Hlavní stránka arrow Vzkazovník
Prohlížet komentáře
Zobrazeno 540 - 570 z 3528 stránek
 
Vložit komentář
 
Jméno Zpráva
pavel
Vloženo: Pondělí, 06 srpen 2012 18:36 IP xx.yyy.115.241 Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1
Několik poznámek:
K Tichošlápkovi: Neviděl bych to tak dramaticky. Samozřejmě, v některých obcích k tomu proběhlo hlasování zastupitelstva. Tam je jejich stanovisko více "zavazuje", než třeba tam, kde si o tom rozhodl starosta, případně to nechal formálně proběhnout radou. Tam, kde se obce nevyjádřily, se sice předpokládá souhlas, ale přinejmenším podmíněný. Rozhodující bude samotný oficiální proces a případně vznesené námitky. Až to je oficiální. Je to sice proti mému zájmu, ale v zájmu objektivity nezbývá než napsat, že teprve v tomto procesu mohou nastat situace, kdy sice obec případně (předběžně) s CHKO souhlasila, ale v rámci vypořádání námitek se vyskytly takové okolnosti (s nimiž předtím nebylo počítáno), které souhlas obce nakonec vylučují. Bylo by to sice poněkud nestandardní, ale přesto to nelze dopředu vyloučit.
Mimochodem - omlouvám se za nepřesnost. Nějak jsem se zhlédl v "připomínkách". Samozřejmě se jedná o "námitky". V zásadě však tu nejde o propastný rozdíl.
K Námořníkovi: Je to určitě případná poznámka. Souhlasím sice s "krysou", že účastníky řízení jsou všechny DOTČENÉ obce a není tak nutno ověřovat, zda ta obec jen sousedí nebo její katastr leží přímo uvnitř uvažované CHKO. Nicméně - lze předpokládat, že samotné řízení o námitkách bude zahájeno až někdy počátkem roku 2013. Do té doby předpokládám, že bude už existovat přesnější představa o "budoucích" katastrech. Ta už tu koneckonců je - a i když se ještě může mnohé změnit, v zásadě neočekávám nějaké extrémní odchylky. (Nepředpokládám, že by bylo bezezbytku vyhověno požadavku Stč.kraje újezd nedělit mezi oba kraje a ponechat jej nadále celý v Stč.kraji). Již více-méně dojednané katastry obcí by tak asi mohly zůstat. To, že to není (nebude) oficiální a zákonem vyhlášené však neznamená, že obec by byla nucena se zdržet námitek, které se týkají území, které jí momentálně nenáleží. Bude-li se jednat o námitky věcné a týkající se např. režimu, zonace, komunikací apod., není důvod, aby je nemohl vznášet kterýkoli dotčený (povolaný) subjekt, bez ohledu na to, zda by se týkaly území, jež by v budoucnu měl ve své správě, nebo nikoli. K tomu ještě si dovolím podotknout, že samozřejmě mají jinou váhu požadavky a argumenty obcí, které by se ocitly uvnitř uvažované CHKO i svými zastavěnými nebo zastavitelnými částmi, než obcí, které by s CHKO pouze sousedily, případně by teprve získaly (předpokládám, že nezastavitelné) části katastrů uvnitř CHKO.
A poslední poznámka: K území, které jim nepatří (a ani patřit nebude) se budou vyjadřovat nejen obce, ale i další subjekty. Bude se k němu např. vyjadřovat i armáda, které taky patřit nebude. (Zaplaťpánbu).
 
Tichošlápkovi
Vloženo: Pondělí, 06 srpen 2012 16:32 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTbORJ/5.14.0.19709; .NET CLR 2.0.50727)
Takhle:

"...Například na dotaz, jak bude řešena situace, kdy zastupitelé obce nedají k návrhu vyhlášení CHKO souhlas, náměstek ministra Pelc řekl, že za předpokladu, že námitky budou konkrétní a jasně formulované, bude v prvé řadě nutné hledat společné řešení, případně upravit materiál. V případě, že námitky zůstanou, bude o nich rozhodnuto v souladu s ustanovením § 40 zákona č. 114/1992 Sb., ve správním řízení. V případě podaného odvolání o nich rozhodne ministr."

http://podluzi.cz/aktuality-regionu/aktuality/818-chko-soutok-ano-nebo-ne
 
brdská krysa Námořníkovi
Vloženo: Pondělí, 06 srpen 2012 12:39 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTbORJ/5.14.0.19709; .NET CLR 2.0.50727)
Osobně tomu rozumím takto, ale nejsem právník - jestli tu nějaký je Wink, vyzývá se, aby nám to pomohl vysvětlit:

V zákoně se nepíše výslovně o VLASTNICTVÍ katastru jako o nutné podmínce učasti v řízení, viz:

(3) Návrh na vyhlášení národního parku nebo chráněné krajinné oblasti nebo jejich ochranného pásma, nebo vymezení zón ochrany národního parku anebo chráněné krajinné oblasti zašle Ministerstvo životního prostředí obcím a krajům, jejichž území SE NÁVRH DOTÝKÁ.

Těmi "dotčenými účastníky" (široký pojem, ale CHKO se sousedních obcí dotkne zcela jistě) jsou kromě vlastníků i sousedé, běžně to máte třeba u stavebního řízení, dokonce jsou rozsudky v tom smyslu, že dotčeným nějakým záměrem může být občan třeba ob tři pozemky.

No a proč myslíte, že si MŽP teda dělalo ten předběžný průzkum mezi 43 přilehlými obcemi, když se teda na ně mohlo pěkně vyprdnout Biggrin ... ?

 
Námořník
Vloženo: Pondělí, 06 srpen 2012 12:11 IP xx.yyy.91.118 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
Během procesu vyhlašování CHKO žádná z přilehlých obcí ještě nebude mít ve Středních Brdech katastr - ty by měly "dostat" až současně se zrušením VÚ a zároveň s eventuelním vyhlášením CHKO. Jak se tedy obce budou moci vyjadřovat k území, které jim nepatří???
 
Tichošlápek
Vloženo: Pondělí, 06 srpen 2012 11:49 IP xx.yyy.238.152 Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; Edition Campaign 21; cs) Presto/2.10.289 Version/12.01
Až bude zaslán návrh . . .
tak podle § 40 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114#p40 mají obce a kraje dotčené navrhovanou CHKO právo uplatnit k návrhu námitky, a to do 90 dnů od obdržení návrhu.

Domnívám se však, že námitkou, jíž by mohlo být vyhověno, v této fázi asi už nemůže být úplné odmítnutí návrhu.
Vykládám si to tudíž tak, že zasláním návrhu je de facto rozhodnuto o tom, že se CHKO zřídí - a vyhoví se případně jen těm (některým) námitkám, které vyladí nějaké detaily ( řečí zákona " orgán ochrany přírody uvede návrh do souladu s námitkami, kterým bylo vyhověno " ) .
Ale třeba se mýlím.

 
brdská krysa
Vloženo: Pondělí, 06 srpen 2012 10:57 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTbORJ/5.14.0.19709; .NET CLR 2.0.50727)
Pavel to napsal moc hezky Smile.

K sídlu Správy CHKO je třeba změna přílohy zákona o ochraně přírody a krajiny, poučné a jako dobrá prevence je to na příkladu CHKO Český les:

http://drazovice.jz.cz/index.php?hl=zpravodaj/main.php&main=zpravodaj/jz_agris_vypis.php&id=663&kategorie=1&podkategorie=9&view=on
 
pavel
Vloženo: Pondělí, 06 srpen 2012 10:40 Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xx.yyy.115.241 Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1
Možná jsem se nevyjádřil dost jasně, zkusím to ještě jednou:
1) Nedávno proběhlá "anketa" mezi obcemi na Podbrdsku měla pouze odpovědět na otázku, zda se vůbec má MŽP pouštět do procesu, který by měl (ale nemusí) vyvrcholit vyhlášením CHKO Brdy. Anketa o CHKO nerozhodla, pouze MŽP pobídla k tomu, aby celý náročný vyhlašovací proces zahájilo.
2) Rozhodnutí o zahájení procesu vyhlašování CHKO lze očekávat patrně tento měsíc. Teprve od toho okamžiku se rozběhne oficiálně (doposud se jednalo o nezávazné konzultace, jejichž cílem bylo zmapovat situaci).
3) Součástí procesu bude mj.:
a) předložení návrhu na vyhlášení CHKO, který bude obsahovat (taky mj.):
- NÁVRH vymezení CHKO (její možné hranice)
- zhodnocení ochranářsky významných lokalit a předmětů ochrany
- NÁVRH zonace území
- návrh harmonogramu vyhlašování
- možná též návrh bližších podmínek ochrany.
b) všechny dotčené subjekty (sousední obce, ministerstva, kraje, některé hospodářské subjekty, armáda, vodohospodáři atd.) budou mít možnost se k návrhu vyjádřit formou připomínek. V rámci následného připomínkového řízení by tyto podněty měly být vypořádány a většina jich bude nějakým způsobem do projektu zapracována (ty oprávněné a smysluplné).
c) bude navrženo, jak postupovat v případě již vyhlášených EVL a navrhovaných MZCHÚ - která jako MZCHÚ vyhlásit a které lokality zohlednit v zonaci.
d) bude navržen plán péče o CHKO a o jednotlivé lokality, zasluhující mimořádnou ochranu.
e) výstupem celého procesu (zřejmě počátkem r.2014) by měl být již hotový projekt vyhlášení CHKO, připravený k jednání na Vládě ČR a k tomu, aby mohla být CHKO nařízením vlády vyhlášena (cca polovina roku 2014), případně také to, že CHKO vyhlášena nebude (ani to není vyloučeno).
4) Pokud proces vyhlašování, vč. připomínkového řízení a jeho vypořádání proběhne tak, že dojde k většinovému konsenzu o budoucí podobě CHKO, podmínkách jejího fungování atd., bude materiál předán vládě, která pak následně (nejspíš) svým nařízením CHKO vyhlásí. Účinnost vyhlášení bude patrně posunuta a sjednocena s termínem, kdy bude oficiálně zákonem zrušen vojenský újezd. V nařízení, jímž se vyhlásí CHKO, bude také stanoveno sídlo Správy CHKO.

Tohle píši jen proto, že z některých příspěvků vyplývá, že snad bylo už o CHKO rozhodnuto, že se tak stalo narychlo, že obce byly oficiálními místy manipulovány atd. Tak tomu ale není. Oficiální proces se teprve rozběhne - a teprve v jeho průběhu se obce konkrétně prakticky ke všemu budou moci vyjádřit a jejich připomínky budou muset být vypořádány. Pokud jde o CHKO, jsme teprve těsně před začátkem samotného procesu, nikoli v jeho průběhu a už vůbec ne na konci. Vše je otevřeno - a bude jen záležet (mj.) na schopnosti obcí a jejich zastupitelů prosadit své OPRÁVNĚNÉ zájmy. Pokud na to obce rezignují, je to samozřejmě jejich věc (a jejich hloupost).
 
brdská krysa
Vloženo: Pondělí, 06 srpen 2012 08:28 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTbORJ/5.14.0.19709; .NET CLR 2.0.50727)
pro rp:
Zrovna jsem při ranním výklusu kolem Tisáku přemýšlela (nejen) o tom, co Vy tu píšete (fakt)... ale mám to trochu jinak:
Jak píše Jaromír o těch zmanipulovaných obcích a Vy jste nakousl ten radar.... právě v tom kontextu si myslím, že obce, které kruhem kolem Brd vyhlašovaly místní referenda a dokázaly si sehnat objektivní informace atd... asi nebudou jen tak manipulovatelné, ne? A nezapomeňte, že v té době obce o CHKO velmi stály... ono mlčení se dá proto opravdu vykládat různě, ale nemá to asi smysl dělat...
K "zavšivenosti politiky" - myslím, že se to nevymyká jinému lidskému dílu (sem tam se prostě objeví nějaký ten zmetek), jen prostě se tolik nepíše a nemluví o těch slušných a poctivých, kteří nekradou a nepodvádí, a to je podle mě prostě pořád slušná většina, a pozor - bez ohledu na barvu dresu Smile.
Zas tolik nelze podléhat tomu, co do nás cpou televize a noviny Biggrin.

K obavě, že když se CHKO podělá, nebude nic:
Je třeba podívat se na to reálně - maloplošky Kraje nevyhlásí, bo není politická vůle (ale je ohledně CHKO), přírodní park(y) nechce nikdo... Pokud do toho budete vrtat s úmyslem položit CHKO, může se klidně stát, že nebude prostě žádná ochrana Brd...
Proto myslím v této fázi nemá již smysl bojovat proti CHKO - spíš usilujte svými připomínkami o to, aby byla "udělaná" co nejlíp...
A co tak sleduji, prohlášení na podporu CHKO mají skoro všechny strany, včetně komunistů a Matunovy TOP 09 Smile, takže v parlamentu by nemusely být problémy...
 
rp
Vloženo: Pondělí, 06 srpen 2012 07:22 IP xx.yyy.130.2 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 (.NET CLR 3.5.30729)
Hezká diskuze.-).

K AOPK a Martinovi: asi jste Tichošlápka nepochopil, určitě se nenaváží do AOPK nebo jejích zaměstnanců, myslím, že to všichni (možná i Vy) chápeme tak, že je AOPK podřízeno politické vůli (event. zvůli) MŽP, jak bylo právě možné vloni dobře vidět tím "obratem". AOPK je vlastně taková loutka, která si ale zároveň vyhlášením dalšího CHKO může přilít trochu vody na mlýn (ale to se děje všude a nemám to zaměstnancům agentury za zlé).

A ještě jeden poznatek "z terénu" - zastupitelstva "nevyjádřených" možná zastávají podobný postoj jako starosta Míšova - prý nemá smysl nějak oponovat, ve vládě si s námi udělají stejně, co chtějí (obsahově shodný přepis výňatku z osobního rozhovoru). Brdy tedy doplácí na zavšivenost a praktiky (slušně napsáno) našich nejvyšších politických pater (nebo že by je "nižší patra" podceňovala v jejich skutečném ochranářském úsilí?.-)). Radar byl a stále je toho velkým důkazem. Shrnuto: z nevyjádření se nadpoloviční většiny obcí NELZE (vím bylo to předem avizováno, že půjde o souhlas) reálně vyvozovat, že by byly skutečně PRO CHKO bez výhrad.
 
Martin
Vloženo: Pondělí, 06 srpen 2012 02:18 Navštívit web autora Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xx.yy.34.59 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1)
Pro Tichošlápka: nechápu, proč Vám vadí, že rozhodnutí MŽP o CHKO Brdy by mělo být politické. Vždy a ve všech ostatních případech tomu tak bylo, je a bude. MŽP je vrcholným státním orgánem, věci, které projednává se dějí ve státním zájmu, a přitom se dotýkají života na dotčených územích. To znamená, že prostě jsou politikem, a to dokonce sensum stricto. Brdy nejsou výjimkou, jsou jenom další v pořadí. A to nemluvím o NP. Nebo si myslíte, že to, co se děje kolem Šumavy není politikum?
Oháníte se pořád odborníky z AOPK. Kdo je podle Vás třebas takový pan Dr. Vojen Ložek sen.? To je snad přírodovědný kutil amatér či dokonce diletant? A není se svým názorem, že Brdy si CHKO zaslouží zdaleka sám. A půjdu-li ještě hlouběji: je-li někdo zrovna pracovníkem AOPK, znamená to, podle Vás, že je posvátná kráva, nedotknutelný guru, když zastává náhodou zrovna Váš názor? Milý pane, nevím v jakém prostředí se profesionálně pohybujete Vy. Já velmi často v tom akademickém. A vím, že před omyly, selháváním, pýchou a vědeckou slepotou akademické vzdělání, ani dlouhodobá praxe v tom či onom oboru, vědecké hodnosti, ani akademické prostředí, nikterak neimunizují. Samozřejmě, že jako celek a velká řada jedinců z nich si řešitelé z AOPK zasluhují úctu. To z nich ale nedělá bytosti neomylné, což tu stále jaksi nenápadně zkoušíte podsouvat Vy.
 
pavel
Vloženo: Neděle, 05 srpen 2012 23:09 IP xx.yyy.115.241 Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1
MŽP požádalo obce o vyjádření, zda jsou ochotny za určitých okolností akceptovat CHKO. Postupovalo tak proto, že se jedná o dost časově, administrativně i finančně nákladný proces, do něhož se nechtělo MŽP pouštět dříve, než si ověří, zda jsou obce vůbec ochotny se o tom bavit. Obce tak prozatím žádnou CHKO neodsouhlasily, daly pouze MŽP "zelenou" pro to, aby ten vyhlašovací proces zahájilo. Zdali skončí samotným vyhlášením CHKO není v téhle chvíli nijak jisté, jakkoli je to pravděpodobné. (Na besedách o tom zástupci MŽP a AOPK docela jasně informovali. Nerozuměli tomu jen ti, kteří rozumět nechtěli). Teprve nyní se čeká na pokyn vedení MŽP k zahájení celého vyhlašovacího procesu. Očekává se, že se tak stane v průběhu tohoto měsíce - měla by být také zveřejněna upravená mapa předpokládané CHKO, která by už měla reflektovat předběžné požadavky obcí, pokud jde o vedení hranic. (Některé obce, třeba Hvožďany, už např. takové požadavky vznesly a ministerstvo je akceptuje. Je maximum vůle vyhovět všem rozumným požadavkům.) Teprve potom, až se proces rozběhne oficiálně, budou znovu obce vyzvány, aby předložily k oficiálnímu návrhu své připomínky - budou mít na to docela dlouhý čas. Teprve nyní také bude zpracováván návrh zonace - prozatím se s ním čekalo až na oficiální zahájení procesu - právě ona představuje jednu z nejnáročnějších fází. Nemělo by smysl ji zpracovávat, kdyby se o CHKO vůbec nezačalo oficiálně jednat.
Všichni zúčastnění a dotčení budou mít ve vyhlašovacím procesu dostatek prostoru, aby své připomínky a návrhy uplatnili. Budou zpracovány, projednány a přiměřeně akceptovány.
Zásadu nezastavitelnosti území může kraj ve svých ZÚR sice "zakotvit", ale jen v rozsahu, který mu umožňuje zákon. Ten mu ale nedává právo na nic víc, než (v bližších podmínkách ochrany v Pp) stanovit zákaz umisťovat nové stavby bez předchozího schválení místně příslušného orgánu ochrany přírody. Ten pak posuzuje pouze to, zda je stavba v souladu s krajinným rázem nebo ne a zda nemá být umístěna na PUPFL. Pokud ano, zjišťuje se, zda byla provedena příslušná změna ÚPD katastrálně příslušné obce (většinou se změna schválí, jak známo). Kraj víc nařídit nemůže, než co mu dovoluje zákon, jinak by bylo jeho nařízení neplatné. Proto není třeba zakotvení nezastavitelnosti v ZÚR kraje přeceňovat.
 
Tichošlápek
Vloženo: Neděle, 05 srpen 2012 23:02 IP xx.yyy.36.84 Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; Edition Campaign 21; cs) Presto/2.10.289 Version/12.01
K tomu, co napsal "pavel" :

Mnohokrát už bylo řečeno, doloženo, podloženo studiemi, že Brdy na CHKO nemají, nebo jinak řečeno, umisťovaly se v druhé desítce potenciálních kandidátů. I v onom zmíněném (23. června 2011 od AOPK na MŽP předaném) materiálu (který vznikl dřív než přišly politické tlaky, deklarace ministrů, unáhlené usnesení vlády) je jasně uvedeno , že (cituji, strana 12) "Většina lesů je tvořena kulturami stanovištně nepůvodních jehličnanů, přírodní biotopy byly vymapovány pouze na necelých 14 % území." (konec citátu)
Dále ve zde již také několikrát zmíněném článku http://www.casopis.ochranaprirody.cz/Z-nasi-prirody/brdy-chranenou-krajinnou-oblasti.html , jehož autory jsou zaměstnanci AOPK, stojí:
"Zřízení chráněné krajinné oblasti (CHKO) jako druhé variantní řešení představuje komplexnější a aktivnější způsob péče. Proces vyhlašování jednotlivých MZCHÚ by zde mohl být částečně nahrazen vhodně zvolenou zonací. Ze studie VaV/620/16/03 Vyhodnocení potenciálu krajiny ČR z hlediska možného dalšího rozvoje CHKO v ČR, kterou si nechala zpracovat AOPK ČR v roce 2004, však vyplývá, že Brdy jsou územím s nižší prioritou zřízení CHKO. Mají sice velkou rozlohu, ale plošně zde převažují druhotné jehličnaté monokultury a zachované přírodní biotopy se vyskytují na relativně malé rozloze."

Takže, uvědomme si, že CHKO Brdy je především politické, nikoli odborné zadání.

Podle toho, jak je politické, se také chovaly dámy z MŽP (je to jediná možnost, plníme usnesení vlády ... ) Znova je nutno připomenout, že onen vládní materiál v části o vypořádání připomínek (část IV "Výsledky připomínkového řízení" ) praví, že v případě přetrvávajícího rozporu při projednání záměru na vyhlášení CHKO mezi MŽP, zástupci územních samosprávných celků a MO, lze akceptovat variantu ochrany přírody navrhovanou AOPK ČR formou kombinace soustavy maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) a přírodního parku, kde územní nezastavitelnost by byla začleněna do zásad územního rozvoje (ZUR) kraje a následně do územních plánů obcí.

Pravda je, že (zmanipulované) obce nějaký masivní nesouhlas nevyjádřily. To uznávám.


Oproti stavu ("neprioritě"Wink zmíněnému v úvodu se změnilo jediné kritérium, jímž je, v důsledku zrušení újezdu, vyvstavší riziko nežádoucí výstavby.
To ale, po kolikáté už ! , CHKO neřeší. CHKO neumí zabránit zcizení státních pozemků, a nové stavby v ní nejsou možné jen v první zóně.
Bla bla bla, proběhlo to tu už mockrát, nechce se mi znova to celé popisovat.

K námitce, že by se "maloplošky" nestihly vyhlásit nebo k nim nebyla vůle atd. :
Jistě, pochybovat se dá o všem, a tak i o tomto.
Je jich 40 až 50, na vyhlášení (nebo přípravu podkladů) by byly tři roky 2013, 2014 a 2015 a dva Kraje. Aby se to dobře dělilo :-) budeme uvažovat o 48.
48 děleno dvěma (kraje) je 24. A 24 děleno třemi (roky) je 8. To znamená, že každý kraj by ročně připravil osm návrhů. To je při tom neskutečném personálním obsažení jako nemožné?! Povídali že mu hráli! Jen se nechce.

No a jak dál? Oblastčíci snad mají nějakou záruku, že CHKO bude na 100 % dovedena do konce (historicky viz např. neuskutečněná CHKO Novohradské hory) ?
Stokrát se může stát, že to havaruje.
Ale všichni usnuli na vavřínech, a (ty opovrhované "krajské" ) "maloplošky" nikdo nechystá. Opravte mne, pokud se pletu.

Změna definice ODOSů: no uvidíme. Ano, MŽP se snaží o změnu. A MO to zatím vždycky zabilo. Ralsko (bývalý vojenský újezd) je dosud stále, po těch hrozných letech (na území, kde mají právo hospodařit s majetkem státu VLS) ODOS.
A i kdyby byla připravena novela, nic není jisté, víme, co dokážou poslanci změnit i na poslední chvíli ve Sněmovně.
Až se to všecko nebo jen něco posere, budou se ronit slzy ("jéžišmarjá, to jsme nechtěli"Wink.

Řešení? Měly se naplno rozjet "krajské" přípravy "maloplošek" , mělo se tvrdě tlačit na ZÚR a podřízené obecní územní plány. A o (zbytečné a přírodě vlivem turistického lákadla spíš škodící) CHKO mluvit až následně.

 
Námořník
Vloženo: Neděle, 05 srpen 2012 22:13 IP xx.yyy.91.118 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
Původní návrh AOPK na síť MZCHÚ byl jasný, podložený a na přiložené mapce každý mohl vidět, že MZCHÚ zahrnují všechny lokality, potenciálně zajímavé pro developery či jiné stavitele. Přírodní parky fungují již desítky let a nevím o tom, že by třeba konkrétně v jižních Brdech byl s touto formou ochrany krajinného rázu nějaký problém. Nyní jsme se dostali do situace, kdy si MŽP nechalo "odsouhlasit" vznik CHKO (nebudu znovu rozebírat nátlak a spěch se kterým k tomu došlo a na podkladě jakých "informací", poskytnutých starostům). O zonaci se nikdo nebaví, nic není připraveno a kde budou I. zóny se "stavební uzávěrou" se můžeme jen dohadovat.
Na nejdůležitější nástroj, který by mohl výstavbě v Brdech zabránit, tj. zásady územního rozvoje kraje, dlouhodobě upozorňujeme, ovšem jak píše Tichošlápek, nikdo z těch, co o ochraně brdské přírody stále mluví, o nich nechce ani slyšet.
 
pavel
Vloženo: Neděle, 05 srpen 2012 19:27 IP xx.yyy.115.241 Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1
Dovolím si se vmísit do debaty:
Asi nemá cenu zpětně rozumovat nad tím, jak se vyvíjely názory na ochranu Brd. Každý podle svých vlastních priorit to vidí jinak. Někdo formulaci, že ochrana formou CHKO není v určité době a situaci prioritou, chápe jako konstatování, že Brdy na CHKO nemají, jiný již tuto zmínku považuje za upozornění, že právě CHKO by mohlo být řešení (leč není/nebylo prioritou) a dovozuje z toho, že zřejmě byly politické i jiné překážky, které dříve vzniku CHKO v Brdech bránily, nejspíš odstraněny. Resp., že CHKO možná představuje v nějakém ohledu nyní vhodnější řešení, než poměrně hustá síť MZCHÚ (40 - 50 lokalit).
S Jaromírem souhlasím, že by bylo velmi dobré, kdyby hustá síť MZCHÚ v Brdech skutečně vznikla (jen dodávám, že bych ji nejraději viděl v rámci CHKO). I dříve (a nejenom na těchto stránkách) jsem však upozorňoval na čistě ekonomický problém - kdo by tu síť MZCHÚ vč. jejich managementu - financoval. Pokud vím, v kategorii "národní" byly navrhovány jen 3 - 4 lokality (ani ne ty plošně nejrozsáhlejší). V jejich případě by je financoval stát (přes MŽP). Ale co ty zbývající - bylo by to na kraji, resp. na krajích. Na vůli jejich zastupitelů všechny ty maloplošky vyhlásit (a hlavně je pak financovat). A měl jsem (myslím, že oprávněné) obavy, že kraje by dostatek té vůle neměly. Že by s velkou slávou každý vyhlásil 2-5 maloplošek - a tím by to vše usnulo. Kdekdo by měl pocit, že udělal dost a o další, velkoplošné ochraně, bychom si mohli nechat jenom zdát. (To byla - a stále je - moje obava). V tomhle kontextu chápu CHKO jako mnohem vhodnější nástroj, který tu velkoplošnou ochranu už "nějak" zabezpečuje. Byl bych velmi rád, kdyby v rámci té CHKO bylo vyhlášeno co nejvíce těch maloplošek, ale i když jich bude méně, efekt podle mě bude stále lepší než v případě vyhlášení jen MZCHÚ. (O Pp se vzhledem k jeho formálnosti a neefektivnosti ani nevyjadřuji). Protože skutečně nevěřím, že by bylo vyhlášeno všech 50 MZCHÚ. Bude-li tu CHKO, mohou nejrůznější instituce, vč. občanských iniciativ, mnohem účinněji tlačit na postupné vyhlašování maloplošek uvnitř toho území (a třeba i v územích kontaktních).

K ODOS: MŽP už v minulosti upozorňovalo na problematické znění § 29 odst.2 zák.č.222/1999 Sb. a požadovalo lepší, "systémovější" řešení. Z MO bylo dříve několikrát odmítnuto. Ale tak, jako MO dříve několikrát odmítl zrušit VVP Brdy, jak byla v minulosti již jednou CHKO Brdy odmítnuta, změnila se situace, VVP Brdy se ruší, o CHKO se vážně jedná, zmenšují se i další újezdy. To, co dříve bylo jen okrajovým problémem, který se týkal marginálních území, bude nyní záležitostí desítek a stovek kilometrů čtverečních, která by byla v režimu ODOS jen a pouze proto, že jakási organizace, zřízená MO (k plnění de facto pouze hospodářských úkolů), tam momentálně "hospodaří" (raději bych napsal, že vyvíjí horečnou a bezohlednou ekonomickou aktivitu). Taková konstrukce postrádá logiku a přinejmenším je jisté, že MŽP bude požadovat, aby v rámci novely zák.222 byl přiměřeně upraven i ten nešťastný § 29. Neodvažuji se odhadovat, jak to s tím požadavkem dopadne, ale něco mi říká, že právě nyní je pro změnu velmi vhodná doba a MO může být vnímavější, než tomu bylo dříve.

Myslím ale, že těm, kterým skutečně jde o zachování "genia loci" Brd a o jejich nezastavitelnost, bez ohledu, zda patří do party "pro CHKO" nebo "proti CHKO", by neměl být lhostejný současný administrativně právní stav toho území, především pak lokalit někdejších obcí. Obávám se, že jsou ty lokality většinou stále vedeny jako stavební parcely a podobné plochy. Myslím, že je nejvyšší čas, aby byl v tomto směru už nyní udělán nějaký pořádek - a ta území byla přehlášena. Nevím, zda ve všech případech zrovna jako PUPFL, ale určitě tak, aby bylo možno dopředu zabránit snadnějším aktivitám některých vykuků. Nemusí vždy jít zrovna jen o odprodej některých lokalit. I v tomhle punktu bychom však měli být ostražití. Nemyslím si sice, že by se (prozatím) na Brdy slétali developerští supi, nicméně některé lokality je možná už nyní skutečně zajímají. Nechci vyvolávat paniku, protože se může (jako už nejednou v minulosti) ukázat, že některé informace nebyly zrovna přesné, že se jednalo o fámy apod., ale sám nyní určitou informaci prověřuji a pokud se ukáže, že byla správná, nenechám si to pro sebe. (Pokud se ukáže, že ta informace byla pravdivá, vrhne to asi ne příliš dobré světlo na poctivé hospodáře z jistého státního podniku).
Všem se omlouvám za dlouhý příspěvek. Příště už budu maximálně stručný, pokud to bude možné.
 
brdská krysa
Vloženo: Neděle, 05 srpen 2012 15:34 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTbORJ/5.14.0.19709; .NET CLR 2.0.50727)
I ne - kdybych si nechtěla nechat nic vysvětlit, tak tu (i onde)s Vámi léta nediskutuji, to dá rozum. Jen prostě v otázce Brd s Vámi nesouhlasím, no, to je toho...
Ohledně materiálu AOPK došlo k šumu, sorry -
mám na mysli tuto 70ti stránkovou prezentaci se shodným názvem - i názory AOPK se mohou vyvíjet, proč ne? - ze které vyplývá, že CHKO je lepší varianta, a opravdu je to na té str. 60, viz.:

http://www.ochranaprirody.cz/wps/wcm/connect/f94281804865e2c1ad3aed0bf506405a/ochrana+prirody+Brd.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f94281804865e2c1ad3aed0bf506405a

(bez mezer)

Máte tam i nějaké ty možné kandidáty na maloplošky, kterých by sice bylo v CHKO méně než v PP, ale nešť...

A ten ODOS je snaha nějak řešit, viz.:

"V případě vyhlášení CHKO Brdy by - při zachování stávajícího právního stavu - na více než 60 % z plánované rozlohy 380 km2 nevykonávala Správa CHKO působnost orgánu ochrany přírody a státní správu dle zákona a v této oblasti by ji nahradilo ministerstvo životního prostředí. Kompetenci považujeme za nesystémovou a dlouhodobě usilujeme o její změnu," řekla k tomu Deníku Barbora Landová z odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny při MŽP..."

http://www.silvarium.cz/zpravy-z-oboru-lesnictvi/na-vice-nez-polovine-casti-brd-nemuze-fungovat-sprava-chko-denik-cz

Jinak k pasivitě obcí: jejich chyba. Vždyť ve volbách to funguje podobně - když se na to lhostejná/mlčící většina vyprdne, vládne nám to, co si zvolí menšina.

Ke zcizování: jak již psáno někým níže, pokud se daruje/prodá tak, aby nový vlastník byl lepší než stát (a souhlasím s názorem, že to je často), není třeba v tom vidět hned nějaké velké ohrožení. To bude stejně případ od případu - no a vidíte, máte něco a nechcete to dát k diskusi do placu, kde co zlého by mohlo hrozit... když není taková ta elementární důvěra, to se holt špatně diskutuje, že Sad ...

Váš "problém" je, že uvažujete moc dopředu a moc složitě a navíc jste podezíravý, nedůvěřivý a k tomu moc velký pesimista Tongue. Jinak ale je dobře, že máte svůj promyšlený názor - to je hodně cenné.
Uvidíte, že aŤ to dopadne jakkoli, vždy to bude podle některých malomyslných špatně, protože "....my jsme to přece říkali..." Biggrin
 
Tichošlápek
Vloženo: Neděle, 05 srpen 2012 15:17 IP xx.yyy.179.7 Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; Edition Campaign 21; cs) Presto/2.10.289 Version/12.01
A ještě poznámka k vlnolamu na Pilské:
Zmíněné "opatření" bylo provedeno podle schváleného Plánu oblasti povodí Berounky, část D : Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny (prosinec 2009) http://www5.pvl.cz/portal/hydroprojekt/BE/index.html
Ve stejném dokumentu http://www5.pvl.cz/portal/hydroprojekt/BE/D/2_TABULKOVA_CAST/BE_D20.pdf je naplánována Nádrž Amerika na Klabavě (suché a polosuché poldry)

podrobněji Pilská http://www5.pvl.cz/portal/hydroprojekt/BE/D/4_LISTY_OPATRENI/program_opatreni/BE200086.pdf
a podrobněji Nádrž Amerika http://www5.pvl.cz/portal/hydroprojekt/BE/D/4_LISTY_OPATRENI/ostatni/BE200004.pdf

 
Tichošlápek
Vloženo: Neděle, 05 srpen 2012 14:39 IP xx.yyy.179.7 Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; Edition Campaign 21; cs) Presto/2.10.289 Version/12.01
Brdská kryso, vám něco vysvětlovat nemá cenu, protože se vám vysvětlit nic nedá, neb o to nestojíte.
Opravy vašich tvrzení:

Původní dokument s názvem
Návrh ochrany přírody a krajiny Brd (v případě zrušení vojenského újezdu), datovaný AOPK ČR květen-červen 2011 a odevzdaný na MŽP 23. června má (bez příloh) 19 stran, čili žádná strana 60 s "jasným závěrem" v něm není obsažena. Celý je v přílohách rozpracován s východiskem uvedeným na straně 12 "Protože ochrana Brd formou CHKO není prioritou ochrany přírody a krajiny, je v tomto materiálu rozpracován koncept zajištění ochrany krajinného rázu vyhlášením přírodního parku a zajištění územní ochrany biotopů a druhů vyhlášením sítě maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ)"
k tomu se na straně 14 dodává
"Pokud by bylo uvažováno o ochraně území Brd formou velkoplošného zvláště chráněného území - CHKO, mělo by pokrývat širší území celého pohoří a navazující okolí s horským a podhorským charakterem, nikoliv pouze území VÚ Brdy (rámcový návrh takového širšího vymezení je zobrazen v příloze č. 4 tohoto materiálu). Pokud by v rámci regionu byl takový záměr prosazován (zejména ze strany samospráv), a vedlo by to k posunu oblasti mezi prioritní území pro vyhlášení jako CHKO, je AOPK ČR připravena zpracování návrhu CHKO zajistit."

Od té doby je záměr prosazován, protože v srpnu 2011 "vůli" zřídit CHKO deklarovali ministři obrany a ŽP.

K tomu "pokud se tak stane, nebudete proti CHKO více "bojovat" " :
Tak za prvé,pokud se nepletu, už delší dobu nebojuju, ale poněkud zapomínáte, že jsem uváděl, že CHKO by měla být zřízena jen pokud půjde o POUČENOU vůli většiny místních. To, co bylo předvedeno, žádné poučení (netendenční srovnání obou variant) nebylo. Proběhlo pouze demagogické srovnání CHKO versus přírodní park, kde byly ze srovnání zcela vynechány MZCHÚ, jež by v tom parku byly. Přitom původní návrh AOPK nebyl "jen park" , nýbrž "síť MZCHÚ plus park"
A místní se v tom neorientují. Mezi lidmi stále převládá mylná představa, že CHKO zabrání výstavbě.
A ani obecní samosprávy ani Kraje nijak neřešily otázku, k čemu by byla CHKO, která by zrušený újezd obsahovala jako ODOS, ve kterém nemá Správa CHKO působnost.

K tvrzení "takže to demokraticky rozhodly obce" (které se přiklonily k CHKO) . Ano , pod tlakem výroků "plníme usnesení vlády" souhlasilo 16 ze 43 (méně než polovina) obcí s návrhem MŽP . Šest souhlasí s CHKO jen v hranicích újezdu (což je vlastně nesouhlas s návrhem MŽP, protože pro MŽP je CHKO jen v hranicích újezdu nepřijatelné) . Osmnácti mlčícím je to jedno - těžko z toho vyvodit, že "přírodní park nechce nikdo" - na přírodní park se jich MŽP neptalo - kromě toho znova je potřeba zdůraznit, že alternativou k CHKO není přírodní park, nýbrž síť MZCHÚ + přírodní park.

A čehože se je možno obávat?
Existují v Brdech místa, jmenovat je pro jistotu nebudu, která jsou v právu hospodařit s majetkem státu pro VLS ČR s.p. , nebo která budou na VLS ČR s.p. převedena. A zároveň budou pro tento podnik nepotřebná. Posléze tedy mohou být zcizena = prodána nebo darována. CHKO nemá nástroj, jak tomu zabránit. MZCHÚ tento nástroj mají, v přírodních rezervacích a přírodních památkách je k tomu nutný souhlas MŽP, v národních přírodních rezervacích a národních přírodních památkách lesy, lesní půdní fond, vodní toky, vodní plochy a nezastavěné pozemky nelze zcizit vůbec.

Příklady z jiných CHKO tu už uvádět nebudu, před nějakou dobou jich tu bylo vyjmenováno dost, zase bych byl napaden.
Čímž bych jaksi skončil, je to stále dokola.

Podle mého názoru je zvolený postup vadný. Měly se řešit maloplošky + územní plánování. Debata (dlouhá) , jestli CHKO, se měla vést až následně - a ne prý "plnit usnesení vlády".
Jistě (vy i jiní) dovolíte, abych si tento názor ponechal. Žádný předpis to nezakazuje. Děkuji.


 
místo otazníků
Vloženo: Neděle, 05 srpen 2012 13:25 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTbORJ/5.14.0.19709; .NET CLR 2.0.50727)
tam mají být odrážky
 
brdská krysa
Vloženo: Neděle, 05 srpen 2012 13:24 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTbORJ/5.14.0.19709; .NET CLR 2.0.50727)
AOPK, která v r. 2011 zpracovávala srovnání obou možností, došla ve své studii "Návrh ochrany přírody a krajiny Brd (v případě zrušení vojenského újezdu)" na s. 60 k tomuto jasnému závěru, cit.:

? CHKO představuje komplexnější a účinnější formu ochrany než kombinace přírodního parku a MZCHÚ.
? Je zde velké množství dosud nechráněných hodnotných území, jejichž postupné vyhlašování formou MZCHÚ by bylo jistě zdlouhavé a vzhledem k zaneprázdněnosti krajských úřadů s vyhlašováním EVL i velice složité.

*********************
Ale o tom, i o obou možných variantách ochrany přírody, už se tu dlouze diskutovalo - je zbytečné to znovu rozpitvávat, není možná na tom prostě shoda obou pohledů... takže to demokraticky rozhodly obce, které se vyjádřily (že mají ty zbylé v zastupitelstvu lemply, jejich problém) a přiklonily k CHKO. PŘÍRODNÍ PARK NECHCE NIKDO - probuďte se!
A Vy jste tu dříve psal, že pokud se tak stane, nebudete proti CHKO více "bojovat" - a slovo dělá muže, jak tu psal Váš kamarád... Wink
A můžete mi ukázat nějakou "zcizenou" CHKO, nebo spíš nějaké její části? Abychom jako věděli přesně, čeho se máme (zasejc) bát Wink.
 
Tichošlápek
Vloženo: Neděle, 05 srpen 2012 12:39 IP xx.yyy.179.7 Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; Edition Campaign 21; cs) Presto/2.10.289 Version/12.01
Ke zřícenině hradu Ralsko a prodeji tamních pozemků http://www.vls.cz/DocumentStore/text%20V%C5%98_5.pdf

Ono to svou podstatou není od věci brdské zas tak daleko, jak by se na první pohled mohlo zdát. Zřícenina se vyskytuje na území jednak EVL a jednak Přírodní rezervace Ralsko. Protože se jedná o pozemky ve státním vlastnictví na území přírodní rezervace, lze je podle § 33 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny zcizit jen se souhlasem ministerstva životního prostředí. V CHKO to neleží a ani po rozšíření CHKO Kokořínsko o "dokeskou část" ležet nebude. Ale i kdyby leželo, na vlastní prodej (zcizení státního vlastnictví) by to nemělo vliv. Jen a pouze "statut" přírodní rezervace (jako jednoho z druhů MZCHÚ) podmiňuje souhlas MŽP. Jak se lze dozvědět z televizní reportáže http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/189475-vojenske-lesy-brani-prodej-zriceniny-zajemcu-bylo-prilis-mnoho/
, kdyby se nejednalo o přírodní rezervaci, byl by prodej "nepotřebného majetku" státu (s právem hospodařit daným státnímu podniku VLS ČR) realizován patrně už v roce 2008. Tehdy však MŽP nedalo souhlas ke zcizení. Šlo o větší parcelu. Následně VLS "geometrickým plánem jsme oddělili pozemek přímo jen zříceniny hradu Ralsko, s čímž už MŽP souhlasilo" [ 05:30 záznamu ]
Nový vlastník tak získá pouze dvě parcely o celkové výměře toliko 776 m2, obě jsoucí památkové chráněným územím + obě podléhající ochranným podmínkám přírodní rezervace.
Kdyby nebylo MZCHÚ (přírodní rezervace), bylo by to bývalo poněkud jinak.
Jeden malý příklad, proč (mimo jiné) jsou důležité "maloplošky".

 
Vlčááák
Vloženo: Neděle, 05 srpen 2012 09:54 Navštívit web autora IP xx.yyy.22.210 Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1
Pro Námořníka : Ano, stav Dráteníku a Záskalské znám před i po. Veř, že velmi dobře ze svých letních "útrap" během sportovních soustředění. Schodů je ale stále stejně :-), neubyly :-(, tedy ubíjejí nadále ...
Co se týče úplatků. Jak se pohybují "ceny" úplatků mi známo není. Nicméně co obecně známo je, jak to praktikují hoši ze Středočeského kraje. Zkráceně, v milionéch za krabicové víno. Nicméně vyslovím jednu poznámku. V ČR selhává především stát a ne soukromá sféra.

K debatě o Ralsku. Myslím si, že je asi zbytečné se tady rozepisovat o jiném území než o Brdech. Nicméně, doporučoval bych si o tomto území a o "bojích" o Ralsko zjistit podrobnosti. Ten první příspěvek, který tu byl otisknut, totiž psal troufnu si říct ani ne poučený amatér, paradoxně však novinář. Boje o Ralsko se totiž táhnou zhruba 8 let a stručně řečeno se jedná o totální selhání okolních obcí a obcí sdružených v místním mikroregionu. Což oni sami přiznávájí.I když velmi opatrně a kulantně. Přeci jen jít s tímto tvrzením před své voliče...? A přiznejme si, nešlapou tak trošku Podbrdské obce taky vodu? Když se jich 18 nedokáže ani vyjádřit? Proč tam tedy Ti zastupitelé jsou? Pánové je to bída. Pro mě to je naprosto nepředstavitelné.

Navíc musím souhlasit se zde vysloveným názorem, že je řada území, kde podobné objekty padnuvší do soukromých rukou dopadly tak, jak dopodnout měly. Tedy jsou v dobrých rukou, rukou lidí, kteří mají zájem a řádně se o ně starají a zvelebují je. Mnohdy za vydatné "podpory" státu, tedy házení klacků pod nohy.

Omlouvám se za tento pesimistický příspěvěk.
 
jo a nemanipulujte s čísly
Vloženo: Neděle, 05 srpen 2012 09:25 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTbORJ/5.14.0.19709; .NET CLR 2.0.50727)
Obce se k CHKO vyslovit mohly a věděly dopředu, že mlčení bude bráno jako souhlas.
Přírodní park nechce nikdo - tak je to!
 
brdská krysa
Vloženo: Neděle, 05 srpen 2012 09:10 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTbORJ/5.14.0.19709; .NET CLR 2.0.50727)
Nazdar, Jaromíre. Koukám, že i muži mají své dny Smile.

Na Vašich obavách, které zde byly hojně diskutovány (ODOS - potřeba změny zákona, nezastavitelnost území atd...) se jistě pilně pracuje, minimálně se o nich ví tam, kde by se vědět mělo. Co chcete víc? Nemusíme do všeho zas přespříliš strkat své zvědavé rypáky Biggrin.
Uvidíme v půli srpna, až bude zveřejněn Návrh CHKo k připomínkám - jistě se zapojíte se svými nápady, že ?
 
Tichošlápek
Vloženo: Neděle, 05 srpen 2012 02:58 IP xx.yyy.72.86 Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; Edition Campaign 21; cs) Presto/2.10.289 Version/12.01
Osobám, jež se bezuzdně (některé škodolibě) radují z toho, jak se vývoj neodvratně ubírá k CHKO Brdy, bych rád připomněl, že podle stále platných právních předpisů by Správa CHKO měla působnost pouze v území mimo dosavadní vojenský újezd.
Legračně tedy vše, co bylo nastartováno kvůli opuštění újezdu, by fungovalo jen mimo něj, tj. jen v "jižních Brdech" - kde dlouhá léta při existenci dvou přírodních parků se nic zvlášť hrozného neděje.
Příslušný náměstek hejtmana Stč kraje přiznal, že při rozhodnutí o "podpoře CHKO" o tom, že by celý újezd i nadále zůstal objektem důležitým pro obranu státu (ODOS), neměli ani páru.
Podobně obce.
3 proti, 6 "pro" jen v hranicích újezdu, 16 souhlas s návrhem MŽP, 18 se nevyjádřilo. Jinými slovy, ze 43 obcí vyslovilo s návrhem MŽP 9 nesouhlas, a 16 souhlas, to jest souhlasila méně než polovina. Už tedy víme, co je podle úřednic MŽP konsensus.
O tom, že by se definice ODOSů změnila, lze jen spekulovat.
Možná se změní, a možná ne. Pokud ne, bude ustavena CHKO
BEZ KOMPETENCÍ V ÚZEMÍ ZRUŠENÉHO ÚJEZDU
Fanatiky to nezajímá ... jásají a zdobí alegorické vozy

Jenže ona to není legrace. Ve všeobecném "jásání" z úmyslu zřízení CHKO se rezignovalo na zřizování maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ).
Jsem zvědav, co se stane, až "najednou" projekt CHKO "padne", protože "vyjde najevo" nějaký "náhle se zjevivší" důvod .

Pak nebude ani CHKO ani maloplošky . . .
Třeba to takto i někdo plánuje ?!
O "nezastavitelnosti" v zásadách územního rozvoje kraje jaksi taky nikdo nechce ani slyšet.

Zkrátka a dobře: podle starého přísloví "kdo chce moc, nemá nic" .

Zvolený postup je vadný.
Vadný!

Nejprve se "při zdi" měly vyhlásit maloplošky a vyvinout snaha o "nezastavitelnost" v zásadách územního rozvoje krajů. Kdyby byla vůle, obojí se dalo do roku 2015 stihnout.
Teprv pak se mělo rozumovat o tom, zda CHKO ano, nebo CHKO ne.
Tak, jak to bylo pojato, je to špatně.

A blbci (případně investoři v pozadí) se radujou.


 
dodatek níže
Vloženo: Sobota, 04 srpen 2012 12:34 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTbORJ/5.14.0.19709; .NET CLR 2.0.50727)
byl od brdské krysy.
 
dodatek:
Vloženo: Sobota, 04 srpen 2012 12:32 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTbORJ/5.14.0.19709; .NET CLR 2.0.50727)
Dění ve VVP je uzavřeno veřejnosti - dokud VVP existuje, nemůže nijak ovlivňovat, co se v něm děje. Až bude CHKO, budou mít o.s. možnost stát se účastníky různých řízení, vedených mmj. též Správou CHKO, a budou moci dění v Brdech ovlivňovat (jistě se objeví nějaký ten skeptik, který namítne, že proti vykukům je účast veřejnosti slabá páka, ale nešť... ).
To bude vypadat pěkně blbě, pokud se třeba u něčeho sejdou připomínky BRP a VHSB, kde just si budete dělat naschvály a když jedno sdružení řekne "á", druhé řekne "bé".

Jde vám oběma o Brdy, tak se prostě skamaraďte - vy lidi si všechno moc komplikujete Sad ...
 
pavel
Vloženo: Sobota, 04 srpen 2012 12:32 Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xx.yyy.115.241 Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1
Pan "Námořník" nemůže zkousnout, že sem tu a tam něco napíši. Určitě jej ale nikdo nenutí, aby zrovna moje příspěvky četl. (Já si sice přečtu rád každý, dokonce i ten jeho, ale povinnost to není).
Nedá mi, abych se nezmínil o tom, jak v dobách, kdy jsme spolu ještě více-méně "normálně" debatovali, se vyjadřoval tak, že v případě zrušení újezdu by byl jednoznačně pro vznik CHKO. Pravda, bylo to v době, kdy se asi domníval, že újezd tu bude na věčné časy (a nikdy jinak). Taky to byla silná slova, po kterých je dnes veta. - To jen k jeho neustálému připomínání, že jsem se svého času z tohoto webu stáhl.

Když ovšem vidím, že se zde normálně diskutuje o věcech, které zajímají i mne a debata není deformovaná osobními animozitami, nevidím důvod, proč bych měl zdejší diskusi ignorovat. Osobní útoky skutečně raději nechám těm, kteří, když jim dojdou argumenty, hledají spásu v chlapáckých a siláckých gestech.
Chápu jisté roztrpčení pana "Námořníka", že přes jeho veškerou snahu se vývoj zřejmě nezvratně ubírá k CHKO a nikoli k vytouženému bezzubému přírodnímu parku, v němž by si on a jeho přátelé mohli dělat, co by se jim zlíbilo. Není to ale moje vina. Je to nejspíš výsledek vcelku rozumného uvažování těch, kterým nejde o osobní výhody, ale o ochranu přírody v Brdech.
Dál se již k osobním útokům pana inženýra nebudu vyjadřovat.
 
brdská krysa
Vloženo: Sobota, 04 srpen 2012 12:24 IP xx.yyy.74.62 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTbORJ/5.14.0.19709; .NET CLR 2.0.50727)
Námořníkovi:

Slovo sice dělá muže, současně moudré přísloví praví, že jen idiot nemění své názory - a včil mudrujte Tongue ...
 
Námořník
Vloženo: Pátek, 03 srpen 2012 23:55 IP xx.yyy.91.118 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
Tak koukám, že pan "pavel" se zase rozepsal. Biggrin
Dovolím si tedy zopakovat jeho i svůj příspěvek z letošního jara:
9.2. 2012 "pavel" na vzkazovníku napsal: "Dobrovolně jsem se vzdal příspěvků na tyto stránky, protože mi bylo (důrazně) naznačeno, že jsem zde "persona non grata". Já si ovšem vážím všech, kteří to s Brdy myslí dobře - a to i tehdy, když se naprosto rozcházíme v tom, co by pro ně bylo nejlepší. Dále už sem samozřejmě přispívat nebudu (už nějaký čas tak činím) u vědomí toho, že nemá smysl se snažit pro několik zmanipulovaných věrných, kteří nejspíš se ani nedokáží bez berliček (důrazné) nápovědy nijak orientovat. Definitivně se rozcházím s tímto portálem, který jsem považoval dlouho za nejkvalitnější, pokud se týká Brd. Zdá se však, že tu převážila slaboduchá "zaťatost" nad objektivitou. V tomto prostředí nechci a nebudu dále působit. Nicméně - rád bych poděkoval adminům za vše, co pro Brdy udělali. Nevyčítám nikomu, že se dal na vlnu politickou. S tím ovšem sám nechci mít nic společného. Přeji Brdům jen to dobré - a i těm, kteří se domnívají, že zde pro ně činí to nejlepší, aby prohlédli.

"Pavel" to s dodržením svého slova zjevně nemyslel nijak vážně, to co jednou řekne pro něho nic neznamená. Nemůže si odpustit aby nám "zmanipulovaným věrným", kteří se nedokáží orientovat, jsou slaboduší a zaťatí, nevysvětlil jak jedině jeho názor znamená pro Brdy to nejlepší.

/reakce na další příspěvek pana "pavla" z května 2012/

No a nyní je zde dotyčný znovu. Očividně asi nikdy nic neslyšel o tvrzení, že "slovo dělá chlapa".
Biggrin
 
Námořník
Vloženo: Pátek, 03 srpen 2012 23:15 IP xx.yyy.91.118 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
Pro Vlčáááka i další: "při průchodu kontrolní teoretické povodňové vlny by mohlo dojít vlivem větrových vln k přelévání koruny hráze, což je pro tento typ konstrukce nepřijatelný stav" - nejedná se jen o Pilskou nádrž, stejná nebetyčná zhovadilost byla realizována na VD Záskalská a dokonce i na níže položeném rybníce Dráteník. Záskalská byla dokončena v roce 1959 a od té doby, pokud vím, nikdy nedošlo ani k náznaku toho, že by přišel takový "vítr z hor" aby se vlny přelévaly přes hráz (co se týče rybníka Dráteník, tam je to už opravdu zcela nepředstavitelné). Ovšem celkové náklady na vlnolam na Záskalské dosáhly výše 109,409mil kč, z toho dotace činila 99,600mil kč. Ve stavebnictví je běžné, že úplatek za přidělení zakázky je 10% i více... Z té částky je to celkem hezká suma. Konkrétně u Záskalské by bylo třeba ještě zajímavé poinformovat se kam se vyvážela vytěžená zemina z rozšiřování přepadu...Wink Jo, předpisy jsou předpisy, ale pokud je jejich aplikace nesmyslá, nevidím důvod se jich zastávat.
 

<< Začátek < Předchozí 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Následující > Konec >>

© 2019 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů