Náhodné obrázky


Seminář "Ochrana Brd povojenských" 2011
Ing. Dušan Utinek, MŽP ČR - Postup vyhlašování CHKO
Počet zobrazení:3374

O vršcích, vrchách a horách
dřevěná věž na Třemšíně
Počet zobrazení:4049

pohlednice po r. 1950
Příbram
Počet zobrazení:2152
Hlavní stránka arrow Vzkazovník
Prohlížet komentáře
Zobrazeno 3330 - 3360 z 3530 stránek
 
Vložit komentář
 
Jméno Zpráva
pe3k
Vloženo: Úterý, 02 prosinec 2008 18:06 IP xx.yyy.237.96 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
Vyšlo nové DVD: Střední Brdy a jejich houby,40 min,od BM Video,mám ho z Hořovic.
 
Jiná smutná zpráva:
Vloženo: Úterý, 02 prosinec 2008 12:59 IP xxx.yyy.142.181 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
24. května 2006 Ministerstvo obrany, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, a Jihočeský kraj
deklarovaly,
kromě toho, že podporují budoucí rozšíření Chráněné krajinné oblasti Šumava na celé území Vojenského újezdu Boletice
mimo jiné také to, že

připraví ve vzájemné součinnosti návrh na změnu hranic Vojenského újezdu Boletice v jeho jihozápadní části s cílem umožnit rekreační využití území Špičáku tak, aby mohl být předložen k projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
http://www.kraj-jihocesky.cz/file.php?par[id_r]=18195&par[view]=0

Šeptanda šíří, že se zmenšením Voj. újezdu Boletice (navrhované vyčlenění 3 730 hektarů) se v parlamentu sveze i zmenšení Voj. újezdu Brdy.

Informaci se zatím nepodařilo potvrdit z nezávislých zdrojů...
 
Burle Václav
Vloženo: Úterý, 02 prosinec 2008 12:18 Navštívit web autora Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xxx.yy.67.167 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727)
Smutná zpráva. Nejslavnější brdská hospoda končí. Trempové, houbaři, lesáci, pytláci atd. pláčou. Kup jí a udělej z ní opět tu slavnou nálevnu, plnou brdské muziky. Více na mém blogu...
 
Tichošlápek
Vloženo: Neděle, 30 listopad 2008 18:02 IP xx.yyy.191.164 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
ad Pavel:
Díky za čerstvé zprávy o nádržích. Kéž by to byla pravda...

Podle nejnovějších zjištění Wink
se padrťský peň rozprostírá pod Padrťskými rybníky a na východ i západ (kupř. pod teslínským klášterem) od nich, rozloha padrťského pně se odhaduje na 5 km2.
http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2007/2007-5.pdf
O přesné lokalizaci bohutínského pně nemám informace.
 
pavel
Vloženo: Neděle, 30 listopad 2008 06:36 Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xx.yyy.237.78 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
K jadernému uložišti: Sice nejsem geolog, ale včera jsem s jedním shodou okolností hovořil: Patrně tím mají na mysli tzv. Padrťský peň a Bohutínký peň (ten leží zhruba mezi tzv. Bohutínským vrchem (k.843m) a Brdci/Brdcem. Přesná lokalita toho Padrťského mi není zcela známa, ale patrně se bude jednat o oblast Okrouhlíku, zřejmě směrem k Palcíři.
Pokud jde o ty přehrady - o té Padrťské se snad už vůbec neuvažuje a Ameriku i Valdek údajně odmítl vojenský újezd. Nefandí ani Lednému potoku (nový ekolog je dost zásadně proti), prý....
 
Michal
Vloženo: Sobota, 29 listopad 2008 21:59 IP xxx.yyy.47.164 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6
To Petr Kostka: Nedá se. Dnes jsem byl ve Středních Brdech, na běžky to ještě není ani v nejvyšších polohách.
 
Tichošlápek
Vloženo: Sobota, 29 listopad 2008 21:24 IP xxx.yyy.158.86 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
Je to k vzteku, ale K.Hutr zvolil pravdivý titulek.
Z vojenských újezdů (VÚ) je VÚ Hradiště vyloučen kvůli seismické nestabilitě (jedno z hlavních vylučovacích kritérií), o VÚ Libavá se už uvažovalo v první fázi výběru (90. léta) a lokalita byla vyřazena z důvodu "odlišného horninového typu". Per analogiam totéž platí pro VÚ Březina.
Z toho vyplývá, že z geologického hlediska může být vhodný jen VÚ Boletice, popř. Brdy.
 
Otázka pro geologa
Vloženo: Sobota, 29 listopad 2008 20:28 IP xx.yyy.184.219 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
Jaderný odpad z Temelína může skončit i v Brdech
(Karel Hutr)

Provedením výzkumných prací ve vojenských újezdech byla pověřena firma Aquatest. Zařazení některého vojenského újezdu mezi vhodné lokality pro hlubinné úložiště a jejich další posuzování připadá v úvahu v roce 2010 či 2011.

http://www.denik.cz/z_domova/jaderny_odpad20081129.html

Už zapadlo někam do hlubin vzkazovníku, že úložiště se buduje v hloubkách několika set metrů pod zemí v žule (granitu) nebo podobných horninách (granitoidech).
a že zde
http://www.proe.cz/surao2/Dokumenty/2009_plan_cinnosti_MPO_VU_1.pdf
se na straně 11 dočteme:
Doupov (Hradiště): vulkanické horniny, oblast seismicky nestabilní, blízkost zdrojů minerálních a léčivých vod;
Brdy: komplex propustných a polopropustných sedimentárních hornin, dvě malá tělesa granitů;
Boletice: granitické horniny a velké granulitové těleso (metamorfovaný granit);
Dědice (Březina): komplex polopropustných a propustných sedimentárních hornin částečně tektonicky porušených;
Libavá: komplex polopropustných a propustných sedimentárních hornin s tektonickým porušením, možná blízkost zdrojů minerálních vod.

Dovoluji si znovu poprosit geologa, zda by nám mohl objasnit, která "dvě malá tělesa granitů" v Brdech má SÚRAO na mysli?
 
Ještě k výhledovým nádržím:
Vloženo: Sobota, 29 listopad 2008 16:10 IP xx.yyy.154.41 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
Ústav územního rozvoje, organizační složka státu
v publikaci Limity využití území
ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění (změnový zákon).
III. vydání, internetová prezentace - stav ke dni 30. 6. 2008
v kapitole
Ochrana území pro výhledové vodní nádrže dle Směrného vodohospodářského plánu
http://www.uur.cz/images/publikace/internetoveprezentace/limity/4-1-20080630.pdf
(str. 31 a násl.) uvádí:

Vodoprávní úřady jsou povinny při rozhodování, vydávání vyjádření a při provádění ostatních opatření podle zákona č. 254/2001 Sb. vycházet ze Směrného vodohospodářského plánu (dále SVP) v platném znění až do doby schválení nových plánů v příslušné oblasti povodí.
Seznam územně hájených výhledových vodních nádrží
dle Publikace SVP č. 34 Vodní nádrže z roku 1988, která byla schválena Ministerstvem lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČR schvalovacím protokolem č. 17/SVP, vydaným MLVD ČSR dne 2.11.1988 pod č.j. 30827/OVH/1988, podle § 3 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách a podle § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství,
obsahuje 205 vodních nádrží - viz tabulku:

č. 81 Padrťský rybník (zvětšení na plochu 330 ha)
č. 82 Amerika (176 ha)
č. 83 Ledný (48,2 ha)
č. 84 Hrádek (48,2 ha)
č. 89 Valdek (50,9 ha)
č. 90 Záskalská (zvětšení na plochu 74 ha)
č. 91 Kleštěnice (58,6 ha)

stále jsou tam ! ( = stále platí územní ochrana těchto lokalit)

Publikace dodává: Lokality budou zpřesňovány v plánech oblastí povodí a tyto dokumenty by měly být schvalovány v prosinci roku 2009 zastupitelstvy krajů.

Asi bude dobré nadále bedlivě sledovat vývoj.
 
Tichošlápek
Vloženo: Sobota, 29 listopad 2008 14:26 IP xx.yyy.146.59 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
Děkuji za info zamýšleném o Josefském rybníku.
To tedy je ovšem něco jiného, než co znázorňují územně analytické podklady Středočeského kraje.

Kdo hledá, najde. Wink Takže už jsem to vyhrabal: projektovou dokumentaci zpracoval podnik Vodohospodářský rozvoj a výstavba, nositel Řádu práce, v roce 1974. Podle (zatím stále ještě platného) Směrného vodohospodářského plánu (SVP) z r. 1988 se jedná o výhledovou vodní nádrž "Padrťský rybník", která zatápí dosavadní 2 rybníky. Zemní hráz, vysoká 15 metrů, kóta koruny 641,70 m.n.m, délka v koruně 750 metrů. Tato nová hráz by byla zhruba (odhadnuto okometricky z mapy) 400 metrů severně od nynější dolní hráze. Zrušení 3 km komunikací, zátopová plocha by se zvětšila na víc než trojnásobek (330 hektarů oproti nynějším 100 hektarům).
Nevznikly by tedy tři rybníky, nýbrž jeden velký.

Kromě toho onen SVP počítal s novými nádržemi Ledný, Amerika a Valdek (popisy a mapy lze dohledat zde http://www.stopprehrade.cz/i_PHP_seznam.htm
, už mimo újezd též Kleštěnice a Hrádek (ta by zatopila Dobřív). Kromě toho měla být výhledově zvětšena Záskalská. Existoval i "zámysl" na vodní nádrže Čenkov, Jince, Zaječov.

Abych ale nešířil paniku, tento Směrný vodohospodářský plán za chvíli přestane platit (a s ním zřejmě i většina z těchto ukrutných projektů) a nahradí ho v naší oblasti Plán oblasti povodí Berounky http://www.pvl.cz/data/hydroprojekt/BE/index.html
Ten výslovně počítá "pouze" s nádrží Amerika
http://www.pvl.cz/data/hydroprojekt/BE/D/4_LISTY_OPATRENI/BE200004.pdf
ve skromnější podobě, s hrází vysokou "jen" 25 metrů
(v původním návrhu z roku 1974
http://www.stopprehrade.cz/mapy/Labe/85_amerika_klabava_list.jpg
měla být hráz vysoká dvojnásobně, tj. 51 metrů)

Zdá se tedy, že snad rozum vítězí a z velkých nádrží už hrozí "jen" Amerika.

I když, kdo ví, protože ještě v lednu 2008 psal K. Hutr v Rokycanském deníku
http://rokycansky.denik.cz/zpravy_region/hutr_brdy_lesy20080115.html
že "výstavba nádrží nebo takzvaných suchých poldrů, které by zadržely vodu při povodni, je situována DO PATNÁCTI LOKALIT" a i v aktuálním návrhu protipovodňové ochrany obce Dobřív
http://www.pvl.cz/data/hydroprojekt/BE/D/4_LISTY_OPATRENI/BE200026.pdf
se píše že "je uvažováno o výstavbě NĚKOLIKA retenčních nádrží v povodí Klabavy?
a v návrhu protipovodňové ochrany obce Strašice
http://www.pvl.cz/data/hydroprojekt/BE/D/4_LISTY_OPATRENI/BE200055.pdf
je zmiňována "výstavba NĚKOLIKA RETENČNÍCH NÁDRŽÍ v povodí Klabavy NAD OBCÍ STRAŠICE, z nichž z hlediska protipovodňové ochrany je nejvýznamnější nádrž Amerika".

Stále je v tom trochu maglajs.
 
rp
Vloženo: Sobota, 29 listopad 2008 09:19 IP xx.yyy.25.168 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.8.1.18) Gecko/20081029 Firefox/2.0.0.18
O Josefském rybníce jsem "vyškrábl" z mých záznamů jen technická data: 19,5 ha, 696 tis. m3, 370m dlouhá hráz, 7m vysoká, 622m n. m.
 
pavel
Vloženo: Sobota, 29 listopad 2008 06:07 Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xx.yyy.237.78 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
To Padrť:
Někdy začátkem 80.let jsem od známého, vodohospodáře, záískal jejich pracovní mapu s vyznačenými plánovanými úseky regulací vodních toků a uavžovaných nádrží v Brdech. Tehdy jsem se úplně "vyjevil", co všechno tam bylo. Bohuže, několikrát jsem tu mapu hledal - a ne a ne ji najít (jsem holt bordelář). Nepamatuji si tak už zdaleka vše, co tam bylo, ale speciálně Padrť, Ameriku a Červený potok. Na té Padrti byla vyznačena hráz v zůžení údolí pod Kočkou a přehradní jezero mělo prakticky spojit oba rybníky a zatopit ještě další velmi rozsáhlé území pod nimi (pochopitelně), ale i kolem nich a nad nimi. Pokud si ovšem vzpomínám, tato nádrž byla vyznačena (tehdy) jako "navrhovaná" nikoli "plánovaná". Další dvě "jezera: měla vzniknout na Americe (včetně zatopení Tří trubek a vzdutím hladiny až někam do prostoru křižovatky na Bor a Roviny) a pak na Červeném potoce pod Valdekem. Navrhovaných regulací tam bylo nepočítaně. Měl jsem za to, že tyhle "plány" vzaly po r.1989 zasvé, ale zdá se, že v některých hlavách se asi stále drží. Jen trnu, kdyby se některé z nich realizovaly...
 
Tichošlápek
Vloženo: Pátek, 28 listopad 2008 22:50 IP xxx.yyy.144.150 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
Velice děkuji za reakci, Romane! Nějaké písemné mátro k "Josefskému rybníku" nebo jiné formě plánované přestavby Padrťských rybníků existuje (otázka platí i pro ostatní)? Má-li někdo, pošlete, prosím, redakci těchto stránek k případnému zveřejnění.
Vzhledem k tomu, že nákres je součástí materiálu schváleného letos v září, tak to asi ještě není definitivně pasé.
Jen úplně nerozumím jedné věci: to by byl "třetí rybník", nebo, jak spíše vyplývá z výkresu, by zbudovaná hráz byla tak vysoká, že by došlo ke "slití" všeho do jedné velké "Padrťské" nádrže? Ať hledám, jak hledám, v kyberprostoru nic nenacházím.
Hodil by se územní plán vojenského újezdu. Neměl by být tajný, Dědice ho mají viset na internetu
http://www.vvs-pv.cz/Brezina/
Další úkol ...
 
rp
Vloženo: Pátek, 28 listopad 2008 20:37 IP xx.yyy.25.168 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.8.1.18) Gecko/20081029 Firefox/2.0.0.18
Josefský rybník - třetí "padrťská" hráz pochází z neuskutečněného projektu s tímto názvem, tuším, že nejvíce se o něm hovořilo kolem roku 1995, a byl občas spojován se záměrem zatopit část ""restitučních nároků"" bývalé obce.

Sníh - zatím je ho tolik, že je lyžování jen pro opravdu otrlé, ale mohl by to být dobrý "základ"..., kdyby připadlo.
 
petr kostka
Vloženo: Pátek, 28 listopad 2008 20:17 Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xx.yy.4.51 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1)
Už se dá vyrazit na běžky? Díky!
 
Burle Václav
Vloženo: Pátek, 28 listopad 2008 17:07 Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xxx.yy.67.167 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727)
Vidiš Tichošlápku na všechny otázky jsi si krásně odpověděl sám. Ano Brdy se ničí... Máš pravdu! A tak je podle tebe budeme ničit ještě víc... Kolaři na Padrti tomu výrazně pomáhají!
 
Tichošlápek
Vloženo: Pátek, 28 listopad 2008 13:19 IP xx.yyy.143.28 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
Pane Burle, nevím, jestli mi to budete věřit: kdybych si mohl vybrat, také bych nejraději v Brdech nepotkal ani lidskou nohu. Ale snažím se uvědomit si, že potkávání výletníků pěších nebo na kolech není vůbec nic proti rozsáhlým stavebním činnostem jako jsou stavby radaru, hlubinného úložiště, megalomanských přehrad a s nimi souvisejících nových silnic například. Když VVP Brdy pozná více lidí, možná se jich pak najde více, kteří budou ochotni bránit těžkotonážnímu stavebnímu ničení ve velkém. Nebo možná taky ne, ale buď jak buď, tím, že uvádíte nepravdivé informace o tom, že cyklisti už způsobili vymizení čápa a orla, věci nepomáháte, ba naopak. Když dáte dohromady protestní grupu a vyrazíte s tím někam na úřady, tak se vám vysmějí.
Nebo jak píšete, že "výstavbou cyklostezky byly zničeny močály": jestli někdo zničil močály, tak to byly Vojenské lesy a statky vybudováním odvodňovací strouhy podél východního okraje Padrťských rybníků. Kvůli výdělečnému chovu ryb, provázenému vápněním a ničícímu vlivem každoročního vypouštění rybníků populace raka kamenáče v Padrťském potoce.
Podívejte, je zřejmé, že máte rád přírodu a že to myslíte dobře. Jen ale volíte kontraproduktivní postupy. Prosím, nic ve zlém.
 
Burle Václav
Vloženo: Pátek, 28 listopad 2008 13:02 Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xxx.yy.67.167 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727)
Já jsem nikdy neřekl, nenapsal, že nesnáším cyklisty. Já jako věřící mám všechny lidi rád. Nemám však rád davy lidí v přírodě - viz Šumava, Český ráj atd. Protože pak lesy, luka, vody, stráně dostávají pořádně na frak. Vždyť se podívej kolem sebe jak ubývá zemědělské půdy... /a na toto téma již prosím neodpovídej, To bychom nikdy neskončili./
 
Tichošlápek
Vloženo: Pátek, 28 listopad 2008 12:57 IP xx.yyy.143.28 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
Pane Burle: "Rekord v tomto směru drží jihomoravské Novomlýnské nádrže, kde ornitologové napočítali v mimohnízdním období najednou 60 orlů mořských"
Co myslíte, jak to je kolem Novomlýnských nádrží s cyklisty?
Jestli nevíte, klepněte sem:
http://www.hledej-ubytovani.cz/trasy/cyklo-1208798866.htm
Máte plné právo nesnášet cyklisty. Ale šíříte nepravdivou paniku. A to se nesluší.
 
Burle Václav
Vloženo: Pátek, 28 listopad 2008 12:14 Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xxx.yy.67.167 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727)
Minulou sobotu jsem byl v centrálních Brdech na houbách. Jezdím tam na to určité místo roky. A teprve teď jsem tam objevil hnízdo čápa černého. Pouze proto, že listí ze stromu opadalo a já se díval k nebi, jestli neuvidím nějakou hlívu. Tu jsem neviděl, ale objevil hnízdo. Takové štěstí u srdce jsem již dlouho nezažil! Jenom se modlím, aby se tam objevila drobotina. Potom budu po celý rok slavit... Mám ti ho ukázat?
 
burle
Vloženo: Pátek, 28 listopad 2008 12:10 Navštívit web autora Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xxx.yy.67.167 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727)
Ano! Odpověděl jsi si správně. Například Želivka je vodárenská nádrž, kam je přístup lidí přísně zakázán. I všechny ty oblasti, které jsi vyjmenoval, rybníky, lesy, jsou stranou od lidí... Viděl jsi někdy v přírodě hnízdit čápa černého, orla mořského a další. Hnízda jsou perfektně skryta a kdo se o tuto problematiku nezajímá, tak nemá šanci ptáky najít. Vyžaduje to dlouholeté zkušenosti, znát ta místa, nebo vychodit po lesích stovky hodin... Věř, že lidi jim nevoní. Nevím jak moc znáš Padrťské rybníky, horní hráz. Tvrdím, že tím že se lidé budou ve velkém množství zde pohybovat, tak čáp černý zde nebude. Možná, že se ale uhnízdí někde o kus dál a k rybníkum se bude vracet v době klidu...
 
Tichošlápek
Vloženo: Pátek, 28 listopad 2008 10:25 IP xx.yyy.63.107 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
ad "Oni nesnášejí lidi. Musí mít klid, pohodu." (atd. - pan Burle ob příspěvek níže):

Je mi líto, pane Burle, ale svou mantrou "na horní hrázi se nyní pohybují doslova tisíce cyklistů" jste mne nepřesvědčil, že kvůli cyklistům už podle Vás zmizel(!) a nevrátí se sem orel mořský.

Dovolím si Vám ocitovat z časopisu Ochrana přírody, č. 3/2006:
"Od r. 1984 v ČR orli mořští opět prokazatelně pravidelně hnízdí. Chování ptáků a nálezy starších hnízd naznačují, že minimálně na dvou místech v okolí Třeboně již předtím zahnízdili jedinci z původně zimující populace. Kromě již zmiňovaného Třeboňska orli mořští úspěšně vyvedli mláďata i na Českobudějovicku, v okolí Slavonic, na Českolipsku a Liberecku, v Českém ráji a jeho rozhraní s Polabím, v okolí přehradní nádrže Želivka a v Brdech. Od poloviny 80. let 20. století si orli staví hnízda i na jižní Moravě. Navíc se zdržují i na jiných místech naší republiky, kde jejich hnízdění sice nebylo prokázáno, ale je pravděpodobné (jihozápadní a západní Čechy, východní Polabí, severní Morava). Celkem dnes evidujeme na území ČR 25-30 hnízdících párů orlů mořských. V ČR se nezvyšuje pouze početnost hnízdní populace druhu. Stoupá i počet orlů, kteří tu tráví zimu. Jen na Třeboňsku každoročně zimuje 40-50 jedinců. Rekord v tomto směru drží jihomoravské Novomlýnské nádrže, kde ornitologové napočítali v mimohnízdním období najednou 60 orlů mořských."
(konec citátu)

Když píšete, že orli musejí mít klid a pohodu a nesnášejí lidi, znamená to, že ve výše uvedených lokalitách orly žádní lidé nerušili ?

---------------------
Pro ostatní: je tu někdo, kdo ví něco o záměru "přestavby" Padrťských rybníků, ve smyslu rozšíření zatopeného území výstavbou jiné hráze severněji? (viz výkres, na který odkazuji ve svém minulém příspěvku) Hledím na to jako puk a nevím o tom nic :-(
 
Burle Václav
Vloženo: Pátek, 28 listopad 2008 01:12 Navštívit web autora Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xxx.yy.67.167 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727)
to Pavel
Drahý příteli, mě také v Brdech cyklisté nevadí, ale vadí mě to jejich velké množství. Psal jsem o tom na mém WWW.burle.blog.cz Není přece možné, aby po horní hrázi přejelo za víkend snad tisíc kolařů. To už je šílené. A kdyby jste si na mém blogu přečetl že: na horní hrázi byly výstavbou cyklostezky zničeny močály, osazeny kulaté státní značky typu sesedni z kola, nasedni na kolo apod. Tak to už je přímo hrůzostrašné. A ten řev... Podrobnosti se dočtete na mém blogu....To už není o přírodě, ale o hlouposti. nemohu pochopit jak se k tomu mohl proůjčit Klub českých turistů?
 
Burle Václav
Vloženo: Pátek, 28 listopad 2008 01:05 Navštívit web autora Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xxx.yy.67.167 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727)
to tichošlápek
Uvedu ti to napříkladě. K Padrťským rybníkům jsme přicházeli po silnici od Nepomuka. Když jsme se dostali na louky, tak ještě ve skrytu lesa, stromů, jsme pozorovali co se děje nad rybníkem. kroužilo tam několik orlů mořských a lovili. Jakmile jsem vyšli ze skrytů stromů, tak nás ihned na cca 1,5 kilometrů uviděli a pomalu, ladně zmizeli v lese, tam kde má stát radar. Oni nesnášejí lidi. Musí mít klid, pohodu. A o tom to je. A teď si představ, že na horní hrázi se nyní pohybují doslova tisíce cyklistů. Ptáci nemají klid a tak tady nebudou. Stejně mrtvo je i na vodních plochách. Zde opět jsou kachny a další ptáci jen divocí. A oni s cyklisty komununikovat nebudou. Na horní hrázi je lovecká chata, kde hlídkovali ornitologové. Nemáte prosím na ně někdo spojení????
 
Tichošlápek
Vloženo: Čtvrtek, 27 listopad 2008 19:58 IP xx.yyy.178.198 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
Už se z těch argumentů, jak pěšáci a cyklisti zničí Brdy, dost možná za chvíli pokakám!
Vážení přátelé, možná o tom nevíte: usnesením č. 49-27/2008/ZK ze dne 10.9.2008
byly Zastupitelstvem Středočeského kraje schváleny Územně analytické podklady Středočeského kraje. Materiál je dálkově zpřístupněn na internetové adrese:
http://www.wmap.cz/uapkrsc
kde Vám vřele doporučuji, abyste si v levém sloupci kliknuli na "Výkres záměrů - plochy a koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu" nebo na "Problémový výkres". V mapách, které se Vám otevřou, se podívejte na zákresy výhledových vodních nádrží podle platného Směrného vodohospodářského plánu. Je-li libo podrobnějších map, jsou zde:
Ledný potok
http://www.stopprehrade.cz/mapy/Labe/86_ledny_lednypotok_mapa.jpg
Červený potok (Valdek)
http://www.stopprehrade.cz/mapy/Labe/92_valdek_cervenypotok_mapa.jpg
Padrťský potok (Amerika)
http://www.stopprehrade.cz/mapy/Labe/85_amerika_klabava_mapa.jpg

Zkuste si představit, jak to bude vypadat, budou-li se stavět. U plánovaných nádrží Amerika a Valdek se také podívejte, které silnice by byly zneprůjezdněny (a musely by se tedy někudy kolem nádrží vést silnice nové).
Ale to nic, to nevadí. Hlavně aby nám Brdy nezničil prvorepublikový režim vstupu ... Někdo by třeba mohl botama pošlapat panenskou lesní půdu smrkové monokultury tak pěkně ochranářsky opečovanou harvestorem...

A perlička na závěr: koukněte do toho výkresu na Padrťské rybníky. Výhledově jsou nějaké větší, a jakoby tam "horní hráz" ani nebyla. Co na to asi pan Burle? No, vlastně vím, vždyť to kousek níže napsal "Problémy budoucí ve vojenském újezdu neřeším".
 
Aktualita
Vloženo: Čtvrtek, 27 listopad 2008 18:13 IP xxx.yyy.157.18 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
"...v prostoru kóty se od začátku týdne provádí geologický a hydrologický průzkum podloží a odstranění případné nevybuchlé munice"
http://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/vrtaci20081127.html
 
pavel
Vloženo: Čtvrtek, 27 listopad 2008 12:49 Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xx.yyy.237.78 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
Prvorepublikový režim by byl docela fajn, ale příliš nevěřím jeho funkčnosti. I tady se doba o dost změnila. Především se hodně změnilo uvažování lidí - stali jsme se většími "prasaty". To přináší logicky mnohem víc problémů - s odpadky, údržbou cest (a naopak divokým vytvářením cest nových) atd.
A zpátky k prvorepublikovému režimu - obávám se, že by pod současným tlakem prostě selhal, pokud by nebyl současně posílen i režimem zvláště chráněného území.
 
Tichošlápek
Vloženo: Čtvrtek, 27 listopad 2008 11:20 IP xx.yyy.160.252 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
Ještě dopřesnění k cyklistům (mimochodem i já se pohybuji po Brdech pěšky, s kolem jen zcela výjimečně):
Dobře rozumím tomu, že nám, co máme rádi klid, ticho a zadumanou samotu, mohou vadit i oni. Občas na sebe neukázněně pokřikují a někteří, žel, i odhazují vypité láhve či plechovky (ostatně, stejně jako další zdejší přispěvatelé, i já čas od času po nich to smetí sbírám).
Jenže v situaci, kdy je již i "širokým masám" známo, že intenzita vojenského využití je ne úplně největší, (logicky) sílí a nadále budou sílit tlaky civilistů, že "tam" chtějí. Již několik let si myslím, že měl být zaveden prvorepublikový režim: v dobách kdy se nestřílí, vstup pěším a vjezd cyklistům a vkluz běžkařům povolen. A myslím si, že to mělo být provedeno plošně, ne formou nudlí. Protože "by se to rozředilo". Vymezením nudlí a především vytýčením té kolemradarové cyklostezky jsou lidé respektující předpisy vlastně nuceně koncentrováni do jednoho proudu.
Mimochodem, cyklostezku přes hráz mezi oběma Padrťskými rybníky, považuji za hřích. Ne ale kvůli tomu, že tam někam byli vpuštěni kolaři, nýbrž kvůli tomu, KUDY vede. Logické by bývalo bylo, aby, když už, tak trasa vedla po asfaltce od Červeného vrchu k dolní hrázi a pak k Dzúrově chatě. Tam by zvědavci nakoukli na rybníky, a zase odešli(odjeli). Co jsem slyšel, tak to nějak podobně bylo navrhováno. Ale ZAKÁZALI to vojáci se zdůvodněním, že cesta k dolní hrázi vede cílovou plochou. Čili ta prasečina přívodu turistů k horní hrázi SMĚREM Z VÝCHODU je "na rozkaz" (nevím zda z Jinec, nebo z Prahy).
Závěrem: v úrovni prvotních přání se vlastně jakoby shodnu s vámi některými, kteří v Prostoru nechcete ani cyklisty. Ale vědom si reality, domnívám se, že pokud by "obětí" pro udržení "stavební uzávěry" a zákazu frekventního automobilového/motocyklového/čtyřkolkářského provozu bylo (policií a lesní stráží průběžně kontrolované) vpuštění pěších, cyklistů a běžkařů (které by možná aspoň trochu otupilo tlaky na co nejrychlejší "zcivilnění" a následnou opravdovou a mnohostrannou devastaci území vojenského újezdu), bylo by to nejmenší možné ze všech jiných, horších zel.
Možná se mýlím.
 
pavel
Vloženo: Čtvrtek, 27 listopad 2008 05:04 Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny IP xx.yyy.237.78 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
Pro Romana i ostatní:
Děkuji za ty opravy i úpravySmile Romane, to, co píšeš o těch "problematických kontaktech" je bohužel pravda. Skutečně je to někdy tak, že si člověk nemůže až tak vybírat - a je pak nucen dělat kompromisy. Samozřejmě, jak už jsem se tu zmínil na jiném místě, snažíme se (a snad i celkem úspěšně), eliminovat ty nejproblematičtější. (Např.: vypadalo to, na možnou zajímavou spolupráci mezi naším sdružením a tzv. Enklávou. Bez ohledu na to, že celý projekt "Enkláva" se nakonec ani nepodařilo uskutečnit, my jsme s nimi tak jako tak přestali spolupracovat, protože se ukázalo, že za tím se zřejmě skrývají velmi komerční a zištné zájmy některých obcí, které ovšem používaly slov "příroda" a "Brdy" spíše jen za zástěrku pro některé podnikatelské plány. Ty lze samozřejmě i pochopit, ale to ještě neznamená, že s nimi budeme souhlasit....
Pokud jde o naše sdružení - neměl jsem pocit, že jeho program je nejasný, ale třeba to byl jen můj pocit. Budu se nad tím muset ještě zamyslet.
Ještě pro pana Burleho:
Přiznávám, že jsem se zatím nikdy na ty infocedule pořádně nepodíval, ale příliš mne Vaše informace nepřekvapují. Když vezmu v úvahu, jak zoufalé jsou vědomosti o tomto území a jak bezobsažně ( a ve skutečnosti i bez skutečného zájmu) ke všemu úřady přistupují, není se čemu divit. Jinak ale, nezlobte se, myslíte to asi dobře, ale skutečně příliš nepomáháte věci tím, když vyvoláváte paniku a tvrdíte něco, co lze snadno vyvrátit (čápi ani orli nezmizeli, není to prostě pravda) - v tomhle skoro až škodíte - lze pak namítnout, že všichni, kteří jsou proti radaru, jsou neseriozní. A Vaše tažení proti cyklistům je už vysloveně nepochopitelné. Co Vám ti kolaři udělali. Jsem v Brdech docela často, ale mnohem větší kravál tam nyní dělají harwestory, mj. Nejsem zrovna cyklista - a jsem také i houbař ( i když asi ne takový, jako Vy)pohybuji se v Brdech pěšky, ale opravdu mi tam cyklisté nevadí.
 
Tichošlápek
Vloženo: Středa, 26 listopad 2008 23:51 IP xx.yyy.129.17 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
Pane Burle, naprosto souhlasím, že stavební činnost je zhoubná kromě jiného i pro ptáky. A i proto "ne" stavbě radaru. Žiletkový plot mimo jiné brání volnému pohybu zvěře, a proto "ne" žiletkovému plotu.
Ale ptáte se mne také, zda se vrátí čáp černý a orel mořský "na horní hráz, kde jsou tisíce kolařů". Promiňte, já se Vám omlouvám, poněvadž tak, jako se nevyznám v geologii, nejsem ani žádným expertem v ornitologii. Takže to potřebuji vysvětlit. V okolí Padrťských rybníků hnízdí čáp černý od 70. let a orel mořský nejpozději od roku 2001. Když jim v těch dobách nevadil vojenský provoz včetně kanonády na padrťské střelnici hned vedle rybníků a rušného provozu na přilehlé silnici, proč by jim teď měli vadit cyklisti na hrázi? Já jako laik tomu nerozumím. Podle mě tu pro ptáky je a i s cyklisty bude větší klid, než býval s vojáky.Tak ptáci zahnízdí o kus dál od cyklostezky. Nebo ne? Předem děkuji za kvalifikované poučení.
 

<< Začátek < Předchozí 111 112 113 114 115 116 117 118 Následující > Konec >>

© 2020 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů