Hlavní stránka arrow Vzkazovník
Prohlížet komentáře
Zobrazeno 3390 - 3420 z 3530 stránek
 
Vložit komentář
 
Jméno Zpráva
rp
Vloženo: Neděle, 23 listopad 2008 22:10 IP xx.yyy.25.168 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.8.1.18) Gecko/20081029 Firefox/2.0.0.18
Souhlas s Tichošlápkem.
 
rp
Vloženo: Neděle, 23 listopad 2008 22:08 IP xx.yyy.25.168 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.8.1.18) Gecko/20081029 Firefox/2.0.0.18
Jiný úhel pohledu: TŘEMŠÍNSKO - není tam vyhlášené CHKO, nebyl tam nikdy zrušen velkoplošný vojenský prostor, přitom je tam příroda velmi srovnatelná (možná víc než - ) s tou v centrálních Brdech a návštěvnost též. Nepočítám-li "zlaté tlaky" před několika lety (následovalo vyhlášení Přírodního parku), veřejnost o těchto zhruba 100 km2 ani pořádně neví a Třemšín považuje za něco bájného podobně jako třeba Blaník, o kterém také neví, kde vlastně vůbec je. Nejsou tam žádné uměle vysídlené obce. Nabízí se tedy otázka - v čem je tedy problém u středních Brd? A odpověď? Možná v přílišné medializaci, možná v dědictví po vojácích, možná v existenci jakýchsi nároků nebo nespravedlností souvisejících s vysídlením obcí před 56 lety (jste někdo dostatečně fundován v této oblasti? - jak to je reálné???), možná v přehnaně pozitivních ekonomických tlacích, možná v konzervativnosti postojů dosavadních "státních správců" území.
Nestačil by tedy nakonec třeba jen Přírodní park jako nástupce VVP? Tur. značené cesty, omezení výstavby většího rozsahu atd.? Třeba ano. Ale na jaderné úložiště a radar by jistě byl krátký i NP. Výjimka totiž potvrzuje pravidlo - a - kdo maže, ten jede. Připadá mi, že ten, kdo prosazuje CHKO nebo NP, tomu z očí kouká mamon. Ono to více láká, že? - CHKO Brdy, nebo - NP Brdy. Brdy možná nesklátí radar, ale medializace a reklama. Tímto se stávám ještě větším pokrytcem, a měl bych tedy začít mazat všechny mé řádky...
 
Tichošlápek
Vloženo: Neděle, 23 listopad 2008 21:42 IP xx.yyy.189.234 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
Odpovídám na otázku (položil "Smutnej" níže), jak jsem dospěl k tomu, že při zrušení vojenského újezdu by velmi pravděpodobně došlo k obnovení Kolvína, Záběhlé, Padrti a Hrachoviště:

Podle v současnosti platné právní úpravy je zrušení vojenského újezdu možné pouze speciálním zákonem - ten musí vymezit zejména přičlenění do katastrálních území sousedních obcí, případně zřídit nové obce.

Název a začátek textu takového zákona by mohly vypadat např. nějak takto (aby mě někdo nenařknul z šíření poplašné zprávy, výslovně upozorňuji, že níže uvedený text je FIKTIVNÍ):

Zákon č. .../.... Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, zřízení nových obcí a změnách hranic obcí a krajů a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1
Dnem účinnosti tohoto zákona se zrušuje vojenský újezd Brdy.

§ 2
(1) Na části území zrušeného vojenského újezdu Brdy se zřizují obce Hrachoviště, Kolvín, Padrť, Velcí a Záběhlá. Hranice uvedených obcí jsou stanoveny v popisu a mapových podkladech, tvořících přílohu č. 1 tohoto zákona.
(2) Části zrušeného vojenského újezdu Brdy se začleňují do stávajících obcí Bohutín, Borovno, Bratkovice, Čenkov, Dobřív, Drahlín, Felbabka, Hvozdec, Chaloupky, Jince, Křešín, Láz, Mirošov, Míšov, Nepomuk, Obecnice, Ohrazenice, Podluhy, Příbram, Rpety, Sádek, Sedlice, Skořice, Spálené Poříčí, Strašice, Těně, Trokavec, Věšín, Vranovice a Zaječov. Nové hranice uvedených obcí jsou stanoveny v popisu a mapových podkladech, tvořících přílohu č. 2 tohoto zákona.

§ 3
Vymezení území Středočeského kraje a Plzeňského kraje se mění takto:
(1) území obcí Hrachoviště, Velcí a Záběhlá se začleňují do Středočeského kraje;
(2) území obcí Kolvín a Padrť se začleňují do Plzeňského kraje;
(3) hranice Středočeského kraje a Plzeňského kraje se dále upravují v návaznosti na úpravy hranic obcí uvedených v § 2 odst. 2 tohoto zákona.

(.......)

-----------------------------
Na obnovení zaniklých obcí by měli zájem vyhnanci z Brd, a nejen oni.
A v parlamentní rozpravě by se (právem) poukazovalo na to, že vysídlení a zrušení těchto obcí byla křivda spáchaná totalitním režimem. A argumentovalo by se tím, že tuto křivdu je třeba napravit.
Takto jsem k tomu dospěl.
Případné rušení újezdu by sotva dopadlo nějak výrazně jinak, tedy za předpokladu, že se nebude stavět radar.
 
Smutnej
Vloženo: Neděle, 23 listopad 2008 13:55 IP xx.yyy.123.25 http://Anonymouse.org/ (Unix)
Tichošlápkovi

Jak jste prosím dospěl k závěru, že by velmi pravděpodobně došlo k obnovení Kolvína, Záběhlé, Padrti a Hrachoviště?
 
S
Vloženo: Neděle, 23 listopad 2008 13:17 IP xxx.yy.205.237 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
Ahoj. Chtel by jsem se zeptat zda je porad na Kolvine ta vez Pzkpfw 4.
 
Tichošlápek
Vloženo: Neděle, 23 listopad 2008 11:06 IP xxx.yyy.148.8 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
"Pokud nebude v Brdech intenzivní vojenský výcvik" (Michal)
Přesně tak, to je to klíčové. A ten už nikdy nebude. Leda by se nějak významně zhoršila mezinárodněpolitická situace a prostor byl využit k "plnění úkolů bojového stmelení rozvinovaných a vytvářených útvarů".

Jistě bylo všechno jinak, když se vlezlo do Prostoru od Strašic a po pár stovkách metrů rachotila střelba na pěchotní střelnici Strašice a aby se člověk dostal na Kolnu, musel prokličkovat mezi zmíněnou střelnicí a dvěma ostře střeženými muničáky, přičemž přejít Těnskou cestu byl docela problém, aby narušitele nespatřil někdo z téměř nepřetržitě drandících gazíků a vétřiesek. To vše za situace, kdy návštěvník byl podezřelý z vyzvědačství. U závor záklaďáci, na Padrti duněla přímá střelba, po Bahnech se proháněly tanky, na Rafandě ratatabum do vzduchu, sem tam se míhaly Lidové milice a rakeťáci, nedejbóže nějaký ten bojový poplach se zaujímáním prostorů soustředění...
Jenže tohle všechno je pryč. Pro výcvik, nepočítáme-li pěchotní střelnice, zbyla dělostřelecká brigáda v Jincích, jejíž osud je také zřejmě zpečetěn, sem tam nějaký ten aeroplán nad Jordánem - a toť vše. Těžko se na tom může něco změnit ve smyslu zintenzivnění - Brdy jsou nevhodné pro součinnostní cvičení. Záklaďáci nejsou, tankáni nejsou, Lidové milice nejsou, rakeťáci nejsou.
Modernizace dělostřelectva zhruba do pěti let, kdy se DANY odeberou do šrotu, bude-li jaká, velmi pravděpodobně povede k početní redukci a přesunu dělostřelců k mechanizované brigádě na Moravě.
Jinými slovy: vojenské využití Brd je minimální a v podstatě uměle udržované.

A co s tím? Také pořádně nevím. Zprvu jsem se nechal přesvědčit (Pavlem - kam jen zmizel plamenný diskutér?): újezd zrušit a vyhlásit CHKO. To má "malý" háček, který mi došel se zpožděním, v tom, že by velmi pravděpodobně došlo k obnovení Kolvína, Záběhlé, Padrti, Hrachoviště. No, Lidl na Záběhlé, nic moc...(!) Kromě toho představa, že přeškolení dnešní hlídači mírně gumózního myšlení budou sekýrovat, že člověk sešel 5 metrů s cesty v CHKO - taky fuj.
Tak snad po přechodnou dobu onen kdysi na starém vzkazovníku tolik probíraný "prvorepublikový režim" (ať už s propustkami, nebo bez nich, to by se vidělo)? Samozřejmě doprovázený zesíleným dozorem patřičných složek.
Nebo varianta od chytré horákyně, tj. újezd zrušit-nezrušit: vyžadovalo by změnu zákonů: něco jako "území zvláštního zájmu": tj. bylo by to civilní, ale specificky: se stavební uzávěrou, aby pro případ mobilizace se to mohlo uzavřít a využít pro účely vojenské?

Uvědomuji si, že to je zapeklité. Ale nynější stav je dlouhodobě neudržitelný. Zůstane-li u těch nešťastných nudlí a bude-li čím dál zřejmější, že vojenské využití je minimální, tlaky na nějaké změny (méně velké, velké, až grandiózní) dřív nebo později neodvratně musejí zvítězit.
A, ač to mnohým nevoní, domnívám se, že pěší turisti, cyklisti a běžkaři jsou nejmenší zlo (i když taky zlo - to nepopírám). A že by se mělo přemýšlet, jak to zařídit, aby přes Brdy nevedla dálnice, nerostly tam hotely, kongresová centra, popř. vilové čtvrtě, průmyslové zóny, megalomanské větrné, vodní ani jaderné elektrárny (ale ani radary).

Přičemž připouštím, že se to možná vymyslet nedá a budeme jen bezmocně přihlížet konečné a všestranné devastaci posledního relativně(!) nedotčeného území ve středu Čech :-(

Ale zůstávat u kritiky cyklistů a halekajících rodinných výletníků v pestrobarevných úborech a doufat, že se to nějak všechno dlouhodobě podaří udržet více-méně fingovaným vojenským využitím, to mi přijde jako zavírání očí před drsnou realitou a o to potenciálně drsnější budoucností.
Výtku, že strašně dlouho žvaním, a jednoduché řešení jsem nenabídnul, předem přijímám :-(
 
Michal
Vloženo: Neděle, 23 listopad 2008 09:21 IP xxx.yyy.47.164 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6
Teď nás v Brdech straší smetí po některých návštěvnících. Později to budou různé stavby "v zájmu státu" a pak nastoupí soukromé a komerční stavby. Pokrok asi nezastavíme. Pokud nebude v prostoru intenzívní vojenský výcvik, pak se vždycky najde někdo, kdo za tučný úplatek zařídí povolení jakékoli stavby. Armáda chce v roce 2014 modernizovat dělostřelecvo zbraněmi s dosahem 30 km. S těmi nebude možno při dodržení bezpečnostních předpisů sřílet v Brdech. Asi bych také nevěděl, co je lepší. Turistický ruch, nebo zastavěné Brdy? Možná to nebudeme muset řešit. Budeme mít turistický ruch v zastavěných Brdech. Cyklobus nás vyveze až k zastávce "spalovna" na Praze, naskočíme na kola, na Rovinách zastavíme u stánku na buřta a kolem akvaparku a autodromu na Padrtích sjedem k hotelu "U kolvínky". Zítra jedem na výlet k radaru! Jen doufám, že moje vize budoucnosti je jen černou můrou. Nejde o to, co je horší. Jde o to, aby byl v Brdech klid, což stejně asi nebude. Co s tím dělat? Nevím. Za sebe se alespoň snažím, aby tu po mě nezůstalo nic, co sem nepatří. A možná se taky snažím přispět v tom aby lidé vnímali Brdy jako krajinu v historických souvislostech, ne jen jako tělocvičnu na kolo, či běžky.
 
Tichošlápek
Vloženo: Sobota, 22 listopad 2008 19:25 IP xx.yyy.159.225 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
Myslel jsem to tak, že vy se pohoršujete nad odhozenými papírky či petflaškami a pěšinou rozježděnou od kola nebo motorky. Mně takové věci pochopitelně vadí také, ale zkuste si představit stavbu radaru, tří přehrad a rubání 600 metrů hluboké šachty a podzemních prostor úložiště 2 x 1 km. Dokážete si představit ten provoz stavební techniky a přemísťování vytěžených hmot? Uřvaní turisté vyplaší ptáky a zvěř. No jistě. A ty stavební mechanismy ne? Nebo snad méně? Všechny plánované stavby kromě dopadů na krajinu a přírodu by si vyžádaly i velmi značnou přestavbu komunikační sítě, v případě hlubinného úložiště možná i stavbu železniční vlečky. Čtyřkolkáři, které v lese rovněž silně nesnáším, jsou proti tomu učinění žabaři. Vím, že to tu nerozřešíme, rozhodovatelé si stejně budou dělat, co chtějí, na naše názory prdíce. Ale při představě těchto staveb mě jímá hrůza. A čekám, kdo s čím ještě přijde. Jestli zase s větrníky na kopcích nebo s něčím dalším ještě strašnějším. A je velká otázka, zda by buřtstánek někde třeba na Boru byl horší. Ach jo.
 
rp
Vloženo: Sobota, 22 listopad 2008 18:49 IP xx.yyy.25.168 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.8.1.18) Gecko/20081029 Firefox/2.0.0.18
To: Tichošlápek .-)

Jj, je to těžké dilema, co je lepší. A turisté a cyklisté jsou jen špičkou ledovce... (a tak to také vždy myslíme) Pustíme-li do krajiny volně turisty, může z toho za čas být povolený vjezd pro vybraná auta pro jejich svoz atp., pak zpočátku ojedinělá výstavba doprovodné infrastruktury a už jsme zas u situace, kdy budeme diskutovat nad zdánlivě lepší ochranou území v podobě CHKO ap. Faktem je, že tyhle úvahy nad radarem, úložištěm aj. jen zvednou důležitost takových prostorů jako jsou Brdy a snad to bude dalším z důvodů, proč instituci VVP v Brdech nezrušit. Představa zastavěných padrťských plání, Hrachovišť a ojedinělé "Bakalovy rekreační vily" po celém lese mne straší víc než jeden radar nebo úložiště.
 
Tichošlápek
Vloženo: Sobota, 22 listopad 2008 13:26 IP xxx.yyy.139.102 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
Ano. Zřejmě nastupuje nový trend: vojenské újezdy jako nová eldoráda. Co nikdo nechce, šup s tím do vojenského újezdu. Teď hlubinné úložiště, co to bude příště? Nějaký velký smeťák? Jaderná elektrárna? Fabrika na likvidaci nebezpečného odpadu? Znovu se naskýtá otázka, zda těch vojenských újezdů není v ČR nadmíru. Z území, která měla sloužit výcviku vojsk a zajišťování obrany státu, budou nově státní smetiště a odkladiště nepohodlných výrobních nebo skladovacích objektů ?

K úložišti: to se buduje v hloubkách několika set metrů pod zemí v žule (granitu) nebo podobných horninách (granitoidech).
Zde
http://www.proe.cz/surao2/Dokumenty/2009_plan_cinnosti_MPO_VU_1.pdf
na straně 11 se dočteme:
Doupov (Hradiště): vulkanické horniny, oblast seismicky nestabilní, blízkost zdrojů minerálních a léčivých vod;
Brdy: Komplex propustných a polopropustných sedimentárních hornin, dvě malá tělesa granitů;
Boletice: granitické horniny a velké granulitové těleso (metamorfovaný granit);
Dědice (Březina): komplex polopropustných a propustných sedimentárních hornin částečně tektonicky porušených;
Libavá: komplex polopropustných a propustných sedimentárních hornin s tektonickým porušením, možná blízkost zdrojů minerálních vod.

Nevím, jestli tomu správně rozumím, protože jsem na geologii chyběl, a proto netuším, jak hluboko sahají takové sedimentární horniny v Dědicích a na Libavé? Ale tak, jak to chápu já (pletu-li se a je-li tu nějaký čtenář, který tomu rozumí, prosím, ať mě opraví), "hodí" se pro úložiště z vojenských újezdů jen Boletice a Brdy. Která "dvě malá tělesa granitů" v Brdech má SÚRAO na mysli? Je to padrťský a bohutínský peň? Kromě toho se vyskytuje granitoid tonalit na Brdci a o kus severoseverovýchodně od něj. (Geolog nechť mě opět opraví, je-li to jinak.)

Tak nevím: přehrady nad Amerikou, na Ledném potoce a u Valdeka, radar na Břízkovci, úložiště jaderného odpadu u Padrti ... (co přijde příště? ) Asi bych si to měl odpustit, ale pokušení je příliš silné, tak si rýpnu do Romana s Michalem: uvážíme-li změny krajiny a stavební a doprovodné činnosti, neškodí radar, přehrady a hlubinné úložiště (včetně své nadzemní části) Brdům přeci jen o chlup víc než neukáznění turisti a cyklisti?
 
paw
Vloženo: Pátek, 21 listopad 2008 19:51 Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xxx.yy.41.11 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
Jj, taky jsem si povšiml, a přestože jsem příznivce jaderné energie, tohle pokládám za plán postavený na hlavu.
SÚRAO již totiž vhodné umístění hlubinného úložiště vyhledávalo, dokonce opakovaně. V současné době zbylo ve hře pět nejvhodnejších lokalit a přiblížila se tedy doba, kdy bude muset někdo rozhodnout a také to oznámit.
Nikdo nechce mít skládku za barákem, ale s vyvezenou popelnicí počítáme všichni. Tenhle návrat na začátek výběru, tentokrát se zahrnutím VVP, mi přijde jako hezký příklad snahy odložit nepříjemné rozhodování a nikoho si moc nepopudit.
Nějak se mi nezdá myšlenka, že by "vojenské" prostory měly (kvůli snížené míře odporu veřejnosti) plnit roli odkladiště nepopulárních zařízení typu skládek odpadu, chemiček, spaloven či vězení.
Za vymoženosti civilizace se platí.

stránky SÚRAO: http://www.surao.cz/
 
Petr Šnajdr
Vloženo: Pátek, 21 listopad 2008 08:12 Navštívit web autora Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xx.yyy.45.222 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
Praha - Nebezpečný radioaktivní odpad z Temelína a Dukovan by mohl podle představ ministra průmyslu a obchodu Martina Římana skončit v některém z pěti vojenských újezdů.

http://www.financninoviny.cz/index_view.php?id=345048
 
rp
Vloženo: Čtvrtek, 20 listopad 2008 20:49 IP xx.yyy.25.168 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.8.1.18) Gecko/20081029 Firefox/2.0.0.18
Čtyřkolky:

jj, nejsou to jen "zbohatlíci", a pořád jich, bohužel, přibývá. A v Brdech mají prakticky ideální "revír", ať už ve VVP nebo na Třemšínsku - hustá síť cest snadno přístupná (jednoduše objízdné nebo neuzamčené závory). Sám bych byl pro jejich provoz jen např. před rekultivacemi po rozsáhlejších těžbách (např. kaolin, uhlí). Jsou těžko dohonitelní, polapitelní, ale nadělají hluku, prachu a rýh v lese za několik aut najednou. Na druhou stranu tito lidé také někde bydlí a někde pracují, takže je to na jejich uvědomělém okolí, aby jim domluvilo. Myslím, že na nic jiného nelze sázet. Vím třeba o 4kolkáři, který jezdí výhradně po polních cestách a nebo v zimě při zámrzu po strništích. Až uvidíte ve stodolách vykukovat malé nablýskané terénní miláčky, zkuste se jejich majitelů zeptat, kam s tím jezdí. Třeba se zamyslí nad tím, proč se ptáte. Cesta přes natažené dráty v úrovni krku nevede.
 
Radši neřeknu:)
Vloženo: Čtvrtek, 20 listopad 2008 16:06 IP xxx.yyy.13.2 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
Na stránkách brdy-respublika jsem viděl obrázky, jak jezdí offroady na Toku a níčí zdejší zbytky rašelinišť. Co s tím? Kdyby jsem někde viděl tyhle ničemy stát, někde na lesní cestě, tak by jsem jim s velkým potěšením prožezal pneumatiky, je to hnusný, ale někomu domlouvat, tak to nemá cenu. Jistě jsou to bohatí zmrdi, které nic nezajímá. A než zavolám VP, tak budou v trapu....Že je vybudován odvoňovací kanál a Padrsťkých rybníku a tím vlastně ničí zdejší rašeliniště, tak by se mohl aspoň kousek zahradit. V našem státě asi nic nezmůžou petice a jiné kroky. Brdy budou vojenské s tím se asi nic neudělá. NP, taky asi z Brd nebude, aspoň kdyby z Brd bylo CHKO. Kdo má rád Brdy, tak mu jistě vadí, jak můžou za 50 let dopadnout a kdo má na to žaludek může podniknout drsnější kroky, ale vše s mírou, jinak z nich budou psanci.
 
paw
Vloženo: Středa, 19 listopad 2008 20:08 Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xxx.yy.41.11 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
Důležitá technická poznámka:
Ve vzkazovníku byla opravena funkce, která se stará o to, aby odkazy byly "klikací". Od teď je lze psát v podstatě libovolně kdekoliv v textu, s http: nebo bez něj. Pouze pamatujte na to, že rozpoznání odkazů je stále automatické, a není tedy dobré např. lepit hned za odkaz interpunkční znaménko apod. Už by ale nikdy nemělo dojít k fatálnímu "sežrání" celého textu okolo odkazu, jako v minulosti.

Long live regular expressions!
 
rp
Vloženo: Středa, 19 listopad 2008 18:41 IP xx.yyy.25.168 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.8.1.18) Gecko/20081029 Firefox/2.0.0.18
To: smutnej

Jak už uvedl níže Michal, jste prakticky ve všem vedle. Pokud chcete dělat ještě něco jiného než hatit a znechucovat práci druhým, zkuste napsat "rádoby čtivý článek" na nějaké Vámi zvolené brdské téma. Pokud bude mít hlavu a patu, rádi Vám ho uveřejníme. Případně zkuste být konkrétnější v tom, čím bychom mohli tento server vést od 5 k 10. Radaru a s ním spojených věcí (např. část. zpřístupnění) se tematicky nevyhýbám, jen se necítím tím, který by o těchto tématech mohl něco kloudného a smysluplného předkládat na web. Snad by se dala udělat zvláštní diskuse, ale vyřeší to něco?
 
burle
Vloženo: Středa, 19 listopad 2008 10:56 Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xxx.yy.67.167 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727)
Pořád nedovedu pochopit proč ty organizace, které bojují proti americkému radaru nezdůrazňují rovněž fakt, že se v Brdech ve velkém ničí příroda. Více na mém http://WWW.burle.blog.cz . Například otevřením horní hráze Padrťských rybníků cyklistům, došlo jednoznačně k ukončení např. hnízdění čápů černých, orla mořského atd. To by mělo být pro nás milovníky Brd zdrcující. Mělo by nás to dát dohromady a bojovat za zachování přírody v Brdech. Pojďme se dát dohoromady!!!

Neznáte někdo prosím nějaké spojení na ornitology, kteří hlídkovali v chatě u horní hráze? Prosím informaci pošlete na můj mejl. Děkuji. Václav Burle
 
Michal
Vloženo: Středa, 19 listopad 2008 09:04 IP xxx.yy.69.68 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
To Standa: Koukni do sekce mapy, na ty starší. Dá se z toho leccos odvodit, a nebo tě můžu nasměrovat na pár míst, kde je hraniční linie v terénu dobře čitelná.
To Smutnej: Tenhle příspěvek je poněkud mimo realitu. Diskuse o vojenských otázkách odmítá především jiný člen redakce, a to já. Otázky armády řeší jiné stránky o Brdech, i když spíše z historického pohledu. Považuji za hloupost, abychom se motali do něčeho, čemu nerozumíme. Koukni třeba na www.vhsb.cz , myslím, že to dělají dobře, někde se naše aktivity lehce překrývají.
Navíc je tu ještě jedna, důležitější věc. Nikdo z redakční rady není nějakým tajemným démonem, jsme zcela konkrétní lidé, kteří se za nic neschovávají. Pokud tyto stránky mají bez problému fungovat, není možné zde řešit věci, které chce armáda držet v tajnosti. V otázce radaru nemá zatím jasno nikdo, a bude-li tu stát, či ne, to nevyřešíme žádnou internetovou diskusí. Pokud by někdo redakci nabídl kvalitní a přínosný článek o radaru, tak je možné ho zveřejnit. Domnívám se, že toho bylo napsáno dost, kdo si chce přečíst něco více, než plky a nebude mu vadit angličtina, najde dost kvalitních materiálů na toto téma. Nemyslím si, že je přínosné kopírovat či překládat sem články odjinud.
 
Standa
Vloženo: Středa, 19 listopad 2008 02:47 IP xxx.yy.205.237 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
A nevite, kde by se dali sehnat mapy staryhych panstvich....rozmitalsky,zbirosky,hlubosky atd. Aby se dali podle nich hledat mezniky?
 
Standa
Vloženo: Úterý, 18 listopad 2008 21:58 IP xxx.yy.205.237 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
Ahoj co mate proti kamenym krizum, vzdyt je to kus historie, ikdyz smutny historie.Sad
 
Standa
Vloženo: Úterý, 18 listopad 2008 21:56 IP xxx.yy.205.237 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
Michale dekuji, ikdyž jsem se na to jeste nekoukl, protože v práci blokuji mail.
 
Smutnej
Vloženo: Úterý, 18 listopad 2008 21:11 Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xxx.yyy.150.26 http://Anonymouse.org/ (Unix)
Od té doby, co tento server prostřednictvím nejmenovaného inženýra architekta, který se infiltroval do redakční rady, ovládlo Vojenské zpravodajství, jde to s diskusí od desíti k pěti. Pan inženýr se striktně drží vnitřního pokynu VZ nepřipustit diskusi o radaru. A tak tu všichni budem hledat kamenné kříže, číst rádoby čtivé články a předstírat, že radarový problém neexistuje. Přesně tak si to Vojenské zpravodajství přálo... Pan inženýr od svého chlebodárce určitě na Vánoce dostane zvýšené prémie... Tak hezké Vánoce...
 
paw
Vloženo: Úterý, 18 listopad 2008 14:55 Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xxx.yyy.76.222 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
Jenom technická poznámka: ten příspěvek s odkazy jsem skutečně musel opravit ručně z administrace. Pokud se totiž webové odkazy nevkládají na samostatnou řádku (viz. upozornění při vkládání nového příspěvku), hledají se v textu "automaticky" a nedopadá to dobře. Je to chyba, se kterou budu muset něco udělat. Zatím to ale prosím řešte tak, že je budete vkládat jak uvedeno - na samostatnou řádku, a v kompletní podobě včetně "http".
 
Burle Václav
Vloženo: Úterý, 18 listopad 2008 13:01 Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xxx.yy.67.167 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727)
Tak jsem zde před vteřinou napsal text, ale bohužel se neobjevil, pouze mé web. odkazy. Takže ještě jednou. Já to s počítačem doopravdy ve svých téměř sedmdesáti letech neumím a před krematoriem se to již učit nebudu! Nejkrásnější hřib byl bez mého přispění upraven čtenáři na stránkách nahouby a teprve následně převeden na můj blog. Zde jsou k nahlédnutí všechny tři mutace. Originál plus další dvě. A nyní otázka na vás všechny. Viděli jste někdy krásnějšího hřiba??? Na mém blogu více informací o Brdech. Například - Padrťské rybníky zlikvidovány, proč není opraven partyzánský bunkr, proč je stále hrubka na partyzánském pomníku, lokálka Lohovice, jak usušit houby, kam jet na houby atd. Americký radar zničil brdskou přírodu. Nebo snad ne?
 
Burle Václav
Vloženo: Úterý, 18 listopad 2008 12:54 Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xxx.yy.67.167 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727)
Vážený pane, nebuďte zlý. Já to opravdu ve svých téměř sedmdesáti letech s počítačem neumím. A před krematóriem se to už učit nebudu! Ten nejkrásnější hřib je stále na mém blogu WWW.burle.blog.cz Kdyby jste četl mé stránky pozorně, tak by jste zjistil, že obě úpravy, včetně té, kterou jsme nazval prdelka udělali bez mého přispění ti, kteří ho viděli na WWW.nahouby.cz Zde byl hřib upraven a ukázán veřejnosti. Já s tím neměl vůbec, ale vůbec nic společného. Hřib byl udělán dokonale a já autorům ještě jednou děkuji. A teď otázka na vás všechny. Viděli jste někdy krásnějšího hřiba??? O houbách a Brdech na WWW.burle.blog.cz
 
Michal
Vloženo: Úterý, 18 listopad 2008 08:32 IP xxx.yy.69.68 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
Linkův kříž jsem hledal asi nejdéle. Objevil jsem ho až po systematickém prohledávání vytyčeného území a to mi předtím místní houbař 400 metrů od něj tvrdil, že sem chodí na houby 20 let, a žádný křížek tu není. Tehdy byl slušně ukrytý ve smrkovém hustníku, který je dnes prosekaný. Vede k němu vyšlapaná pěšinka asi 20 metrů od potoka. Poloha kříže v zelené mapě KČT ale moc neodpovídá skutečnosti.
Stando, pošlu ti to večer, nemám to teď u sebe.
 
Standa
Vloženo: Pondělí, 17 listopad 2008 21:22 IP xxx.yy.205.237 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
Stanislav.Skol@seznam.cz
 
Standa
Vloženo: Pondělí, 17 listopad 2008 21:21 Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xxx.yy.205.237 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
Kdyz jsem poprve vyrazil do Brd, tak jsem sel po Jineckych hrebench na konicka. Samozrejme jsem ho nenasel. Nasel jsem skalu a ta mela podobu konske hlavy, ale kamaradi mi rikali, ze to spis vypada jako smrtka. A pouze jsem nasel starou trigometrickou vez, ktera vlastne stoji pobliz. Takze vlastne mate pravdu, ze obcas stoji za to neco hledat. V Linkove rizi by jsem nevidel problem je zanesen i na mape a podle fotky by mel byt videt. Ale jsem se jeste pri svych toulkach krasnymi Brdy nedostal.
 
Michal
Vloženo: Pondělí, 17 listopad 2008 08:49 Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xx.yyy.75.121 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6
Stando, dej mi adresu, pošlu ti, kde přesně to najdeš. Nechci to psát sem. Když jsem psal článek o křížkách, mohl jsem tam dát i souřadnice, ale jistě chápeš, proč jsem to nezveřejnil až tak přesně.
To Stan: dlouho jsem u Gregorova nebyl, před týdnem jsem prošel po hřebenovce nad ním. Často se stane, že staré mezníky, možná i tento kříž poškodí lesáci při těžbě dřeva. Naštěstí se stále najde pár lidí, kteří se snaží to dát do pořádku, to je asi i případ toho křížku.
 
Stan
Vloženo: Neděle, 16 listopad 2008 12:46 Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xx.yyy.113.157 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14
No ale, jak již někdo někde psal, nejkrásnější je na tom právě to hledání samo. Ten pocit, když již to člověk skoro chce vzdát a najednou se objeví... No osobně mi dal více zabrat Linkův kříž Smile.
P.S. Všiml jsem si, že spodní část Gregorova křížku byla uražena a je přilepená něčím jako epoxybeton... ? Též se mi nedaří přečíst levý znak vedle vytesaného srdce na přední straně křížku...
 

<< Začátek < Předchozí 111 112 113 114 115 116 117 118 Následující > Konec >>

© 2021 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů