Automatický překlad


Náhodné obrázky


Stanislav Čechura
munice brdských lesů
Počet zobrazení:5731

Brdské osmistovky 2011
co se děje nad námi
Počet zobrazení:4760

Pavel Wunsch
Zakládaná síť průseků poblíž Klondajku
Počet zobrazení:4479
Hlavní stránka arrow Zprávy arrow Tisková zpráva z jednání SOS Brdy
Tisková zpráva z jednání SOS Brdy | Tisk |  E-mail
Napsal Administrator   
Úterý, 01 listopad 2011

28. října 2011 se z podnětu Vojenského historického sdružení Brdy, o.s., uskutečnila schůzka volné občanské iniciativy SOS Brdy, jejímž programem bylo zhodnocení současného vývoje situace vyvolané záměrem ministerstva obrany zrušit vojenský újezd Brdy a s tím spojená problematika následné formy ochrany přírody a krajiny Brd, kterou na území středních Brd do současné doby dostatečnou měrou zajišťovala samotná existence vojenského újezdu.

Účastníci schůzky se shodli, že v případě avizovaného zrušení vojenského újezdu je potřeba v první řadě zachovat nezastavěnost území a co možná nejvíce omezit vjezd motorových vozidel. Prvořadým úkolem proto je prosadit zakotvení nezastavitelnosti území do zásad územního rozvoje jednotlivých krajů, a tím i do územních plánů dotčených měst a obcí.

Pozvání k setkání přijali rovněž RNDr. František Pojer (z Agentury ochrany přírody a krajiny) a Ing. Václav Pernegr (vedoucí LS Obecnice, Vojenské lesy a statky, s.p., divize Hořovice), kteří osvětlili diskutované téma z pohledu svých odborností.

Hovořilo se o obou možných variantách dalšího vývoje ochrany přírody a krajiny, tj. buď vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO), nebo zajištění ochrany přírody prostřednictvím sítě maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) v kombinaci s ochranou krajinného rázu zřízením přírodního parku. Diskuse se dále vedla o části dosavadního vojenského újezdu, která po jeho zrušení má být posádkovým cvičištěm, o dotčených obcích, jejich zájmech a současných postojích, jakož i o jednáních, která dosud proběhla. Na srpnovém setkání ministrů obrany a životního prostředí se starosty podbrdských obcí zaznělo, že v tuto chvíli ministerstvo životního prostředí zastává názor, že by mohla být vyhlášena CHKO Brdy, ovšem s tím, že dokud nebude dosaženo shody mezi obcemi, pak jakákoli úvaha nad vyhlášením příslušné formy ochrany je nefunkční a nemožná. Případné vyhlášení CHKO samo o sobě nezabrání výstavbě ani zvýšení dopravní zátěže.

Výsledkem jednání je konstatování, že ať už bude ochrana přírody a krajiny zajištěna formou CHKO, nebo formou přírodního parku + sítě maloplošných zvláště chráněných území, nejdůležitějším nástrojem pro zachování málo dotčeného stavu krajiny středních Brd (ve srovnání s okolím a v posledních desetiletích díky existenci vojenského újezdu) bude zakotvení nezastavitelnosti území na všech úrovních územního plánování. Nepřekročení únosné míry dopravní zátěže bude v budoucnu záviset na přístupu jednotlivých subjektů, kterým správa komunikací připadne.

Zobrazení: 6271

Komentáře (0)

RSS feed komentářů

Přidat komentář

menší | větší
security image
Opište zobrazená písmena

busy
 
© 2023 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů