".
marie dubanová , březen 26, 2013
české zlato
Jsem velice ráda,že paní starostka a pan Malý jedou za obec a občany do Mikulova na schůzku Těžařú,ale je na prezentační listině také paní Olga Bubníková,která je ubytována v obci Vacíkov a prosazuje těžbu na Petráčkovo hoře a pan NOUZA,který byl ve vládě pana ministra Dyby a to snad o něčem svědčí.Jedou také zástupci Kašperskych hor a geologové,
Květa Dražanová , březen 26, 2013
s třetí výňatek z Příbramského deníku - stačí to už?
.......Podle Balkové je zásadním úkolem nyní sledovat vývoj kolem připravované novelizace horního zákona a také nového znění surovinové politiky státu.

Horní zákon totiž v současné podobě zakazuje těžbu a získávání zlata metodou kyanidového loužení. Odpůrci těžby ale musí být ve střehu, neboť se může stát, že firmy, které se zajímají o konkrétní lokality lobbují u zákonodárců, aby tento zákaz v novele byl vypuštěn. Tím by se jim otevřela cesta k průzkumu a posléze k těžbě zlata v našem regionu - například v Petráškově hoře u Vacíkova nebo u Mokrska, Čeliny či na jihu Čech v Kašperských Horách. V podstatě se opakuje doba před necelými dvaceti roky, kdy zlatá horečka v Česku vypukla poprvé.
BRDOMIL , březen 26, 2013
a další výňatek z Příbramskoho deníku:
........Tentokrát jsou zástupci těžařských společností o krok vepředu. Nikdo ze státních orgánů obci Hvožďany oficiálně nepotvrdil, že se něco podobného chystá. Přitom je připravena ke schválení nová surovinová politika státu, která možnou těžbu zlata připouští a Petrášková hora je jedním z nejlukrativnějších a pro těžaře nejzajímavějších lokalit v rámci všech, které znovu vrací do hry vládní návrh. Dokonce v návrhu surovinové politiky je zlatu věnováno takřka stejně prostoru jako uhlí, přičemž se jedná pouze o dobře zpeněžitelnou komoditu, která je pro náš průmysl nepodstatná. Navíc podle starostky obce Markéty Balkové hrozí, že také chystaná velká novela takzvaného horního zákona může zakázané získávání zlata metodou kyanidového louhování znovu povolit.....

prosím, neházejte všechny do jednoho pytle
BRDOMIL , březen 26, 2013
Není pravda, že se o novele nikde napsalo a nepíše:
viz výňatek z článku Příbramského deníku: ....Podle sdružení jsou obavy na místě vzhledem k tomu, že se v současné době připravuje takzvaná velká novela horního zákona a také nové znění Surovinové politiky ČR, kde by mohlo dojít ke zrušení průlomového paragrafu o zá-kazu použití kyanidu v procesu získávání zlata. Právě zákaz používání této technologie za pomoci jedovatého kyanidu se podařilo sdružení prosadit do novely horního zákona kvůli prvním pokusům prospektorů získat povolení k průzkumu na zlato už v 90. letech.

Podle sdružení teď hrozí zrušení průlomového paragrafu o zákazu použití kyanidu v procesu získávání zlata..................
BRDOMIL , březen 26, 2013
Zlato
Miroslav Mlejnek uvedl: v lednu 2006 způsobil únik jedovatého kyanidu ekologickou havarii na Labi s následnou kontaminací řeky v délce 70km a velkým úhynem ryb. Příčinou se stala technická závada na signalizačním čidle v detogikační jámě odpadních vod společnosti Lučební závody Draslovka v Kolíně. Vime že kyanid je přenosný do lidského organismu ze všech zdroju. Jeho účinek závisí na množství, na formě a na tom, jak se dostane do organismu a jak dlouho je jeho vlivu člověk vystaven .I ve velmi malém množství je jedovatý. Užívá se v průmyslu, při výrobě textilu,papíru a plastů k vyvolávání fotografií. Užívá se v metarulgii a k hubení hmyzu,ale také se používá při těžbě zlata. Otevřený teren je schopen zamořit v letě asi za 5 min., v zimě po dobu 10min. Do organismu pronikají tyto látky dýchacími cestami...... Dále to nebudu rozvádět,ale kyanid je velice nebezpečný při špatném zacházení a to je pravděpodobné a jsou známé take katastrofy ve světě. toto zde nechceme.Bývalý starosta Kašperských hor F.Stíbal řekl: Myslím,že lidé sidnes životní prostředí dostatečně neváží.Jsou znechuceni politickou situací,zvýšila se i nezaměstnanost.Obávám se ,že mnozí si za příslib krádkodobých a pofiderních zisků nechají přírodu zničit kolem sebe a pak za ní budou daleko dojíždět. Já říkám, ale kam vždyt je ohrožena postupně skoro celá republika. Ptám se : to naši politici dovolí???? Však jsme je volili aby naši vlast opečovávali a ne ničili.
Květa Dražanová , březen 26, 2013
Stránky milovníků brdskýh hvozdů a - Virtually.cz poute tyto noviny uveřejnily článek o připravované novele horního zákona
ačkoliv se schválení novely horního zákona bude bytostně týkat nás všech, tak to téměř nikoho nezajímá a nikde se o tom nic nepíše, čili pokud nebudeme mít kyanid v kuchyni, tak ???
marie dubanová , březen 26, 2013
Jarní setkání těžařů - kde se bude hovořit o připravované velké novele horního zákona a nikoho to nezajímá, ani zmínka v Příbramském deníku -
Jarní Setkání těžařů v Mikulově
THURSDAY, 10. JANUARY 2013
Vážení příznivci těžebního průmyslu(?)

dovolujeme si vás srdečně pozvat na Jarní Setkání těžařů do Mikulova (hotel Galant), které se uskuteční ve dnech 27. - 29. března.

Na každého, kdo se rozhodne v tomto předvelikonočním čase zavítat do moravské vinařské metropole s mnoha historickými, kulturními i přírodními památkami, bude čekat pestrý program.Středeční odpoledne je sice rezervováno pouze členům Těžební unie a jejich valné hromadě, ale večer je již pro všechny účastníky přichystáno posezení ve sklípku s ochutnávkou vín a cimbálovou muzikou. Čtvrtek je pak celý vyhrazen konferenci a přednáškám. Zásadním bodem bude samozřejmě připravovaná tzv. "Velká novela horního zákona", která těžařům chystá mnoho změn(?) Mezi dalšími okruhy bude i nová evropská legislativa, informace z MŽP a MPO či ekologie a technologie...
marie dubanová , březen 26, 2013
Parlament EU jedná o zákazu těžebních technologií používajících kyanid v EU!
Zatím co EU Parlament jedná o zákazu těžebních technologií používajících kyanid v EU, Parlament ČR se snaží naopak zákonem povolit těžbu zlata kyanidem.
Vezmeme-li v úvahu, že těžba zlata v Evropě představuje jen 1% jeho celosvětové produkce a provozují ji především nadnárodní společnosti, přičemž těžba zlata obecně neposkytuje mnoho pracovních příležitostí a pouze s sebou nese riziko ohromných i přeshraničních škod na životním prostředí, měl by být zvážen úplný zákaz těžby používající kyanid na úrovni Evropské unie!
marie dubanová , březen 25, 2013
Horní zákon je zatím jediná překážka
Aktuálně cz. 2012
Horní zákon je zatím jediná překážka, která ještě brání v povolování průzkumu a následné těžbě zlata v ČR - ale již je připravována novela horního zákona, která má těžbu pomocí louhování kyanidem povolit!
Praha - Čtyři firmy požadují po ministerstvu životního prostředí, aby jim povolilo prozkoumat ložiska zlata ve středních Čechách a na jihu země. I kdyby průzkumné licence dostaly a úspěšně ukončily prověřování zásob, čeká na ně zásadní překážka: Horní zákon DOPOSUD zakazuje použít k těžbě zlata kyanidové loužení, nejrozšířenější a nejúčinnější metodu získávání cenného kovu.

Novelu prosadil před 11 lety tehdejší lidovecký poslanec Libor Ambrozek. Reagoval tak na ekologickou katastrofu v rumunském zlatém dolu Baia Mare, kde se protrhla hráz a roztok s kyanidy a těžkými kovy otrávil části řek Tisa a Dunaj
marie dubanová , březen 25, 2013
lék na finanční krizi. Ministr Kuba chce 400 miliard za zlato ze země?

Pardon, tento kousek mě chybí!:
Zlato a další drahé kovy by mohly vyléčit Českou republiku od globální finanční krize. S touto myšlenkou přichází...
marie dubanová , březen 24, 2013
Lék na finanční krizi. Ministr Kuba chce 400 miliard za zlato ze země!

>píše ministr Kuba pro Parlamentní listy 19.8.2012...S touto myšlenkou přichází návrh státní surovinové politiky, který ministerstvo průmyslu předalo dalším resortům a příslušným úřadům k připomínkování.
Ministerstvo průmyslu se ve svém návrhu opírá o fakt, že na různých místech republiky se pod zemí nacházejí bohatá ložiska zlata v hodnotě až 400 miliard korun."Využívání domácích rudních ložisek by bylo v období dluhových krizí i vysoce přínosné pro státní rozpočet," napsal úřad ministra Martina Kuby v návrhu surovinové koncepce.(to je míněno jako poklad pro novelu horního zákona ?)
(Parlamentní listy)
marie dubanová , březen 24, 2013
Pokusy o těžbu zlata kyanidem v civilizované a co NATO VLÁDA?


Jestliže občan je nucen, nebo dokonce města a obce jsou nuceny zakládat SDRUŽENÍ proto aby se domohly svých práv - daných jim Ústavou ČR a občané de facto proto, aby hájili holé životy - tak tu není něco v pořádku. A na to pamatuje Čl.23 Listiny lidských práv a základních svobod - cituji :" občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prosředků jsou v nedohlednu - Kde jsou ústavní orgány aby nás občany chránily a jaké máme použít, my občané, zákonné prostředky na ochranu svých domovů a především holých životů - kynid je prudký jed - není to totiž nic ZDRAVÉHO a právě kyanidem jsme ohrožováni!Ale VLÁsmilies/grin.gifA NA TO NIC NEŘÍKÁ, ANI PARLAMENT NEPROTESTUJE, A CO MY LIDI MÁME DĚLAT NA OCHRANU SVÝCH ŽIVOTŮ?
marie dubanová , březen 21, 2013
Těžba zlata kyanidem v ČR - Je to absurdní, zájemcům o těžbu zlata uniká, že ČR je rozlohou cca 1 % Austrálie a 0.7 % Kanady
Po cca 18 letech se těžaři vrátili a opět nabízejí milióny a slibují "hory i s horákama", ale to už tady jednou bylo, ale zaplať Bůh - lidi se nenechali přesvědčit ani pomocí slibovaných peněz a spojenými silami se před těžbou zlata uchránili? Důvody proti těžbě zlata jsou zásadní a neoddiskutovatelné, jde o důvody toxikologické hygienické, ekologické atd..K velice važným důvodům patří také neustálé znepokojování obyvatelstva - a to v oblastech které patří k nejkrásnějším a nejzachovalejším v ČR. Stejně tak jako nesmyslná ztráta času a energie mnoha starostů a jejich spolupracovníků, která je také na pováženou..Zájemci o těžbu hledí na ČR jako na zemi velmi zaostalou - zcela pomíjejí, že ČR je civilizovaná ,hustě obydlená země uprostřed stejně hustě obydlené Evropy, ale těžební společnosti se domnívají, že si mohou její obyvatele za pár "zlaťáků" koupit a zemi těžbou zlata úplně zlikvidovat.. Protože tu není příliš informací, lidé toho o těžbě zlata, pomocí kyanidového loužení příliš nevědí a tak se snadno mohou domnívat , že těžbou zlata, pomocí těžebních společností rychle zbohatnou. Ale těžaři nejsou výhodný partner, o takové partnery není co stát v žádném oboru. Odhadovaný zisk - s výjímkou zisku právě zmíněných partnerů - je ubohý. Stejně tak ubohý jako pokusy těžařských firem přesvědčit starosty a novináře o nezávadnosti těžby zlata v ČR kyanizací..
marie dubanová , březen 21, 2013
Nyní se bude rozhodovat o podobě novely horního zákona, na její znění si musíme dávat dobrý pozor..
Novela horního zákona bude schvalována sice až na podzim 2013, ale musíme si dávat velký pozor..O znění novely horního zákona se totiž velice zajímají těžební společnosti a právě nyní 27. - 29. března se koná Jarní schůzka těžařů v Mikulově. Protože jsem si současně - s informací o březnovém setkáním těžařů - otevřela i Podzimní setkání těžařů ve Frymburku, které se konalo na podzim 2012 - kde jako první bod programu hned po zahájení je : novela horního zákona, a poté jsem si otevřela seznam účastníků a přednášejících a byli tam tito lidé - úředníci : z Ministerstva pro místní rozvoj ČR Sedláčková Vladimíra - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Kavina Pavel - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Kaštovský Vít - Ministerstvo vnitra Nouza Richard - Ministerstvo životního prostředí Česnek Jaroslav - MPO ČR Vlastník Martin - MU PřF Zeman Josef - MŽP SR Maťová Viera, MŽP SR Lipovská Monika ND LOR Uničov, a.s. - Snášel Pavel ND LOR Uničov, a.s.Kraevski Todor Odborný poradceAubrecht Vlastimil - Odborný poradce TUJedličková Pavla OKD a.s.Novobilský Svatopluk ORICA ČR - Konupčík Petr Pewag s.r.o. - Lenfeld Martin Poslanec parlamentu ČR Petr Břetislav - Poslankyně Parlamentu ČR Matušovská Květa, tak se obávám, že bude za přítomnosti těchto vysokých ministerských úředníků a poslanců Parlamentu ČR ta novela horního zákona rovnou odsouhlasena a na podzin se nechá jen tak, aby to mělo NÁLEŽITOSTI a pro pořádek ještě schválit poslancům a senátorům, kteří nebyli jarnímu setkání přítomni...proto si musíme dávat veký pozor na znění té novely...
marie dubanová , březen 20, 2013
Těžba zlata z předpokládaných ložisek v České republice by se v žádném případě neměla uskutečnit..
Těžba zlata z předpokládaných ložisek v České republice by se v žádném případě neměla uskutečnit z důvodu přednosti veřejného zájmu na ochranu přírody a životního prostředí, ať už jde o zachovalou přírodu Šumavy nebo bezprostřední ohrožení vody, před soukromým zájmem na výnosech z těžby. Případné finančním přínosy pro republiku, ostatně nevelké, v žádném případě nemohou vyvážit nepříznivé dopady a škody, které by těžba nepochybně způsobila. Je třeba pečlivě hlídat navrhované změny zákonů nebo jiných právních předpisů, aby neotevřely cestu eventuálnímu povolení těžby. Bedřich Moldan
marie dubanová , březen 20, 2013
Města a obce ČR, která jsou ohrožena těžbou zlata kyanidovým loužením :
Těžbou zlata kyanidem není ohroženo jen přbramsko, ale kromě severních Čech je ohrožena celá ČR - zdroj : "Atlas nerostných surovin a ložiska zlata v ČR" : TĚŽBOU ZLATA KYANIDEM JE OHROŽENO : Jílové u Prahy, Libčice, Čelina, Líšnice, Bytíz, Klínec - Všenory, - Kasejovice, Hartmanicem Voltýřov, Písek, Dobrá voda(část Č.Budějovic), Roudný, Humpolec, Zlaténka, Předín, Zlatý Chlum, Zlaté Hory - západ, Suchá Rudná, Stupná a Svoboda nad Úpou... Pokud novela horního zákona umožní louhování kyanidem, ZŮSTANOU Z NAŠÍ REPUBLIKY - NEPORUŠENÉ A TEDY K ŽIVOTU - JEN SEVERNÍ ČECHY!!
marie dubanová , březen 20, 2013
české zlato
Dobrý den,ráda bych zdělila několik informací ke zlatu na Petráčkově hoře.V obci Vacíkov jsou ubytováni lobisté od těžařské společnosti GOLD PET a říkají liden jak se budou mít dobře až se zde bude povrchově těžit zlato,kolik zde bude pracovních míst a jak bude obec bohatá.Zapoměli ale dodat,že se bude odstranovat hora 24 h. denně, mlít kámen také denne přičemž bude velká prašnost v okolí podle směru větru.Dovezou až 200 pracovníku,což bude na tak malý prostor velká koncentrace lidí.Bude v této krajině po klidu a až skončí s těžbou bude zde velké jezero,nevím ale k jakému účelu bude moci sloužit. Ke konci března se mají sejít těžařské společnosti v Mikulově,aby se zde dohodli jakým způsobem prolomí horní zákon o těžbě nerostného bohatsví. Když bude zákon prolomen a pan KUBA mu dá požehnání tak je ohroženo zatím 6-8 lokalit a dalších 80 to čeká a bude vyrabována naše zem.Ptám se jak se budeme bránit.Přeci nechceme nechat dalším generacím zdevastovanou rodnou zem.
Květa Dražanová , březen 19, 2013
optimismus mě neopouští
Já vám asi rozumím, jak to myslíte s tím "o Brdech bez Brd."
Možná by se to ale dalo pojímat i jinak s tím rozlišováním "dole" a "nahoře". Ono totiž to, že "dole" Kraj vyhlásil přírodní park s určitým omezením, znamená přeci svým způsobem povinnost pro ty "nahoře" podle toho rozhodnout. Anebo aspoň si nedovedu představit situaci, kdy by MŽP průzkum/těžbu povolilo a MěÚ Příbram v tom naopak bránil skrze PP - opravdu by mě zajímalo, jak by se toto případně řešilo. Ale myslím, že k tomu nedojde a MŽP v Brdech nic takového nepřipustí (jednak kvůli CHKO, kde se dá jasně argumentovat převahou veřejného zájmu - ochrana přírody, druhak slabostí mnohých "modrých" politiků pro krásu Brd.... jakkoli neuvěřitelné a podivné se to může v dnešní pochmurné době zdát
smilies/wink.gif ).
brdská krysa , únor 06, 2013
...
Konspirace je už jen v tom, že nejspíš žádný úředník ministerstva nebydlí v dotčené lokalitě, hluboce se omlouvám, kdyby ano. Je to jaksi "o Brdech bez Brd", v případě kladného stanoviska MŽP snad dostane odškodnění (majetková a zdravotní újma, vystěhování,...) kdo? Obec? To je kdo?:-) Přírodu odškodní kdo a jak? Selským rozumem by to mělo fungovat tak, že MŽP si nechá vypracovat svůj posudek od např. AOPK a rovněž vznese dotaz na příslušný nejpodrobnější a místu nejbližší "státní dozor nad ochranou přírody". Jenom se trochu bojím, že finanční dranc a snaha o další lepení děr zpuchřelého cedníku státního rozpočtu bude nad zájmy ochrany přírody (neplést s CHKO). Určitě se z toho stane i politické téma jako třeba s jadernými úložišti. Doufám, že nebude povolena žádná! činnost, ani průzkumná, protože od průzkumu k těžbě už je jen malý krůček často zaslepený vidinou původně nečekaného zisku.
rp99 , únor 06, 2013
moc to překombinováváte
Podle zákona souhlas s průzkumem uděluje MŽP, dle informací z tisku se rozhoduje nyní o šesti žádostech v této věci.
Tudíž se i o zlatě v Brdech "rozhoduje nahoře", nikoli na MěÚ v Příbrami, protože prostě takový je zákon. Nač z toho dělat zas nějakou konspiraci smilies/cheesy.gif ?
brdská krysa , únor 05, 2013
 1 2 3 > 

Přidat komentář

Můžete přidat váš komentář zde

busy
 
© 2022 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů